Veckans krönika 11 augusti till 17 augusti 2019

Vi har fått nog av odrägliga vänsteraktivister - Vi har fått nog av Hitler, Stalin, Mao etc. etc., liksom av dagens alla stolliga revolutionärer

Sverige är på väg mot totalitär socialism skriver Eva Danielsson att … ”socialdemokratin sägs styras av rörelsens vänsterfalang sedan tio år tillbaka och jag som hemmasnickrad konspirationsteoretiker tror att den muslimska migrationen, klimathotshetsen och lagändringar som påbörjades redan på sjuttiotalet passar väl in i deras planer på väg mot totalitär socialism.”

”… kan någon tro annat än att vår justitieminister, Morgan Johansson, ser våldtäktsoffers lidande som tolerabla effekter av den socialdemokratiska politik som lockar hit bidragsberoende säkra S-väljare och samtidigt hjälper till att göra svensken fattigare och spakare (Red. jfr ”de vill ha det så här”)? Annars borde han väl vilja försöka göra något åt situationen, men inga ord eller handlingar tyder på det.”

Socialdemokraternas arbetar målmedvetet med att omforma Sverige till att bli en islamiserad socialistisk stat. Då svenskarna är uppvuxna med socialism och då de flesta tenderar att ha approprierat den socialistiska tankevärlden, så är det viktigt att låta insiktsfulla, kunniga personer utveckla, från ett utifrån perspektiv, vår förståelse av vad socialismen står för. Fredrik Östman skriver att … ”grundproblemet är (att) … socialismen, nämligen den del av socialismen som säger att alla socialister själva är felfria, alltigenom goda, åtminstone i den mån de är socialister, åtminstone i sin socialism.”

”En person som är alltigenom god är en person som i sin själ är död. Det finns inget mer att säga, inget mer att göra … Det slutgiltiga i socialistens godhet gör honom känslig för anklagelser för hyckleri, ty hyckleri av en alltigenom god person gör honom i ett svep till en oupprättbart ond person, det gör honom till en förrädare och svikare som hotar hela rörelsen och som sår misstänksamhet, eftersom förekomsten av en hycklare i gruppen alltigenom goda leder till misstanke om fler.”

”Genom denna mekanism uppstod terrorväldet under revolutionen i Frankrike och många revolutionärer – alltigenom goda! – avrättades och mördades. Och humor som går i riktning satir eller sarkasm bygger i grunden på anklagelser eller antydningar om hyckleri. Det finns ingen utväg ur detta dilemma så länge man håller fast vid uppfattningen att man är alltigenom god, och utan denna uppfattning blir hela den socialistiska livslögnen meningslös, innehållslös, verkningslös.”

Många svenskar betraktar och förhåller sig till socialismens tankevärld utifrån ett inifrånperspektiv. Mitt Vykort anlägger ett utifrånperspektiv och kritiserar skribenter som inte distinkt förmår att identifiera den socialistiska tankevärlden. Mitt Vykort skriver att … ”du finner en arbiträr bifurkation (Red. godtycklig vattendelare) hos vänstern, en god vänster och en dålig, en ”om bara” vänster och en som mördar miljontals i kommunismens namn. Du sätter helt enkelt ondskan i en låda, helst en med damm på som KPLMR eller Mao och Stalin, så att resten av tankegodset skall gå fritt. Du erkänner inte alls alltså att de vill ha det så här … ”.

”Vänstertänk No 1. – folk har ingen fri vilja och ser inte verkligheten och det kvittar hur många lik som staplas, eller gängvåldtäkter och skjutningar och misshandel och hedersmord, eller fattiga efter felsatsningar på ”klimat”, folk är bara idealister som vill väl. Detta reducerar människor till mekaniska apor som inte är ansvariga för sina handlingar. Lättstyrda dessutom.”

”Vänstertänk No 2. – du sätter ondskan i en låda, detta gör vänstern alltid, och kan lådan inte gömmas så kan den förvrängas och projiceras på de man hatar.”

”Du finner en arbiträr bifurkation mellan god vänster och ond, i själva verket är det ett kontinuum, och vem styr alltid, jo de som följer DEN INNERSTA PRINCIPEN I IDEOLOGIN, och DENNA KÄNNER VI REDAN VAD GÄLLER VÄNSTERN!”… Så de som följer den innersta principen kommer att styra, och vänsterns anti-kristna kärna gör att det blir de värsta, alltid.”

”Ser du inte detta? Du skriver ju att du tror på ideologiernas makt, men varför bara de goda? Min slutsats kvarstår, det är om vänsterideolgins innersta väsen allt handlar, och detta väsen är anti-kristet och går emot allt uppbyggligt.”

”Kristendomens kärna är att den bygger på fria individer. Dessa individer skall därför av kulturen byggas upp och stärkas, de goda egenskaperna lyftas fram och de dåliga bekämpas, detta sker INUTI OSS SJÄLVA. Konservativa principer bygger på detta.”

”Motsatsen är resten, alla ideologier som bygger på högre VÄRLDSLIGA sanningar som alla bara därför har att följa. Ingen frihet behövs och människor skall inte stärkas utan tvärtom, förminskas till en del av en homogen massa … Vänstern visste vad den gjorde när den stal kyrkan. Jag blir allt mer övertygad om att socialdemokratin är den utvunna essensen ur vänstern och kommunismen, elixiret, den förfinade dryck som förför massorna.”

Mitt Vykort utvecklar vad som krävs …”det vi måste göra är ställa upp den riktiga kärnan mot den falska vänsterkärna som lever i alla svenskars hjärnor.”

”Vad är rätt och vad är fel, vad är gott och vad är ont? När skalan försvinner och man spinner guldtråd åt hela världen, ja bakom ryggen växer högen med våldtagna kvinnor, ondskan växer ALLTID bakom vänsterns rygg, alltmedan korrekt höger hela tiden ser den ondska man skapar och försöker minska och balansera den.”

”… att svenskarna lever efter onda principer, man måste sluta ha ondskan bakom ryggen, det vinner bara parasiterna på … Det som krävs är istället att avväpna staten, att säga vad som är världsligt och hindra staten att komma med gudomliga dekret vävda med guldtråd, vi måste säga vad staten INTE får, precis som i USAs konstitution, vi måste få FRIHET FRÅN, inte massa skyldigheter som endast gud kan kräva, eller rättigheter vävda med guldtråd. Innan detta, innan staten avkrävs att endast vara en världslig makt så kommer allt vara förgäves.”

Sixten Johansson skriver att … ”snällism, rationalisering och vänsterprinciper ser jag som babbelistiska inifrånperspektiv, alltså bekvämt ryggradslösa, självrättfärdigande eller ideologiserade perspektiv … Spel på känslorna bidrar till att det enskilda hjärtknipande fallet övertrumfar det som ur ett påstått oempatiskt utifrånperspektiv måste värderas och tillämpas allmänt för att ett samhälle ska bestå.”

”I linje med (Mitt Vykorts) tankar tror även jag att den djupaste mentala skillnad som har uppstått mellan människor är en följd av om de uppfattar en religiös pelare inom sig eller inte och om de ibland kan vila mot den.”

”Det är långt mer fundamentalt än religiösa ritualer, dogmer, prästerskap och skrifter. ”Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn” uttrycker den smärta, sorg och acceptans som skänker styrka. Utan denna dimension blir livet futtigt och meningslöst, hur mycket njutning man än köper sig eller hur fanatiskt man än vill skapa fullkomlig jordisk rättvisa.”

”I dag behövs ett nyreligiöst tänkande som arvtagare till kristendomen, tolkad så att människor kan förstå och förhålla sig till livet. Vi måste kunna förklara varför det rent individualistiska och materialistiska tänkandet är falskt och destruktivt: Det strider mot livet självt.”

Idag har socialisterna och globalisterna, där de olika varianterna av liberaler ingår, bildat en allians, benämnd PK-ismen. Efter Berlinmurens fall övergick liberalismen … ”från att bekämpa socialism och kollektivism till att göra människan till ett marknadsobjekt för kommersiella intressen så gjorde de sig själva till Gudar.” Anders Leion hävdar att … ”det är ju uppenbart att kommunismen och nazismen var – är – religioner.”

”Liberalismen är genomsyrad av religiöst tänkande. Liberalismen har en gud: mänskligheten. Liberalen tillber den enskilde, människan. Hon ses som en atom, utan beroende av eller ansvar för andra … Liberalismen är … föreställningen om individens obegränsade frihet att utforma sitt liv och som sådan ett slags religion.”

Anders Leion drar slutsatsen att … ”just denna liberalismens blindhet inför samhälleliga beroenden, dess blinda tro på den självständigt handlande individen, är alltså orsaken till de djupnande motsättningarna i dagens västerländska samhällen.”

Brrr pekar på det oförenliga i socialismen och liberalismen, då socialismen hävdar ”grundsats är att kollektivets bästa är individens bästa”, medan liberalismen betonar individens obegränsade frihet. Gemensamt för de båda ideologierna är att de betraktar individen som atomiserad och styrbar (via marknaden respektive via en opersonlig stat) (jfr Yoram Hazony.)

Ny- och marknadsliberaler gillar människor som tar för sig, ”lyckas”, vinner. Och de anser att vinnarens offer är en loser som borde ta sig i kragen, annars kan losern skylla sig själv och ska inte äta. Brrr skriver … ”Kanske är det så att (liberalerna) ser våldtäktsmän som vinnare och offret som en loser? Men när det gäller identitetspolitiska postmodernister (jfr socialisterna) - som ju även de är liberalglobalister- så är hierarkin fastställd från början: Den ”rasifierade” är offer per definition, t.o.m. mer offer än en blond tonårstjej.”

”Jag tycker det är svårt, rent av omöjligt att få ihop dessa båda varianter av liberalism, men de lyckas uppenbarligen själva att samarbeta, kanske för att huvudmålet -att slå sönder den västerländska civilisationen - går före allt annat?”

En förklaring kan vara att de ”lokala” liberalerna anpassar sig till de globala finansintressenas fokus på global makt och avskaffande av nationalstaten, och i den makten ingår socialismens kontroll av människor som en viktig komponent. Maktperspektivet dominerar och det gäller såväl (självklart) för socialisterna som för liberalerna.

PK-sekten har, enligt Fredrik Östman, skapat … ”ett totalitärt samhällssystem med extrema skattenivåer, allomfattande regleringar och en över allt svävande värdegrund (som inte kan) reformeras inom sina egna ramar. Och, …”Vi måste spränga upp en lucka, en bräsch, i totalitarismen och återinföra ett rum för den privata moralen och den privata handlingsfriheten …”. Ett sätt att spränga upp en lucka, en bräsch i totalitarismen är att avslöja PK-isternas hyckleri och lögner.

Vi måste hitta en lucka med andra ord. Vi har hittat flera luckor, som vi återkommer till nedan. Först skall vi upprepa Lars Berns ord att … ”de som har det politiska ansvaret för vårt land har blivit en fårskock som har blivit situationens fångar (Red. det är vänsteraktivisterna som idag styr Sverige … Det innebär att de inte är herrar över situationen … Samhället är på väg in i någon sorts upplösning … Jag manar våra politiker att verkligen tänka sig för. Ni måste sluta att se till er karriär och er utkomst i första hand och börja ta ansvar för det här landet. För det gör ni inte idag.”

Att hävda att politikerväldet (S-7K) inte tar sitt ansvar för Sverige idag, det är att som att slå in en öppen dörr (ändå behöver detta ständigt upprepas). Politikerväldet (S-7K) vill ha det så här, de skador de orsakar Sverige betraktar politikerna som ”indirekta skador”. Det allvarliga är att politikerna inom politikerväldet saknar förmåga att ta ansvar, i annat fall hade dessa politiker inte utgjort en del av politikerväldet. Att politikerna enbart ser till karriären och utkomsten i första hand är en återkommande observation. Även detta är synnerligen allvarligt utifrån dels väljarnas och skattebetalarnas perspektiv, dels från ett nationellt perspektiv.

Att politikerväldet bortser från ”indirekta skador” är ett uttryck för ondska, A skriver att … ”hur jag än vrider och vänder på det så, kan jag inte komma fram till annat än att om man inte är intresserad av resultatet av sina beslut som drabbar andra, så handlar det om ondska ... Likgiltighet inför sina medmänniskor i kombination med egen vinning. Om en stat sätter detta i system, att i högre grad ljuga för att stärka sig själv, så är denna stat i högre grad ond, i motsats till mindre. Och om man ljuger om väsentliga saker så kommer obönhörligen väsentliga saker att sluta fungera/fungera sämre. Man hänger sig åt väsentlig/betydelsefull ondska.”

A hävdar att alla utopiska visioner, exempelvis det utopiska svenska mångkulturprojektet, är bara olika varianter av destruktivitet och ondska … ”ett framodlande av en utopisk vision som är absolut och perfekt, som speglar bort vad man GÖR. Man kan då göra precis vad som helst i den verkliga världen, och orsaken tycks vara att man har flyttat allt som spelar någon roll (all mening) i en normalt fungerande människa, till en enda punkt istället, i en fantasivärld. Därigenom blir man befriad från ansvar i den verkliga världen och behöver inte ta hänsyn till orsak och verkan eller hur man beter sig mot andra människor. Det räknas inte. Utan vad man egentligen GÖR projiceras bort på andra. Som jag ser det tycks denna mekanism vara en slags grundförutsättning för destruktivitet och ondska.”

För att kunna hantera destruktiviteten och ondskan måste vi ”måste spränga upp en lucka, en bräsch, i totalitarismen. En lucka är klimathysterin, skapad av totalitära globala finansintressen, och utnyttjad av socialisterna. Nedstängningen av Swebbtv indikerar att regeringen känner sig trängda av Lars Berns sakliga kritik av klimathysterin, och därför måste han och Swebbtv ”tystas”. Mitt Vykort har helt rätt när han föreslår att … ”vi skall ta fasta på att just Swebbtv stängdes ner.”

Klimatluckan måste vi öppna. Enligt Christer L har ”klimathotarna” lyckats få det … ”svenska folket att bli det klimatskräckslagnaste i hela världen”. PK-isterna (sammanfattande term för socialisterna, eller vänsteraktivisterna, och globalisterna) har lyckats skrämma en stor del av svenska folket med falsk eller felaktig information (fake news). Vad vi inom Alternativmedia, Nya Media, har att göra är att förmedla korrekt information och visa på PK-isternas hyckleri och ondska. MSM hindrar oberoende forskare med hög integritet att presentera sina resultat. Detta visar att etablissemanget (som styr MSM) medvetet manipulerar befolkningen, då i syfte att öka kontrollen av befolkningen och öka beskattningen. Etablissemangets beteende i detta avseende skiljer sig inte från hur andra socialistiska, totalitära personer som Josef Stalin, Erich Honecker, och Mao Zedong manipulerade sin befolkning.

Vi inom den oberoende demokratiska oppositionen, och då inte minst Alternativmedia, eller Nya Media, behöver visa svenska folket att den socialistiska regimen, med alla sina förgreningar, ljuger rakt av, för att uppnå egna personliga fördelar på bekostnad av Sverige och Sveriges framtid. Vi måste nå ut till allmänheten, ett första steg är att satsa på en utveckling av Swebbtv (crowdfunding kan förmodligen vara ett sätt).

När det gäller klimatet styrs klimatet främst av solens och fjärran stjärnors effekt. Danske Mand skriver att … ”CO2s betydelse för oss på jorden är just den som vi fick lära oss i skolan, det är livets gas, växterna tar upp vatten, CO2 och solljus och bildar syre och energi. Vi bara bränner gamla växter, en del av en cykel.”

”Idag finns det inte längre någon anledning att tala om CO2 vad gäller klimatet, utan det är, från en fysikers ståndpunkt, mera intressant, för nu kan vi lära barnen att det inte bara är så att vi alla består av stjärnstoft, att alla människor tidigare varit en del av sol som exploderat i en supernova, alla tunga grundämnen har uppstått på detta vis, men inte nog med det, dessa supernovas är de som skapar molnen som styr klimatet, med solen och solvinden som regulator.”
Här kommer två videoklipp som vederlägger klimatalarmisternas påståenden:
1. Professor Nir Shaviv - Den kosmiska strålens klimatlänk
2. Professor Freeman Dyson, matematiker och teoretisk fysiker, ”CO2 gör jorden grönare”

Vidare kan man peka på att klimatalarmisterna agerar som ”goda” fascister. Ingemar Nordin skriver att … ”de gröna tankegångarna om förstörd miljö, om ”industrialiserat” jordbruk, om överbefolkning, om ”överkonsumtion” och varningar för att katastrofen är nära och att det är ett akut läge appellerar alla till fascismen. ”

”Klimatalarmismen uppmuntrar också ekofascismen genom hatiskt språkbruk, hyllandet av antidemokratiska och alarmistiska protester, och förespråkandet av en tuff politik med drastiska omvandlingar av samhället. Till stor del stöds dessa åtgärder av ett etablissemang bland politiker och storföretagare. Man anordnar, via ombud förstås, gatudemonstrationer och strejker. Någon brist på pengar verkar det heller inte finnas för aktivistiska organisationer och alarmistisk forskning.”

En annan ”lucka” är det svenska utopiska mångkulturprojektet, den svenska varianten av socialism som skall framstå som föredömet för andra länder. De svenska socialisterna skall visa världen att rätt tillämpad så fungerar (den goda) socialismen. Den svenska varianten av socialism kan skapa den perfekta mångkulturutopin! Vi måste nå ut till allmänheten, ett första steg är att satsa på en uppdaterad version av Swebbtv (crowdfunding kan förmodligen vara ett sätt).

V For Vendetta ger en kort sammanfattning av det svenska vänstersocialistiska drömsamhället … ”hela landet Sverige är numera en härdsmälta. Den fria pressen är en dröm, de kanaler som ifrågasätter regimen släcks ned fortare än man kan säga knäck. På Youtube har Legenden, En Arg Blatte samt nu senast Swebbtv åkt ut, även om trycket blev omfattande så man tvingades öppna Swebbtv igen. Internetsidor hotas med nedsläckning och de som driver dem hotas med böter eller fängelsestraff. Ingen stoppar eller ens får tänka tanken att det är en härdsmälta för samhället med en befolkning där snart 60 % skall föda 40 % via skattsedeln.”

”Och varför skulle vi inte agera så här i landet? Vi har haft en stenhård socialistisks regering under de senaste 100 åren. När vi väl fick 8 år med annan färg så visade det sig att bakom den färgen var det ändå folkuppfostran och folkutbyte som gällde. Vi har sedan 50-talet matats med röd propaganda köpt från de största diktaturerna i världen.”

”Vi har hört om offret Cuba som kunde vara ett paradis om bara inte USA klämt åt dem, vi har fått höra att sympatier med ANC i Sydafrika är mer eller mindre ett måste, ett parti som nu diktatoriskt rensar ut landet etniskt. Vår propagandacentral SVT har sedan starten t.ex. notoriskt undvikit Disney förutom några timmar på Julafton (vilket annat land har sin jultradition så intimt förknippad med ett mediaföretag i USA som Sverige?). I övrigt har det varit östproducerade barnprogram och serier. I den mån man inte köpt in dem så har man producerat dem utifrån socialistkoncepten i öst.”

”Sveriges härdsmälta följer samma struktur som den i Tjernobyl och det beror på att vi delar DNA… inte tu tal om saken. Den enda skillnaden är att det ryska folket visste att de blev blåsta, de flesta av oss tror att han har koll.”

För en icke-socialistiskt tänkande person är det svårt, eller rent av omöjligt, att förstå det rationella bakom det mångkulturella lyckoriket, den vänsteraktivistiska föreställningsvärlden. En mentalt vuxen person förstår ju att vänsterns föreställningsvärld inte är förenlig med verkligheten, att det handlar om rena fantasier, en förvrängd uppfattning av världen. Att denna föreställningsvärld helt dominerar det svenska samhället kan tillskrivas socialdemokraternas medvetna socialisering, nedbrytning, av det svenska samhället. Att socialisterna har lyckats får dels tillskrivas den svaga konservativa motkraften, eller traditionen, en motkraft som i det närmast har utraderats, dels svenskarnas frivilliga underkastelse under den starka staten, kärleken till slavoket, som Roland Huntington kallar det Det blinda Sverige.

Förändringens Härdsmälta ger en mycket initierad beskrivning av tankarna, ideologin, och metodiken för att transformera Sverige från ett samhälle styrt av kristen tradition till att bli ett vänsteraktivist utopiskt land, helt frikopplat från västerländsk tradition och vetenskaplig metod.

”Det mesta kom, efter kriget, att handla om befrielsen av människan själv. Inte bara från tyranners yttre härjningar. Människan skulle nu befrias både i yttre och inre mening. Och det svenska exemplet skulle i förlängningen även kasta ett hoppets ljus över längre bort liggande länder. Denna syn på tillvaron gav svenska politiker och intellektuella råg i ryggen.”

”Sverige ansågs besitta ett försteg, och även ett välförtjänt självförtroende. Vi hade ju klarat av krigets svåra balansgång, på ett hedervärt sätt, tyckte vi då. Och kommit ut på rätt sida. Nu skulle varje individ i världen få utveckla sig själv. Bli bättre, lyckligare och produktivare. Bara de absorberades upp i en svensk syn på tillvaron. Men då gällde det att motarbeta alla former av förtryck. Människan själv behövde befrias. Allt som andades något negativt måste bort. För det förkvävde hennes naturlighet, ansåg man.”

”Mycket snabbt blev överordnade auktoriteter en måltavla. Först ut kom attacken mot familjen. Och den tidigare föräldragenerationen. Mantrat blev ”fri fostran”. Nästa grupp som blev attackerad var lärarna i skolan. De träffades tidigt av förändringens vindar. Allt som glimmade auktoritärt måste bort. I fri fostran sågs en befrielsens vind blåsa in. En propplösare för mänsklig potential. Allt kom att handla om positiv miljöpåverkan. Den goda och befriande.”

”Klass utgjorde ett säkert tecken på äldre tiders bojor. Förstärkt av 68-tänket. Arv som mekanism ställdes i skamvrån. Tankar om arvets påverkan motarbetades intensivt. Och görs så än idag. Inte minst ser vi det utvecklat bortom förnuftets gränser i tankar om könet som en social konstruktion.”

”Egentligen var svenska tongivande ideologer mycket robusta i syn på att de höll på att bygga upp ett idealsamhälle. Att tala om arv vid denna tidpunkt var direkt oansvarigt och syndfullt. För det gjorde människan mindre formbar som samtidens modellera. Faktiskt i samma nivå som Lysenkos härjningståg i gamla Sovjetunionen. Miljön var allt. Och även migranter som kom till Sverige betraktades som formbara utefter den svenska modellen.”

”Också migranterna ingick i det storstilade svenska utvecklingsprojektet. Som även kom att bli styrande för svensk bistånds- och utrikespolitik – att se och upptäcka det mer svenska inom alla människor. Och på så vis odla hoppet för världen omkring oss. Både utom och inom landets gränser. Oavsett var människor bodde fanns hoppfullheten.”

”Potentialen återfanns överallt där människor fanns. Och det är detta stora projekt som vidarebefordrats ända in i vår tid. Och växt ut till så mycket mer, och odlas inom varje svenskt myndighetshörn. Ett projekt som i dag håller på att nå vägs ende. En väg rakt in i kaklet.”

”Men några guldmedaljer lär vi inte få. Ty när man uppnosigt utmanar verkligheten brukar verkligheten slå tillbaka med full kraft. De begynnande sprickorna i dagens svenska samhällskropp, kan bara bli större. Men att erkänna detta sitter långt inne. Så det lär vi aldrig få vara med om. Allt för många människor har haft fingrarna i samma syltburk. Alltför många har investerat sina liv och resurser i detta snart misslyckade samhällsprojekt. Därav den öronbedövande tystnaden från allt ansvarigt håll.”

Dagens vänsteraktivistiska föreställningsvärld kan spåras tillbaka till efter Andra Världskrigets slut. Det finns en röd tråd, socialismen, eller dödskulten. Socialisterna har utmanat verkligheten på en fundamental nivå, vilket innebär att verkligheten kommer att slå tillbaka med full kraft. Att socialisterna inte förstår detta tyder på att de har en psykologisk, eller annan mänsklig brist. Alexander Isajevitj Solzjenitsyns förklaring är att socialisterna saknar den andliga dimensionen, den kristna tron. De har ersatt Gud med socialism. Hur kan Gud kommunicera med en socialist som hyllar den atomiserade människan. Den kan ju inte bli någon dialog. Istället får socialisterna skapa en Utopi.

Lennart Bengtsson skriver att vänstern dominerar, genom hjärntvätt och mentala hotelser, samhället .. de bestämmer ” vilken uppfattning som alla ska ha … det stora flertalet människor främst ägnar sig åt annat. Föräldrar som sköter sitt arbete och bryr sig om sina barn. Vetenskapsmän som arbetar med att lösa jordens energiproblem och annat, ingenjörer som bygger broar, vägar och bättre bostäder, Lantbrukare som odlar jorden och förser oss med mat etc. etc. Det stora flertal människor gör nyttiga och viktiga saker som alla har nytta av.”

”Vi behöver faktiskt inga vänsteraktivister som skall påtvinga oss uppfattningar som vi inte vill ha och inte är intresserade av. Vi har faktiskt få nog av odrägliga vänsteraktivister som gör allt de kan för att fördärva vårt samhälle för att passa deras extrema uppfattningar. Vi har fått nog av Hitler, Stalin, Mao etc. etc. liksom dagens alla stolliga revolutionärer som skall göra om världen på 10 år. Hitler klarade nästan av att förstöra världen på 13 år. Vi vill helt enkelt vara ifred och göra vad vi tycker är bäst för såväl oss som världen i övrigt.”

De oberoende bloggarna utgör den oberoende demokratiska oppositionens idé, kunskaps- och förståelsebas, den bas varifrån oppositionen kan utvecklas. För att bli en politisk kraft att räkna med måste vi satsa på att sprida idéerna, kunskapen, förståelsen och väcka debatt, och driva en kraftfull opposition. Då behöver vi en oberoende Tv-kanal. Swebbtv är den Tv-kanal som hittills har lyckats bäst, men hela Swebbtv-konceptet behöver utvecklas för att kunna nå den breda allmänheten. Initial finansiering kan förmodligen ske via crowdfunding.

Mitt Vykort avslutar Veckokrönikan med konstaterandet att … ”vänstern leder och vi följer. Rockström dompterar och det enda vi kommit fram till är att vi inte hoppar. Problemet är att han via media når alla andra och förstärker svenskarnas kollektiva vanföreställningar.”

”… måste krafterna samlas med någon nyhetssite, podd, konferenser och TV, Swebbtv är uppenbart. Risken är förstås att utgöra ETT mål för makten så man måste göra både och, fortsätta med oberoende bloggar med publicera det bästa gemensamt och göra poddar och TV av det.”

”Vi borde fokusera på de som inte ignoreras, som Janouch när hon satt i tjeckisk TV, och Swebbtv. Dessa två visar på vad som verkligen stör, TV och utländsk uppmärksamhet. Många utländska berömda krafter för dissidentsidan brett sett intresserar sig för Sverige, JP, Douglas Murray, Tim Pool osv.”

Rune kompletterar med att … ”flera alternativmedier borde kunna gadda ihop sig med att driva en Tv-kanal. Swebbtv, Det Goda Samhället, Samhällsnytt, Fria Tider med flera. I en sådan kanal skulle man kunna hitta ovinklade nyhetssändningar och debatter. Kulturprogram utan extrema vänsterlutningar. Och även vanliga underhållningsprogram utan pekpinnar mm.”

Och, Eva Danielsson det … ”skulle vara otroligt bra om Det Goda Samhället kunde bidra till att Swebbtv utökas med fler och olika sorts vassa politiska program med folk som gör sig i tv, både som intervjuare och berättare o debattörer.”

”Gärna så kända personer som möjligt, som märks, precis som du beskriver, och som även kan ta tuffa debatter med PK-ister. Även inslag, om det är möjligt, med utländska debatter och program från tv och Youtube. Allt behöver vara proffsigt genomfört förstås. Och gärna kopplat till ex vis typ bloggen Lästips som sprider tips till andra relevanta textbloggar och någon liknande länk som ger tips om bra podcasts.”

”Vissa vill titta, några vill läsa och andra vill lyssna. Vi är i alla fall säkert många som skulle vilja bli månadsprenumeranter på en dylik samlande samhällskanal med ifrågasättanden av makthavarnas budskap som gemensam nämnare. Vilket ju egentligen borde vara public services uppdrag i en demokrati.”