Veckans krönika 28 juli till 2 augusti 2019

Svenska folket saknar en moralisk kärna, vi lever i ett moraliskt vakuum, vilket utnyttjas av etablissemanget

Mitt Vykort skriver att vi lever i ett moraliskt vakuum, vi saknar kristendomen, som är det kitt som håller oss samman. Att vi lever i ett moraliskt vakuum beror, enligt Patrik Engellau, på att … ”vi har glömt bort, Krav, Plikt, Skyldigheter och Nationen.”

Veckans krönika 20 juli till 27 juli 2019

Socialismen är en dödskult som förstör allt som kommer i dess väg

Först vill Redaktionen uppmana de läsare som inte har lyssnat på SwebbTV:s Lördagsintervju 56 del 1 med Karl-Olov Arnstberg, prof. em. etnologi, om hur ledare, exempelvis Lenin, Stalin och Hitler, kunde vara så grymma som de var, och om vi kan få liknande ledare i Sverige. Detta är en av de viktigaste intervjuerna inom Alternativmedia, Nya Media, fram till dags datum.