Oberoendet för public service måste grundlagsskyddas

Oberoendet för public service måste grundlagsskyddas

Så illa är det. Det är stor risk för att M, SD och KD kommer att ta över makten. Så det gäller att förebygga att den används på fel sätt.

Den klara blicken in i framtiden är Olle Wästbergs. Gammal folkpartist som ser sitt parti gå i graven. Bäst att skriva testamente i DN. (i)

MPRT håller på att ändra sina föreskrifter per den 15 april. För att ha fria händer när det gäller att beskära pressfriheten. Den enes frihet är den andres bojor. Vilket fått sin beskärda uppmärksamhet på den här bloggen. Jag är verkligen överraskad över ett stöd som kommer från oväntat håll. På samma sätt som Föreningen för Medborgarperspektiv ser Olle Wästberg stora risker med de ändrade föreskrifterna.

När jag läser Wästbergs motivering förstår jag än bättre.

”Nyligen beslöt MPRT att från den 15 april i år införa nya föreskrifter för att ge presstöd. ’Regelmässigt’ ansvarstagande nyhetsförmedling. Med ansvarstagande nyhetsförmedling avses bland annat att nyhetsmediet inte bidrar till att sprida felaktig eller manipulerad information’. De aktörer som ’vilseleder kring etablerad vetenskap’ – vilket andra skulle kalla ’fake news’ – ska inte kunna få stöd. Regeln öppnar för politisk styrning eftersom regeringen utser MPRT.”

Helt rätt. Perfekt. Precis det vi anmärkt på tidigare, eftersom de nya reglerna synes ha tagits i bruk redan för ett tag sen. På försök s a s, för att testa funktionen. Med gott resultat, i vart fall ur myndighetens och dess uppdragsgivares synpunkt. Jag undrar om det är det som öppnat Wästbergs ögon.

Men när jag läser vidare, då gnuggar ja mina. Inte bara en gång. Efter att ha insett att Wästbergs utgångspunkt är en helt annan än jag trodde till en början. Anledningen till att de nya reglerna inte passar Wästberg beror inte på reglerna i sig, utan på att oppositionen skulle kunna använda sig av dem vid ett politiskt maktövertagande. Man får inte sätta demokratiska instrument i händerna på vem som helst. Allra minst Sverigedemokraterna.

Jag citerar Wästberg:

”Att medierna ska stå fria från staten, politiker och myndigheter är grund för yttrandefriheten. Dock gör det svenska systemet att medierna, genom Public Service och MPRT, ligger vidöppna om en ny riksdagsmajoritet skulle vilja införa kontroll. Det finns därför anledning att betrakta det som hänt i Polen och Ungern…Mycket tyder nu på att Sverigedemokraterna – som generellt hyllar Trump, Ungern och Polen – ska få politiskt inflytande…Med tanke på vad som skulle kunna hända med SD-inflytande i en regering är det väsentlig att Myndigheten för press, radio och TV inte kan genomföra sin förändring av reglerna för presstödet…”

Jag hade inte väntat mig en sådan grad av uppriktighet i denna delikata fråga.

Och jag har full förståelse för Wästbergs önskemål att en gång för alla säkra de demokratiska värden han värnar om. Det enda jag är osäker på är om det är samma värden som mina.

(i) https://etidning.dn.se/2359/del-b/393859/2021-03-22/r/4?mainissue=394265

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-03-22