Om människans skelett

Människans skelett utvecklas i enlighet med vår livsstil. Läs en intressant artikel på BBC: Hur det moderna livet förändrar det mänskliga skelettet.
Användningen av våra mobiler påverkar skelettets utveckling och vi får inte glömma bort att gå.

Publicerad av: 
Redaktionen 2019-06-21