Veckans krönika 16 mars till 23 mars 2019

Om den döende demokratin och om att alla - försent - kommer att förstå när ekonomin kollapsar.

SwebbTV har gjort en intervju med professor Karl-Olov Arnstberg om hur demokratier dör.

Intervjun är mycket sevärd men för dem som inte hinner se hela så har Lästips här gjort en sammanfattning av de frågor som mest relaterar till ekonomin. På YouTube finns också under videon en kortfattad skriven sammanfattning av hela intervjun.
Redaktionen tror att det är viktigt att få människor, och inte minst kvinnor, att inse att mångkultur och massinvandring leder till att Sverige kraschar såväl ekonomiskt (vilket kommer först), som demografiskt (i form av ett skandinaviskt Libanon som t.o.m. kan utvecklas till en kopia av Iran - se Dagens tips 19-03-24).

Vidare skrev Patrik Engellau en intressant krönika 2019-03-22 på DGS där han påvisar att en klar majoritet av svenskarna är socialister (oavsett var de själva anser). Socialism är vad de tror på (religion). Därför är det svårt att få dem att ändra uppfattning, trots omfattande evidens. Jämför med islam.
Det som till slut kommer att få dem att ändra uppfattning är när det socialistiska samhället kollapsar (inom 5 till 10 år, enligt Leif Östling, vi tror dock att det kommer att gå betydligt snabbare). Den globala ekonomin är på väg att hårdlanda och de svenska kommunernas ekonomi är ansträngd och svenskarna klart överbelånade.
Möjligtvis skulle fler människor inse det svenska samhällets prekära situation (och därmed även deras egen), om de blev mer varse om hur illa det står till med ekonomin (inte minst framgent). Dessutom måste människor lära sig förstå sambandet mellan utfallet för makroekonomin och politiska projekt och galenskaper (i en socialistisk ekonomi är det alltid någon annan som betalar). Man gör aldrig några ordentliga konsekvensanalyser innan man fattar politiska beslut som påverkar både ekonomin och demografin.

Martin Armstrong har skrivit ett inlägg om det kontantlösa samhället, hyperinflation och deflation, som kan vara av allmänt intresse i detta sammanhang och som vi gjort en fri översättning av nedan efter SwebbTV-intervjun.

Sammanfattning av SwebbTV-intervjun
I intervjun med Swebbtv konstaterar professor emeritus Karl-Olov Arnstberg att Sverige inte längre är en demokrati, utan en totalitär stat. Enligt Karl-Olov Arnstberg har kvinnor ett speciellt ansvar för att ”vända skutan”, då svenska män tenderar att lyssna på och anpassa sig till kvinnors uppfattning.
Vi får väcka svenska kvinnor genom att ställa frågan - Är svenska kvinnor världens sämsta mödrar?

Om ni godhetsreligiösa kvinnor som kanske börjar ana att massinvandring och mångkultur inte var någon bra idé, om ni vänder, så får ni med er tillräckligt många män för att vi skall kunna vända hela skutan.

Jag skulle vilja säga att i Sverige har kvinnor ett särskilt ansvar, därför att en majoritet av dem som bejakar etablissemangets politik, är kvinnor som vill väl och som tycker att välmående svenskar skall dela med sig till folk som har det mindre väl, och så vidare. De har bejakat massinvandringen, och de har till och med ställt sig med skyltar ”Welcome to Sweden” på Centralen den här ”peakande” massinvandringen hösten 2015.

Ni måste upptäcka, skulle jag vilja säga, ni måste upptäcka att ni är lurade. Samtidigt som ni är mest solidariska med den förda politiken, så är det ni som är mest bedragna. Med tanke på att ni inte kommer att kunna erbjuda era barn den trygghet, och den välfärd som ni själva har haft förmånen att växa upp i.

Ni kommer inte heller att kunna säkra att era döttrar kan röra sig lika fritt som ni själva har kunna göra i samhället. Våldtäktsstatistiken är förfärande.

Men det som kanske är det viktigast är att ni upptäcker vart Sverige är på väg. Om ni upptäcker det så kommer även män att följa efter er. Många män bejakar sina kvinnors politiska ambitioner, därför att de inte vill gå emot kvinnorna. Män vill leva med kvinnor, om kvinnor förkastar dem på grund av exempelvis politik, så är det ett för högt pris för många män.

Det finns, enligt regeringens egna beräkningar, en miljon bidragstagare i landet. Med nuvarande skattebetalande befolkning klarar vi inte det. Det kan trixas ett tag, men skatterna har ett tak. De kan inte höjas hur mycket som helst, för då blir det kontraproduktivt. Man får inte in mer skatt (om man höjer skatten), utan mindre därför folk väljer svartarbete, folk väljer att lämna landet, etc. Man får reaktioner. Man kan trixa med avgifter och annat ett tag till.

Men jag skulle vilja säga att taket i stort sett är nått. Och då går det inte. Och då skulle jag vilja säga att loppet nog är kört. Jag är ytterligt pessimistisk när det gäller (vår förmåga) att vända den här skutan. Därför att den här miljonen som är bidragstagare kommer inte att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. De kommer inte att vilja åka hem till deras ursprungsländer, de kommer att fortsätta att rösta på vänstern. Vänstern som för Sverige allt djupare mot haveriet, därför att det är deras parti som utlovar att vara på deras sida. Att de inte sedan klarar det, spelar liksom ingen roll. Jag kan inte se hur det skall kunna gå att vända den här skutan.

Det går att vända den opinionsmässigt, det går att inse att mångkulturen var en dum idé. Det går att inse att det var fel missinriktad välvilja att ta hit så många människor från andra länder.

Ekonomin följer sin egen väg, den kan man inte tala tillrätta. Lika litet som man kan tala demografin tillrätta. Demografi, vilket i detta fall betyder att svenska kvinnor inte alls föder lika många barn som invandrare, i synnerhet muslimer från vissa länder. Och att de inte heller föder tillräckligt många barn för att upprätthålla den svenska majoriteten. Enbart på demografiska grunder sker det ett folkombyte idag i Sverige.

Allt sådant här går inte att tala sig förbi. Godheten hjälper inte om ekonomin kraschar. En aldrig så välvillig inställning till människor från jordens alla hörn, hjälper inte om människor med andra ideal och kanske då i synnerhet med islam som religion, tar makten över Sverige. Eller tar partiell makt över Sverige. De behöver inte vara en majoritet för att vara den dominerande makten. Utan man kan vara en yngre och mycket mer livskraftig befolkning än en åldrande svensk befolkning.

Demografin är en hård vetenskap, som visar vart vi är på väg. Ekonomi är visserligen absolut inte någon hård vetenskap, men det grundar sig ändå i att vi kommer ned till att hur många arbetar och betalar skatt, och hur många lever på den skatt som betalas.

Det går inte att komma förbi att den kompositionen är ”hard facts”. Den styr också omvärldens förtroende för den svenska valutan. Det kan mycket väl starta kedjereaktioner som ganska snabbt sänker Sverige.

Michael Willgert: Svenskarna har blivit väldigt skuldsatta till följd av massmigrationen.

Karl-Olov Arnstberg: Det är en annan lögn som florerar. De godhetsreligiösa brukar säga att vi är ett rikt land, vi är ett priviligierat folk och därför skall vi dela med oss.

Ser man på statens finanser är Sverige ett bra land med kontroll över sin ekonomi i jämförelse med exempelvis Grekland eller Italien, som ligger betydligt sämre till. Men det är inte enbart staten som skall bli rik. Staten blir rik genom att ta ut så mycket skatt och avgifter från medborgarna som möjligt. Svenska medborgare är djup skuldsatta. De lever ett välmående liv, men de lever farligt. Och svenskarna kommuner är också djupt skuldsatta. Att svenska staten är rik det är inte hela svaret på frågan.

Michael Willgert: Det som har hänt är till följd av massmigrationen är dels att svenskarna har ökat sin bostadsbelåning med upp mot 3 000 miljarder under 2 000 talet. 700 miljarder låg den på i början av millennieskiftet, nu ligger den på ungefär 3 000 miljarder mer. Det som är det obehagliga med det här är pengar som … det är ingen som har lånat ut dem. Det är inte så att någon rik person har lånat ut de här pengarna, utan när man tar sitt bostadslån, då ställer banken ut en skuld, men det är inte så att de har några pengar … det är ingen annan som har lämnat ifrån sig pengarna, utan de skapas vid lånetillfället.

Det betyder att om värdena på fastigheterna skulle sjunka, då tvingas banken att dra tillbaka lånet och då …

Karl-Olov Arnstberg: Det folk betalar är äkta pengar, som relaterar till deras säkerhet.

Michael Willgert: Det är kanske 50 miljarder per år. Men skulle värdena falla så måste skulderna betalas tillbaka. Det som händer då är att lånen skapade ”ur ingenting”, och de försvinner in i ”ingenting”. Då försvinner motsvarande pengar från marknaden, och då slutar folk att handla, och då försvinner jobben, och då försvinner skatteintäkterna, och försvinner säkerheterna för kommunernas stora lån. Som till stora delar är upplånade i utlandet.

Om detta skulle hända, att vi helt plötsligt får en kris då är det kanske många som tänker att börjar vi närma oss den punkten skall jag hantera det. Med det här går ju så snabbt. När det väl inträffar då är det är det försent att göra någonting.
Slut på intervjun.

Martin Armstrongs artikel:
Statens behov av skatter driver fram det kontantlösa samhället

Ett kontantlöst samhälle kommer att först och främst att införas i Europa. Man måste förstå att alla (socialistiska) regeringar idag har ångest (det finns en mer eller mindre medveten insikt om att det socialistiska systemet inte är hållbart på sikt).

Istället för att ta ett steg tillbaka och betrakta frågan om ett kontantlöst samhälle utifrån ett praktiskt perspektiv, är regeringar fixerade på landets offentliga utgifter (och totala skulder), som driver dem att höja skatten. De lever i föreställningen att om alla betalade sin skatt, skulle det inte finnas några problem. Deras föreställning bygger på rent önsketänkande. Vad regeringen får in i form av skatter kommer aldrig att räcka till för att regeringen skall kunna behålla makten på sikt.

I Europa finns det en tradition att minska kontantvolymen i samhället. Detta görs för att försvåra för människor att gömma undan pengar, genom att öka den risk som är förknippad med att gömma undan pengar. (Redaktionens kommentar: Redan idag är kontantvolymen försvinnande liten, 50-60 miljarder kr, i förhållande till BNP, 4800 miljarder kr, så några större möjligheter att gömma substansiella belopp i "madrassen" finns inte. Konton i utländsk valuta i skatteparadis är bättre eller att äga realvärden utomlands.)

Hyperinflation uppstår när förtroendet för regeringen kollapsar. När regeringen är på jakten efter nya skatter, får man motsatt effekt - DEFLATION. Vilket inträffar när människor avstår från att investera och enbart förvaltar sin förmögenhet/sina tillgångar (i det egna landet - Red.).

Avskaffandet av kontanthantering representerar ett nytt kapitel i historien. Hyperinflation i klassisk mening blir omöjlig, då man inte kommer att kunna skapa nya pengar i syfte att betala nya utgifter. (Här håller Redaktionen inte med: Redan idag skapas nya pengar genom att banken ökar på ett konto med ett belopp som banken bedömer ha lagom risk. Från detta konto kan ägaren sedan överföra pengar till andras konton för att betala utgifter. För detta behövs inga kontanter. De behövs först när man vill göra transaktioner som inte registreras. "Fördelen" med det kontantlösa samhället är alltså att staten kan ha fullständig kontroll över penningflödena och enkelt kan bestämma valutans nominella värde, dock inte det reella.) Reella tillgångar kommer att stiga i värde, vilket återspeglar rädslan för ökade statliga utgifter. Detta är den känslomässiga motsvarigheten till hyperinflation. (Redaktionen: Reella tillgångars värde beror i hög grad på att äganderätten är absolut. Det som kan konfiskeras mer eller mindre godtyckligt får ett lågt värde.)

Ingen kommer att köpa statsobligationer och kapitalet kommer att finna annan avkastning och tillgångar kommer att gömmas när så är möjligt. Det kommer säkert att uppstå en svart marknad baserad på byteshandel. Troligen kommer en inofficiell valuta (t.ex. Dollar) att börja användas. Ännu bättre är verkliga realvärden. Det är därför jag (Armstrong) brukar rekommendera gamla (äkta) silvermynt som den genomsnittliga personen kan identifiera med ett enkelt datum på.

Tillbaka till Home