Error message

  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /var/www/html/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /var/www/html/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /var/www/html/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /var/www/html/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /var/www/html/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /var/www/html/includes/database/database.inc).

Veckans krönika 11 januari 2019 till 17 januari 2020

Att Sverige redan har haft det största folkutbytet i världshistorien, från världens mest dysfunktionella regioner, går folk fortfarande förbi

Sverige har gått från att vara ett framgångsrikt ingenjörsland till att bli ett fattigt aktivistland. Tidigare var kunskap och kompetens ledord, idag är feminism, genus, identitetspolitik, intersektionalitet viktiga ledord. Den ekonomiska styrningens grundprincip är parasitism. Stefan Sewall sammanfattar ... ”Sverige är mycket sjukt. En flagrant lysenkoid (Red. jfr Trofim Lysenko) utveckling inom den nu s.k. ”vetenskapen” som tidigare inte besudlades med citationstecken utan var högrespektabel i vårt tidigare seriösa ingenjörsland. Därpå fullfjädrad pravdoid (Red. jfr Pravda) utveckling inom den s.k. ”journalistiken” som nu måste förses med dubbla citationstecken och fungerar som aktiv lögnmegafon precis som Pravda eller Radio Pyongyang. Tragiskt. Alla gudars skymning! Primat-regression.”

Socialdemokraterna, dvs. socialisterna jämte demokrati enligt östtysk modell, har lyckats dupera svenska folket att tro att socialdemokraterna stod för demokrati i enlighet med den västerländska traditionen. Elisabeth G 9 skriver att ... ”nu visar socialdemokraterna sitt rätta sinnelag. Tidigare har de dolt detta genom att ha ”demokraterna” i namnet och låta folk gradvis rösta sig fram till det totalitära samhället. Nu när folket börjar vakna ska detta till varje pris förhindras. Sanningen ska döljas. Det kommer förstås inte att gå men försöken kommer att ge upphov till stort lidande.”

Fredrik Östman konstaterar att ... ”vi har ingen verklig demokrati i Sverige,” vilket TS instämmer i ... ”att Sverige inte är en demokrati. Nästan allt i samhället vi ser idag fångas inte längre av de ord vi använder och jag tänker inte på de uppenbara indoktrineringsorden som ”flyktingar” ”förnekare” ”hatare” ”ensamkommmande barn” osv.” Medan Elisabeth G anser att ... ”demokratin är verkligen i fara ... Vi är nu inne på andra mandatperioden där man gör allt för att en stor del väljare inte ska få något inflytande. Apspelet förra året var extremt illa men den föregående DÖ var inte dålig den heller. I en fungerande demokrati hade största partiet bildat regeringen och sedan fått söka majoritet i riksdagen för sina förslag.”

Jan Andersson skriver att ... ”det är per definition folket som styr i alla demokratier genom majoritetsval och genom att utse förtroendevalda representanter som genomför majoritetens politik. I Sverige fungerar detta perfekt fram till dess att de förtroendevalda sedan i stort sett helt struntar i majoritetens politik och istället jobbar hårt för att genomföra sina egna värsta utopiska flumidéer från ungdomsförbundens workshops. Vi har alltså just nu inte någon demokrati i Sverige. Vår regering kallar dagligen vanemässigt det största oppositionspartiets representanter för nazister och fascister, men blir rent chockade av sådan kritik när någon kallar sittande regering för en styggelse, och skall då förbjuda sådant. Det är svårt tragikomiskt eftersom det är så avslöjande för varje tänkande människa.”

Bitte Assarmo noterar att ... ”Morgan Johansson rivstartar det nya året genom att på sin favoritplattform Twitter basunera ut att den som är kritisk till regeringen också är respektlös mot demokratin. Det som föranledde attacken var ett yttrande från opinionsbildaren Ivar Arpi, där denne klargjorde att han anser den nuvarande regeringen vara en styggelse, något som man alltså inte ska få säga, enligt Morgan Johansson. Han anser nämligen att den rödgröna regeringen och dess stödhjul står över kritik.”

Jan-Olof Sandgren skriver att ... ”den 19 februari väntas Sveriges riksdag rösta igenom en lag om hemlig dataavläsning (2019/20:64). Går det som regeringen tänkt kommer Polisen, Säkerhetspolisen, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten från och med 1 mars att tillåtas installera så kallade Trojaner i privata datorer, mobiler och surfplattor. Dessa program kommer att kunna öppna datafiler, avlyssna telefonsamtal, läsa krypterade meddelanden (redan innan de krypteras) och även använda den infekterade mobilens egen mikrofon och kamera för övervakning. Inrikesminister Mikael Damberg förklarar stolt på Socialdemokraternas hemsida att lagen är ett skarpt vapen i kampen mot den organiserade brottsligheten. Den brottslighet som regeringen Löfvén lovat att knäcka. Och det låter ju vällovligt.”

Niklas R förklarar att ... ”med den formuleringen som lagförslaget har så framstår Morgan Johanssons uttryck om kritik mot regimen som brottslig i en helt ny dager. Nu vet vi vad han tänkt använda lagen till.” Rikard förtydligar ... ”då så gott som all organiserad och storskalig brottslighet utförs på andra språk än svenska, blir detta ändå helt meningslöst, särskilt givet att svensk identitet och svenska pass endast utfärdas med kontroll och granskning om mottagaren är legal invandrare från civiliserat folk, eller svensk. Skall vi tro på att polis och SÄPO har kapacitet för att övervaka hundratusentals misstänkta kommunikationer mellan araber, afghaner, negrer, zigenare med flera? Den här lagen är endast till för att kontrollera och skrämma folklig opinion mot regimen, och för att tysta fria media. Mot organiserad brottslighet krävs poliser på plats, dygnet runt, i tätt och nära samarbetet med tull och andra myndigheter, men detta hade skadat de socialmoderata kärnväljarna, landets nya herrar. Ni inser att svensk polis och svensk militär inte kan hindra tjugo araber från att ta kontroll över riksdagshuset närhelst de önskar? Så låg är viljan och förmågan idag.” Elisabeth instämmer med Rikard … ”vi vet ju att ORGANISERAD BROTTSLIGHET florerar fritt och att myndigheter inte använder sig av de medel som redan nu står till buds eller som kan ges med enkla penndrag. Samkörning av register, ta bort möjligheten att få ut många pass, ta bort möjligheten att fungera som bilmålvakt eller styrelsemålvakt, hålla koll på bidragsutbetalningar, ge tullen befogenheter . Nej, det är nog som du säger, man kommer att använda detta i POLITISKA SYFTEN. Big Brother.”

TS sätter in resonemanget i ett politiskt sammanhang ... ”funderar man ett varv så tycker jag att detta är sista spiken i kistan för välfärdsstaten, för den teknologiska utvecklingen är ostoppbar, så en stor stat kommer att använda alla medel för att skydda sig och staten betyder alla de som får sin inkomst via skatten. Sverige går med stormsteg mot att bli ett TOTALITÄRT SAMHÄLLE, inte som Kina utan eftersom vi var ett välfungerande samhälle så behövdes staten egentligen inte, därför startades massinvandringen, så att staten ånyo fick klienter. Så Sverige är idag en TRIANGEL med en ny ARBETARKLASS, dvs alla som gör riktiga jobb och betalar skatt, och två hörn med parasiter, ETABLISSEMANGET och GÄSTERNA. Jag tycker den svenska utvecklingen visar på omöjligheten av frihet tillsammans med en stor stat, den kan bara växa, och bara bli mer totalitär.”

”Jag tror inte folk förstår med vilken desperation etablissemanget kommer att försvara detta, utan skatten så är parasiterna odugliga, de MÅSTE ha en stor stat, och inte en enda person i den stora staten har incitament att minska dess storlek eller makt. Det är som om vi obevekligen rör oss mot en TOTALITÄR SINGULARITET.” (Red:s kursivering)

Laura refererar till en intervju med KARL HEDIN på SwebbTV ... ”han blev AVLYSSNAD i hemmet utan att det fanns ens någon anklagelse mot honom, än mindre någon som kunde ha gett två års fängelse. Dessutom hade man riggat KAMEROR i hans skog. Förutom det hårdhänta gripandet och en månad i häktet som ”åtgärd” mot någon som har kurage nog att debattera mot regimen i böcker och tidningar. Rättsövergrepp och sadism från NOAs (Red. Polisens Nationella Operativa Avdelning) artskydds-och miljögrupp inkl. tre åklagare=aktivister. StasiSverige är redan här om man råkar peta i sossarnas byk.”

Lennart Bengtsson tar upp något mycket väsentligt, den negativa sidan av den SVENSKA KULTUREN ... ”säkert finns det inga hämningar att förvandla Sverige till ett Miniatyrkina. Det totalitära tänkandet sitter tyvärr djupt och makten är helig. Det är bara att läsa Roland Huntfords bok från 1972 med titeln ”The new totalitarians.” Även detta är en del av den svenska ”kulturen”.” Det är denna MÖRKA SIDA av svensk kultur som socialdemokraterna har ”kapitaliserat” på, i annat fall hade förmodligen Sverige fortsatt varit ett framgångsrikt ingenjörsland. Jan Molin refererar till Roland Huntfords bok (den svenska utgåvan) ”Det blinda Sverige” ... ”när man bor i Sverige är det ju så att vi alla får ett svenskt förstånd och svenskt kunnande inpräntat i oss sedan barnsben. I denna bok får vi denne engelsmans obefläckade syn på oss och våra sosseregimers göranden och låtande. Enligt honom är Sverige i grunden ett SOVJETLIKNANDE välde under socialdemokratin. Det gäller att minnas att våra regimer hade mycket nära och förbindligt djupa kontakter med det Östtyskland som gick i graven med Sovjets sönderfall. Det är dessas ”sosseanförvanter” som har makten i dagens Socialdemokrati.”

”Bördan av (massinvandringen) har ... inneburit att vår välfärd, i form av skola, sjukvård och omsorg om de äldre mm. mm. har blivit stort lidande som alla vet idag. Vi svenskar är fortfarande runt 7 miljoner medan landet nu har en befolkning på 10 300 000! Alla utifrån kommande fick och får omedelbar tillgång till svensk välfärd. Ingen kvalificering! Och det värsta av allt: SVENSKARNA BRYR SIG INTE! Trots allt som ändock framkommer t.o.m. i statsmedian! Vi beter oss som än gång indianerna i Amerika, vi förstår inte att mer eller mindre obegränsade mängder av invandrare från MÖ, Afghanistan med flera dåliga länders invånare tillåts att invadera Sverige med våra regimers välsignelser. Sjupartierna har en gång för alla valt väg, och det är att främja utländsk invasion och övertagande av vårt land!”

Rikard konstaterar lakoniskt ... ”staten av idag saknar legitimitet: den har förrått sitt folk. Staten är FOLKFIENDEN.”

Den konstitutionella förutsättningen för att göra staten till folkfiende beskriver Hans Jensevik, här sammanfattat av Sixten Johansson ... Hans Jensevik (född -42) var länge socialdemokrat, kände Olof Palme och har intressant information om vägvalen på 70-talet. Han beskriver regeringsformen som MARXIST-LENINISTISK, vilket maskeras av de liberala demokratiska begreppen. Regeringen kom att motsvara en POLITBYRÅ, riksdagen en FOLKKONGRESS. Jensevik säger att det i dag finns sju autokratiska partier, som är missbrukare av makt UTAN PERSONLIGT ANSVAR. Målet var att skapa den kommunistiskt goda människan. Ett effektivt retoriskt verktyg är att låta moral och känslor övertrumfa logiken. Så skapas en ÅSIKTSDIKTATUR, där missbrukare av makt härskar över auktoritetstroende, lättstyrda människor.”

Oavsett allting annat är det svårt att förstå, acceptera svenskarnas undfallenhet. Aha skriver att ... ”det är ofattbart att vi svenskar tolererar att bli skymfade av folk som vi tagit emot. Vi är t.o.m. så UNDFALLANDE att vi jagar de bland oss själva som svarar med samma ordval som de invandrare som skriker hora och rasist ... Den svenska undfallenheten är skamlig. Feministiskt beteende av värsta sort som nu gett oss så stora problem.”

Vänsteraktivisterna som utgör ”politbyråns” stödtrupper arbetar för att införa ett kalifat. Stefan Sewall skriver att ... ”Bjäreld är en högförrädare som måste få stå till svars en dag. Mycket riktigt också tidigare medlem i KFML-r. Ytterligt malign. Värre än QUISLING. Hans onda gärningar kan inte göras ogjorda utan är irreversibla. När islam är i majoritet kan vi aldrig få tillbaka vårt land eller vår frihet. Då återstår bara att fly. När Quisling förrådde Norge infördes nazism, men den kunde falla och upplösas och norrmännen kunde få tillbaka sitt land. Islam försvinner aldrig när den väl tagit kontrollen.”

Hans Jensevik konstaterar att ... ”politikerna har bestämt att den svenska URBEFOLKNINGEN är ingen folkgrupp (Red. jfr åsiktslagen ”Hets mot folkgrupp”) och den kan man mobba hur som helst. Politikerna har också bestämt att alla som bekänner sig till religionen Islam ska räknas som en folkgrupp. Och då blir det såhär! Finns det någon tydligare folkgrupp än ett lands urbefolkning? Hur kan en religion indikera tillhörigheten till en folkgrupp? Hur kan svensken rösta på de sex partierna i Riksdagen som fattar så korkade beslut som dessa? Sätta rasistisk tagelskjorta på urbefolkningen?” Fredrik Östman konstaterar att åsiktslagen ”hets mot folkgrupp” som inte betraktar svenska urbefolkningen som en folkgrupp, vilket ... ”har fastslagits av HD 1996. Sverige är ett helt öppet och avsiktligt RASISTISKT LAND.”

Niklas R fastslår att ... ”hela den svenska lagstiftningen går ut på att politikerna ska kunna göra vad de vill utan inskränkning och ANSVARSFRIHET så (det) behövs en grundlig förändring av hela grundlagen.”

Hans Jensevik ger exempel på bevis som styrker att politikerväldet begår brott mot folkrätten, folkmord.

TS skriver att ... ”Sverige redan har haft det största FOLKUTBYTET i världshistorien, från världens mest dysfunktionella regioner går folk fortfarande förbi. Det beror på den oheliga alliansen mellan media, politik och forskning och administration men också på att dessa människor än så länge till största delen antingen är koncentrerade i områden dit INGA bloggande svenskar någonsin beger sig, samt, att de är utspridda i ännu ganska låga koncentrationer utanför städerna. Barnafödandet är dock MYCKET högre för dessa grupper så även om Sverige inte tar en enda migrant i 100 år så kommer hela Sverige att bli som Malmö och det betyder om 20 år som LIBANON.” Richard IV konstaterar att ... ”eftersom detta folkutbytesprojekt är ren ondska och fullständigt saknar legitimitet har vi all rätt att göra precis vad som helst som vi anser nödvändigt för att åtgärda detta. Det enda akut viktiga är att vi FÅR UT TILLRÄCKLIGT MÅNGA från vårt land så att hotet avvärjs.”

Richard IV har en poäng. Gustaf Almkvist förklarar att ... ”numera ger den TYSKA GRUNDLAGEN uttryckligen medborgarna rätt att som sista utväg göra väpnat motstånd mot statsorganen, om dessa har övergett den RÄTTSSTATLIGA ORDNINGEN. Problemet är bara att det naturligtvis inte går att slå fast med någon auktoritet att något sådant har inträffat. Medborgarna är utlämnade till sitt eget omdöme.”

Kritiska frågan är om STATEN/POLITBYRÅN har övergett den rättsstatliga ordningen. Sveriges regering har beskrivit hur den ser på definitionen av rättsstatsprincipen: ”Rättsstatsprincipen innebär att ingen får stå ovanför eller utanför lagen, att staten och statsorganen är skyldiga att följa gällande rätt och att det finns GARANTIER MOT MISSBRUK AV STATSMAKTEN ... Det krävs likhet inför lagen och ett oberoende och fungerande rättsväsende som alla har tillgång till, rätt att få anklagelser om brott utredda och prövade inom en rimlig tid i en rättvis rättegång inför en oberoende och opartisk domstol, samt förbud mot godtyckligt frihetsberövande. Ett fungerande rättsväsende kräver okorrumperade poliser och åklagare, oberoende advokater, en obunden och opartisk domarkår, samt att domstolarnas beslut efterlevs." (Skr. 2007/08:109 s. 16).

Då politikerväldet inte har beaktat grundlagen när det gäller beslutet att införa mångkultur i Sverige, ett beslut som har omvandlat Sverige i grunden, har politikerväldet övergett den RÄTTSSTATLIGA ORDNINGEN. Det finns ett stort antal punkter där medborgarna kan rikta befogad/kritisk kritik mot politikerväldet avseende den rättsstatliga ordningen. Exempelvis, att rättssystemet, när det gäller vissa slag av brott, systematiskt diskriminerar svenska medborgare tillhöriga landets urbefolkning, är ett brott mot den rättsstatliga ordningen.

Varje civiliserat folk gör uppror/motstånd mot en regim som begår folkmord mot den egna befolkningen. Det har vi sett exempel på i Östeuropa. MOTSTÅNDET har sett något olika ut i de olika länderna, men motstånd/uppror har man gjort.

Sverige styrs av vänsteraktivister. Olof Palme legitimerade vänsteraktivismen. Hovs_Klipphällar skriver att samhällsutvecklingen är ideologiskt driven ... ”det är såklart helt absurt att asylinvandringen ses på det här sättet, som om den vore en ostoppbar naturkraft. Men i grunden handlar detta om IDEOLOGI, att idiotvänsterns politruker har tagit makten i landet, genom en medveten infiltration som pågått sedan slutet av 1960-talet, den ”långa marschen genom institutionerna” ... Och denna IDIOTVÄNSTER vill medvetet förstöra vårt land då den är ideologiskt övertygad om att de ”ädla vildarna” är bättre människor än vi bleka rasistiska svenskar … Alltså ska vi ersättas med fräscha analfabeter från MENA-länderna Sedan får myndigheterna hitta på vackra lögner om hur SYND det är om dessa STACKARS asylanter …”.

Jag anser ... ”att detta är en huvudsakligen ideologiskt driven process, som har sitt ursprung i att människorna inte kan hantera att de SAKNAR ANDLIG VÄGLEDNING numera. De flesta behöver en fast religiös styrning i livet men myndigheterna är numera infiltrerade av tokvänstern, som trattar i folk sina förbannade lögner om ”lika värde” och liknande DYNGA ... Men en motrörelse har äntligen kommit igång, så att SD blivit det största partiet i opinionen. Så det finns hopp.”

TS pekar på en förutsättning för att kunna vända utvecklingen är att ... ”staten idag blir allt mer skadlig för de som jobbar, för svenskarna, så ser jag som den enda logiska vägen att minska statens storlek.”

TS utvecklar ... ”vi måste komma förbi denna NAIVA SYN på kristendomen som många bär. Vad ger mening i livet, vad tror man på och vill bevara över allt annat, bevara över tid? Man måste ha barn för att förstå detta inom sig, för man vill bevara ett gott liv för barnen, ett liv i trygghet där de kan efter sina egna förutsättningar uttrycka sig och skapa fritt som individer, och att de kan använda de redskap som givits dem, nämligen NATURENS LAGAR och SKÖNHET. Det betyder att man vill bevara sin familj, och därmed sitt närområde och därmed sin by, sin stad och till sist sitt land, den största region över vilket folk av kompatibel livsåskådning gemensamt kan bestämma. Vidare, endast denna tro och livsåskådning kan finnas inom landets gränser, för annars hotas friheten och tryggheten.”

”Vi har SLUTAT ATT FÖRSTÅ detta, men vänstern utgör därför från början ett inre existentiellt hot mot sanning, rätt och liv, vänstern förstår detta och har agerat därefter från början (att infiltrera kyrkan var självklart för socialisterna). Vi har nu dessutom fått hit den andra stora gruppen på jordklotet förutom socialister SOM INTE SER VÄRDET I SANNING, RÄTT OCH LIV, utan de hyllar alla döden, IS och Greta.”

När det gäller sanning skriver TS att ... ”det är ... istället så att som vanligt när vänsterprinciper är inblandad så är sanningen den rakt motsatta ...”. TS förklarar den inre principen i socialism och den stora staten ... ”att alla via kortsiktigt egenintresse följer den inre principen i socialism och den stora staten: PARASITISM. Så om parasitism på produktiv fri verksamhet är den STYRANDE PRINCIPEN, vilket självklart blir det rationella resultatet när en högre princip att följa försvunnit, gud och kristendomen, ja då är resultatet givet. Så VÄGEN FRAM är att begränsa staten och att återupprätta en högre princip över det världsliga, så vi har TVÅ TUVOR med vilka vi kan stjälpa det socialistiska och totalitära lasset, gud och individen.”

Vägen fram, enligt Richard IV, ... ”att betona allvaret i situationen för att folk ska fatta att krafttag behövs. Sedan skulle jag inpränta att det som skett har varit ett FRUKTANSVÄRT BROTT MOT SVENSKARNA och att all legitimitet hos det gamla styret och det som åstadkommits därför får anses förbrukat. Sedan skulle det vara dags att skrida till verket och varje protest kan bemötas med hänvisning till ovanstående. Om någon till exempel tycker att de ska få vara kvar i landet eftersom vi inte kan bevisa att de fuskat sig hit och de bott här i x antal år kan man hävda att det visserligen är tråkigt om just den personen drabbas trots brist på skuld men med de oerhörda brott som begåtts och med de begränsade resurser som finns kan vi inte garantera rättvisa förrän vi fått ordning igen – vi måste PRIORITERA DE ETNISKA SVENSKARNA tills ordningen är återställd.”

Laura kvantifierar vänsteraktivisternas/politbyråns/folkkongressens galenskap ... ”av statsbudgeten 2019 har totalt 59% gått till: försvar (2%), samhällsskydd-o rättsskipning (3%), hälso-o sjukvård (14%), utbildningssektorn (14%), infrastruktur o ekonomiska frågor (8%), övrigt (4%) och alltså allmän offentlig förvaltning (14%). Skola-vård-omsorg, det man alltid tjatar om i valkampanjer, får alltså ca 28% av budgeten och allmän offentlig förvaltning hela 14%. Rimligt?? Resten av budgeten, alltså 41 %, går till vadå?? Det fältet kallas lite svepande socialt skydd. Migrationskostnaderna alltså ?? Eller??”

Relativt sett drar kvinnor en mycket större fördel av den stora statens, socialismens, parasitism (en parasitism som bryter mot de tio budorden), än vad män gör, då den svenska varianten av socialism och den stora staten har en tydlig feministisk inriktning. Istället för att anpassa sig till de förutsättningar som naturen, evolutionen ger, försöker dagens socialism och den stora staten skapa ett Utopia byggd på socialism i alla dess former (maktinstrument för potentiellt eftersatta grupper). Ett traditionellt försvar behövs inte enligt denna föreställning. Alla kommer att underordna sig denna Utopi, och de som inte gör det (speciellt västerländska män) kommer förr eller senare att elimineras på ett eller annat sätt. Västerländska män antas ha en betydligt lägre empatisk förmåga (vilket kännetecknar undermänniskor) än vad socialistiska femikvinnor och sojamän har.

Den Manliga Strömbrytaren belyser mäns och kvinnors empati ... ”man har funnit att MÄNS EMPATI är lika stor som hos kvinnor. Men med en avgörande skillnad. Denna empati gäller inåt mot familjen och den egna gruppen. Men vid YTTRE HOT kan empatin hos män tillfälligt stängas av. Och förbytas till ett aktivt instrumentellt agerande. Där hjärtat och empatin tillfälligtvis läggs på hyllan. Men behålls inåt, mot det egna. Mycket funktionellt när en yttre fiende är i antågande – och mer rå handlingskraft behövs ... I dag gäller överallt KVINNLIG EMPATI. Dagordningen bestäms av kvinnor – utan någon inbyggd empatisk strömbrytare. När fienden i dag kommer är vi, av ”humanitära orsaker” förhindrade att försvara oss. I dag bestämmer BLÖDANDE KVINNOHJÄRTAN allting.”

”Även inom polisen och snart även inom det militära. Det gör skillnad. Eftersom empatin hos kvinnor saknar en strömbrytare. Den som finns hos män – och kan slås av och på vid behov. Har överhuvudtaget MATRIARKATET någon överlevnadsförmåga? I den femininaste av världar saknas måhända möjligheten till aktivt försvar. I alla fall mot yttre hot. Det som patriarkatet evolutionärt fått på sin lott. Och som gått in i generna. Men som nu kulturellt hämmas med alla tillåtna medel. Med viss bävan kan man därför åse hur kvinnohjärtan öppnar dörren även för det mer fientliga. För det är väl ändå bara (riktiga) män som har stake?” Att kvinnor saknar en empatisk strömbrytare är en delförklaring till varför det feministiska Sverige har haft det största folkutbytet i världshistorien, från världens mest dysfunktionella regioner. En delförklaring som förutsätter att det finns många sojamän i Sverige.

Vänstern driver en samhällsförstörande, genuint destruktiv politik, allt i syfte att skapa det ultimata, socialistiska Utopia (socialistiskt vansinne, allmänt utopiska fantasier). Richard Sörman skriver att ... ”vi har ingen moralisk plikt att lida! ... Men än viktigare är kanske att vi inser att vi inte behöver ha det så här. Det finns ingen som helst anledning för oss i Sverige att lida mer än någon annan ...Vi har heller INGEN MORALISK PLIKT att vara mer rättfärdiga än någon annan ... Vi har ingen skuld att betala. Inte längre i alla fall. Vi har betalat så det räcker. Vi har betalat i form av försämrad trygghet, rånade ungdomar, våldtagna kvinnor, förskingrade bidragspengar, bortkastade pass, försämrad skola, längre vårdköer, fulla fängelser, orimliga anklagelser om rasism och ett på många håll djupt missmod inför landets framtid.”

Kulturisten tackar för ... ”ett upplyftande budskap och en påminnelse om hur livet kunde vara, och faktiskt är i resten av världen. I mina finländska ögon har det svenska samhället alltid stått för livsglädje, generositet och pionjäranda, men efter fem år i landet är min tillvaro präglad av pessimism, misantropi och cynism. Den SVENSKA UPPGIVENHETEN inför samhällets förfall är mer deprimerande än själva förfallet, den kollektiva sadomasochismen mer förlamande än orsakerna bakom den. Den svenska misären är barn av en besynnerlig kombination av HYBRIS och JANTELAGEN, där storhetsvansinne ska varvas med underdånighet i en koreografi som jag aldrig kommer att behärska.”

Och en Morgontrött Kommentar inser att ... ”mitt gamla Sverige håller på att tas ifrån mig. Ett helt land håller på att GÅ ÖVER STYR. Ett samhällsexperiment som långsamt förstör och förvandlar – inifrån. Till något icke igenkännligt.” Medan Verklighetochsanning förklarar att ... ”de som har orsakat Sveriges nedgång och sannolika fall har en SKULD ATT BETALA och det innebär att de ska lida.”

TS tar upp ansvarsfrågan ... ”detta lidande (har) någon som skapat, det är inte ett äktenskap där man kanske plågar sig ibland för att hålla ihop det, för barnens skull ... Vi skall utvisa våldtäktsmän och ”islamister”. Jaha. Hur är det då med alla svenskar som varit med om att orsaka detta, de som vill ha det så här. De har FÖRSTÖRT DET MEST BASALA en stat skall upprätthålla, fysisk TRYGGHET för barn och kvinnor. Vad skall ske med dem? ... Antingen accepterar man att detta är som det är, eller tar man sitt ansvar och inser att vi talar om alla som kommit de senaste 30 åren eller nåt ditåt, med fokus på kultur x, samt att vi måste attackera de skyldiga i etablissemanget. De har attackerat oss i 30 år, varför skall de få komma undan, varför är det ens klok strategi? BROTT MÅSTE STRAFFAS.”

TS konstaterar att ... ”den enda frihet som en svensk har, dvs en utan invandrat frälsenamn, är att lämna landet och skattebojan ... VEM HAR MAKTEN? Kan jag som medborgare i mitt värv ge medborgarna eller mig själv mer frihet från staten? Svaret är nej, då blir man straffad om man inte tillhör det nya frälset ... Så all makt ligger hos STATSAPPARATEN, de kan i princip begränsa den och ta ut mindre skatt, men som erfarenheten med 8-års borgerligt styre visade så gör man endast kosmetiska nedskärningar så att man framstår via förljugen media som ett demokratiskt alternativ, men de är ju alla parasiter och lever på våra skattemedel.”

Olle skriver att Sverige har blivit ett maffiaföretag ... ” S har varit och är nyckeln, numer säljer man sina tjänster till HÖGSTBJUDANDE. Omsorgen om landet, det svenska folket har inte funnits på många decennier. Skapa fullständigt onödiga nya myndigheter med lojala chefer, vad är skillnaden mot att som klanhövding eller maffiaboss få en stadsdel som belöning? KORRUPTA chefer på löpande band som är lojala uppåt mot makten och inte längre företräder medborgarna. LANDSFÖRRÄDARE är de förstås. Pendeln svänger, deras namn och de illgärningar de gjort svenska folket finns kvar nu, i molnet. Även om de själva är döda lever deras svek kvar i synlig och läsbar form.”

”Det är lätt att intellektuellt se vad som sker, men vad gör den med oss som ser och ännu värre, vad kommer att ske när resten av befolkningen får nog? Fast de är ju många nu de som regeringen köpt i sin människohandel, de är ju våldsamma också och de kommer alla på en och samma gång.” Fredrik Östman svarar att ... ”eftersom allt detta drivs med dina pengar, så bryter det samman när du slutar att ge den DINA PENGAR. Antingen nu innan de är slut eller snart när du själv inte längre har några.”

Richard Sörman framhåller att ... ”vi har ingen skuld att betala. Inte längre i alla fall. Vi har betalat så det räcker.” Detta är ett pk-istiskt, socialistiskt påstående, det motsatta gäller! Anna Lindén förklarar att ... ”vi har aldrig haft någon skuld att betala. Ett kristet förhållningssätt är att KÄNNA TACKSAMHET för det man fått och vårda och förvalta det. Den moderna känslan av skuld för ”att man har det så bra” har jag aldrig förstått mig på. Den är direkt ANTI-KRISTEN.” Anna Lindén utvecklar ... ”tacksamhet är en GRUNDLÄGGANDE kristen attityd. Livet och allt det innehåller är en GÅVA, som jag inte gjort någonting för att förtjäna. Allt är nåd, för att använda en kristen term. Att vara otacksam och inte uppskatta det vi fått i ARV från våra fäder och mödrar är därför en anti-kristen attityd. Eftersom Gud enligt kristen tro är alla goda gåvors givare, så är den SJÄLVTILLRÄCKLIGA OTACKSAMHETEN inte bara riktad mot de egna förfäderna utan också mot Gud ... En troende kristen känner inte skuld för att hon har fått en gåva utan GLÄDJE och TACKSAMHET.”

Anna Lindén gör en intressant koppling mellan beroende och gemenskap ... ”kanske, slår det mig, handlar det om att den troende kristne inte är rädd för att vara BEROENDE. Som kristen vet jag att jag är beroende av Gud som har skapat mig och varje stund upprätthåller mitt liv. Jag vet också att jag för mitt liv är beroende av mina föräldrar och alla mina förfäder. Jag är INTE EN ENSAM ATOM, som många av dagens svenskar, utan tillhör en GEMENSKAP. Jag lever i det som Fredrik Östman, och före honom Ferdinand Tönnies, kallar för Gemeinschaft. Det har jag alltid gjort. Då blir tacksamheten en NATURLIG känsla.”

Det är denna gemenskap som vi inom den demokratiska oppositionen/motståndsrörelsen eller dissidentsidan kan utveckla för att skapa en gemensam plattform varifrån vi kan attackera vänsterns groteska, människofientliga verklighetsuppfattning. En verklighetsuppfattning som för tankarna till vad en psykiatrisk vårdinrättning har att hantera.

En fråga till Anna Lindén, är inte socialisms grundidé, parasitismen, ett uttryck för ondska? Vänsterns överordnade idé är att riva ned och ersätta vår västerländska tradition och den vetenskapliga metoden med en totalt verklighetsfrånvänd utopi, det socialistiska Utopia.

I dagarna har sir Roger Scruton gått bort efter en kort tids sjukdom. Johan Wennström skriver att ... ”i idéhistorikern Svante Nordins översiktsverk ”Filosoferna. Det västerländska tänkandet sedan år 1900” (2011) är han upptagen som en av den moderna tidens mest tongivande tänkare. Inom den KONSERVATIVA IDÉTRADITIONEN, där Scruton var hemmahörande, är det dessutom inte osannolikt att han med tiden kommer att betraktas som ett av de allra främsta namnen, vid sidan av storheter som Edmund Burke, Friedrich Hayek och Michael Oakeshott ... Den övergripande fråga som drev Scrutons mångsidiga intellektuella verksamhet, som även omfattar ett antal läsvärda skönlitterära verk, var vad det innebär att vara konservativ.”

Innebörden av begreppet ”gemenskap” är centralt för sir Roger Scruton. Johan Wennström tillägger att ... ”enligt hans synsätt var det just den egna platsen som vi främst borde intressera oss för, vårda och skydda. Där bör vi slå rot och engagera oss i lokalsamhället, se till att ett ”ingenstans” blir ett ”någonstans”, och sedan lämna platsen vidare till nästa generation.” Adam Cwejman skriver att ... nära döden insåg han "vad livet betyder, och vad det betyder är tacksamhet".”

Patrik Engellau skriver att ... ”YTTRANDEFRIHETEN är kraftigt kringskuren. Indirekt sker denna politikerstyrda begränsning med hjälp av en besvärande trängsel i ÅSIKTSKORRIDOREN som upprätthålls genom ett slags ÅSIKTSTERROR som praktiseras i offentliga institutioner som universitet och socialkontor. Direkt begränsas yttrandefriheten genom exempelvis förbudet mot hets mot folkgrupp (och statliga bidrag, till exempel genom myndigheten MUCF, till privata organisationer som Näthatsgranskarna som jagar potentiella brottslingar mot det förbudet).”

TS avslutar, tillsammans med Douglas Murray, Veckokrönikan ... ”allt detta har sin rot i MARXISM, en cancer som spridits i väst. Så alla dessa som vurmar för trans, svarta, kvinnor och muslimer gör det av ett syfte: att bryta ner väst. Det är gamla nu lätt förklädda marxistiska professorer som sprider dessa svulster i samhället för att UPPVIGLA. Vi måste peka ut personerna.”