Veckans krönika 01 juni till 07 juni 2019

Man skall skämmas för att erkänna att man röstar S – en landsförrädare och en parasit

S är ett invandrarparti till hälften och ett bidragsparti till andra hälften, vilket innebär att Sverige i praktiken styrs av bidragstagare och asylinvandrare. Min Strand skriver .… ”att en enda svensk röstar på S eller M samtidigt som detta sker måste ju betraktas som en massiv seger för indoktrineringen, trots att S nu är ett invandrarparti till hälften, om bara svenska män fått rösta så hade väl S legat på 5 %? S och dess stödpartier i den charad som kallas demokrati i Sverige styr ju oinskränkt, allt fortsätter som förut, kvinnor blir våldtagna på löpande band, ingen kan jogga på kvällen, snart inte på dagen, man kan inte argumentera om en parkeringsplats utan att riskera döden.”

Veckokrönikan gör ett försök till att överbrygga en förmodad grundläggande kunskapsbrist hos en majoritet av det svenska folket, en kunskapsbrist som har politiska implikationer. Den förmodade kunskapsbristen avser skillnaden i hur den judeo-kristna traditionen och socialismen uppfattar synd och skuld.

Fredrik Östman skriver att … ”alla är såväl onda som goda. Alla kan välja sida. Var och en är själv ansvarig för sina handlingar. Var och en måste stå för sina val. Vi kallar detta humanism .... Det som kättarna – socialisterna och på senare tid liberalerna – gör är inte förenligt med Bibeln och vår civilisations grundvalar.”

”Deras utpekanden av synd och skuld har en dualistisk och radikalistisk bakgrund. De föreställer sig att världen skapades så att säga delvis av Gud, delvis av Satan. Härav begreppet dualism. Guds del var alltigenom god och Satans del var alltigenom ond. Människans uppgift blir därmed att skilja agnarna från vetet, de onda från de goda, att framkalla och frilägga den alltigenom goda värld som Gud skapade genom att förstöra den värld som Satan skapade.”

”Så skall det tusenåriga riket, himmelriket på jorden, socialismen, det rättfärdiga samhället, paradiset, återuppstå. De vill, som Evan Sayet (Red. Evan Sayet är en författare och politisk kommentator, New York) uttrycker saken, spotta ut äpplet igen, det äpple som Eva åt i paradiset. Så när socialister och på senare tid liberaler utpekar syndabockar är det inte för att symboliskt och rituellt placera sin egen synd, sin egen ondska på denna person (även om det förstås rent psykologiskt är fråga om projektion). De (socialisterna) är i egna ögon alltigenom utan skuld, utan synd, fria från ondska. De förbannar bara en redan existerande ondska från sin värld.”

Socialismen, som är en mycket destruktiv ideologi förklädd till godhet, appellerar till mänsklig svaghet och fungerar som en maktmekanism för maktfullkomna människor. Statsmedia utgör en av vänsteraktivisternas främsta propaganda och indoktrineringsorgan. Två plus Två är Fyra skriver att … ”SVT/SR kan aldrig komma i närheten av objektivitet med mindre det läggs ned och startas från scratch med helt nytt folk, som då måste väljas ut noggrant. Den mångåriga Moskvareportern Kjell-Albin Abrahamsson sade vid en tillbakablick på sitt liv att han hade varit den ende som inte var kommunist på SVT.”

Stefan Hedlund skriver i en synnerligen insiktsfull krönika att …”i S-märkta Aftonbladet kunde en krönikör nyligen lämna följande uppgivna kommentar till hur identitetspolitiken alienerar traditionella arbetarväljare: ”Be en arbetare på Volvo förklara identitetspolitik. Be en städerska på valfritt kontor förklara vad rasifiering är. Be en busschaufför med delad skiftgång bena ut kulturell appropriering.” Skribenten har missat hela poängen – för SAP är arbetarna historia. Nu är det vänsteraktivisterna som styr.”

Vänsteraktivisterna (styrande inom politikerväldet, media, förvaltning, rättssystem) använder föreställningen om en särskild ”värdegrund”, vilket är en härskarteknik i sann marxist-leninistiska anda, för att bygga oinskränkt makt.

Stefan Hedlund förklarar hur vänsteraktivisterna bygger makt med hjälp av sin särskilda värdegrund … ”principen om en ”värdegrund” är den härskarteknik som håller samman de ”goda” människorna, och garanterar att varje form av opposition kommer att få gruvliga konsekvenser. De som raljerar över det enfaldiga i denna retorik inser inte att det är just detta som är själva poängen.”

”Om individer tvingas att offentligen bekänna sig till politik och principer som grundas i logiska och rationella ställningstaganden är deras lojalitetsförklaring inte mycket värd – för Makten. Det är först när de tvingas att bekänna sig till politik och principer de anser vara irrationella, illa underbyggda och även skadliga som verklig effekt uppnås. Det är först när människor tvingas att förnedra sig – inför sig själva och inför andra – som Makten vinner.”

”Det som gör att just ”värdegrunden” är ett så effektivt instrument i Maktens händer är att det är ett medvetet luddigt begrepp, där tolkningen alltid blir en fråga om moraliska överväganden. Och då Makten är den enda uttolkaren av moralen, kommer Makten alltid att vinna. Man kränker här i grunden en av rättsstatens grundläggande principer – den som säger att moralen aldrig får gå före lagen.”

”I den identitetspolitiska utopi som nu håller på att förverkligas i Sverige går moralen alltid för rätten – så som den uttolkas av de aktivister som tillhör de ”goda” människorna. Det fria ordet är fritt endast så länge det uttalar stöd för Maktens agenda. I sant leninistisk anda har Makten tagit kontrollen över det Lenin kallade ”kommandohöjderna” inom medierna.”

Min Strand lyfter fram att Stefan Hedlund … ”inte ser det är att SAP byggde på exakt samma principer som kommunismen, det är bara en nivå över i sofistikeringsgrad, nästa steg på den totalitära evolutionen, man lärde sig applicera hyckleri och lögn mera sofistikerat. Det enda man tog bort var det explicita våldet, likt muslimska brödraskapet så var man mera tålmodig, en 100-års plan."

”Allt behövde heller inte vara statligt, bättra att förslava via ett massivt skattetryck, då jobbar slavarna bättre, men under alltsammans så är de djupaste filosofiska och psykologiska drivkrafterna exakt samma, anti-frihet, anti-individ, anti-kristet, anti-väst, anti-rationalitet.”

Vänsteraktivisterna ser sig som moraliskt överlägsna, överlägsna oss andra som inte är lojala mot Makten. Här finns en direkt parallell till Tyskland på 30-talet.

Vaknauppnu, en före detta socialdemokratisk väljare, skriver att …”skulle idag aldrig komma på idén att rösta på ett parti som har ett så tydligt förakt för sitt eget folk och dess egenart och kultur. Ett parti som mer än något annat visar en likhet med nazister och kräver underkastelse.”

Eller, med Rikards ord, … ” ”socialdemokraterna ansåg att sådana som jag skulle steriliseras eller aborteras för att vi är födda med handikapp – varför skulle jag rösta på ett sådant parti?”

”Samtidigt som pedofiler, mördare och terrorister sågs och ses som offer för omständigheter och ges en skyddad och ombonad tillvaro. Är inte det allt man behöver veta om socialdemokraterna?”

Att sossar är socialister, konstaterar Niklas R: ”Inom socialismen finns idén om den socialistiska övermänniskan som en av pelarna inom ideologin – hur man kommer fram till den är det upp till den enskilda styrelsen. I Tyskland och Sovjet likviderade man oönskade element i samhället, i Sverige kastrerades kvinnor så att oönskade element helt enkelt inte kunde födas in i det socialistiska samhället. Tar lite längre tid men effekten är densamma.”

”Marx ansåg att lite drygt 10 % av befolkningen skulle likvideras, då bör nivån vara nådd för att samhällets sociala struktur ska slås sönder i småbitar. Sedan måste man hålla i tankarna att socialister har två mål; 1 slå sönder det existerande samhället. 2. Ta makten och införa det socialistiska samhället.”

Fredrik Östman förtydligar ideologin bakom den identitetspolitiska utopin … ”vi trodde att kommunism och liberalism var väsensskilda. … Slutet på historien är även kommunismens mål. Kommunismen är premilleniaristisk, liberalismen postmilleniaristisk, men båda tar sin början i eskatologien (Red. eskatologi är inom framför allt olika religioner läran om de yttersta tingen och döden).

”Vi vet nu att det måste vara den kristna, konservativa, rationella civilisationen som måste återinföras när ideologierna fallerar. Och detta tycks på sätt och vis vara på väg i Ryssland, medan Västvärlden importerar mekanismer för tyranni från kommunismens Kina, till exempel det sociala poängsystemet och avpersonifieringen av meningsmotståndare.”

Lennart Bengtsson skriver att … ”socialdemokratin i Sverige tillsammans med sina stödpartier har framtiden bakom sig. Det bekymmersamma är att vi inte ännu vet vad som kommer efter. Inte bara Sverige, utan hela västvärlden, befinner sig i en brytpunkt där framtiden blir allt mer oförutsägbar.”

”Det är som det gamla Europa i början av 1900-talet eller Sverige vid stormaktstidens slut. Tyvärr förstår allt för få att det är vänsterfundamentalismen som är huvudproblemet. Den är i färd med att bryta sönder det rationella tänkandet och det förnuftiga handlandet med postmodernismens flum som sitt huvudvapen.”

Det är verkligheten, förmodligen i form av en försämrad ekonomi, som kommer att omvandla Sverige i grunden. Även om Sverige, till följd av den tidsmässigt utsträckta och massiva vänsterindoktrineringen av befolkningen, förmodligen kommer att vara ett av de mest utsatta länderna, kommer övriga Västvärlden, i olika grad, att påverkas av vänsterns, eller med Lennart Bengtssons term ”vänsterfundamentalismens”, kollaps.

Medias betydelse för den politiska utvecklingen kan inte underskattas. Angående medias bevakning av EU-valet ställer Fredrik Östman frågan …. ”vad (hade) valresultatet varit utan vänsterpropagandan, utan gatuvåldet mot allt som inte är vänsterextremt, inklusive Nigel Farage? Utan den hatpropaganda som vänsterextremismen, inklusive Sky och BBC, har gjort till sitt signum?” Medan Min Strand konstaterar att … ”ändå blev Brexit-partiet störst. Med en opartisk medierapportering så hade nationalister styrt vartenda land i Europa. Vi lever i ”1984” och ”Brave New World”.”

Min Strand förklarar att … ”hela media i Europa driver en utopistisk linje, främst manifesterad genom massinvandring, en tro på att islam kan fungera i väst, och överstatlighet som nu främst manifesterar sig via klimathysteri. Denna linje drivs stenhårt och systematiskt nu, man kan inte ens se ett naturprogram utan att det skall pratas om hur mycket ”carbon” skogen suger upp …”

”Å andra sidan så har vi de verklighetsbaserade partierna, de har media emot sig, jag menar inte åsiktsmässigt (vilket också är fallet) utan genom den konstanta desinformationen och indoktrineringen och mörkläggningen, desinformation om klimatet, mörkläggning om invandring. Verkligheten vinner alltid till sist, så fler och fler har nu insett vad massinvandring och islamisering medför, TROTS media …”

”Så min analys är att de invandringskritiska partierna är på en ostoppbar uppåtgående bana vad media än gör, de negativa effekterna av invandring av främmande kulturer kommer bara att bli tydligare. De gröna går fortfarande upp pga. medias klimatdesinformation men under den nästa 10-års period så kommer verkligheten att gradvis försvaga detta argument, folk kommer att tröttna, och också här så kommer det verklighetsbaserade blocket att växa.”

Min Strand påpekar att närheten till makten och pengarna korrumperar … ”det är ett urgammalt problem för demokratin som USAs grundare väl förstod … Så var det i gamla Rom också, och så är det i Sverige, och så är det i Europa:”

”Så, electoral college, lägre skatter, begränsa tiden i politiken, inget partistöd, ingen public service, inget stöd till medier, personval, folkomröstningar. I stort sett alla detaljerna i vår demokrati idag är ju tvärt om, optimerade för att ta makten från folket och skapa en parasitisk klass.”

En försvårande omständighet beträffande vänsteraktivisternas härjningar i Sverige är att Sverige har utvecklats till att bli ett matriarkat. I Kina, exempelvis, betraktas den svenske mannen som varande en ”mjukpappa”. Hans Jensevik skriver att … ”Sverige är ett matriarkat. Feminismen i Sverige har inte gjort ”tuppar” av kvinnorna utan ”höns” av männen med Gudrun Schyman-feminiserande värdegrundskurser. Historiskt har matriarkat inte blivit långlivade. De har invaderats och gått under då männen inte kunnat försvara landet. Det kommer att ske här också.”

Medan, MS relaterar till matriarkatet och hävdar att … ”politiska och aktivistiska kvinnor (har) fått alldeles för mycket makt, bra kvinnor har fram tills nu gjort annat. På samma sätt är det med män, de värsta mest hatiska styr oss nu, bra män har gjort annat, fram tills nu. Ta Brexit-partiet, en bra man blir största parti i ett fält av uslingar (utom JRM (Red. Jacob Rees Mogg, engelsk konservativ politiker)).”

”Problemet är att dessa kvinnor som hatar män har mycket makt, och driver en agenda för att få ALLA kvinnor att hata män. … Sedan har vi ju nu importerat en kultur där kvinnohatet är kodifierat och en integrerad del av kulturen, dessa verkar inte de som hatar vita män ha något emot.”

Min Strand skriver att kvinnor som hatar (vita) män drivs av hat … ”det är precis som med socialism och islam, det viktigaste är vad man är mot, det man är för är endast underkastelse, av andra helst då.”

För matriarkatet tycks den mångkulturella utopin vara lösningen på samhällets alla problem, samhällsutvecklingens slutstation. BRRR understryker att … ” det är trots allt en minoritet som hatar ”vita män” … De flesta västerländska människor är vanligt hyggligt folk, men det är uppenbart att c:a 80 % ändå vill fördärva sina barns och barnbarns framtid och möjligheter till ett rimligt gott liv.”

Att ”att c:a 80 % ändå vill fördärva sina barns och barnbarns framtid och möjligheter till ett rimligt gott liv” är en synnerligen anmärkningsvärd hög siffran utifrån ett evolutionärt perspektiv. Jan Tullberg förklarar hur en stor andel av dessa 80 % tänker, vilket vi återkommer till nedan. Först,…

Jan Tullberg säger att … ”vi har hört påståenden som att vi ligger på EUs miniminivå när det gäller asylsökande, vi har hört att invandringen är lönsam … Vi har hört så många berättelser och så många påståenden. Vi har också sett hur man försöker tysta de kritiska rösterna. Missbruk av lagen Hets mot Folkgrupp, vilket är en riktig diktaturlag, som möjligtvis skulle kunna passa i Östtyskland. Men som inte borde finnas i Sverige, men som finns. Lagen har dammats av och används. Vi ser också hur man med halvprivatiserad Stasi försöker tysta människor. Man försöker ta bort plattformar, man försöker på massa olika sätt begränsa den oppositionella rösten, och ge mer tryck åt lögnerna.”

Jan Tullberg ställer frågan huruvida muslimerna gillar de infödda, eller om muslimerna är främlingsfientliga. Jan Tullberg hänvisar till studien Caldwell, Christopher. 2009. “Reflection on the revolution in Europe: Immigration, Islam and the West”. Penguin Books, London, p. 123, där det framgår följande siffror: Storbritannien “gillar britter” = 23 %, ”inte gillar britter” = 62 %; Tyskland: ”gillar tyskar” = 29 %, ”inte gillar tyskar” = 60 %; Frankrike: ”gillar fransmän” = 41 %, ”inte gillar fransmän” = 58 %.

”Inte gillar” kan man nästan översätta med att man är främlingsfientlig. Studerar man siffrorna kan man konstatera att här har vi en konflikt som är på gång. Mycket talar för att alla konflikter som har en etnisk eller religiös differens gör konflikten hårdare och gör att folk som inte direkt är inblandade känner sig inblandade. Konflikten blir större, grövre och hetare.”

”Vänsteraktivister hävdar att vi som är infödda är främlingsfientliga. Antagandet är att invandrarna är snälla, speciellt om de är muslimer. Och de tycker väl om oss. En invandrare som frivilligt flyttar till Sverige, det betyder inte att han tycker om svenskar. Lika lite som de tycker det svenska vädret är fantastiskt. Utan de kommer till Sverige trots svenskarna, trots vädret. Utan det är våra bidragssystem som lockar.”

”Men, gillar muslimer yttrandefrihet? Man studerade uppfattningar om de danska skämtteckningarna (samma studie som tidigare). Cirka 20 % av fransmännen och britterna anser danskarna gjorde ett övertramp, medan cirka 60 % anser att muslimerna inte uppskattar yttrandefrihet, att det helt enkelt inte vill bli kritiserade. Tittar vi på muslimer i Frankrike och i Storbritannien så ser vi att cirka 80 % av muslimerna anser att felet ligger hos danskarna. Muslimerna anser att muslimerna reagerar på ett helt adekvat sätt.”

”Konklusionen av den här och många andra undersökningar är den att muslimerna, som kommer till Europa, inte blir assimilerade och inte blir ”västerlänningar”. Utan muslimer som kommer hit tycker som muslimer i sina hemländer. De tar inget ideologiskt intryck av västerlandet. Det blir till och med en utveckling åt fel håll. 36 % av muslimerna i Storbritannien anser att kvinnor skall bära slöja och att den som avviker ifrån islam bör straffas med döden. Så demokratiserade har de blivit.”

”De unga, 18 – 24 år, är dubbelt så extrema jämfört med en äldre grupp på 50+. Det blir inte bättre, utan det blir sämre. Motståndarna (Red. till det västerländska samhället) blir fler och de blir mer och mer fientliga till västerländska värden. ”

”Vi har ett växande problem som vi hela tiden skjuter framför oss.”

”De flesta svenskar tror att myndigheterna har läget under kontroll. På något sätt har man grepp över utvecklingen. Det är fler än Fukuyama (Red. ”The End of History and the Last Man”) som tror att historien har kommit till en slutfas. Många tror att vi har mognat i någon slutfas, i det mångkulturella samhället. Sedan kan det gå litet bättre eller litet sämre, men på det hela taget är det mångkulturella samhället som är den destination vi är på väg till. Med en hel del friktion, men på det hela taget fungerar det.”

”Som kontrast kan man anlägga Machiavellis syn, en syn som beskriver den inbyggda instabiliteten i samhället. Machiavelli menar att när ett samhälle ”rullar på” utvecklas makthavarna till rävar. Med ”rävar” menar han att de är sluga, opålitliga, egoistiska, men de är ändå litet ”våldsfega”. Kan man klara sig med lögn och list, så gör man det istället för att använda brutalitet. Denna ordning råder tills rävarna krossas av personer som är lejon – de tar helt och ”äter upp” rävarna. Lejonen är starka och hänsynslösa. Det sker ett bryskt maktskifte, där det gamla ledarskiktet blir symboliskt, eller konkret, ”uppätna”.

”Förstår dagens rävar vad de håller på med? Förstår de vilka krafter de utmanar? Tror rävarna verkligen att, den i deras tycke primitiva muslimska valboskapen, valboskapen som rävarna importerar, alltid kommer att sitta i baksätet och åka med?”

”Frågan är naturligtvis, kommer valboskapen att sitta stilla i baksätet och åka med? Eller, när kommer valboskapen att göra ”ett skifte”? Tittar vi i historien är islam är en herrefolksideologi, väl i klass med kommunismen och nazismen. Man har ett ultimativt mål som är världsherraväldet. Man pinnar på, man jobbar inte på en eller två mandatperioder, man jobbar på århundraden och årtusenden. Det här hotet kvarstår. Rävarna vid makten, med sitt korta perspektiv, sina emotionella utspel och dåliga skådespeleri, har absolut ingen ”susning” om vad de håller på med.”

”Jag ser ingen konspiration, utan jag ser ett enfaldigt fiskstim som simmar åt alla håll som de tycker att andra simmar åt. Med alla andra menar jag inte svenska folket, utan den egna kontrollgruppen, nomenklaturan i Sverige. Det är dem man stämmer av mot.”

”Vi har den situationen i Sverige att vi saknar ett krismedvetande, kanske inte vi inom oppositionen, men hos alla andra i stort sett. Det är väldigt få människor som är riktigt entusiastiska för multikultur, EU och invandring, och alltihopa. Men det är väldigt många fler som ser att det här ligger i utvecklingen, som kommer att hända vad vi än tycker om det, och det mest skonsamma för en själv är att man ”gillar läget”.”

”Det är det här vi måste komma bort ifrån, vi måste ”jobba upp” ett krismedvetande. Sverige befinner sig i ett riktigt akut läge. … Slutsats, vi behöver fokusera på demografin, yttrandefriheten och på att folkviljan skall styra, dvs. på demokratin.”

Rävarna är vänsteraktivister och det ligger i tangentens riktning att de kommer att bli ”uppätna” av andra krafter. Vilka de andra krafterna är vet vi inte, men vi vet att ”verkligheten” i termer av exempelvis ekonomi utgör, åtminstone på medellång sikt, en grundläggande förändringskraft.

Jan Tullberg hävdar att rävarna, eller vänsteraktivisterna, inte har en ”susning” vad de håller på med, det är bara att instämma. Samtidigt kan man konstatera att ”de vill ha det så här”, då vänsteraktivisterna agerar synnerligen opportunt. Med tanke på att politisk islam är en lika destruktiv kraft som kommunism eller nazism, befinner sig Sverige idag i ett akut läge. Att då 80 % av befolkningen inte har en ”susning” om att vänsteraktivisterna, som styr Sverige, inte har en ”susning” vad de håller på med, är ytterst besvärande.

En tolkning är att dessa medborgare mer litar på politikernas, i detta fall vänsteraktivisternas, bedömningar än på sina egna bedömningar, i den mån att de gör egna bedömningar. Man ger uppenbarligen lättvindigt upp kampen om sina barn och barnbarns framtid och möjligheter, helt i strid med naturens lagar. Här ligger förmodligen en av Västvärldens mest destruktiva svagheter.

Hur kan, inte minst den nettoskattebetalande medelklassen, låta vänsteraktivisternas galenskaper passera utan att agera? Patrik Engellau anser att … ”det är vårt eget fel. Vi låter det ske. Vi låter oss behandlas som getter.” Skribenten utvecklar sitt påstående … ”det är bara vi, den nettoskattebetalande medelklassen, som kan föra Sverige på rätt väg. Vi driver företagen, vi skapar jobben, vi försörjer både oss själva och de andra, de som helst inte vill veta av oss. Problemet är att vi inte riktigt gjort klart för oss själva vem vi är och att vi borde ta ett rejält ansvar för landet för att sätta stopp för sönderfallet.”

”Motståndarna ser starkare ut än de är eftersom de är så uppblåsta. De är nog bara ett par tusen ledande personer plus en stor grupp som är deras anställda och en annan som är deras klienter och valboskap. Det är vi nettoskattebetalande medelklassare som försörjer allihop.”

Eva Danielsson ställer frågan … ”var finns några kompetenta personer med sunda värderingar, ryggrad och ork som vi medelklassare skulle försöka hitta vägar för att kunna hjälpa fram till att ta över? Med Trump som gott exempel får det ju gärna vara personer med förankring i verkligheten i stället för inom politiken.”

Min Strand förklarar att … ”det vittrar sönder, det utopiska samhällsbygget där själva målet för en humanitär stormakt just ligger i att vara mer extremt för allt bra, och mot allt dåligt än något annat land är en exponentialfunktion, termiterna har tuggat länge nu, snart kollapsar bygget.”

”S och 7-klövern nu stödjer barnamord och halshuggningar och hedersvåld och våldtäkter och bilbränder och kulturkonflikter och totalitarism och medicinska experiment på barn och pedofili och barnsoldater. Det börjar med att rösta bort dessa människor, att tro annat är att delta i deras utopism.”

”Vi måste acceptera att vi nu styrs av sådana som anser att ett obegränsat antal våldtagna kvinnor i Sverige är ett pris värt att betala för att de skall kunna ha sina höga poster och löner. Löfven och Lööf anser att våldtäkterna är värt det, inte för att de tror sig hjälpa några eventuella flyktingar, utan för sitt eget lönekuvert. De vill ha det så här.”

Vänsteraktivisterna och globalisterna ingår idag i samma lag. Jacob Nordangård skriver att … ”klimatfrågan är skapad av samma elit som vänstern tidigare sett som sin fiende. Nu arbetar de i samma lag med en kader av nyttiga idioter på vänsterkanten som kräver att massan ska få sämre standard och övervakas för att hålla sina klimatavtryck i schack.”

Globalismen har iscensatts, enligt Lars Bern av … ”en krets mycket förmögna oligarker i västvärlden, personer och familjer med ett avgörande ägarinflytande i flertalet globala företag och banker … Målet med denna verksamhet har varit att genom överstatlighet, skapa en värld där stora företag och banker utan restriktioner kan bygga en global marknadsdominans och därmed lägga grunden för monopol och oligopol. Allt för att möjliggöra ett gränslöst berikande av den här kretsen.”

”Monopol” och ”oligopol” är två nyckelbegrepp som ingår i en analys av ”globalism”, dvs. globalisterna och därmed vänsteraktivisterna (sjuklövern jämte medlöpare) vill medvetet sänka den globala ekonomins effektivitet i syfte att berika sig själva.

Lars Bern skriver vidare att … ”globalismen har … blivit oerhört framgångsrik och en snabbt växande del av förmögenheten i världen har samlats hos ett litet fåtal mycket förmögna personer och deras familjer. En hela tiden växande andel av den globala ekonomiska tillväxten hamnar i deras fickor, medan den stora medelklassen får en allt mindre andel och de fattigaste får ingenting. Den stora förmögenhetskoncentrationen har i praktiken medfört att man även kunnat … skaffa sig kontroll över politikerna i västvärlden.”

När Min Strand skriver att … ”S och 7-klövern vill ha det så här” … så förklarar skribenten att vänsteraktivisterna går i globalisternas ledband, dvs. de helt bortser ifrån svenskarnas behov och svenskarnas intressen, allt i syfte att berika sig själva.

Jacob Nordangård sammanfattar … ”det gäller att ta till oss av gammal visdom. Det är dags att avslöja hur dessa intressen opererar och inte falla i deras fällor. De utgör mänsklighetens riktiga fiender och behöver ställas till svars för sina brott. Innan vi alla integreras i ett allsmäktigt ”singleton” (Red. ”singleton” är det ultimata, globala kontrollsamhället baserat på ett avancerat AI-övervakningssystem).”