Samhälle

Allmogen - Hela Sveriges frihetliga kulturförening. Ett ambitiöst projekt om svensk historia av Daniel Sjöberg som här fint berättar hur det känns när drevet går.
Arbetsmarknadsnytt - Bra information om arbetsmarknaden. Exempel Sverige behöver århundradets arbetsmarknadsreform.
Arbetsmiljöforum - Många informativa artiklar om arbetsmiljö som denna om lärarnas situation i Malmö.
Blåljus - Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Dagens Juridik - Juridisk samhällsinformation. Artikelexempel: Sju av tio ringer inte polisen i utsatta områden.
Dagens Samhälle - Korrekt och saklig, utges av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Artikelexempel: Underskotten växer i välfärden och Kriminaliteten hotar svensk konkurrenskraft.
Intressant artikel om "koncentration inom vården" av Daniel Suhonen.
Diversify Foundation - om kompetensutvisningarna - data och statistik. The Diversify Foundation is a completely independent, non-political, non-profit focused on understanding and visualizing the obstacles and potential for a more diverse and inclusive labor market in Sweden.
DOKU - Doku granskar i första hand den jihadistiska miljön i Sverige. Vi sätter ljuset på nätverk, personer, organisationer och andra aktörer inom miljön, samt den verksamhet som de bedriver för att underminera demokratin och så split mellan olika befolkningsgrupper.
Doku granskar också närbesläktade, i första hand salafistiska, miljöer till den jihadistiska. Vi belyser också kopplingar mellan dessa antidemokratiska rörelser och mer etablerade aktörer i det svenska samhället.
Entreprenör - är nyhetssajten för företagsamt folk, det vill säga entreprenörer och företagare som vill starta, utveckla och driva företag och affärsidéer. Drivs av Svenskt Näringsliv.
Europaportalen - Nyhetssajten Europaportalen bevakar svensk EU-politik och utvecklingen i Europa. Vi producerar och sammanställer nyheter och ger aktuell överblick i olika ämnen. Europaportalens faktatexter bygger på olika dokument från EU:s institutioner, Sveriges regering och riksdag, forskare och andra källor.
Försvarsbloggare - Sveriges bästa försvarsbloggar samlade i ett flöde. En tjänst av Johan Althén. Tjänsten bygger på att alla blogginlägg från respektive blogg syndikeras mot försvarsbloggare.se. Om ett inlägg uppdateras, ändras eller tas bort på ursprungsbloggen uppdateras det på den här sidan. Kommentarer görs i ursprungsbloggen.
MRRS - Medborgarrättsrörelsen i Sverige - Genom debattinlägg, skrifter, seminarier och andra projekt vill Medborgarrättsrörelsen i Sverige påverka både den allmänna opinionen och de politiska partierna i avsikt att stärka och förbättra rättssäkerheten, de mänskliga fri- och rättigheterna och vårt demokratiska statsskick.
Medievärlden - Informativt om media. Exempel Om inte SVT bättrar sig krävs politiska lösningar.
Realtid - Huvudsakligen ekonomifrågor.
Skola och samhälle - Kan ha bra artiklar som denna: Kunskapskraven är inte kärnfysik.
Upphandling24 - För den som vill följa med i samhällsutvecklingen avseende upphandling och liknande frågor. Exempel på artikel Lagrådet: Svindlande osäkert - Detta förslag gör det möjligt för cooperativ och ideella organisationer, dvs sådana som socialistiska regeringar prioriterar, att vinna upphandlingar utan konkurrens. Visserligen högst 3 år men vid nästa upphandling kan ju en systerorganisation göra jobbet osv.
Vetenskap och folkbildning - Föreningen (VoF) har till uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt.
World in Property - För den som vill veta mer om fastighetbranschen. Här är ett exempel på information som borde spridas bredare: Skärtpa regler för sopor, - ett förslag som gör samhället ännu mer komplicerat till ingen nytta men till extra kostnad. Hur många återvinningstunnor ska vi ha? Finns det plats vid vägkanten?
Årets förvillare - Folket nominerar och röstar - Rösta: Ska SVT bli Årets Förvillare 2018?