Sjustegsmodell för laglig hämnd

För en kort tid sedan riktade jag ljuset på en episod i den engelska rättsprocessen mot Assange angående hans utlämning till USA. Att det har gått så långt torde bero på det svenska rättsväsendets och - som jag har anledning att förmoda - andra intressens benägna medverkan. Sverige vill ha ett gott förhållande till USA för att skyddas mot det påstådda ryska hotet. Assange sitter just nu i ett brittiskt fängelse i avvaktan på att USA:s begäran om utlämning ska tas upp i högre instans. (i) Det kan finnas fler hot som Sverige behöver skyddas mot, det är bara att spekulera. Nu har tiden kommit för Anna Ardin att lägga korten på bordet. En del, de som inte passar, tycks ha blandats bort. Med den svenska pressens m fl benägna medverkan. Såsom DN (ii).

Erynnierna. Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1751-1829). Museumslandschaft Hessen Kassel. Erynnierna är hämndens gudinnor i den grekiska mytologin, tre till antalet. Modell för erynnierna på bilden sägs ha varit Lady Emma Hamilton.

Jag ska inte bli långrandig. Det var 2010 som Ardin och hennes väninna hoppade i säng med Assange. Inte samtidigt, utan en efter en, i angiven följd. Utan ens ha avtalat med varandra, vad jag förstår. De verkar ha blivit stötta eller t o m svartsjuka när de fick veta. Ardin till den grad att hon fann anledning att agera enligt en bruksanvisning i sju steg som hon själv publicerat kort dessförinnan:

Sjustegsmodell för laglig hämnd.

Ardins bloggsida från 2010 finns kvar. (iii) Med bruksanvisningen ändrad till oigenkännlighet med endast punkt 1 kvar: ”Tänk igenom väldigt noga om du verkligen ska hämnas, Det är nästan alltid bättre att förlåta än att hämnas.” Hela sjustegsmodellen finns bevarad på olika bloggar, se bilden nedan. (iv)

Hur det ligger till förstår man när man läser Ardins nyutkomna bok I skuggan av Assange. Mitt vittnesmål. Bazar Förlag, 2021; ISBN 9789180060462: ”Ett av de viktigaste ’bevisen’ som nätmobben har mot mig [d v s Anna Ardin] är blogginlägget som jag publicerade i januari 2010. Där jag länkade till en sida som beskriver ”sjustegsmodell för laglig hämnd…Inlägget innehåller en fånig länk jag laddade upp en dag när jag var ledsen och arg på Andreas..men är samtidigt ett sätt för mig att dela en insikt jag fått om att det nästan alltid är bättre att förlåta än att hämnas”.

Om det hade förhållit sig så som hon skriver borde Anna Ardin inte ha ”laddat upp” sjustegsmodellens samtliga steg. När hon i samband med att relationen till Assange blev känd insåg att den ’uppladdade’ sjustegsmodellen kunde tolkas som ett recept för sin egen hämnd redigerade hon modellen genom att ta bort punkterna två till sju. Till saken hör att sjustegsmodellen utgjorde en fast del av ett av hennes inlägg på den egna bloggen. Sjustegsmodellen fanns således inte där som en länk. Detta bevisas av att hon i efterhand kunnat redigera sitt inlägg för att ta bort stegen 2-7.

Att, som Ardin skriver, ”nu tolkas inlägget på ett helt annat sätt. Som att poängen handlar om blodig hämnd och som att det är mitt personliga manifest, min ideologiska värdegrund och utgångspunkt för allt mitt handlande i livet” är en naturlig följd av hon satte upp sjustegsmodellen som ett recept för sitt eget agerande. Inte enbart dess första steg utan hela sekvensen.

Det får det räcka med första meningen efter att hon återgett modellen i sin bok: ”Med grund i detta påstår mobben att jag hittat på anklagelserna mot Julian för att hämnas någon form av sårade känslor.”
Det må vara så att somliga betecknat hennes anklagelser mot Assange som rena påhitt. Det är inte det som är den springande punkten. Utan Ardins avsikt att hämnas. Att hämnas till det bittra slutet för hämndobjektet. Utan en gnutta medlidande, i synnerhet med tanke på vad anklagelserna lett till för Assanges del. Nämligen att USAs Deep State efter tio år fått möjlighet att slå sina klor i honom. Med Storbritanniens benägna medverkan. Och Sveriges.

Sjustegsmodellen står på kristen grund. I vart fall finns det anledning att tro att den gör det utifrån Ardins perspektiv. Fast nu vill hon bara kännas vid modellens punkt 1. Vid tidpunkten då hon hoppade i säng med Assange var Ardin sekreterare hos de kristna socialdemokraternas förening, Broderskapsrörelsen. Ett namn som under mellantiden ändrats till Socialdemokraterna för tro och solidaritet. Bl a i syfte att bereda plats åt andra trosriktningar. Jag har inte sett om det är o.k. med schamaner, fast jag misstänker det.

Anna Ardin är diakon. Fast hon verkar inte ha läst Nya Testamentet, eller i vart fall inte tagit till sig dess budskap.

Lukas 6:37: Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna.


Foto: Fria Tider

Jag misstänker att Ardins kontakt med andra religioner kan ha påverkat hennes inställning.

Koranen, Sura 2; 178-179: I fall av blodsutgjutelse skall rättvis vedergällning råda. En fri man för en fri man, en slav en slav, en kvinna för en kvinna. Om en anhörig till offret vill efterskänka en del (av skulden) skall en uppgörelse ingås i korrekt form och skadestånd erläggas…. Den av Gud reglerade vedergällningen säkrar ert liv”.

(i) https://lastips.se/begaran-om-assanges-utlamning-till-usa-avvisas
(ii) https://etidning.dn.se/2369/Lordag/375027/2021-01-30/18344141/Darfor-bry...
(iii) https://annaardin.wordpress.com/2010/01/19/sjustegsmodell-for-laglig-hamnd/
(iv) https://eaqhan.wordpress.com/tag/anna-ardin/

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-01-31