Slopat patentskydd skyddar inte mot Covid-19

Ledare i DN 2021-05-07 (i). För en gångs skull håller jag med DN: ”Patenträttigheterna är inte problemet när världens befolkning ska vaccineras. Viktigare är att öka produktionen och göra fördelningen rättvis.”
Med viss modifikation, jag var lite för snabb beträffande ”göra fördelningen rättvis”. Frågan är vad som är rättvist i sammanhanget. Det undviker ledaren att ta ställning.
Det finns ytterligare plumpar i protokollet. Som t ex att ”Ett patent genererar vinster, men inte automatiskt fler innovationer”. Påståendet kan tydas på olika sätt. För det första garanterar ett patent vinster enbart när det skyddar en produkt eller ett förfarande som konkurrenter gärna vill använda. Det finns gott om patent som skyddar produkter som ingen vill ha eller förfaranden som ingen vill använda. För det andra är det oklart vad som menas med att ett patent inte automatiskt genererar fler innovationer. Ett patent i sig generar aldrig fler innovationer, ’automatiskt’ är därför tårta på tårta. Patenterade produkter eller förfaranden kan dock i många fall ytterligare förbättras på ett icke närliggande sätt och förbättringarna patenteras. Det är den mänskliga hjärnan (än så länge) som genererar innovationer, inget annat.
”Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström ser inga vinster med att släppa alla patent fria när det gäller vaccin. Det handlar om symbolpolitik. Det stora problemet är handelshinder som finns idag, säger han. Att släppa patenten fria skulle inte hjälpa Indien, tror Bergström”. DN │Världen 2021-05-07. (ii)
Jag håller med Bergström utan om och men. Jag rekommenderar läsaren att ta till sig Bergströms artikel som besparar mig långa utläggningar.
Som komplettering till det Bergström skriver rekommenderar jag en artikel på engelska hos Deutsche Welle (iii), ”Access to COVID vaccine patents is not the same as access to vaccines”. D v s frisläppandet av patenträttigheterna kommer inte att ändra något på kort sikt. Eftersom det krävs omfattande know-how, utrustning och kompetent personal för att producera vaccinerna mot Covid-19. Att få produktionen av ett nytt vaccin att fungera och att testa vaccinet görs inte på nolltid ens av kompetenta läkemedelsföretag. Än mindre av företag i underutvecklade länder.
Det till det yttre generösa förslaget att upphäva patenträttigheterna för Covid-19 vacciner kom nyligen från president Joe Biden. Till stor överraskning icke minst för USA:s läkemedelsbolag. Som mycket annat hos Biden är syftet med hans schackdrag i vaccinfrågan att vinna/bibehålla genomsnittväljarens sympati. Icke minst för att kompensera de PR-problem som hans välkomnande inställning till migrationen från Centralamerika skapat.
Initiativet på patentområdet kommer inte att leda till bättre tillgång på vacciner inom den närmaste tiden, hindren ligger framför allt på ett tekniskt plan (i bred bemärkelse) (iv). Men som många gånger agerar Biden kortsiktigt. Det som hans och därmed USA:s inställning riskerar att leda till är att läkemedelsindustrins beredvillighet att satsa på utveckling av nya vacciner (vilket ju är ett risktagande) vid nästa epidemi – historien visar att det alltid kommer att finnas en nästa epidemi – kan tänkas minska betydligt. Med de negativa konsekvenserna för allmänheten som detta riskerar att medföra.
Medan WHO, Indien, Sydafrika och många andra länder välkomnat Bidens initiativ har Tyskland och Schweiz förklarat sitt motstånd mot förslaget att slopa patenträttigheterna på vacciner mot Covid-19 (v). Fortsättning följer.


(i) https://www.dn.se/ledare/slopat-patentskydd-vaccinerar-inte-varlden/
(ii) https://www.dn.se/varlden/bergstrom-frislappandet-av-patenten-ger-inte-m...
(iii) https://www.dw.com/en/access-to-covid-vaccine-patents-is-not-the-same-as...
(iv) https://www.statnews.com/2021/05/06/waiver-of-patent-rights-on-covid-19-...
(v) https://etidning.dn.se/2357/dagens-nyheter/408995/2021-05-08/20390871/ty...

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-05-08