Lästips egen blogg

Vår nya blogg ersätter våra Veckokrönikor som varit vilande sedan januari. Vi hoppas att läsningen blir intressant och senaste inlägget hittar ni här eller genom att scrolla ner förbi Dagens tips. Vi introducerar också MediaLikes Gilla knapp som finns i slutet av blogginläggen. Med den kan ni både gilla inlägget och bidra till utvecklingen av nya media, då alla donationer här går till stöd för oberoende och fria media via Föreningen för Medborgarperspektiv.

Redaktionens blogg

Yttrandefriheten - och dess försvarare

”Det är en paradox att alla diktatorer stigit till makten på yttrandefrihetens stege. Strax efter att ha uppnått makten har varje diktator undertryckt alla andras yttrandefrihet” Herbert Hoover.

”Frihet är ett stormande hav; bara ängsliga människor föredrar tyranneriets stillhet” Thomas Jefferson

En hyllning till yttrandefrihetens riddare

Brexit ur ett franskt perspektiv

Man får gå till utländska media för att få en sammanhängande bild av den utveckling som slutade i avtalet om Brexit. Fast avtalet är inte slutpunkten. Det gäller att få det implementerat i samförstånd. Och då kan nya hinder dyka upp. Men det är en senare fråga. För tillfället råder vapenstillestånd.

Foto: youtube.com.

Suveränitet

Suveränitet är en term inom statsrätt och internationell rätt som i sin moderna betydelse åsyftar den högsta politiska makten i samhället samt självständighet från yttre kontroll. Begreppet kommer från suverän, i äldre tider en monark [”enväldshärskare”], som utövar suveräniteten i kraft av sin unika ställning. (Wikipedia). För gemene man framstår Förbundsrepubliken Tyskland som en likvärdig medlem av FN, EU och Nato. Likvärdig med andra suveräna stater. Stämmer det?

North Stream 2

För drygt ett års sedan stoppades arbetet med att lägga ut den andra gasledningen i Östersjön som är tänkt att försörja Tyskland och andra EU-länder med rysk naturgas. Avbrottet förorsakades av USA där en lag stiftats mot det schweiziskt/nederländska konsortiet som betrotts med ledningsdragningen. Sanktionshotet fick konsortiet att dra sig ur. Av gasledningens längd på 1 230 km kvarstod då endast 6 % att färdigställa, sista sträckan från en punkt öster om Bornholm till den tyska kusten.