SD saknar lojalitet

Mot M och KD. Enligt Susanne Nyström, DN 2021-04-08.

Om avsaknaden av lojalitet just nu har Susanne rätt. Av vilken anledning skulle SD vara lojala mot dem? För tillfället finns det inget avtal (i) eller annan relation mellan M och KD å ena sidan och SD å andra som binder de presumtiva parterna. Det är av den anledningen som Åkesson krävt ett skriftligt sådant. För att etablera en hållbar relation inom givna ramar.

Det är först när M och KD kommit överens med SD om ett gemensamt agerande inom ramarna som begreppet får liv. Det är först när parterna därefter börjat agera inom ramarna och i god tro som man kan tala om lojalitet. Eller ifall någon bryter mot principen och agerar utanför ramarna om lojalitet.

Att i förväg, innan ett avtalsmässigt förhållande mellan parterna etablerats, tala om lojalitet är nonsens.

Fram till idag har SD inte ingått ett avtal med eller ens etablerat en avtalsliknande relation till M och SD och har således ingen skyldighet att agera lojalt. Fast SD kan synas agera ”lojalt” när man i politiska sammanhang agerar på samma eller liknande sätt som M och SD. Det agerandet är dock obundet och av sker egen hand utifrån principer eller ställningstaganden i en viss fråga som är (eller ser ut att vara) gemensamma för M, KD och SD. Jag avstår från att försöka exemplifiera vilka principer eller ställningstaganden som för tillfället kan tänkas vara gemensamma för M, KD och SD.

Kanske Susanne funderar över vad lojalitet betyder i sammanhanget när hon läser det jag skriver. Och inser att det hon skrivit är trams.

Paradoxalt nog är det just när hon vägrar att inse detta som Susanne närmar sig målet. Nämligen att vara lojal mot sitt eget trams. En typ av lojalitet som synes vara väl förankrat hos många skribenter. Icke minst hos DN.

(i) https://digitalajuristerna.se/lojalitetsprincipen-inom-juridik-och-avtal...

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-04-08