Oroligt i Flempan

Polisen meddelar att de ökat sin närvaro i Flemingsberg (i), i folkmun kallat Flempan. Detta mot bakgrund av att otryggheten i området ökat. Polisen är oroad över att unga rekryteras av kriminella. DN 2021-03-30. Sen lugnar Jens Östberg vid polisen i Huddinge sinnena genom att bedyra att ”den ökade polisnärvaron redan fått effekt.

Och fortsätter:

  • Den stora skillnaden är att det påtalas av näringsidkare och allmänhet att det känns bättre och lugnare då vi är där. Vi har också lyckats få folk att prata med oss.
  • Att öka allmänhetens benägenhet att anmäla brott är också en av polisens målsättningar.

Låter bekant. I ett pressmeddelande skriver polisen att situationen i Flemingsberg ”har en stor påverkan på lokalsamhället”. Lätt att begripa eftersom ”kriminella från området har figurerat i ett flertal brottsutredningar om bland annat skjutningar och flera vapen har beslagtagits.”

Egentligen borde jag citera hela den korta artikeln för att den utan avsikt klär av polisens och därmed samhällets handfallenhet inför den brottslighet som över åren brett ut sig inom området. Där Huddinge sjukhus ligger, ett av Sveriges största och numera försett med det fina namnet Karolinska universitetssjukhuset. Samt Södertörns högskola där poliser och vänsterintellektuella får sin skolning.

”Att öka allmänhetens benägenhet att anmäla brott är också en av polisens målsättningar” får man veta. Det är bara att ringa eller maila. Vill man göra det personligen, då får man ta sig över järnvägen på en bro där det lätt blir trafikstockning. Påpassligt nog har polishuset och tingsrätten placerats en bit från problemområdet. Trygghetsskapande för polisen, domarna och nämndemännen.

Näringsidkarna och de boende på andra sidan spåren har det inte lika tryggt. Fast polisen framhäver att ”målet är att näringsidkare ska kunna bedriva sin verksamhet utan oro och att allmänheten ska kunna röra sig fritt utan att behöva vara rädda. Det ska inte finnas utrymme för kriminella att begå brott i området.”.

Polisen sitter antingen i polishuset på bortre sidan av järnvägsspåren eller åker omkring sina bilar någonstans på Södertörn. Om polisen hade funnits på plats skulle givetvis – det får man förutsätta – problemen inte ha uppstått. Sent omsider har ”extra poliser” placeras ”på plats” i Flemingsberg. Vilket jag tolkar som att de finns på hitre norra sidan av spåren. Fast uppenbarligen inte i den omfattning som krävs för att stävja brottsligheten.
Fundera ett slag på vad Östbergs ”känns bättre då vi är där” egentligen betyder. ”Bättre och lugnare” på deltid. Exempelvis som i Vetlanda torsdagar kl 12-15, en trygghetsperiod i tre timmar. Förutsatt att polisen rör sig i samhället i stället för att sitta på polisstationen.

Varje gång jag läser sådant trams kliar jag mig i huvudet. Eftersom det publiceras utan kommentar i den dagstidning som anser sig vara ledande i landet. Liknande har jag än så länge inte stött på i utländsk press. Med förbehållet att jag inte förmår tillgodogöra mig det som skrivs i vitryska eller eritreanska dagstidningar.

Flempan var temat. När man läser om situationen idag är det inte långt till att fundera hur det var förr, innan Flemingsberg började kallas Flempan. Bebott i 8000 år av folk som försörjde sig på jakt och fiske. Det var militären Henrik Klasson Fleming som tog över Annersta säteri under första hälften av 1600-talet, vilket var anledningen till namnbytet. Som namnet antyder var hans förfäder flamländare och kom från nuvarande Belgien någon gång under senmedeltiden. Fleming deltog i Gustav II Adolfs fälttåg i österled, utsågs till landshövding i Ingermanland och 1628 till viceamiral. Fleming efterlämnade en stor förmögenhet som han ”förvärvat dels i krigen, dels på affärsverksamhet”. ”Förvärvat dels i krigen” tolkar jag som förvärv genom plundring. Med Gustav II Adolfs – statsmaktens - goda minne. Eller åtminstone överseende.

Inte så olikt förvärvsverksamheten som Flempans ligor ägnar sig åt idag under statsmaktens tillsyn.
Därmed synes cirkeln vara sluten.

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-03-30