Selektivt förbud mot förnekande

I dagens DN Världen (2021-04-28) hittar jag en artikel om förnekandet av Förintelsen: ”Minst tio EU-länder saknar lagar mot att förneka Förintelsen”.
Med underrubrikerna ”Sverige är ett av de tre länder som EU-kommissionen kritiserar för att sakna tydlig lagstiftning om att förneka Förintelsen” och ”Men i minst tio andra EU-länder är det inte heller uttryckligen straffbart att förneka Förintelsen”.
I Wikipedia hittar jag artikeln ”Legality of Holocaust denial” och i den underrubriken ”European Union Framework Decision for Combating Racism and Xenophobia (2007)” (i), i översättning ”Laglighet av förnekandet av Förintelsen” resp ”Beslut om EU-ramverk betr kampen mot rasism och främlingsfientlighet (2008)”. Länken på webben till den senare fungerar emellertid inte, så jag får hålla mig till det Wikipedia skriver. Informationen om beslutet avseende EU-ramverket i översättning:
”Texten säkerställer att följande avsiktliga beteende kommer att vara straffbart i alla EU:s medlemsländer:

  • Att offentligen uppmana till våld eller hat, även genom spridning eller utdelning av skrifter, bilder eller annat material som riktas sig mot en grupp av personer eller en medlem av en sådan grupp definierad genom hänvisning till ras, hudfärg, religion, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung,
  • att offentligen ursäkta, förneka eller grovt trivialisera
  • folkmordsbrott, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser definierad enligt den internationella brottsdomstolens stadgar (artiklar 6, 7 och 8), som riktar sig mot en grupp av personer eller en medlem av en sådan grupp definierad genom hänvisning till ras, hudfärg, religion, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung,
  • genom Nürnbergtribunalen (artikel 6 av den internationella militärtribunalens, Londonöverenskommelsen av 1945) definierade brott som riktar sig mot en grupp av personer eller en medlem av en sådan grupp definierad genom hänvisning till ras, hudfärg, religion, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung.

Medlemsländerna kan välja att enbart bestraffa beteenden som riskerar störa den allmänna ordningen eller sådana som är hotande, kränkande eller förolämpande.
Hänvisningen till religion avser att omfatta beteenden, som används som förevändning för att rikta handlingar mot en genom hänvisning till ras, hudfärg, religion, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung definierad grupp av personer.
Medlemsländerna kommer att säkerställa, att dessa beteenden kan straffbeläggas med ett straff för brott på mellan 1 och 3 års fängelse.
Jag förmodar att det är detta beslut från 2007 som i DN:s artikel kallas ”rambeslut om rasism som kom 2008”.
Nu är det inte så att EU:s ramverksbeslut specifikt avser förnekande/trivialisering av just Förintelsen, utan av folkmord generellt. Därför borde den rätta rubriken för DN:s artikel lyda ”Minst tio EU-länder saknar lagar mot att förneka folkmord. För att inte glömma att ramverksbeslutet avser även grymheter där offren är enskilda personer eller grupper av personer då brotten begåtts på grund av deras ras, religion m m.
Det är inte långsökt att se DN:s rubrik och argumentering som ett försök att monopolisera folkmordsbrottet enligt EU-rätt för just ett av historiens många folkmord, även om Förintelsen tveklöst är det värsta och mest välplanerade folkmord som begåtts under min generations livstid.
Fotnot. Förnekelsen av Förintelsen är inte straffbart i Australien, Kanada, Storbritannien och USA, men väl i Ryssland, se nedan.

Wikipedia. Countries with laws against Holocaust denial(i) https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_Holocaust_denial

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-04-29