Västvärldens möte med militant islam

Ronie Berggrens ingående granskning från 2007 av den våldsradikala islamismens teologiska rötter. Det som Al Qaida och Islamiska staten baserar hela sin världsbild på som vi i Väst måste våga granska för att kunna gå till botten med militant islam.

Ronie är en konservativ debattör som vill bilda opinion för att värna den anglo-saxiska ordning av suveräna demokratiska nationalstater som stadfästes i västra Europa efter Andra världskriget.

Detta genom att försvara öppna demokratier och den kristna-sekulära västerländska idétraditionen, och kritiskt granska de totalitära idéströmningar som hotar denna ordning.

Publicerad av: 
Torbjörn 2019-12-11