Error message

  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /var/www/html/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /var/www/html/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /var/www/html/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /var/www/html/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /var/www/html/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /var/www/html/includes/database/database.inc).

Veckans krönika 9 november till 15 november 2019

Sluta låta pk-isternas lögner råda – Vi är en Voice-rörelse med betoning på yttrandefriheten och betoning på vars och ens ansvar att höja rösten i alla sammanhang

Patrik Engellau delar upp de mänskliga rättigheterna i tre kategorier. En borgerlig kategori med negativa rättigheter, rättigheter som inte kostar något för andra människor, och två kategorier, en socialistisk och en annan för världens samlade politiker, med positiva rättigheter, dvs. med motsvarande skyldigheter för någon annan att betala. Den första kategorin ... ”(är) borgerlig i bemärkelsen att den (ger) röst åt näringslivets och företagsamhetens önskemål om särskilt angelägna rättigheter, till exempel näringsfriheten, äganderätten och yttrandefriheten (medan) ... den andra (är) socialistisk eftersom den (ger) uttryck åt den tidiga arbetarklassens krav på ett förbättrat liv under fältropet jämlikhet (vilket med nödvändighet måste ske på någon annans bekostnad om det skulle vara någon mening med det).”
Den tredje kategorin, den för världens samlade politiker, ... ”har mottot broderskap vilket betyder att det inte ska finnas några skillnader på människor helt oberoende av fallenhet, kompetens och övriga omständigheter. Nu är det varken bourgeoisiens eller arbetarklassens intressen som ska främjas med hjälp av nyuppfunna mänskliga rättigheter utan i stället böjelserna hos ett nytt socialt skikt som knappt existerade och ännu mindre skaffat sig någon gemensam ideologi före andra världskriget, nämligen världens samlade politiker. Dessa tilltalades av utsikten att kunna rättfärdiga sina insatser såsom ett förverkligande av en ny sorts mänskliga rättigheter.”

Den första kategorin rättigheter kan betraktas som borgerlig, medan de två övriga är socialistiska, då rättigheterna är skattefinansierade, vilket kräver en stor, allomfattande stat. Patrik Engellau gör ett fel när det gäller kategoriseringen av den andra kategorin med positiva rättigheter. Donald Trump ingår i kategorin ”världens samlade politiker.” Att exempelvis betrakta Donald Trump som förespråkare av den ”nya sorten av (positiva) mänskliga rättigheter” är icke korrekt. Då Donald Trump är en viktig världspolitiker faller denna kategoriindelning. Samtliga positiva rättigheter, dvs. de för vilken någon annan betalar, kan betraktas som socialistiska, och ”världens samlade politiker” bör betraktas som synonymt med pk-politiker.

Aha skriver ... ”broderskap, dagens stadium och det sista stadiet (av rättigheter) kan beskrivas som ”feel good,” att känna sig human och därmed respekterad, att värna för massinvandring för då är man ju masshuman och får röster hos den emotionella delen av befolkningen, den del som gärna för egen del omhuldar de positiva rättigheterna; att andra ska försörja dem. Broderskap är också rättigheten att vara jämlik, lika lön åt alla vilket betyder att de mer dugliga alltid av sin flit och sin talang ska ge till andra som inte utvecklar samma flit och samma personliga utveckling. Det lutar banne mig åt en variant av socialism. Allt till alla.”

Socialismen i Sverige, förpackat som pk-ism, bygger vidare på tidigare versioner av socialism, exempelvis kommunismen i Socialistiska rådsrepublikernas union (Sovjetunionen), kommunismen i Tyska demokratiska republiken (DRR), maoismen i Kina, fascismen, och nationalsocialismen. Socialisterna, eller de anti-kristna aktivisterna, betraktar sig själva som övermänniskor (jfr Übermensch), då de tillhör de ”goda”. Med Tom Creans ord, de ”goda” tillämpar ... ”ett moraliskt imperativ, ett moraliskt överläge, som bygger på lögn.”

Medan vi inom den oberoende demokratiska oppositionen/dissidentsidan 2.0 (kort: oppositionen) betraktas som ”onda” (jfr Untermensch) av aktivisterna, snarlikt hur judarna på 1930- och 40-talet, ryska bönder på 1920- och 30-talet, ”klassfienden”, etcetera, betraktades av den tidens aktivister. ”Socialism är idag gängvåldtäkter, igår var det Gulag. Det är hur ”rättvisan” manifesterar sig i verkligheten. ”Om vi inte gör motstånd idag kan vi komma att gå ett liknade öde till mötes som den tidens ”onda”.

Joakim Fagerström skriver att ... ”jag kom ihåg när jag för första gången läste om förintelsen och hur fruktansvärt det var, jag trodde inte att det kunde vara värre. Tyvärr hade jag fel när jag vidare läste böcker som Anne Applebaums bok ”Gulag” och Simon Sebag Montefiores ”Stalin den röde tsaren och hans hov” som beskriver ondskan på en helt ny nivå. Några år senare läste jag boken ”Mao den sanna historien” av Jung Chang och Jon Halliday; det är boken som jag skulle vilja ha oläst ... Här beskrivs ingående vad föräldrar gjorde mot sina barn och vad barn gjorde mot sina föräldrar i kommunismens namn, fysisk och psykisk terror. Boken förföljer mig fortfarande, det går inte att föreställa sig de grymheter som skildras där. Ondskan når en helt ny nivå. Ändå är det grymheter som får anses fortfarande vara relativt okända och erkända.”

”Förintelsen känner de flesta till, Gulag och Maos grymheter är desto mer okända. Det är inte så förvånande att det är så här, många av de dåvarande svenska maoisterna figurerar nämligen i dagens mediaelit. Här återfinns namn som Henning Mankell, Robert Aschberg, Stina Dabrowski och Göran Rosenberg.”

Sixten Johansson förklarar att ... ”pk-idéerna är politiskt plockgodis utan verklighetsbas. Megaförstärkt utopism, övermålad röta och falskhet. Megalomana egoister, som låtsas vilja framtvinga allas jämlikhet, frihet och rättigheter. Kan bara leda till tyranni eller anarki. Den politiska bärvågen är närmast progressivismen.”

Vidare, ...”partierna, byråkratin, näringslivet, det högre skolväsendet och kulturlivet har sedan gradvis konvergerat, så att dagens kollektivistiskt tvingande tankevärld har uppstått. Massmedia fungerar likt en roterande vattenspridare, som dagligen producerar och trycker in likriktande innehåll i det individuella och kollektiva medvetandet .”

Martina gör ett viktigt påpekande ... ”muren föll, socialisterna började kalla sig liberaler” (Red. Som egentligen är pk-ister).

Vi inom oppositionen måste bli bättre på att förmedla sanningen, beskriva verkligheten som den är. Det borde vara möjligt att inom en snar framtid etablera en tv-kanal med ett brett utbud som vänder sig till hela befolkningen. Här kan Swebbtv gå i täten tillsammans med andra som Henrik Jönsson, Palaestra Media, Berts värld, Red Ice TV m.fl och ett antal bra poddar som Aron Flam, Amerikanska nyhetsnotiser, God Ton, Radio bubb.la m.f.

Martina påpekar att ... ”det som ska göras är att kritisera makten, peka ut Svenskhatarna och prata om SVENSK GEMENSKAP, Svensk historia, få Svenskar att känna vi med varandra, att legitimera att vi Svenskar är en etnicitet och att det inte är något att skämmas över och att vi har gruppintressen. Och peka på att Sverige hatar oss. Och ... ”att donera till Alternativmedia och gå på konferenser och demonstrationer.”

Vi inom oppositionen har att avslöja pk-ismens/pk-isternas genuina ondska. Erik skriver att han fortfarande hör ... ”de gråtande äldre och sjuka på Vintertullens Serviceboende på Södermalms Stockholm när de fick reda på att de skulle tvångsförflyttas från sina bostäder.”

”Samtliga politiker i Södermalms stadsdelsförvaltning var överens om detta, ut med gamlingarna och in med invandrare där i stället. Rent praktiskt löste man det genom att helt plötsligt besluta att fastigheten måste renoveras så alla skulle ut(det fanns väldigt detaljerade planer på hur denna renovering kunde göras utan att vräka de äldre och sjuka men det bestämde politikerna helt plötsligt att ändra på ). Sen formellt lägenheterna till Bostadsförmedlingen som placerade dessa ca 100 oerhört attraktiva innerstadslägenheter i en s.k. förturskö där de kunde ges till invandrare som inte stod i kön)."
”Jag kontaktade både Expressen och Aftonbladet om detta, ingen respons, ingen hörde av sig, inga reportage skrevs. Å vad jag önskar att Annie Lööw, Stefan Löfven och diverse miljöpartister skulle tvingas tillbringa dagar på äldreboenden där de gamla ska vräkas, för detta händer ju fortfarande ... Jag glömmer det aldrig, det plågar mig fortfarande.”

A förklarar att huvudmotsättningen går ... ”mellan ohämmade lögnare (pk-isterna) och sanningssökare (oppositionen). Ett system byggt på stöld, eller ett byggt på hederlighet. Det är vad det handlar om!”. Eva Danielsson utvecklar ... ”vi som är motståndare till pk-ismen brukar kallas högerpopulister eller brunråttor eller ännu tydligare rassenasse-tillmälen av pk-ister ... Man behöver fortsätta analysera, kritisera och anklaga, men också kunna komma med alternativen. Beskriva vad vi icke-pk-ister värderar och vilka vägar vi vill gå. Sluta låta pk-isternas definition råda och bli något att hålla på att försvara sig mot. Både gå fram klart och tydligt med det illvilliga bakom värdegrundsideologin men också med en egen definition vad politiken bör ägna sig åt och i vilken riktning. Utifrån värderingar och känslor ...”.

För folk i allmänhet är politik känslor mer än analyser och förnuft.Tom Crean ... “Massinvandringen är en självklar konsekvens av de principer som följs av alla idag utom populister, men tidigare så omfattade endast vänstern dessa principer. (Man) kan kalla det värdegrunden men jag tycker själv det är bättre att se det som ett moraliskt imperativ, ett MORALISKT ÖVERLÄGE, som bygger på lögn. Det har hela tiden byggt på en utopi om en ”rättvisa” som, om bara rätt människor styr, så blir allt ”rättvist”. Det vi ser idag är bara en manifestation av att detta moraliska imperativ, ”rättvisa” genomförts.”

”... jag tror att vänstern har lyckats omvandla det kategoriska imperativet, där ens handlande skall kunna upphöjas till allmän lag, den kristna tanken, till ett moraliskt imperativ, där man kan BORTSE FRÅN KONSEKVENSERNA AV ENS HANDLANDE, moralen är i sig nog, detta är anti-väst och anti-kristet och vad som måste kämpas ner.”

Tom Crean utvecklar tankegången ... ”Mp upptäckte och renodlade det MORALISKA IMPERATIVET och när de andra partierna upptäckte att de kunde se bort från verkligheten och helt förlita sig på utopier så började en kapplöpning om vem som kunde ha den högsta moralen. EFTERSOM MAN BORTSÅG FRÅN VERKLIGHETEN, INTE MINST DEN MÄNSKLIGA NATUREN OCH ALLT ALLA VISSTE OM OLIKA KULTURER, SÅ FICK VI MASSINVANDRING.”

Aha påpekar det uppenbara ... ”att göra asylrätten liktydig med uppehållstillstånd är att betrakta som landsförräderi då det hela tiden skett mot majoritetens vilja, ett landsförräderi som ivrigt påhejats av tredje statsmakten.” Pllay förtydligar … ”invandringen till Sverige har inte ett skvatt med asylrätt att göra. Asylrätten är endast ett verktyg, ett argument, ett alibi för massinvandringen och raserande av nationen och dess gränser ... Ett verktyg för S i sin strävan att skapa ett nytt lojalt väljarunderlag, ett bidragsberoende proletariat utan framtid beroende av vänsterstyre för sin överlevnad. Ett befolkningsutbyte.”
”En ursäkt för den stora delen av befolkningen som inte kan leva utan en daglig dos av självgodhet och rasism ... vår stora grupp av -GODA- ledda av MSM. Den svenska överlägsenheten, arrogansen och rasismen har hittat nya uttryckssätt sedan socialismen utrotat den kristna religionen i Sverige.”

Tom Crean inser att ... ”en aktivistklass till sist TAGIT ÖVER ÖVERALLT och de vill ha det så här. Jag inser vidare att aktivistklassen styr med ett moraliskt imperativ som ger dess utövare FRISEDEL FRÅN RATIONELLT TÄNKANDE å ena sidan (därmed är man alltid god, även om man faciliterar våldtäkter), å andra sidan så ger det moraliska imperativet både motivation till, och rättfärdigande av, att ALLTID ATTACKERA sina motståndare, ingen attack är meningslös eller fel.”

Pk-istens Högre Visioner beskriver pk-ismens recept för det goda livet ... ”ta människor från maximalt olika länder, kulturer och traditioner, och bered dem plats i Sverige. Låt denna samling inkludera olikhet i etnicitet, i religion och i klan. Även i syn på kön, aga, sexualitet, barnuppfostran, demokrati, polis, våldsutövning, myndigheter och ekonomi. Ja, olikhetens lista kan göras längre. Ur denna mix kommer fred och harmoni att uppstå. Som en fågel Fenix. Detta utgör pk-istens gedigna och sanna övertygelse. Att ur total gränslöshet uppstår det mest goda här i världen.”
”Men det finns ett aber. Och det stavas populism. Och den återfinns hos de mest primitiva delarna av en ursprungsbefolkning. Om inte denna befolkningsgrupp satt sig på tvären hade en Sörgårdsidyll uppstått. En slags maximal berikning av vårt land. Detta synsätt utgör fundamentet inom all pk-ism. Att ur maximal mänsklig olikhet växer likhet fram. Och plötsligt står vi på samma värdegrund. Det finns inget som spolas upp på stränder och förtorkar. Verkligheten gäller inte mig. För jag bär på högre visioner.”

Elof H konkretiserar värdegrunden eller det moraliska imperativet ... ”det är alltid ok att offra svenskar. Förstör deras boendemiljö, inga problem. Offra barnens skolgång, inga problem. Lår svenskor våldtas, inga problem. Låt våra äldre rånas, inga problem. Terroristattacker i Sverige, inga problem (så länge det inte är nazister). Dö i vårdkö, inga problem. Låt våra barn rånas och förnedras, inga problem. Låt våra pensionärer bo på gatan, inga problem ... ”.

Underdog pekar på att det moraliska imperativet har ersatt det rationella tänkandet ... ”pk-isterna struntar helt enkelt i konsekvenserna så länge den övergripande godhetsprincipen får råda. Värdegrunden hindrar att frågan om konsekvenser ställs. Du får inte fråga vad beslutet får för konsekvenser eftersom det inte spelar någon roll eftersom beslutet är gott per se.”

Jan Hyllengren förklarar att ... ”det är hög tid för en ny reformation. Kristendomen är en filosofi för ett gott och meningsfullt liv och inte någon beskrivning för vissa som vill till himlen. Jesus predikningar handlade heller inte om hur man ska komma in i himlen, utan om sanning, kärlek och livsmening. De tio buden från Mose är enkla och begripliga och livet skulle vara enklare om vi försökte levde i enlighet med dem. De sju dödssynderna (om än ur en katolsk tradition) är också mycket bra levnadsregler för ett sunt och balanserat liv.”
”Det finns förstås mycket som diskrediterat kristendomen då den även tvingat på människor ”syndakataloger” och använts för brutal maktutövning. Men (jag begriper inte) hur dagens vilsna postmoderna värld ska kunna vändas till att söka SANNING, RÄTT och SKÖNHET, allt det här som ligger i Aristoteles filosofi och Jesus kärleksbudskap och som brukar kallas kristendom. Tro, hopp och kärlek är ingen formel för lycka utan mer en försäkran om skapelsens meningsfullhet, att vi alla har vår plats och att vi alla har ett personligt ansvar som vi en dag kommer att ställas till ansvar för. Livet är en gåva från Gud att ta väl vara på. Här på jorden!”

Angående att du ska älska din nästa såsom dig själv skriver ... skriver Jan Hyllengren att ... ”kärleken till Gud, dvs till sanning och rätt, är det största och därefter till din nästa såsom till dig själv. Därmed behöver ju ingen älska det som inte är värt att älskas. Tvärtom.”

Sixten Johansson lyfter fram en gammal och enkel definition av etik respektive moral, ... ”etik handlar om tänkandet, moral om handlandet ... Med stöd av definitionen kan vi se att pk-ismens utopiskt idébaserade etik och värderingar befinner sig på ett plan ”ovanför” den konkreta verkligheten. Därför kan de heller inte möta, diskutera och växelspela med (ett) handlingsbaserat moral och värderingspaket, som i tid och rum baseras på markplanets faktiska verklighet.”

Utopi kontra verklighet. Utifrån ”markplanets faktiska verklighet” kan vi notera att enligt en färsk prognos från EU-kommissionen tappar hela EU:s ekonomi fart nästa år ... ”men Spaniens ekonomi växer bäst av alla medan Sverige är näst sämst i klassen.” Bara Italiens ekonomi kommer växa långsammare än Sveriges nästa år bland EU:s 28 medlemsländer.

Vänsterns utopier har alltid misslyckats. Tom Crean skriver att … ”ja det är grymt, men det har ju legat i korten hela tiden, och har skett igen och återigen men på vilket sätt kraschade socialismen? Idéerna fick ju om något MER liv efter Berlinmurens fall i väst, socialismen hade ju redan kraschat flera gånger, national-socialismen kraschade och kommunismen, kraschade inte den med massmorden på de egna? Med Stalins utrensningar? Sen kraschade den med Pol Pot, med Cuba osv, och sen med Berlinmuren igen, krasch, krasch, krasch.”

”ÄNDÅ så omfamnade intellektuella aktivister socialismen i väst, är det inte DET vi måste ta fasta på, att TROTS att denna ideologi ALLTID slutar med totalitarism och massmord så har den en dragningskraft som börjar med de värsta som sedan infekterar resten. Måste vi inte förstå VAD det är som gör att först vissa, sen många, dras till detta? Vi är uppenbarligen på väg MED STORMSTEG MOT NÄSTA SOCIALISTISKA KRASCH även om många vill tro att det är något annat denna gång.”

”Personligen så tror jag att handlar om att man använder ett MORALISKT IMPERATIV, enkelt uttryckt så utlovar man rättvisa (jfr ”mänskliga rättigheter av den nya sorten”), och bortser från det kategoriska imperativet, nämligen att man måste ta hänsyn till hela utfallet av sina handlingar, något som var självklart för Kant. Detta får en enorm dragningskraft på svaga och på icke-reflekterande människor. Alla vill ju gott! Här finns en genväg! Detta synsätt präglar idag svensk samhällsdebatt till 100% och inte förrän konsekvenserna blir riktigt vidriga så börjar vissa förstå att något är galet.”

I Sverige kraschar socialismen (eller pk-ismen) främst genom ett indirekt massmord på de egna (folkmord) genom en massinvandring av bidragstagare från dysfunktionella länder. Att intellektuella anti-kristna aktivister omfamnar socialismen hänger förmodligen samman med att socialismen är en tankemodell som lämpar sig för maktutövning, vilket tilltalar maktmänniskor. För ”svaga och på icke-reflekterande människor” är socialismen en tilltalande ideologi då den erbjuder materiellt välstånd utan egen ansträngning (inget eget skinn i potten).

Frågan är hur personer med ”personliga problem” (säg ”psykopati”) använder det moraliska imperativet för att bygga makt. Christer L anlägger ett intressant perspektiv ... ”Det moraliska imperativet är ju en intressant motsats mot det Kantska (Red. Immanuel Kant 1724–1804, det kategoriska imperativet uttrycker moralens högsta princip, "handla endast efter den maxim genom vilken du tillika kan vilja att den blir en allmän lag”). Man kan även se en amoralisk variant. Att vara mindre intresserad av konsekvenserna men desto mer bry sig om att flagga med den goda avsikten kallas även ofta för HYCKLERI. Det kan också vara BEDRÄGERI, den egna förtjänsten är viktigaste aspekten på utfallet. Det kan var KORRUPTION – där en troligen inte ovanlig variant är utpressning där tidigare misstag kunnat döljas men nu utgör hållhake. I värsta fall kan det vara PSYKOPATISK ONDSKA. Många olika fasoner, samma resultat.”

Tom Crean svarar … ”som jag ser det så börjar det med psykopatisk ondska, eller bara ondska, vilken sen begagnar sig av det moraliska imperativet för att vinna svaga, men inte nödvändigtvis onda, själar, men för varje ond konsekvens, som den onda välkomnar, och den svaga ser bort ifrån, så blir det svårare för den svaga att erkänna verkligheten och ändå vara god, så det blir en självförstärkande mekanism, där falsk godhet via det moraliska imperativet föder ondska, som föder ondska. Detta är vad som måste brytas INNAN verkligheten visar ondskan vilket alltid sker till sist.”

Eva Danielsson skriver att ... ”politik har blivit ett rent maktspel. Makt får människor att tulla på moralen. Liberaler som borde stå för mindre stat och mindre kontroll jobbar i stället för mer centrering av makten (Red. socialism) ... Politik har blivit en möjlighet till egen karriär, inte en vilja och en chans att få rätsida på Sverige.”
”Krig skapas inte av nationalism utan av kampen om makten och tillgångarna. Som alltid. Sverige håller på att kapas av globalister/liberaler, neomarxister/socialister och islam. Av en klick makthavare och deras anti-kristna aktivister och aktivistorganisation. Och övriga inom etablissemanget – politiker, chefstjänstemän, kyrkan, näringslivet och media – är mer intresserade av att inte dela med sig av makten än av att styra Sverige och undvika att kapsejsa.”
Eva Danielsson framhåller ... ”att definiera hotet och bana väg för en renovering av det nationella kittet och få till samarbete inom ”motståndsgrupperna”, dvs inte låta etablissemanget lyckas med splittring och skuldbeläggning och sänkandet av det nationella självförtroendet, behövs för att kunna mota attackerna från globalisterna, socialisterna, aktivisterna och islam. Dessa totalitära fiender måste sänkas ner i avgrunden med alla tänkbara lagliga medel.”

En fråga, när regimen befinner sig i krig med den egna befolkningen, vad innebär frasen ”med alla tänkbara lagliga medel”?

Hovs_Klipphällar påpekar att ... ”det handlar om att pk-sekten vill riva ner och förstöra hela vår västerländska civilisation, då man anser det ”orättvist” att vi lyckats skapa ett fungerande samhälle! Detta projekt har de drivit sedan 1968. ... ”Marxismens anstormning inom universiteten ... kom att röja vägen för allsköns destruktiva irrläror som postmodernism, postkolonialism och feminism. De ersatte sådant som fakta, historia och empiri i forskningen med spekulationer, politisk korrekthet och snåriga teorier till den grad att ingen längre kan känna igen den gamla humanioran, än mindre säga vad den egentligen ska vara bra för.”

”Asylinvandringen, som inleddes på 70-talet, är det tydligaste och i särklass mest destruktiva uttrycket för detta, ett direkt angrepp på vårt samhälle.”

Det enda vi kan vara säkra på är att den postmoderna mångkulturella utopin kommer att haverera, då den står i strid med verkligheten. Vi behöver istället lyfta fram den västerländska traditionen och den vetenskapliga metoden. Jan Hyllengren skriver att ... ”vårt sökande alltsedan åtminstone antiken efter SANNING FÖR SANNINGENS EGEN SKULL gav med tiden upphov till den vetenskapliga utvecklingen och den hade inte kunnat ske i någon annan kultur än den nyfikna västerländska.”

Är Sverige en kunskapsnation? C de Longueville skriver att det är ... ”inte bara Antiken och Stormaktstiden, som skulle lyftas bort från historieämnet. Även begrepp som Medeltiden, Renässansen, Barocken, Upplysningen, Frihetstiden och den Gustavianska tiden ses med oblida ögon. I ämnet geografi skall ”vatten, öar, berg och öknar” ersättas med ”mönster, processer och hållbarhetsfrågor”. I skönlitteraturen skall det inte längre talas om ”Lyrik, dramatik, sagor och myter”, utan om ”jämlikhet, utanförskap, sexualitet och relationer”. I musiken skall eleverna slippa bli utsatta för ”nationalsången och några av de vanligaste psalmerna”.”

”Den gamla kunskapsskolan har förvandlats till dagens bildningsfientliga förvaringsanstalt. Kravlösheten i skolan, införd av tokvänstern redan på 1970-talet, är nu närmast total och kommer om möjligt att bli än värre. Ansträngning, koncentration och uppmärksamhet är helt främmande begrepp för de stackars elever som danats av den svenska modellen.”

Vänsteraktivisternas uttalande att ... ”fokus på faktakunskaper i skolan kan leda till antidemokratiska värderingar”, är ett påstående från den anti-kristna aktivistfalang som ockuperat den svenska skolan”. Om någon är antidemokratisk så är det vänsteraktivisterna. Vänsteraktivisterna går helt islamisternas ärende.

Magnus Norell skriver att ... ” islam är både ett politiskt och religiöst projekt ... bränslet till detta (islams mål att upprätta ett kalifat) krig är det hat mot väst (inte minst kulturellt) som ständigt predikas från islamistiskt håll ... I den s.k. ”Arab Regional Human Development Report” beskrivs de tre fundamentala brister som länderna i arabvärlden lider av; brist på yttrandefrihet; brist på kunskap och brist på kvinnors frigörelse. Alla faktorer som, åtminstone delvis, kan hänvisas till fientlighet gentemot frihetliga och upplysningsmässiga teorier samt ett direkt ifrågasättande av naturvetenskaperna.”

Såväl vänsteraktivisterna som islam har samma delmål, att förstöra den västerländska traditionen och den vetenskapliga metoden (målet är global kontroll). Vi inom oppositionen måste slå tillbaka med full kraft och återupprätta den västerländska traditionen och den vetenskapliga metoden. Är det något som det är värt att kämpa för så är det detta. Med hjälp av sanningen skall vi avslöja vänsteraktivisternas lögner och ondska.

Sixten Johansson refererar till Aldous Huxleys roman ”Ape and Essence” (1948), i vilken författaren poängterar att totalitära makter, genom den tekniska utvecklingen, får allt mer avancerade övervaknings- och kontrollsystem till sitt förfogande. Det finns personer som hyllar en utveckling där Kina ersätter USA som den dominerande politiska och ekonomiska makten i världen. Den totalitära makten i Kina håller på att bygga upp den mest avancerade övervaknings- och kontrollsystem som världen någonsin har skådat (jfr Matrix). Jämfört med dagens Kina var övervakningssystemen i DDR (tydligen grävde östtyska medborgare 75 tunnlar under Berlinmuren) och SSSR, tekniskt relativt primitiva. Personer som önskar en kinesisk dominans i världen välkomnar en Matrixliknade situation. Uppenbarligen har dessa personer inte förstått varför Hongkongborna demonstrerar (bortse från kinesisk propaganda, en propaganda som även sprids av svenska bulvaner). Att Kina ännu inte har ingripit med vapenmakt mot Hongkongborna hänger bland annat samman med risken för att den finansiella verksamheten i Hongkong kan snabbare komma att flytta över till Singapore (en pågående processen).

I en intervju på Axess (Global Axess 2019 – Historia och nutid) förklarar finanshistoriken Niall Ferguson (författare till bland annat ”The Square and Tower”) att socialismens återkomst bland unga hänger samman med att utbildningssystemet styrs av vänstern (Red. jfr den långa marschen genom institutionerna). Vidare förutser Niall Ferguson att den nuvarande kommunistiska dynastin i Kina kommer att ställas inför en politisk legitimitetskris till följd av den strikta övervakningen och kontrollen av det egna folket (se tidigare erfarenheter från kommunistiska totalitära stater). Krisen kan komma mycket snabbare än vad de flesta kan förutse. (Redaktionen delar Niall Fergusons syn på att socialismens återkomst bland unga människor, inte minst kvinnor, hänger till stor del samman med brister i utbildningssystemet (då vänstern styr utbildningssystemet), och att krisen för det kommunistiska Kina kan komma mycket snabbare än vad de kan förutse.)

A skriver att ... ”det enda som håller liv i människor är sanning. Bokstavligen. Det betyder att alla idéer som genererar mer lögn/önsketänkande samtidigt minskar möjligheterna för liv. Inte symboliskt, utan i högsta grad verkligt. Däri ligger svaret. Jag menar att folk måste göra upp med hur livsavgörande SANNING och LÖGN faktiskt är. Ytterst är det en strid på liv och död, inget mindre. Dagens dominerande politiska idéer bygger på lögner, det betyder att de i praktiken realiserar mer död, i fallande skala. Det är också vad vi kan se hända mitt framför ögonen nu, samhället dör. Hyllandet och frammanandet av mer lögn är den exakta orsaken.”

Patrik Engellau beskriver liberalismens moraliska sammanbrott ... ”(liberalismen) har blivit en fritt kringsvävande ideologi som liksom en ostronlarv söker efter något stabilt att fästa sig vid.” Klassisk liberalism kan betraktas som marknadsekonomins ideologiska överbyggnad. Dagens liberalism svävar i någon mening fritt omkring, medan andra delar av idépaketet har funnit ett nytt värddjur i den socialistiska ekonomin. Någon form av symbios har uppstått, då den liberala föreställningen om alla människors lika värdighet medvetet har översatts till den socialistiska föreställningen om alla människor lika värde (jfr det klasslösa samhället). Samtliga partier inom 7K hyllar det socialistiska idépaketet. Sverige är ett utpräglat socialistiskt land, då är det bekvämare för diverse partiledare med anhang att ansluta sig till den dominerande socialistiska inriktningen, än att driva en borgerlig politik.

Ett stort aber är hur samhälle skall hantera de socialistiska tankeströmmarna. Fredrik Östman skriver ... ”det är samma socialister i alla tider. Det är ett evigt socialistiskt fenomen. Det är ett psykologiskt tillkortakommande.”

Tom Crean skriver att ... ”aktivistklassen har tagit över, så enkelt är det. Finner man aktivisterna i varje organisation, dvs de som tvingar alla att följa endast ett utopiskt moraliskt initiativ så har man problemets lösning. De måste bort. Detta betyder att stora delar av politikerna, nästan hela media och stora delar av alla ämbetsverk helt enkelt måste bort. Skolverket är väl det senaste exemplet på ett verk som styrs av aktivister och därmed blivit till skada för samhället. En nettoförlust.”

Vi låter Tom Crean avsluta Veckokrönikan med ... ”principerna etablissemanget följer raffineras allt mer till dess essens, som ju visar sig bara vara SOCIALISM, och de som hela tiden följt essensen, de anti-kristna.”