Ordlista

Table: 
BegreppDefinitionFördjupad informationFörslag på länkar
AfSAlternativ för Sverigehttps://sv.wikipedia.org/wiki/Alternativ_f%C3%B6r_Sverigehttps://alternativforsverige.se/
AlliansenSamlingsnamn för M, L, KD och Chttps://sv.wikipedia.org/wiki/Alliansenhttp://www.alliansen.se/
AlternativmediaMedia som ger annan information än "traditionella media"https://sv.wikipedia.org/wiki/Alternativa_medierhttps://sverigesradio.se/sida/avsnitt/881445?programid=4091
Arbetarklass/underklass
AsylsökandePerson som befinner sig i ett land och där ansöker om skydd (asyl), men ännu inte fått sin ansökan avgjord.https://sv.wikipedia.org/wiki/Asylsökandehttps://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-asylsokande.html
BananrepublikNedsättande informell benämning på land som uppfyller flera kriterier på politiska och ekonomiska området https://sv.wikipedia.org/wiki/Bananrepublik
BatikhäxaFöraktfull benämning på politiskt aktiv ofta äldre kvinna engagerad i pk, feminism och integrationhttp://sv.metapedia.org/w/Batikh%C3%A4xahttps://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6762207
Bidragsindustriella komplexetNär stadgarna i en organisation som skall uppfylla kriterier för rätt till bidrag ej överensstämmer med hur verksamheten bedrivs i realitetenhttps://ledarsidorna.se/2018/04/regeringen-startar-ny-demokratiutredning-utan-parlamentarisk-insyn/https://ledarsidorna.se/?s=Bidragsindustriella+komplexet
BloggWebplats med periodiskt publicerade inlägghttps://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg
CCenterpartiethttps://sv.wikipedia.org/wiki/Centerpartiethttps://centerpartiet.se
Cis-personMotsats till trans-person. En person vars vid födseln tilldelade kön överensstämmer med juridiskt, socialt och upplevt könhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Cisperson
DecemberÖverenskommelsenFormell överenskommelse mellan 6 av 8 partier i avsikt att utestänga Sverigedemokraterna från politiskt inflytandehttps://sv.wikipedia.org/wiki/December%C3%B6verenskommelsenhttps://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6334235
Dunning-KrugereffektDunning–Kruger-effekten är en kognitiv bias som innebär att den som är inkompetent också är oförmögen att förstå att denne är inkompetent. Detta får till följd att inkompetenta överskattar sin kompetens i högre grad än kompetenta. Samtidigt tenderar personer med hög kompetens underskatta sin relativt höga kompetens gentemot andra, vilket leder till antagandet att det som är lätt för den kompetente också är lätt för andra.https://sv.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%80%93Kruger-effekten
Se Decemberöverenskommelsen
EkokammareBegrepp som används när massmedia förstärker åsikter medelst rundgång bland aktörer med gemensam ideologisk uppfattninghttps://sv.wikipedia.org/wiki/Ekokammare
ElitenBegränsad grupp, som utövar ett oproportionerligt inflytande över en större grupp, med vilken den interagerarhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Elithttps://sv.wikipedia.org/wiki/Elitteori
EtablissemangVanligen nedsättande term som hänvisar till en synlig social minoritet med dominerande ställning inom en nation eller ett samhälle, som innehar makten och utövar kontroll över hela eller delar av samhället ifråga, avseende ekonomi, politik och det sociala.https://sv.wikipedia.org/wiki/Etablissemanghttps://detgodasamhallet.com/2018/05/04/etablissemanget-har-alltid-ratt/
EufemismFörskönande eller förmildrande omskrivninghttps://sv.wikipedia.org/wiki/Eufemismhttp://sv.metapedia.org/w/Eufemism
Facebook
Fake newsAvsiktlig och medveten desinformation i syfte att vilseleda politiskt och/eller ekonomiskthttps://sv.wikipedia.org/wiki/Fejknyheterhttps://www.svt.se/nyheter/inrikes/experter-varnar-for-fake-news-begreppet-i-svensk-politisk-debatt
FaktaresistensEtt förhållningssätt som innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot ens egen uppfattninghttps://sv.wikipedia.org/wiki/Faktaresistens
FaktumEtt faktiskt föreliggande sakförhållandehttps://sv.wikipedia.org/wiki/Faktum
FIFeministiskt Initiativhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Feministiskt_initiativhttps://feministisktinitiativ.se/
FilterbubblaKonsekvens av att en sökmotor personligt anpassar resultat av sökningar efter information, varvid informationen blir ensidighttps://sv.wikipedia.org/wiki/Filterbubblahttp://filterbubblan.se/
FlyktingPerson som befinner sig i ett land och där ansöker om skydd (asyl), men ännu inte fått sin ansökan avgjord.https://sv.wikipedia.org/wiki/Flyktinghttps://www.migrationsinfo.se/migration/varlden/flyktingkonventionen/
FolkbildningsrådetÄr en ideell förening med myndighetsuppgifter, vilken sorterar under Utbildningsdepartementet.https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkbildningsr%C3%A5dethttp://www.folkbildningsradet.se/
GAL-TANBenämning på en politisk indelningsdimension avseende politiska värderingar och partier. Med skalan Grönt, Alternativt, Liberalt och motsatsen Traditionellt, Auktoritärt, Nationalistiskt betecknas synen på statens roll och sociala och kulturella värdenhttps://sv.wikipedia.org/wiki/GAL-TANhttps://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6924173
GDPRGeneral Data Protection Regulation ersätter PuL (PersonuppgiftsLagenhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4nna_dataskyddsf%C3%B6rordningenhttps://www.eugdpr.org/
HalmdockaRetoriskt grepp som innebär att en medveten eller felaktig nidbild av motståndarens argument och åsikter bemötshttps://sv.wikipedia.org/wiki/Halmdockahttps://motargument.se/2014/01/08/logikfel-halmgubbe/
HalmgubbeSe halmdocka
HashtagHashtag används för att göra ett inlägg på sociala medier sökbart genom kategorisering enligt formeln #hashtagnamnhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Hashtaghttps://www.youtube.com/watch?v=-4A_wdR0Ukc
HedersförtryckNär hederskultur utövars mot person som inte lever upp till hederskulturens värderingarhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Hederskulturhttps://motargument.se/tag/hedersfortryck/
HederskulturKulturellt mönster som inskränker människors fri- och rättigheter med hänvisning till släktgruppens hederhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Hederskulturhttps://motargument.se/tag/hederskultur/
HVB-hemHem för Vård och Boende. Institution i Sverige som på kommunens uppdrag inrättats för barn, ungdomar, vuxna eller barnfamiljer där behandling, omvårdnad, stöd och/eller fostran bedrivs.https://sv.wikipedia.org/wiki/Hem_f%C3%B6r_v%C3%A5rd_eller_boendehttps://www.ivo.se/tillstand-och-register/sol-tillstand/hem-for-vard-eller-boende-hvb/
IdentitetspolitikPolitiskt ställningstagande som grundas i särintressen och perspektiv utifrån grupptillhörighet i syfte att motverka diskriminering och för att stärka gruppens ställning i samhället.https://sv.wikipedia.org/wiki/Identitetspolitikhttps://ng.se/artiklar/langlasning-identitetspolitik-ar-lite-som-hipsterkultur-och-rasism
Illegal invandringIllegal invandring, papperslös immigrant, irreguljär immigration är företeelsen att människor uppehåller sig i ett land utan tillstånd eller rättslig statushttps://sv.wikipedia.org/wiki/Illegal_invandringhttps://www.svt.se/nyheter/utrikes/daniela-ar-papperslos-men-langt-ifran-gomd
IntegrationPolitiskt begrepp för åtgärder i syfte att underlätta nyanlända invandrares etablering i landet, samt den anpassning det svenska samhället genomför i samband därmed.https://sv.wikipedia.org/wiki/Integrationhttps://motargument.se/tag/integration/
IntegrationspolitikAtt underlätta nyanlända invandrares etablering i sverige genom det svenska samhällets anpassning till de förändringar invandringen framkallathttps://sv.wikipedia.org/wiki/Integrationspolitikhttps://thewayofreason.wordpress.com/2017/04/08/tal-infor-west-midlands-generalforsamling/
IntersektionalitetAnalytiskt perspektiv som uppmärksammar diskriminering och förtryck i relationer som bygger på makt och över-/underordning baserat på bl.a. "ras"/etnicitet, kön/genus, funktionalitetsvarianter, klass, ålder, sexualitet.https://sv.wikipedia.org/wiki/Intersektionalitethttps://www.genus.se/ord/intersektionalitet/
IRMInte Rasist, Men. Alternativmedium som granskar SDhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Inte_rasist_menhttps://www.interasistmen.se
Irreguljär immigrationSe Papperslöshttps://sv.wikipedia.org/wiki/Illegal_invandring
Islam(På arabiska: الإسلام (info), al-'islām) är en monoteistisk, abrahamitisk religion som räknar Muhammed (cirka 570–632) som den sista profeten och Koranen som sin uppenbarade heliga skrift.https://sv.wikipedia.org/wiki/Islam
IslamismÄven känt som politisk islam, är en bred politisk rörelse som härstammar från Arabvärlden, med olika förgreningar, vilken huvudsakligen uppstått på 1900-talet, ursprungligen för att bemöta västerländsk kolonialism men också västerländskt kulturellt och demokratiskt inflytande.https://sv.wikipedia.org/wiki/Islamism
KDKristdemokraternahttps://sv.wikipedia.org/wiki/Kristdemokraternahttps://kristdemokraterna.se/
Konservatism(Av latinets conservare, bevara) är en politisk idétradition som kom till uttryck hos den irländska filosofen Edmund Burke och hans kritik av den franska revolutionen och de idéer den ansågs representera. Joseph de Maistre är en annan central man för idétraditionen.https://sv.wikipedia.org/wiki/Konservatism
konspirationAnvänds om hemligt samarbete mellan en grupp individer med dunkelt, olagligt eller illasinnat syftehttps://sv.wikipedia.org/wiki/Konspiration
KonspirationsteoriOfta nedsättande hypotes/teori om komplott, sammansvärjning eller konspirationhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Konspirationsteori
KryptofascismStöd eller beundran av fascism i hemlighet i avsikt att undvika politisk förföljelse eller politiskt självmord.https://en.wikipedia.org/wiki/Crypto-fascismhttps://www.google.se/search?q=Kryptofascism&sa=N&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwirvemXgPbaAhXFliwKHd8zC5M4ChCwBAg1&biw=1920&bih=974
KulturprofilenJean-Claude Arnault, medialt känd i samband med metoo-kampanjen 2017, anklagad för sexuella övergrepp och trakasserier.https://sv.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Arnaulthttp://www.nyhetsdatabasen.se/senaste-nytt-om/jean+claude+arnault.htm
LLiberalerna tidigare Folkpartiethttps://en.wikipedia.org/wiki/Liberals_(Sweden)https://www.liberalerna.se/
LiberalismPolitisk syn som grundas på Frihet och Jämlikhethttps://en.wikipedia.org/wiki/Liberalismhttps://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/politiska-ideologier/liberalism
MModeraterna. .https://sv.wikipedia.org/wiki/Moderaternahttps://moderaterna.se/
MEDMedborgerlig Samling. Politiskt parti i sverigehttps://sv.wikipedia.org/wiki/Medborgerlig_samling_(1964%E2%80%931968)https://www.medborgerligsamling.se/
MedborgarlönFörslag på ett välfärdssystem där alla medborgare i arbetsför ålder ges ekonomisk grundtrygghet utan byråkrati eller kontrollhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Basinkomsthttp://basinkomst.nu/5-fragor-och-svar/
MedelklassSocioekonomisk samhällsgrupp som utgör ett mellanskikt i samhället beträffande inkomst, förmögenhet,, utbildning, självständighet i yrkesutövningen, och social prestige.https://sv.wikipedia.org/wiki/Medelklasshttps://detgodasamhallet.com/2016/10/17/vart-forakt-for-medelklassen/
Memett kulturelement eller beteendesystem som övergår från en individ till enannan genom imitation eller andra icke-genetiska mekanismerhttps://en.oxforddictionaries.com/definition/us/memehttps://axess.se/magasin/default.aspx?article=3726#.Wv6sQYiFOUl
MENAStår för Middle East and North Africa och täcker landområdet från Marocko till Iranhttps://sv.wikipedia.org/wiki/MENAhttps://motargument.se/2015/10/09/vad-ar-mena/
Militärindustriella komplexetSyftar på gemensamma intressen mellan försvarsindustri, militär, övriga myndigheter och politiska systemhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4rindustriella_komplexethttps://detgodasamhallet.com/2018/02/24/det-valfardsindustriella-komplexet/
MPMiljöpartiethttps://sv.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B6partiethttps://www.mp.se/
MSMMainStreamMedia eller "etablerad media" eller "traditionell media" med stora distributionskanaler utgör de media, som de flesta mediekonsumenter kommer i kontakt med.https://sv.wikipedia.org/wiki/Mainstream_mediahttps://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2795&artikel=6867394
MUCFMyndigheten för Ungdoms- och CivilsamhällesFrågor https://sv.wikipedia.org/wiki/Myndigheten_f%C3%B6r_ungdoms-_och_civilsamh%C3%A4llesfr%C3%A5gorhttps://www.mucf.se/
MÖNAStår för Mellan Östern och Nord Afrika. Se MENAhttps://sv.wikipedia.org/wiki/MENA
NettoskattebetalareRimligt skötsam medelklassperson, som ej avlönas med skattemedelhttps://detgodasamhallet.com/2018/02/27/den-nettoskattebetalande-medelklassen-kan-inte-gora-sig-hord/http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/sou-2002-47-d2_GQB347d2/html
NGONGO:s. Icke-statliga organisationer (non-governmental organisations, NGO) är i dag viktiga aktörer oavsett om det handlar om mänskliga rättigheter, fattigdom, miljöfrågor eller naturkatastrofer.https://sv.wikipedia.org/wiki/Icke-statlig_organisationhttp://www.voluntarius.com/Laenkar-till-enskilda-ideella-organisationer.htm
No-Go-zonRiskabelt område i tätort där staten förlorat sin suveränitet och där någon/ra våldsbenägen/na grupp/er tagit över kontrollenhttps://sv.wikipedia.org/wiki/No-go-zonhttps://kit.se/2017/02/21/78235/vad-vi-vet-och-inte-vet-om-sveriges-sa-kallade-no-go-zoner/
NyanländI Sverige en person som fått uppehållstillstånd och inte längre är asylsökande, men som fortfarande omfattas av lagen om etableringsinsatser (normalt 2-3 år)http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/integration/etablering/Pages/default.aspxhttp://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/manniska-och-samhalle/integration/Mottagande-och-etablering-av-nyanlanda/Pages/default.aspx
OligopolMarknadsform som uppstår då endast ett fåtal säljare(företag) finns att tillgåhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Oligopol
panglossianismUppfattningen att vi lever i den bästa av världar, att allting redan är ordnat till det bästa av naturen (via naturlagar, evolution etc) och att det därför inte är någon mening för oss att försöka förändra världen på något vis genom till exempel politik, det är bara att luta sig tillbaka och låta världen ha sin gång.https://sv.wikipedia.org/wiki/Panglossianism
PapperslösSe illegal invandring
Patreon.comBetalningssystem för nätkonsumtionhttps://www.patreon.com/
PKNedsättande beteckning på en inställning där man är överdrivet nggrann med att följa rådande politiska värderingar baserade på den dominerande trenden i samhällethttps://sv.wikipedia.org/wiki/Politisk_korrekthethttp://sv.metapedia.org/w/Politisk_korrekthet
PolitikerväldeUppstår när politiker som dominerande klass upphör att representera folket och istället använder sin makt för att driva sin egen agenda via det välfärdsindustriella komplexet och nettoskattebetalares medelhttps://detgodasamhallet.com/2018/04/29/karta-och-kompass-for-att-orientera-sig-i-sverige/https://detgodasamhallet.com/2017/02/20/tankenot/
PostmodernismKonstruerad filosofi för samhällen som utvecklat välfärd, vilket frigjort människors tid , så att möda kunnat ägnas åt kreativ vidareutveckling , istället för täckande av omedelbara, livsuppehållande behovhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Postmodernismhttps://detgodasamhallet.com/2018/05/03/postmodernism/
ProblemformuleringsprivilegiumMakten att sätta dagordningen i offentlig debatt.https://sv.wikipedia.org/wiki/Problemformuleringsprivilegiumhttps://www.svd.se/carl-johan-westholm-lars-gustafsson-och-det-omojliga-ordet-som-styr
Progressiv pedagogikEn skola i progressiv anda utmärktes av grupparbete, aktiva inlärningsmetoder (learning by doing), beaktande av elevernas olika förmåga att tillgodogöra sig innehållet i kurserna, nära koppling mellan teori och praktik samt överskridande av ämnesgränserna i projektarbeten.https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=progressiv%20pedagogik
PUTPermanent UppehållsTillstånd i Sverigehttps://sv.wikipedia.org/wiki/Permanent_uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd_i_Sverigehttps://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare/Medborgarskap-for-vuxna/Tid-i-Sverige.html
RantBullrigt, upphetsat, deklamatoriskt uttryckssätt i tex ett inlägg på socialt mediumhttps://www.thefreedictionary.com/ranthttps://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/rant
RTRussia Today, rysk nyhetskanal, ägd av den ryska statenhttps://sv.wikipedia.org/wiki/RT_(TV-kanal)https://www.rt.com/
SSocialdemokratiska Arbetarpartiethttps://sv.wikipedia.org/wiki/Socialdemokraterna_(Sverige)https://www.socialdemokraterna.se
SAPSe S
SDSverigedemokraternahttps://sv.wikipedia.org/wiki/Sverigedemokraternahttps://sd.se/
SfiSvenska för invandrare. Statligt finansierad kurs i svenska språket som erbjuds de flesta kategorier invandrare i Sverige https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenskundervisning_f%C3%B6r_invandrarehttps://www.skolverket.se/skolformer/vuxenutbildning/kommunal-vuxenutbildning/utbildning-i-svenska-for-invandrare
SIDAStyrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida, Swedish International Development Cooperation Agencyhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Sida_(myndighet)https://www.sida.se/Svenska/
SkamkulturKulturmönster som präglas av stark yttre kontroll, vilket leder till att regelbrott framkallar skamkänslorhttps://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=skamkulturhttps://www.ottar.se/artiklar/den-svenska-skammen
SkuldkulturKulturmönster som präglas av stark inre kontroll, vilket leder till att regelbrott framkallar samvetsförebråelser och skuldkänslorhttps://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=skuldkulturhttp://symptomen.se/symptom/skuldkanslor/
Sociala medierWebbplatser och mobilappar, med vilkas hjälp vi kan interagera i sociala nätverk och bidra med användargenererat innehåll.https://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medierhttps://www.google.se/search?q=Sociala+medier&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiW_t-qm_baAhVCFiwKHYp3CpkQsAQIdw&biw=1920&bih=974
Sociala medier
SocialismEkonomisk teori som kännetecknas av betonandet av kooperativa styrelseformer och tilltro till gruppens, kollektivets och massornas förmåga att organiserat lösa ekonomiska och politiska problemhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Socialismhttps://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/politiska-ideologier/socialism-och-kommunism
SSTSammarbetsnämnd för Statligt stöd till Trossamfundhttps://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4mnden_f%C3%B6r_statligt_st%C3%B6d_till_trossamfundhttp://www.myndighetensst.se/
StreamaInnebär att något konsumeras samtidigt som det laddas ner.https://sv.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6mning_(%C3%B6ver_internet)https://www.sweclockers.com/forum/trad/1253363-vad-ar-streama
SubversionOfta fördold politiskt omstörtande verksamhet med syfte att omkullkasta den rådande ordningenhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Subversion
SwishjournalistikNätbaserad journalisk finansierad via swishkontonhttps://www.google.se/search?q=Swishjournalistik&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjurqnk9PDaAhVD_ywKHezXCOoQsAQIRQ&biw=1920&bih=974https://tankpododen.wordpress.com/2017/05/17/journalistik-maste-fa-kosta/
Tillfälligt uppehållstillståndInnebär att en person i behov av skydd får ett tidsbegränsat uppehållstillståndhttps://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Begransad-ratt-till-uppehallstillstand-i-Sverige.htmlhttps://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/ansvarsfordelningregelverk/fragorochsvaromtidsbegransadeuppehallstillstand.13057.html
TrollPerson som skriver på internetfora eller liknande, i syfte att provocera fram känslomässiga svar, gräl eller ofruktbara diskussionerhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Internettrollhttps://www.svt.se/nyheter/sa-kanner-du-igen-ett-nattroll
Troll-kontoAnonymt konto på sociala medier med syfte att desinformera och saboterahttps://www.svt.se/opinion/article17827747.svthttps://internetkunskap.se/article/5ac47da6e3a5896e3c235546/sa-arbetar-troll-for-att-manipulera-dig
TwitterSocial nätverkstjänst och mikroblogg där meddelanden ej får överstiga 280 tecken.https://sv.wikipedia.org/wiki/Twitterhttps://twitter.com/
VVänsterpartiethttps://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4nsterpartiethttps://www.vansterpartiet.se/
Välfärdsindustriella komplexetPolitikers, myndigheters, omvårdnadsbehövande människors sammanfallande intressen att utöka sina maktbaser via skattenhttps://detgodasamhallet.com/2017/09/14/det-valfardsindustriella-komplexet-visar-framfotterna/www.svd.se/valfardsindustrin-styr-vart-tankande
VärdegrundAnvänds i diskussioner kring fr. a. ett kollektivs gemensamma etiska grund eller värderingar. Syftar även på grundläggande principer inom en politisk ideologi eller religionhttps://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rdegrundhttps://www.google.se/search?q=V%C3%A4rdegrund&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjw06OLnfbaAhVB2ywKHWk_CNYQsAQIpwE&biw=1920&bih=974
ÅsiktskorridorMetafor för inom vilka gränser samhällsdebatten är allmänt accepteradhttps://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85siktskorridorhttps://kit.se/2015/09/15/10328/beviset-det-finns-en-asiktskorridor-och-darfor-ar-det-inte-sa-konstigt/
ÖverklassSyftar på samhällets mest gynnade samhällsklass. Genom kapitalinnehav och maktpositioner är personer i denna grupp tongivande i samhället samt kontrollerar en stor del av beslutsfattandet. En vanlig uppgift är att överklassenomfattar 1–2 procent av befolkningen.https://sv.wikipedia.org/wiki/Överklass_(samhällsklass