Veckans krönika 3 augusti till 10 augusti 2019

Mångkulturprojektet är ett fatalt misslyckande, politikerväldet bygger sin makt på en vänsteraktivistisk bild av verkligheten - Klockan är fem i tolv!

Att som politikerväldet (S-7K) gör, importerar ekonomiska bidragstagare från dysfunktionella länder för skattebetalarnas (jämte lånade) medel i utbyte mot klanröster i syfte att dels behålla makten, dels skapa ett socialistiskt samhälle, är det ultimata beviset på vänsteraktivism. Vi styrs med andra ord av vänsteraktivister, oavsett vad de själva utger sig för att vara. Politiskt har Sverige migrerat extremt långt till vänster. Idag är Sverige, politiskt sett, ett vänsteraktivistiskt, närmast neomarxistiskt land, eller med Alice Teodorescus ord … ”utgångspunkten i Sverige är vänster”. Vi styrs av vår tids fariséer, av hycklare och onda människor, samma hycklare och onda människor som i Sovjetunionen, DDR och Tyskland på 30-talet.

Karl W skriver att … ”för någon som mig som nu har varit med ganska länge är det inte bara kalla kårar. Detta är en nära identisk spegling av hur nazismen lyckades utvecklas. Selektivt tysta, filtrera och styra information.”

Karl W refererar till den berömde tyske journalisten Fritz Gerlich (Red. född 1883, död 1934) och hans uttalande ”Det värsta vi kan göra, det absolut värsta, är att inte göra något alls.” och ”Vi behöver bara göra en sak för att ondskan skall triumfera, att inte göra någonting.”

Karl W utvecklar … ”Nazismen är främst känd får två saker, dödslägren, och propagandan, främst via statligt styrda media. Vi ser en upprepning idag. Inte så att jag tror det hailas på redaktionerna eller att den politiska eliten konspirerar med media att starta dödsläger, men propagandan är definitivt tillbaka, obekväma röster tystas, och allmänheten formligen dränks i falsk information.”

Mitt Vykort …”Vänstern gör bot genom att hyckla, låta andra betala och andra bli nerslagna och våldtagna. De vill ha det så.”

Veckokrönikan brukar hänvisa till PK-sekten, en sekt som består av socialister och globalister, exempelvis politikerväldet (S-7K). Ett konkret bevis på att PK-sekten existerar ges av Henrik Mitelman. Henrik Mitelman är finansanalytiker, egenföretagare och krönikör i Dagens industri (Dagens Industri ägs av Bonnier … är idag inte att betrakta som fri media. Bonnierkoncernen står i direkt beroendeställning till staten). Henrik Mitelman … ”fick vara med på sommarens diskreta supertoppmöte mellan gräddan av näringslivstoppar och politiska beslutsfattare – en del så hemliga att vi inte får skriva ut deras namn. Högst agendan står klimatkrisen, nationalismen, populismen, europeisk tröghet och en kinesisk avmattning.”

Politikerväldet (S-7K) består av socialister av olika valörer, medan de hemliga näringslivstopparna är globalister. I annat fall hade näringslivstopparna uppträtt under eget namn och stått för sina åsikter (ifrågasatt åtminstone ett eller flera av de avhandlade PK-ist-temana). Klimatkris (en påhittad kris), nationalism (nationen är en förutsättning för demokrati), populismen (folket mot det självutnämnda, självtillräckliga etablissemanget) är typiska teman för de totalitära socialisterna och de totalitära globalisterna (som föredrar planekonomi före marknadsekonomi, globalisterna vill bland annat undvika att utsättas för konkurrens av ”uppstickare”). Övriga teman, europeisk tröghet och en kinesisk avmattning, där det förra framför allt är en följd av en förd socialistisk politik, medan det senare beror på ett antal faktorer, vara av en är den pågående ekonomiska och politiska kraftmätningen med USA.

PK-isterna (förespråkare för socialism i förening med förespråkare för globalism) har skapat en global ekonomi som står inför behovet av genomgripande systemförändringar. Behovet av förändringar är av den omfattningen att ingen politiker offentligt vågar tala om dem. Socialismen fungerar inte. PK-ismen har misslyckats, mångkulturprojektet är ett fatalt misslyckande. PK-isterna driver en politik som leder till total samhällskollaps.

Fredrik Östman hävdar att … ”ett totalitärt samhällssystem med extrema skattenivåer, allomfattande regleringar och en över allt svävande värdegrund kan inte reformeras inom sina egna ramar. Vi måste spränga upp en lucka, en bräsch, i totalitarismen och återinföra ett rum för den privata moralen och den privata handlingsfriheten som kan växa tills det är det politiska rummet som har blivit kraftigt inskränkt och begränsat.”

I Sverige har bruttonationalprodukten per capita minskat varje år de senaste 10 åren. Liam refererar till SCB:s siffror … “Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) minskade med 0,1 procent andra kvartalet, säsongsrensat och jämfört med första kvartalet 2019.”

”Det handlar bland annat om att nettoexporten försvagats (Red. Sverige är på väg att bli ett importland) och att investeringarna krymper. Samtidigt blir kronan svagare och faller flera ören mot euron och dollar. Kronan tappar näst mest i hela OECD. TT drar slutsatsen att svensk ekonomi krymper oväntat.”

”Så här säger nationalekonomen Tino Sanandaji om att BNP minskade 0,1 procent. Detta trots befolkningsökning på cirka en procent per år. Siffran ovan är för ett kvartal, om man i stället räknar senaste året har BNP per capita växt med 0,3 procent, vilket är en urusel siffra under en högkonjunktur där man dessutom räntedopat ekonomin”, skriver han på Facebook.

”Vidare påpekar han att bara den turkiska liran faller mer än den svenska kronan. – Man brukar skämta att kronan blivit en banan-valuta, men om det fortsätter gå så illa riskerar vi få en falafel-valuta som jämförs med Turkiets och vars köpkraft under semestern bara imponerar om man beställer falafel i Malmö”, fortsätter Sanandaji.”

Ingrid Edman Markenfelt citerar Karl-Olov Arnstberg från en intervju i Swebbtv (Red. Lördagsintervju 56) … "När den koloss på lerfötter, som brukar kallas för det välfärdsindustriella komplexet, trillar omkull och folk som lever på bidrag inte längre kan göra det, då blir Sverige ett riktigt farligt land att leva i. Många, kanske majoriteten av de människor som har sina rötter i riktiga rövarstater och politiska härdsmältor, kommer att försörja sig på alla de sätt som står till buds. Plus att staten förlorar sitt våldsmonopol."

Ingrid Edman Markenfelt förtydligar … ”då blir det riktigt farligt för oss alla. Vi skall inte tro att det som hände i Libanon och på Balkan inte kan hända här.”

Chris Forsne skriver under rubriken ”Om jag är god kan väl du betala” … ”i höst, varnar allt fler kommunpolitiker, kommer allmänheten uppmärksammas på att godhet har sitt pris. Mycket av det vi vant oss vid att se som skattefinansierad kommunal service kommer att utsättas för märkbara besparingar. Det är nu kommunerna och deras skattebetalande invånare får ta smällen av vad som beslutats på riksnivå.”

C de Longueville ger en icke-PK-tillrättalagd bild av Sverige … ”Sverige är i skriande behov av en betrodd och pålitlig politiker med styrka och dådkraft, som deklamerar: Nu räcker det.”

”De gastkramande följderna av den sanslösa, för att inte säga sinnesslöa, eller snarare hjärndöda, migrationspolitiken överskuggar allt. Det är en kolossal och gränslös uppsjö av importerade problem, som översköljer och dränker detta stackars plågade land. Ett hemsnickrat inferno, dag ut och dag in, som suger all energi ur riket och vars hantering kostar skjortan.”

”Hur nersövd och hjärntvättad är befolkningen i detta stackars rike? Hur länge skall de hunsade medborgarna tolerera lögnerna om de förödande effekterna av vanstyret och maktmissbruket? De makthavandes beteende kan inte beskrivas som någonting annat än ohederligt och svekfullt. Sveriges folk skall bara, med alla medel, förespeglas en verklighet som inte existerar. Det är ett agerande, där fakta under lång tid kallblodigt och bedrägligt undertryckts och dolts.”

”Politikerna framhärdar i att försöka dölja, att den svenska migrationspolitiken övergått till en asylkatastrof. Det är en galen ockupation, som plågar och bryter ner riket och över vilken de styrande förlorat herraväldet.”

C de Longueville har helt rätt, politikerväldet har ingen förmåga att driva någon annan politik än den de driver, även om de så skulle vilja. De har helt enkelt tappat kontrollen över situationen, och de spelar bara med i en självspelande vänsteraktivistiskt teaterpjäs, eller, med Lars Berns ord, etablissemanget är fångade i sin egen propaganda, makthavarna är situationens fångar. ”De som har det politiska ansvaret för vårt land har blivit en fårskock som har blivit situationens fångar … Det innebär att de inte är herrar över situationen … Samhället är på väg in i någon sorts upplösning … Jag manar våra politiker att verkligen tänka sig för. Ni måste sluta att se till er karriär och er utkomst i första hand och börja ta ansvar för det här landet. För det gör ni inte idag.”

Ett konkret exempel: T … ”nu får gossarna också passa sig. En tonårspojke som hölls fast då han blev våldtagen av tre maskerade män på måndagseftermiddag i Fagersta.”

”Brottet ska ha inträffat vid 16-tiden på eftermiddagen och pojken fördes efter händelsen till sjukhus.”

”Vi går inte in på några detaljer med hänsyn till målsägandes låga ålder samt av utredningsskäl. Men jag kan bekräfta att vi har fått in en anmälan från en person som är under 18 år och som vi rubricerar som grov våldtäkt, säger polisens presstalesperson till Expressen. "Vi går inte in på några detaljer med hänsyn till målsägandes låga ålder", sedan när har polisen gått in på några detaljer i våldtäktsmål? Jo om förövaren är blond förstås.”

Mitt Vykort …. ”Ja, och detta fenomen är så specifikt för en kultur, förövarnas bakgrund är till 99 % säker, barbarer är inte tillräckligt, detta är mänsklighetens avskräde. Så typiskt att just Sverige fokuserar på denna grupp.”

PK-ismen eller dagens vänsteraktivism (marxismen har muterat till neomarxism, via postmodernismen) lever i symbios med kvinnliga värderingar. Richard Sörman ställer frågan … ”vad har hänt med Sverige? Hur är det möjligt att vi sätter vårt eget lands väl och ve på spel i ett utsiktslöst försök att skapa ett idealsamhälle i miniatyr för jordens alla folk? Var kommer all dårskap från? Kanske måste vi våga oss längst ut i de mörka tassemarkerna och tänka det mest förbjudna? Att det handlar om att svenska män varit så urbota korkade att de låtit hysteriska ”kärringar” ta över ruljangsen.”

Martina kommenterar att Richard Sörman inte ger ett förslag till lösning av problemen … ”det blir ju litet löjligt när Sörman snackar om att våga sig ”längst ut i de mörka tassemarkerna och tänka det mest förbjudna” när han inte skulle drömma om att göra någonting sådant. Den här sortens ”konservativa” som Sörman är en del av de som sett till att problemen har kunnat bli så långtgående som de har blivit.”

MV … ”jovisst är det så, de mest förbjudna sakerna förblir förbjudna. Sörman talar inifrån PK-bubblan, det måste vi förstå.”

Vad Richard Sörman tar upp, och vilket är relevant för att kunna förstå vår samtid, är vänsterkvinnors och feminiserade mäns roll och betydelse för den pågående destruktiva, självutplånande samhällsutvecklingen.

Hovs_Klipphällar skriver att … ”egentligen är det ett faktum att män och kvinnor tänker olika, sedan kan PK-vänstern desperat söka förneka detta … Symptom på att kvinnor tänker annorlunda än män ses ex-vis i att SD är långt starkare bland män än bland kvinnor, medan däremot MP har sitt stöd främst bland kvinnorna.”

”Om alla röstade som männen vore SD nu största partiet i landet. Man kan irriteras av att ”kvinnliga” värderingar numera kommit att alltför mycket dominera i samhället, i sammanhang där de blir fel och destruktiva. Ex-vis i synen på rättsskipning, där följden blir en slags ursäktande och överslätande syn på brottslingar. Som när f.d. rikspolischefen Eliassons första kommentar till att en asylsökande knivmördat en anställd på asylboendet, blir att han håller en utläggning om hur SYND det är om mördaren!! Ett påfallande exempel på destruktivt ”kvinnligt” tänkande.”

Mitt Vykort förklarar att röstetalen talar sitt tydliga språk … ”hade män bestämt så hade SD varit största parti för länge sedan och massinvandringen aldrig skett. Kvinnor röstar på vänstern i mycket högre grad och partier som Mp och liknande är designade för att tala till det mjuka och det verkar tyvärr fungera.”

MV 2 skriver att … ”kvinnorna röstar för massinvandring. För islamisering.”

Vax skriver att … ”kvinnornas oförmåga att skilja på högt och lågt eller sila mygg och svälja kameler. Värderar de inte sin nedärvda frihet och trygghet mer än att fortsätta att rösta på fortsatt invandring. Kan inte flertalet av kvinnorna se vartåt det barkar? För inte vill de väl sluta i burka?”

Mitt Vykort pekar på att det … ”finns självklara sanningar om kvinnligt och manligt, det är ju urgammal visdom, yin och yang, fast även denna del av vårt kulturella kitt har förstörts av vänstern.”

”… Det jag vill komma till det är att det återigen var en anti-kristen västermetod som lurade kvinnorna, visst ser jag det som positivt att kvinnor kan delta i det som de vill och har färdighet för, våra hjärnor är mycket lika, men de lurades att tro att det var kul, det högsta goda, glamoröst … kvinnorna lurades att det var något dåligt att vara kvinna, och allt manligt var bra, och detta gjordes politik av så att parasiterna kunde sko sig och påstå sig vara skapare av detta.”

”Kvinnlig rösträtt och medbestämmande är ju endast ett problem om vi lever efter vänsterprinciper, utan kristendom, utan tradition och nedärvda erfarenheter, för då blir det en olycklig symbios mellan falska på ytan mjuka ”hjälpande” vänster ”narrativ” och kvinnors naturliga tendens att ta om hand och vårda det svaga.”

”Det vi så ser är självklart, Sverige har blivit en magnet för jordens värsta män, får vi inte stopp på detta så ÄR det slut, för feministerna hade rätt så tillsvida att det finns män som är ondskan själv, men vänstern via politikerna har fått kvinnorna att blunda för dessa, och projicera alla fel på de män som är bra men ej perfekta.”

Några punkter att betänka: 1. Sverige lider av det av politikerna skapade systemfelet, ett systemfel som får till följd att befolkningen ersätts med främmande individer, med genomsnittligt låg eller mycket låg utbildningsnivå, från aparta länder och från en apart kultur. I fungerande länder förhindras ett dylikt självskadebeteende av det politiska systemet och/eller av landets militär, eller av befolkningen. Sverige utgör ett extremt undantag som bekräftar regeln.

Det åligger psykologer och psykiatriker att förklara detta synnerligen extrema beteende. En viktig orsak till beteendet är kulturellt betingat.

PELLE skriver att … ”hur jobbigt det än är måste svenskarna börja rannsaka sig själva över hur det kunnat bli så här. Vad är det i den svenska kulturen som främjar galningars möjlighet att ta sig fram och uppnå maktpositioner? Vad är det som gång på gång ger upphov till extremism? Sverige är allt annat än ”lagom” även om många svenskar lallar runt och tror det. Det finns något djupt sjukt i delar av den svenska kulturen, något vi måste identifiera och faktiskt göra oss av med en gång för alla.”

1. Oavsett hur systemfelet har uppkommit, kommer verkligheten i form av ekonomi (och våld) medföra att samhället reverseras till en primitivare utvecklingsnivå. I Sveriges fall är frågan hur primitiv. En annan fråga om det ohämmade våldet kommer att föregå den ekonomiska kollapsen, eller om den ekonomiska kollapsen föregår det ohämmade våldet, eller att båda inträffar samtidigt.

2. Geopolitiskt kommer Ryssland eller Putin inte att tillåta att Sverige utvecklas till att blir en muslimsk stat, eller att Sverige förvandlas till ett laglöst, kaotiskt land. Förhoppningsvis kan USA och Ryssland militärt samarbeta när det gäller att hindra och avveckla denna situation. Politikerväldet driver utvecklingen mot samhällskollaps. I det läget behöver vi militärt stöd av nationer som vill återupprätta Sverige som en demokratisk, västerländsk nation, och som bygger på västerländsk tradition och den vetenskapliga metoden. Den oberoende, demokratiska oppositionen är den demokratiska kraft som kan fylla tomrummet efter den nuvarande totalitära, PK-istiska regimen.

3. Det officiella Sverige visar tolerans mot de intoleranta. För att dölja denna omständighet utser det officiella Sverige Sverige till den ”Humanistiska Stormakten”.

Karl Popper (Det öppna samhället och dess fiender (The Open Society and Its Enemies) (1945)) postulerar att:

”Om vi på ett obegränsat sätt tolererar intoleranta människor, om vi inte är beredda att försvara ett tolerant samhälle mot de intolerantas angrepp, då kommer de toleranta att gå under, och toleransen med dem.”

Johan Westerholm skriver under rubriken ”Sverige och svenskarna: Toleranta inför de intoleranta” att … ”kampen mot Islamiska Statens utbredning och efterdyningar samt den våldsapologetiska islamismen skiljer sig åt i Europa … Att Sverige segar efter har sin historia. En historia av lögner, svek och förnekelse det senaste seklet. En banal godhet i stundens begivelse som idag biter det svenska folket i arslet och får Sverige och svenskarna att framstå som idioter i en internationell jämförelse.”

”Sverige är ett av få länder som konsekvent visar tolerans inför intolerans vilket väckt inte bara våra grannländers förvåning. Utan hela Europas.”

”Sverige … överkompenserar för en skuld svenskarna bara anar och som Sverige av idag egentligen inte har. Den skulden tillhör svenskarnas tidigare generationers statsmän och politiker men ändå finns det ett outtalat behov av att betala tillbaka. Det svenska … sättet att betala tillbaka är att Sverige blivit så toleranta, för att kompensera för tidigare generationers antisemitism, att Sverige idag är världens mest toleranta stat i relation till intoleranta kulturyttringar religiösa politiska tillämpningar och ideologier.”

”Sverige tvingades till att betala ett krigsskadestånd efter andra världskriget, och försökte under lång tid efteråt omförhandla detta för att kunna gömmas i bokföringsposten “lån” för att dölja Sveriges skuld … De dubbla tungor som präglade Sveriges relation med omvärlden under andra världskriget är det enda arv Sverige tagit med sig.”

”Skulden för Förintelsen och det andra världskriget. Sveriges och Socialdemokraternas skuld, att inte erkänna att Sverige tagit emot judiskt guld.”

”Ingen, eller bara någon enstaka, svensk historiebok lyfter fram att Sverige nekade den norske kungen politisk asyl när han flydde nazisterna.”

”Sverige nekade judar asyl och uppehållstillstånd i Sverige med motiveringen att de var ekonomiska flyktingar. Trots den fulla vetskapen om förföljelserna.”

”Tolerans mot de intoleranta. Malmö töms, ”as we speak”, nu på judar. En efter en lämnar de staden.”

”Allt i en banalt avsedd vilja till godhet. Att skapa bilden av att Sverige alltid varit på de godas sida. Det är ingen slump att Sir Winston Churchill, andra världskrigets obestridde hjälte, för resten av sin levnad föraktade Sverige och svenskarna.”

”Tolerans mot intolerans är, visar historien, en väldigt dum idé om tidigare generationers skuld skall regleras av dagens generationer. Sverige anser i sin jakt på avlatsbrev att det och att inte prata om tidigare generationers skuld vara den bästa idén av de alla. Särskilt att Sverige inte berättar sanningen för sina medborgare om sin historia.”

4. Politikerväldet (S-7K) har, via Google, stängt ned den populära nyhetsaktören SwebbTV:s kanal på YouTube plattformen. ”SwebbTV har etablerat sig som den ledande TV-plattformen på webben för konservativa samhällskritiska opinionsbildare och akademiker som inte tillåts komma till tals i de traditionella vänsterliberala medierna. Ämnen som bevakats särskilt är bland annat invandring, klimat och feminism. Nedstängningen av SwebbTV.se har hävts. Lars Bern skriver att … ”av allt att döma har beslutet att stänga ned SwebbTV:s konto stött på patrull högre upp i Youtudes ledning. Det behövs tunga skäl för att helt stänga ner ett konto med en så omfattande trafik som SwebbTV:s. Tydligen finns det folk i Youtubes ledning som är mindre lyhörda för svenska politiska påtryckningar. Den opinionsstorm på sociala medier som nedstängningen orsakade var nog inte väntad.”

”Vi får inte förtröttas i att dagligen försvara vår yttrande- och åsiktsfrihet i det dysfunktionella samhälle vi lever i idag.”

Lennart Bengtsson skriver att … ”situationen i Sverige är helt grotesk. I stället för att ta itu med den helt sanslösa migrationen ägnar media, och som det ser ut även myndigheter, åt symbolfrågor som prat om jordens klimat. För att göra det ännu stolligare vet symbolmakarna inte ens den ringaste om jordens klimat och skickar fram barn och förvirrade ungdomar.”

”De extremt allvarliga sociala och ekonomiska problemet ”löser” man genom att med totalitära trollkonster ta bort kritiska meningsyttringar i press och media. Först försvinner således kritiken från allmän-media sedan, och om den dyker upp i elektroniska samizdatmedia, förbjuder man dessa radikalt som i fallet med SwebbTV.”

Björn G lyfter fram att … ”ja, vi vet att SwebbTV producerar mängder av intressanta intervjuer och debatter av hög kvalitet som inte är politiskt korrekta. Vi Svenskar lever just nu i en tid av lögner och vilseledande. En tid där det saknas ärlig information om hur olika politiska beslut påverkar ursprungsbefolkningen leverne.”

”Det kan aldrig vara en nations företrädares uppgift att släppa in andra länders invånare så att den egna befolkningens säkerhet, ekonomi och kultur riskeras eller helt ödeläggs. Det är exakt det som SwebbTV tar upp i sina program och som ger Makthavarna obehagskänslor.”

Svenskarna har aldrig fått en korrekt och fullständig historiebeskrivning, utan ett socialistiskt tillrättalagd narrativ. Johan Westerholm kallar det … ”en historia av lögner, svek och förnekelse det senaste seklet.”

Hur skall man förhålla sig till all denna ”galenskap”? Den Sista Karolinen har sin uppfattning klar … ”visst har varje människa en skyldighet att kämpa för sitt land. Det har jag gjort, långt innan massinvällningen 2015. Jag har demonstrerat, donerat till alternativmedia, skrivit tusentals mail till PK-journalister, gjort lumpen etc. Men måste konstatera att vi patrioter tappat mark hela tiden. Rent demografiskt är vi körda och regimmedia tenderar att öka sin propaganda, samtidigt som den vanlige svensken … rycker på axlarna!”

”Det gör mig tokig. Och det får mig att dra slutsatsen: rök bakåt! Sverige kommer falla. Vi blir det första landet i världshistorien som med öppna ögon avvecklade sig själva. Psykologer har här ett oändligt material att forska i och förklara för efterlevande. Jag kan inte förklara det. Jag är arg. Jag är trött på att vara arg. Jag vill inte ägna hela mitt liv åt att försöka rädda ett folk från utplåning, som vill bli just utplånade!”

”Varför ska jag det? Låt idioterna gå under, det är min bittra sammanfattning.”

Dock, det finns inte bara idioter i Sverige, det finns även normala människor, verklighetens folk, som reagerar på ”galenskaperna”.

En massdemonstration är planerad till den 20:e september … I kölvattnet av den senaste tidens skattehöjningar och samhällsbesparingar har så kallade upprorssidor på nätet både ökat och vuxit. Den 20:e september gör Bensinupproret 2.0 gemensam sak med några av de mest kända på Facebook, och demonstrerar på Sergels Torg i Stockholm mot den förda politiken i vad man hoppas blir ”Sveriges största massdemonstration någonsin mot systemfel”.”

Vi, verklighetens folk, har alltför länge låtit vänsteraktivisterna dominera och sätta agendan. Vi, verklighetens folk, och vi inom den oberoende demokratiska oppositionen, måste samla oss och ta ansvar för samhället; vilket vänster, dödskulten, saknar förmåga till. Frågan är om inte vänsteraktivisterna kan beskrivas som att de är ”alldeles fallna i galenskap och från deras förnufts rätta bruk”, ett uttryck som Patrik Engellau refererar till beträffande ”åkianerna”.

Vänstern är en destruktiv kraft som appellerar till mänsklig svaghet. Vi måste engagera oss i samhällsarbetet, vi behöver utveckla samhället utifrån den västerländska traditionen och den vetenskapliga metoden. Vi behöver bygga ett kunskapssamhälle som kan konkurrera med de mest framstående länderna.

Vi skall inte acceptera en regim som förtrycker den egna befolkningen. Regimen är en rasistisk regim, som exempelvis använder den rasistiska diktaturlagen Hets mot Folkgrupp mot sin egen befolkning. Karl-Olov Arnstberg förklarar att … ”Hets mot folkgrupp är ett vapen man riktar mot folket, håll truten på dig, vi skändar dig och visar det sig att du inte har rätt värdegrund förlorar du jobbet. Hets mot folkgrupp, det finns ett helt garnityr av vapen som överheten riktar mot oss. Politikernas och överhetens, som journalisternas, folkförakt har fullkomligen exploderat i Sverige.”

Vi avslutar Veckokrönikan med ett förslag från Brrr som kan komplettera massdemonstrationer och liknanden opinionsyttringar. Massdemonstrationer och liknanden behövs för att markera allvaret och kräva politisk förändring.

Brrr anser att det är det sovande folket vi måste inrikta oss på: ”Samla ihop grupper i olika delar av landet, som ställer sig på platser med mycket folkgenomströmning och delar ut flygblad med ett antal frågor om några grundläggande förhållanden rörande nationens tillstånd samt länkar till statistik som svarar på frågorna.”

”Fråga t.ex. - Om nu Sverige är ett rikt land, hur kommer det sig då att…? (inget försvar, havererad Polis och rättsväsende, havererad nationsgräns, havererad skola, sjukvård, äldreomsorg, sjunkande pensioner och höjd pensionsålder, infrastruktur såsom järnväg, vatten- och avloppsnät m.m. är i så dåligt skick … o.s.v.).”

”Hur kommer det sig att fler och fler kommuner och landsting har växande underskott och måste både höja skatter, dra in på verksamhet och låna ännu mer pengar?”

”Hur kommer det sig att företag som tillhandahåller säkerhetsvakter, lås- och larmsystem, övervakningskameror, skottsäkert glas och dylikt, expanderat rejält de senaste åren?”

”Man kan komplettera med en hemsida eller dylikt, som ställer många fler frågor, och med länkar till statistik och annan information. Hemsideadressen anges på flygbladet.”

”Mellan varje fråga bör man skriva t.ex. ”Vi KAN ändra på detta om vi vill och hjälps åt!”

Med tanke på den politiskt initierade nedstängningen av SwebbTV … Mitt Vykort skriver … ”jag tycker vi skall ta fasta på att just SwebbTV stängdes ner. Varför inte Ledarsidorna eller DGS eller FriaTider? Mitt svar är att ljud och bild slår skrift, och Mikael (Willgerts, SwebbTV) lugna sansade stämma och synbart naiva folkliga frågor har nog mycket mera bett än all debatt på DGS sammantaget, eller alla upprepade redogörelser för våldtäkter på Avpixlat.”

”Alternativmedia måste samla sig bakom ljud/bild och skapa TV och poddar med brett anslag.”