Partipolitiska bloggar

Gunnar Hökmarks blogg - Moderat EU-parlamentariker.

Medbloggen - Medborgerlig Samlings blogg.

Omstart Sverige - Ett handlingsprogram för Sverige. Varför omstart? För att det går utför på många områden i Sverige. Det som krävs är framför allt en stärkt demokrati med politiker och tjänstemän som ställs till ansvar på riktigt, vilket skapar mer genomtänkta beslut. Sverige behöver uppdatera sitt regelverk och därefter starta om.