Om krisen inte är kapitalismens kris, vems är den då?

Annie Lööf åker gärna till Davos för att frottera sig med den världsekonomiska eliten och tillgodogöra sig dess framtidsvyer. Medan statsministern åker åt andra hållet för att mästra framtiden genom att ”bygga något bättre”, https://www.regeringen.se/tal/2020/08/tal-av-statsminister-stefan-lofven...

Den serbiskfödde amerikanske ekonomen Branko Milanovic ger inte mycket för agerandet av politiska makthavare av Löfvens och Lööfs slag. Han menar att vi alla har blivit kapitalister genom att jorden för första gången domineras av ett enda ekonomiskt system, kapitalismen, och är systemets fångar på gott och ont. Milanovic har skrivit en bok om detta: Capitalism, Alone.

I en artikel som publicerats den 11 okt 2019 i den franska dagstidningen Le Monde sammanfattar Milanovic sin syn på utvecklingen (läs en svensk översättning av hela artikeln nedan som inbäddad pdf.

Tack vare globaliseringen har ett antal nya marknader skapats. Såsom för användning av persondata i olika sammanhang, uthyrningsverksamhet, matlagning för leverans till hemmen, inköp via nätet, m m.
Den sociala betydelsen av de nya marknaderna består i att de genererar nytt kapital och, genom att sätta ett pris på saker och ting med ett användningsvärde som tidigare ingen funderat på att kommersialisera, omvandla dem till handelsvaror med ett transaktionsvärde. Bland dessa varor och tjänster finns åtskilligt som hjälper den enskilde att tillfredsställa sina behov utan att behöva repliera på en krets av närstående personer, i synnerhet familjen. En utveckling som är ägnad att försvaga familjens roll i samhället.

En annan effekt av kapitalismens globalisering är att den i första hand gynnar ett antal länder i Asien såsom Kina, Indien, Vietnam och Indonesien, med billig och kompetent arbetskraft. Vilket i sin tur bromsat inkomstutvecklingen hos västvärldens medelklass, som skyller försämringen just på globaliseringen. Och därvid förbiser den roll dess egen politikerklass spelar. Milanovic menar inget område gått fritt från den marknadsorienterade globaliseringen. I synnerhet inte den politiska världen där marknadsorienterade transaktioner – en slags legaliserad korruption - blivit kutym. Vilket i sin tur lett till ett politikerförakt om inte mer.

Det mörknar. Frågan är om den globala kommersialiseringens sannsagas ande som globalisterna släppt loss går att fånga in igen. Så som anden i Aladdins lampa i sagan om Tusen Och En Natt.

Lästips tackar Branko Milanovic för tillståndet att publicera översättningen av artikeln

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.


Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2020-12-18

pdf inbäddad (Om den inte visas så ladda om sidan.):