Social kompetens

På DN:s Insidan av den 9 feb 2021 (i) skrev Ida Yttergren om ”Så kan pandemin påverka vår sociala kompetens”. Det fick mig att lusläsa artikeln för att se om min sociala kompetens påverkats eller skulle kunna komma att påverkas.

Artikeln bygger på intervjuer av tre personer.

Den förste av dem, prof i psykologi Bo Melin på KI, beskriver social kompetens som ”förmågan att fungera väl i olika sociala situationer och vara bra på att kommunicera och samarbeta med andra”. Låter begripligt även för en lekman. Melin fortsätter med att påpeka att social kompetens inte ska förväxlas med att vara utåtriktad eller pratig. Samt att den är en färdighet som man kan lära sig.

Den andre, Nicolas Jacquemot, presenteras som författaren till boken ”Vässa din sociala kompetens.” Driver public relationsbyrån Gold PR i Stockholm. Jacquemot anser ”att det är viktigt att jobba på den sociala kompetensen för att förbättra sina relationer både bland vänner, i kärlekslivet och på jobbet.”

Den tredje är psykologen Petri Kajonius som forskar vid Lunds universitet. Som inte håller med Melin och Jacquemot om att social kompetens är en färdighet man kan träna upp: ”Även om du blir bättre en stund kommer förmågan att försvinna med tiden. Det som inte finns naturligt är svårt att upprätthålla.” Och ser oss vara ”programmerade i vår pannlob att le mot varandra, se varandra i ögonen, att interagera, känna på varandra.” En uppfattning som nog gör att Melin och Jacquemot tar sig för pannloben.


Teatermasker som symboliserar tragik och komik ur en mosaik i Hadrian's Villa i närheten av Rom. Wikpedia

Melin och Jacquemot får mig att inse att livet, i vart fall yrkes- och sällskapslivet, kan ses som en teaterpjäs. För att uppträda som kompetenta skådisar bör vi inte vara oss själva utan svara upp mot de roller vi valt eller tilldelats. Samt ta på oss rätt mask. Fungerar nog för en del. Men alla har inte talang för skådespeleri. Eller för att kunna hålla masken.

Petri Kajonius’ uppfattning om den social kompetensen ursprung har små chanser att få gehör inom en bransch där ordet medfött verkar vara bannlyst. Något som är medfött är ju ägnat att dra undan den ideologiska basen för en stor del av de hägrande inkomstmöjligheterna. Lätt att begripa att marknaden älskar Melins och Jacquemots hypotes.

Vilket innebär att vi får leva med otaliga uppsättningar av samma pjäs som aldrig tar slut. Med pandemin som kuliss en bra tid framåt.

(i) https://www.dn.se/insidan/sa-kan-pandemin-paverka-var-sociala-kompetens/

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-02-20