Dagens tips 2020-03-19 torsdag

  TV och Podd

 1. Swebbtv-nyheterna 18 mars 2020

 2. SwebbTV: Ger Corona en global kris? Nationalekonom Klaus Bernpaintner ger sin bild. (Nationalekonomen Klaus Bernpaintner blir här intervjuad av Mikael Willgert för att ge sin syn på hur Coronaviruset kan komma att påverka de ekonomiska aspekterna av vårt samhälle. Klaus menar att Coronaviruset är en utlösande faktor för en ekonomisk kris i ännu okänd omfattning. Denna ekonomiska kris är något som skulle kommit för eller senare oavsett Coronaviruset eller inte. Nu råkade det bli Coronaviruset, men det kunde lika gärna varit något annat.)

 3. SwebbTV: Har vi beredskap för Corona? f. d. klinikchef Sten Lennquist om kapacitet som avvecklats. (Vi pratar med Sten Lennquist, pensionerad professor i katastrofmedicin och klinikchef vid Universitetssjukhuset i Linköping, om Sveriges beredskap för Coronaviruset. Sedan början av 90-talet har antalet tillgängliga intensivvårdsplatser med respirator minskat kraftigt, med 87% från 4300 st år 1993 till 574 st år 2018. En bidragande anledning är att man har gjort en stor bantning av Försvarsmaktens sjukvårdskapacitet, som tidigare hade ett stort antal fältsjukhus som stod redo för användning i krig och kris.)

 4. SwebbTV: Migration och Corona - journalist Gunnar Sandelin reflekterar över oordningen. (I denna telefonintervju får Gunnar Sandelin som är socionom och journalist ge sin aspekt av Coronaviruset. Han tar upp det faktum att den storlek på invandring som Sverige haft de senaste decennierna har påverkat samhället till den grad att vi är väsentligt sämre rustade för en pandemi som denna än vi annars hade varit. Sverige vet i princip inte vilken befolkning det har.... )

 5. Sverige, allmän debatt och politik

 6. Uvell: Civilsamhället och överdrifterna

 7. Smedjan: Detta är inte slutet på globaliseringen

 8. Christer Nilsson: Spanska sjukan och coronaviruset Covid-19, en jämförelse

 9. PATRIK ENGELLAU: Mer om viruset

 10. MOHAMED OMAR: Har coronaviruset framställts av Bilderberggruppen?

 11. Smedjan: Marxism i lyxtappning är fortfarande fel

 12. Kultur

 13. ANDERS LEION: Svenskt skämtlynne

 14. Islamisering

 15. Johan Westerholm: Svenska kyrkans samarbete med Muslimska brödraskapet går långt tillbaka i tiden

 16. Ekonomi och arbetsmarknad

 17. NewsVoice: Ny lågkonjunktur värre än 2008 har startat – Gynnade och kraschade branscher

 18. Utrikes

 19. Welt: Europa wiederholt gerade die Fehler Chinas, warnen Ärzte aus Wuhan (Tysk läsövning)

 20. NewsVoice: Livet i den röda zonen – Läkare i Italien berättar om coronakrisen

 21. Gatestone: De lyckligt lottade araberna i Mellanöstern

 22. Tidslinje över COVID-19 som visar hur utbrottet först mörkades i Kina

 23. Media

 24. Ledarsidorna.se klandras av Mediernas Etiknämnd i två fall