Veckans krönika 15 juni till 21 juni 2019

Sjuklövern (vänstern) vill ha det så här – Sverige idag består av en triangel av tre grupper som inget har gemensamt

Det är vänsteraktivister (vänsterextremister) och deras medlöpare, med stöd av globalister, som håller på att i grunden förstöra Sverige, eller som Hovs_Klipphällar uttrycker det … ” MEN jag har kunnat se hur vansinnet rullat på, hur många i min generation ALDRIG tycktes nå sjukdomsinsikt utan fortsatte köra sina vanvettiga idéer. 68-generationen var talrik, och dess åsikter ympades in i samhället av deras lika talrika som fanatiska politruker. Så grundlades det allmänna vanvett som nu håller på att i grunden förstöra vårt samhälle.”

Och, … ”numera är sossarna närmast ett stödparti för de invaderande muslimerna, de som tänker ta över Sverige.”

Skiljelinjen i det västerländska samhället går idag mellan dem som kan bära sin egen vikt (vilket innebär att ta ansvar och konsekvenserna för sina handlingar, se verkligheten som den är, vara modig och sträva efter sanningen och göra val som innebär att man utnyttjar sin potential), och dem som ser verkligheten genom ett utopiskt prisma och förlitar sig på att andra kan betala genom fördelningspolitik, dvs. de kan inte bära sin egen vikt. De förra förespråkar den västerländska traditionen och den vetenskapliga metoden, medan de senare tillhör vänstern och övriga förespråkare av den nya globala världsordningen.

Den viktigaste insikten är att etablissemanget, dvs. politikerväldet (eller politikerpatrasket) med vidhängande välden som statsmedia, vänsteraktivisterna inom statsförvaltningen, inom akademin, inom rättssystemet, inom svenska kyrkan, etc., och den globalistiska delen av näringslivet, vill ha det så här. Den nya globala världsordningen prioriteras på bekostnad av allt annat.

Sixten Johansson föreslår … ”en lite längre och agitatoriskt mer övertygande variant till ”De vill ha det så här”: ”De gör inget åt det här – alltså vill de ha det så här! Därför är var och en av dem personligen medskyldig och ansvarig för det här.””

Etablissemanget bortser från konsekvenserna för medborgarna av den förda politiken. Politikerväldet, sjuklövern, vill ha ett globalt socialistiskt, mångkulturellt lyckorike, styrt av de globala finansintressena (”kickbacks”). Socialdemokraterna och de övriga socialisterna (inklusive de s.k. liberalerna – frihetsbegreppet gäller enbart för globala företag, ej för individer) i sjuklövern är de globala finansintressenas nyttiga idioter. Socialisterna och globalisterna vill ha en global regering, en global kultur, en global religion, en global lagstiftning, en global människoras, ett globalt övervakningssystem, ett globalt bestraffningssystem, ett globalt mediasystem, en global familjepolitik, ett globalt utbildningssystem, ett globalt handelsavtal, etc. Välkommen till det Nya Matrix, eller den nya världsordningen. NWO - New World Order - är bara början.

Massinvandring av lågutbildade personer, främst män, från aparta kulturer till Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland, utgör en av socialisternas och globalisternas viktigaste mekanismer för att bryta ned och globalisera det västerländska samhället. Klimatalarmismen är en annan metod. Syftet är att skrämma och atomisera medborgarna i de olika nationalstaterna och göra dem lydiga, fogliga och styrbara globala medborgare. Mentalt våld, allt uppnås utan att behöva använda synbart fysiskt våld, fysiskt våld som exempelvis kommunisterna, nationalsocialisterna och fascisterna tillämpade.

Patrik Engellau, som har gjort en studie om invandring och brottslighet, konstaterar bland annat att … ”det finns två typer av ”invandrares barn”, dels sådana som har en svensk och en invandrad förälder, dels sådana som har två invandrade föräldrar. Den första gruppen är visserligen fortfarande marginellt mindre brottsbenägna än invandrarna själva, men den andra gruppen, den som har två utlandsfödda föräldrar, avviker starkt åt fel håll.”

”Av alla de studerade etniska grupperna är de sverigefödda med två utlandsfödda föräldrar den hårdast belastade gruppen. I praktiken betyder detta att brottsbenägenheten ökar i stället för att minska när två invandrare får gemensamma barn. Barn som sedan födseln stått under den svenska välfärdsstatens insyn, omsorg och vård blir alltså mer brottsbenägna än den tidigare generation som fötts utomlands och flyttat till Sverige.”

Min Strand kommenterar studien … ”detta är ju välkända effekter, när en apart kultur väl får fotfäste så lägger sig brottsligheten på en permanent hög nivå. Vilken generation är de svarta i USA idag? På samma sätt börjar man i USA nu etablera en mycket stor mexikansk/sydamerikansk grupp som är mycket kriminella.”

”Varför sker då detta, för icke-indoktrinerade så är ju Patriks slutsatser ovan självklara, om någon är förvånad så borde detta vara förvånande i sig. Svenskar tror inte på Jerzy Sarnecki, de bara vet precis vad man inte får ifrågasätta.”

”Så dessa konsekvenser är ju helt självklara, och att invandringen bör ifrågasättas är inte långsökt, utan självklart. Varför har det då blivit så här iallafall? Jo, någon vill ju uppenbarligen ha det så här! Kan vi inte sluta prata om långsökt? De vill ha det så här, de VILL HA brottsligheten, den är en självklar konsekvens av invandringens sammansättning som är optimerad för att maximera kostnaden för svenskarna och européerna och amerikanerna. Hade kineser kommit så hade det största problemet varit att få plats på universitetet (och möjligen stöld av svenska innovationer).”

”Så jag finner anledning att fortsätta skriva ”de vill ha det så här” eftersom detta borde vara utgångspunkten för diskussionen: ja invandrad brottslighet är ett olösligt problem men de som styr vill ha det så här för det ger maximal möjlighet till parasitism (Red. leva ett gott liv på skattebetalarnas bekostnad) och att kuva svenskarna med importerat våld.”

”Börjar man med detta som utgångspunkt så förstår man att de är våra fiender och kan börja fundera på vad man då skall göra, istället spiller vi tiden med att hela tiden undra över: ”vill de ha det så här?”, eller ”kan det verkligen vara så illa att de vill ha det så här?”, eller ”varför vill de ha det så här”, eller ”hur kan de vara så dumma så att de vill ha det så här”, eller ”hur kan de vara så odugliga så att de vill ha det då här”.”

”De vill ha det så här, punkt. Nästa steg.”

Göran Holmström ställer frågan … ”jag köpte argumentet, de vill ha det så här omgående. Men nästa logiska fråga följer, VILL VI HA DET SÅ HÄR? Och hur mycket vill vi offra för att förändra? Några ord på en hemsida? Rösta missnöjt vart fjärde år? Tjurigt fuska med skatten? Eller aktivt krossa skiten?”

MS svar är … ”först så måste nog tillräckligt många köpa det, annars så blir det som några fisar i rymden, så det är väl det vi gör här. Jag är en usel organisatör så hoppas att andra kan bättre, SwebbTV:s konferens tycker jag verkar vara en startpunkt, skall kanske bli en höstkonferens också.” (Red. Ja, den sker den 5-6 oktober och blir en 24-timmars kryssning.)

Eva Danielsson tillägger … ”för många, för fort och från för omöjliga kulturer är alltså politikerväldets brott mot oss och vårt land. Invandrares brist på förmåga och vilja till anpassning i första generationen, vilket bidrag och curlande möjliggör, blommar ut som kriminalitet i nästa generation. Vad gäller våldtäktsmän bör obligatorisk kirurgisk kastrering tillämpas, förutom fängelse och utvisning för icke-medborgare. Man måste självklart avväpna en brottsling. Kan kanske t o m verka avskräckande.”

En konsekvens av den socialistiska, globalistiska mångkulturpolitiken är att det pågår en asymmetrisk krigsföring, något som MS refererar till … ”en aspekt är hur många invandrare som drabbas av svenskars brottslighet? Som exempel, hur många muslimska kvinnor våldtas av svenskar? Hur många invandrare rånas av svenska ungdomar? Riktningen på brottsligheten missas helt i (Patrik Engellaus, se ovan) undersökning och är så klart helt avgörande.”

Bitte Assarmo gör en tillbakablick och konstaterar att … ”ja, jag saknar det Sverige. Saknar det så det värker i hjärtat. Och det tror jag de flesta gör. Ja, jag tror till och med att statsministern själv skulle göra det, om han levde i verklighetens Sverige. Men från sin tron försöker han istället få medborgarna att tro att våld, otrygghet och en raserad välfärd är ett slags oundvikliga biverkningar av de framsteg som gjorts.”

”Så är det inte. Det handlar om illa genomtänkt politik i kombination med en bristande respekt för medborgarna. Det borde statsminister Löfven ha talat om på nationaldagen, istället för att jämföra dagens Sverige med 1800-talets.”

Min Strand kommenterar Bitte Assarmo … ”Sverige var inte som du tror och du är inte den du tror du är. Faller det dig aldrig in Bitte att socialdemokratin stått som oinskränkt segrare hela ditt liv, att hela perspektivet är vinnarens perspektiv, och att du aldrig hört förlorarens? Du har aldrig hört den fria individens perspektiv, endast maktens. Inte förrän detta vänsterstyre störtas så kan en annan historia skrivas.”

Fredrik Östman förklarar att … ”allmänt är socialismen en reaktion på eländet i samhället, och renhetsträvan är ett sätt att bemöta elände. Andra metoder kan vara öppen kamp (kommunism) eller dold maktkamp (socialdemokrati). Det finns olika smakinriktningar inom socialismen.”

Skribenten MS framför att … ”vi delar inte samma verklighet längre … Sverige är idag ett delat land, vi har invandrarna som bara bryr sig om sig själva och i många fall hatar vår kultur, sedan har vi de tjuvaktiga PK-isterna, parasiterna, som låtsas gilla invandrare men gör allt för att undvika dem, och hatar alla gammelsvenskar som vill att det skall vara som förr, de som ogillar våldet, otryggheten, det importerade kvinnoförtrycket och att betala för dem som inte gör rätt för sig, sedan till sist så har vi gammelsvenskarna som ser verkligheten som den är, de gillar inte parasiter och lögnare, vare sig de är svenskar eller invandrare.”

”Så Sverige idag är en triangel av hat, tre grupper som inget har gemensamt och helst nog bara såg att de andra försvann, fast gammelsvenskarna behövs, för det är de som betalar för alltihopa, cancervården inkluderad. Hur länge tror du jag vill betala för din cancervård?”

Patrik Engellau beskriver att … ”huvudmotsättningen i Sverige går mellan å ena sidan politikerväldet med vidhängande välfärdsindustriellt komplex, å den andra den nettoskattebetalande medelklassen. Vid sidan av dessa två huvudgrupper finns ett växande trasproletariat av välfärdsklienter med tilltagande kriminella inslag.”

Skribenten Observatör gör invändningen att … ”Patriks (Engellaus) teori har svagheten att det är den kvinnliga medelklassen som med sina röster understödjer politikerväldet.”

En invändning som MS instämmer i … ”precis, Patrik (Engellau) saknar denna dimension. Allt hade varit annorlunda utan kvinnlig rösträtt, kvinnor hade kunnat jogga på kvällen överallt.”

Min Strand förklarar sitt (MSs) uttalande … ”jag brukar hacka på kvinnor i synnerhet, jag skriver att kvinnlig rösträtt är ett problem … Jag tycker självklart att kvinnor skall ha rösträtt, de har nästan samma hjärna, en fantastisk skapelse som framförallt behöver frihet för att fullgöra sin potential och det är detta som står på spel.”

Mohamed Omar skriver om den fundamentala, tidlösa skillnaden mellan det västerländska tänkesättet och islam … ”kunde någon västerlänning på 1930-talet ens i sin vildaste fantasi föreställa sig att saker som hedersmord, könssegregation, tvångsäktenskap och barnbrudar skulle skapa rubriker i 2000-talets medier?”

”Ibland heter det att islamiska fundamentalister har en ”förlegad kvinnosyn”. Men inte ens på 1800-talet var västerländska kvinnor lika förtryckta som kvinnor i Saudiarabien.”

”… det stämmer inte att det gamla Sverige var som islamvärlden. Vi har inte haft harem. Vi har inte haft burkor. Om man läser den libanesiske författaren Amin Maaloufs bok ”Korstågen enligt araberna” (1983), så finner man att muslimerna redan på medeltiden ansåg att europeiska kvinnor var ”lössläppta” för att de kunde umgås och prata med män.”

”Vi har bilder från medeltidens Europa som visar hur damer och herrar umgås. De äter vid samma bord. Ja, visst har mycket hänt sedan dess. Men det jag vill ha sagt är att skillnaderna mellan Europa och islamvärlden fanns redan då. Så det handlar inte bara om var i tiden man befinner sig utan också om vilken grund man står på.”

Fredrik Östman kommenterar lakoniskt Mohamed Omars inlägg … ”sådan är socialismen. De vill ha det så här. Vad gör de alltså här…?”

Richard Sörman har granskat Svenska Dagbladets nyhetsrapportering utifrån ett kvalitetsjournalistiskt perspektiv. Richard Sörman skriver att … ”Svenska Dagbladet har under lång tid drivit en reklamkampanj på sociala medier där tidningen sägs stå för fördjupande kvalitetsjournalistik. Tongivande journalister intervjuas och berättar att de vill ge sina läsare en objektiv bild av verkligheten. Läsarna ska bli smartare av att läsa Svenska Dagbladet.”

Richard Sörman slutsats är att … ”det här är inte en seriös och allsidig nyhetsrapportering kring aktuell samhällsutveckling i Sverige. Och det är verkligen inte någon kritisk och tankeväckande fördjupning bakom någonting. Det här är sagor för barn. Eller kanske trevliga samtalsämnen för damerna på kafferepet.”

Lars Bern konstaterar att … ”det finns inte en enda journalist inom etablerad media som vågar kritisera eller ifrågasätta klimatalarmisternas felaktiga/grovt lögnaktiga påståenden. Det är sanslöst. Det visar att hela vår mediavärld, som skall granska makthavare i samhället, de har kapitulerat. De har bara blivit ett propagandainstrument för makthavarna i samhället. Makthavarna vill ha den här skrämselpropagandan, för att rädda människor är mycket lättare att styra och dirigera.”

Lars Bern understryker att … ”hela den politiken som den här världsförbättrande eliten … torgför den handlar om att göra det djävligare för ”den lille mannen” att leva och att minska ”den lille mannens” marginaler att kunna ha valfrihet i livet.”

Som inom skattefinansierade, etablerade medier är det journalisternas främsta uppgift/agenda att upprätthålla förställningen om det socialistiska globalistiska mångkulturlyckoriket. Verkligheten får anpassas till de krav som det socialistiska globalistiska mångkulturlyckoriket ställer, därav all manipulerad information/mörkläggning/fake news inom etablerade medier.

Min Strand kommenterar svensk media … ”jag minns första gången jag kunde VETA om det som skrevs i en dagstidning var sant, jag tror jag var 12 år och gick på seglingskurs och Sydsvenskan kom och intervjuade mig och två andra. Jag blev mycket förvånad när inget som skrevs var sant, inget. Jag kommer inte ihåg detaljerna men minns att jag var häpen över att de lyckades skriva fel om allt, sakförhållanden och vad vi sagt.”

”Jag har nu äntligen sedan ett par år tagit till mig vad jag borde förstått när jag var 12år. Sverige är ett totalitärt land, som leker demokrati, kanske Mobergs demokratur är ett bra ord, men han skrev det ju långt innan dagens situation. Vi lever inte i ett fritt land och anledningen till att vi inte upptäckt det är att vi inte testat frihetens gränser förr, vi är som marsvin i en bur.”

”Vissa djur testar gränserna, de står inte ut instängda, det finns inget värre än att se en björn eller en tiger gå runt runt i sin inhägnad på zoo. Sköldpaddor är likadana, ett mycket dåligt husdjur, för de hatar att vara instängda, och försöker alltid expandera sin horisont. Vi svenskar vi är mer som marsvin, har vi hö och gräs så tuggar vi godmodigt och ser inte ens gallret, eller värre, vi gillar vår bur.”

”Så svensk massmedia har ju i hela våra liv endast varit ett instrument för makten, det kunde bara döljas förr då vi alla tyckte samma. Idag … är indoktrineringen blatant, ”in your face”, och man skall nog vara svensk för att inte inse det, det kräver lång träning för att fylla på en redan indoktrinerad kopp med Brandmän från Boden och att förortens problem beror på socioekonomiska faktorer.”

”Så för de som vaknat (Red. de som har kunnat frigöra sig från indoktrineringen) så finns det ju ingen anledning alls att följa massmedia, många använder ursäkten att de måste hålla sig á jour med det som sker, även om man tror sig genomskåda lögnen men detta är ett misstag, dels därför att vi alla kanske är de djupast indoktrinerade människorna i världshistorien, ingen annan har matats med media på detta sätt, utan minsta opposition. Pravda (Red. under Sovjettiden var Pravda det dåvarande kommunistpartiets största tidning) backades upp med våld, det visste folk. Så frigör man sig inte så sitter perspektiven kvar, det kräver abstinens. Abstinens kan så få nya fria tankar att uppstå, i Sverige idag finns nästan ingen som tänker fritt …).”

”Det enda vapen vi har mot systemmedia det är att vända det ryggen, det måste bli en folkrörelse att lämna denna vidriga indoktrinering ryggen som tar ifrån människor det viktigaste de har, sina egna tankar. Sluta följ systemmedia, väx upp, och tänk själva, sluta använda systemmedia som referenspunkt, de indoktrinerar hela tiden, och ljuger om allt, som jag upptäckte när jag var 12 år.”

Sixten Johansson tillägger att … ”människor i allmänhet kan vara väl insatta inom ett område motsvarande högst fem procent av tillvaron. Inom sitt lilla gebit eller intresseområde upptäcker de lätt en mediabilds fel och skevheter. Men omedvetet antar de att media återger de övriga 95 procenten korrekt. I stället är det så att mediabilderna genomsnittligt är lika missvisande på alla områden.”

Socialismen (neomarxismen, eller postmodernismen = vänsterextremism), som idag är den totalt dominerande dogmen, måste utsättas för kritisk granskning då socialismen utgör den dominerande maktmekanismen i samhället för maktmänniskor. Statsmedia och övrig etablerad media har abdikerat från sin roll att vara den tredje statsmakten, istället har alternativmedia, eller Nya media, påtagit sig denna roll (lastips.se ger en översikt).

Richard Sörman sammanfattar på ett förtjänstfullt sätt socialismen med att … ”man förnekar det förflutnas betydelse, man förnekar betydelsen av ursprung, kultur och biologi. Allt får vika för det egna projektet. Allt ska vara nytt, rent, rationellt och präglat av det goda.” Verkligheten är socialismens värsta fiende. Att socialismen har blivit den dominerande ideologin hänger förmodligen samman med att socialismens dogmer är användbara maktinstrument.

Hur socialismens maktmekanism fungerar förklarar skribenten Kan Man få en Kopp Kaffe … ”den består av en jakt på skillnader definierade som problem. Huvudsakligen klädda i socioekonomiska termer, som bör eller måste åtgärdas. Man fokuserar på mänskliga avvikelser. Genom dem andas man indignation och förtrytelse. Påtar sig rollen som en världsförbättrare som lagt in högsta växel. Alltid som samvetets röst, som bara vill väl.”

”De konservativa försvarar skillnader, som de ser i naturlighetens ljus. Följsamma och sprungna ur individualitet och människors olika val och förmåga.”

”Vänstern däremot värjer sig mot dessa skillnader, och betraktar dem som orättvisa. Man eftersträvar alltid en utjämning. Mellan könen får inga skillnader förekomma. Fattig och rik är tecken på ett klassamhälle. Kön utgör en social konstruktion. Och blir därmed formbara genom viljeinriktning. Ett rent anti-biologiskt förhållningssätt. Ofta förnekas också kulturella skillnader, av samma orsak. Endast socioekonomiska faktorer accepteras. Förhållanden som är påverkbara av politik.”

”Så tillkommer alla skillnaden mellan länder. De skall suddas ut med hjälp av politiska initiativ, migration, ekonomi, bistånd och social ingenjörskonst.”

”… Där äldre ser trygghet och rättvisa – hittar vänstern orättvisor. Varför skall andra ha mer än jag? – tycks deras tankar kretsa kring. Utjämna och utjämna och utjämna. Syna och ifrågasätt varenda uppstickande skillnad. En vänsterns eviga jakt på avvikelser, alltid definierad som en orättvisa. Man vill ha plana och platta golv, som tar bort incitament. Allt skall vara lika, något annat nöjer man sig inte med. Nu räds man inte att måla upp 40-talisterna som en ekonomisk börda. Något man aldrig skulle göra med aparta kulturer. Vänstern i ett nötskal.”

Göran Nilgard refererar till Anders Isaksson och hans observation:

”Först var det lika lön för lika arbete, sedan var det lika lön för allt arbete, nu är det lika lön oavsett om du arbetar eller inte”. Men det var redan på 80-talet… Idag hade han gjort tillägget: sista delen gäller ej pensionärer.”

På den relevanta frågan ”hur kunde vi hamna här” svarar skribenten Tack för Kaffet att … ”endast en global värld, utan några landgränser, anses skapa full rättvisa? Numera både ur ett vänster- och liberalperspektiv, i skön förening.”

”Samtidigt smyger det internationella kapitalet tyst i bakgrunden. För dem utgör landgränser också ett hinder. Med en högre profit i sikte om de försvinner. Skillnader mellan länder sägs öka på deras transaktionskostnader. Och försvårar för en större marknad.”

”Plötsligt hamnar vänstern och liberalerna i oligarkernas och de superrikas knä. De möts i en intressegemenskap, men utifrån två olika perspektiv. Där i båda fallen mer av öppna gränser eftersträvas.”

”Här träder plötsligt vänstern fram som nyttiga idioter. Nu i andra knän än i Stalins, Mao Tse Tungs och Pol Pots. Så kan det gå när vänstern jagar skillnader, och hjälper de superrika att ta över världen.”

Ett annat svar på frågan ”hur kunde vi hamna här” är att de globala finansintressena har tillsammans med socialisterna tagit kontroll över media. All publik information, med få undantag, förmedlas via det globala maktetablissemangets mediekanaler. Om vi inom den demokratiska, oberoende oppositionen inte lyckas skapa publika medieplattformar, då är det ”kört”! Då får vi leva i det Nya Matrix. Eller, med MS ord … ”globalism som det värsta mest hjärndödande systemet vi står inför. Det vi kämpar om är friheten för mänskliga hjärnor.”

Socialdemokraterna i Sverige är synonymt med Makten i Sverige (socialdemokraterna har lyckas på ett mycket framgångsrikt sätt dölja (till skillnad mot kommunisterna) att deras syfte är att socialisera Sverige). De kan i princip göra vad de vill och ändå behålla Makten. Det finns anledning att anta att socialdemokraterna har förmågan att genomföra s.k. ”black ops” (Red. hemliga politiska operationer som kan tillämpa åtgärder som inte är allmänt tillåtna eller accepterade), om de så finner lämpligt.

Claes Hedbergs påstår i en intervju med Mikael Willgert på SwebbTV, att Palmemordet var en ”black ops.” Claes Hedbergs har skrivit en bok om händelserna kring Palmemordet. Författaren ger en sammanhängande beskrivning av omständigheter vid och efter Palmemordet. I en demokrati utreds dylika påståenden noggrant, speciellt när det gäller en så viktig händelse som ett mord på en statsminister. Dock inte i Sverige, utan här lägger politikerväldet locket på. Centralt är obduktionsprotokollet som har hemligstämplats. Det ligger i svenskarnas intresse att denna hemligstämpel hävs.

Av intervjun framgår det att … ” Claes menar i sin bok att det inte var ett mord utan ett planerat försvinnande. Detta är inte en helt ny tanke utan en tes som också framfördes i en bok av advokat Jan Liljeson år 2009. Liljeson hade tidigare arbetat som rådgivare åt den svenska ambassaden i Paris under Carl Lidbom. Carl Lidbom var enligt Clas är en av nyckelpersonerna i Olof Palmes försvinnande.”

Om det finns ett uns av sanning i påståendet att det handlar om en form av ett planerat försvinnande, så måste utländska säkerhetstjänster känna till de faktiska omständigheterna. Om så känner makthavare/intressesfärer runt om i världen till saken. Detta skulle, i så fall, kunna begränsa den svenska politiska ledningens handlingsfrihet. Den politiska ledningen skulle exempelvis kunna bli mottaglig för olika hot och utpressningar, exempelvis från globala finansintressen som vill använda Sverige som ett socialistiskt globalistiskt föregångsland, eller experimentland.

”Claes Hedberg har ett starkt önskemål om att det tillsätts en sanningskommission som rätar ut mängden av frågetecken som fortfarande kvarstår. Den förlängda preskriptionstiden för mord, som infördes för några år sedan, gör att förundersökningssekretess fortfarande råder, vilket ytterligare försvårar möjligheterna att lösa det hela.”

Sverige är ett genomsocialiserat land, idag styr vänsteraktivisterna, medborgarna är uppfostrade till att bli goda socialister sedan barnsben. Massinvandring av lågutbildade personer från aparta kulturer är ett utslag av socialistisk globalism. Det anmärkningsvärda är att just svenskarna har blivit så goda socialister. Medborgarna har ingen eller synnerligen dålig beredskap eller förmåga att kunna förhålla sig på ett kritiskt sätt till den förda socialistiska politiken (jfr med Titanic som sågs osänkbar, socialismen betraktas idag som osänkbar). Utförslöpan mot samhällskollapsen blir snabbt allt brantare.

Lars Bern konstaterar att … ”de som har styrt skattepolitiken i Sverige är socialdemokraterna, som vill begränsa människors frihet som mycket som möjligt. Det bästa sättet att göra det på är att ta ifrån människors ekonomiska resurser, och flytta över dem till den politiska sektorn, så att politikerna får sitta och bestämma över hur människors surt förvärvade slantar skall användas. Det är vad det handlar om. Det har varit en röd tråd inom socialdemokratin så länge som jag har levt. Man sätter en ära i att höja skatten. Man är inte ett dugg intresserad av att låta människor få behålla sin inkomst, och därmed få en större individuell frihet. Det här är en frihetsfråga mer än något, skulle jag vilja säga.”

Min Strand kompletterar med insikten att … ”det politiska system vi har resulterar i två attraherande poler, en för bra människor som vill uppnå något, och en för dåliga som vill parasitera, en pol för de som fortfarande lever efter gamla västerländska och kristna levnadsregler utan att de kanske vet det, och en annan för de den andra sorten, en ny sort som inte var levnadsduglig i primitivare samhällen, men som nu, genom sitt antal, kan leva på parasitism och uppmuntra ondska, i kommunism, nazism, socialdemokrati och PK-ism (Red. PK-ism baseras på socialism och globalism), A och B röstar för att ta det C producerar.”

”Så vårt dilemma är att medan vi vill sköta oss själva, så är vi deras enda referenspunkt, själva kan de inget, så hela deras fokus är parasitism och att dominera de bra människorna, det är ju så vänstern kommit att styra, det politiska systemet gagnar parasiterna, allt de behöver göra är att gadda sig samman. Vår sida har ett naturligt handikapp, vi är bra ärliga människor och vill inte skada andra, sådana handikapp har socialdemokrater och nazister aldrig lidit av. Det som behövs är en politisk väckelserörelse så att folk slutar tro de som styr oss om gott och inser att de är tjuvar utan moraliska spärrar överhuvudtaget. Bra människor måste engagera sig i politik, antagandet att politikerna vill oss väl är fel, de vill ha det så här.”

Vi avslutar Veckokrönikan med att konstatera att SwebbTV gör en synnerligen förtjänstfull insats som förmedlare av en oberoende samhällsanalys. SwebbTV har imponerande tittarsiffror. Den svenska nätbaserad dagstidningen Nya Dagbladet skall öka sin videorapportering och de söker crowdfunding (Red. en förhållandevis liten summa) för det. Det kan bli ett bra komplement till SwebbTV, då Nya Dagbladet tenderar att vara mer nyhetsinriktade. Ett scenario är att ett antal videokanaler tillsammans kan bilda en ny, oberoende publik tv-kanal.