Veckans krönika 25 januari 2019 till 31 januari 2020

Massinvandringen till Sverige fungerar ungefär som en ständigt pågående kärnkraftsolycka - samma hyckleri från myndigheterna, samma totala ovilja att erkänna verkligheten

Hovs_Klipphällar förklarar att ... ”massinvandringen till Sverige fungerar ungefär som en ständigt pågående kärnkraftsolycka! Samma hyckleri från myndigheterna, samma totala ovilja att erkänna verkligheten… Fallet massinvandringen är förstås något makthavarna försöker framställa som något BRA, det är skillnaden.”

”68-vänsterns politruker har bestämt sig för att massinvandringen tjänar deras syften att destabilisera Sverige, och därför ska alla tycka att den är ”bra” — oavsett vilken skada den faktiskt leder till! I ett destabiliserat Sverige kan tokvänstern lättare ta över statsmakten, och detta är deras främsta syfte — att ta makten helt enkelt. Dessutom hatar de västerlandet. De hatar allt som är livskraftigt och framgångsrikt, och försöker förstöra det. Så om Sverige går under i kaos och anarki tycker tokvänstern bara att det är BRA!”

Många medborgare har svårt att ta till sig att ”de (politikerna, vänsteraktivisterna, etablissemanget) vill ha det så här,” och ”om bara ...” så blir det bra. Ingen, inte ens politikern, vill ha det så här, är en återkommande synpunkt, en synpunkt som är lika falsk som vanlig. Hovs_Klipphällar skriver att ... ”tokvänstern VILL ha kaos! De trivs utmärkt så ... Ända sedan 1968 års studentbuller har tokvänstern haft som mål att söndra och härska. Massinvandringen är deras mest effektiva vapen för detta syfte. Det är svårt för oss andra att ens förstå hur destruktivt de här vänsterpolitrukerna faktiskt resonerar. Men kort sagt är de helt enkelt onda! Lika onda som nazzarna var på sin tid — genom att de försvurit sig till en ideologi med onda konsekvenser.”

Samhällsutvecklingen går obevekligen mot totalt kaos, svenska folket har tagit på sig ”skygglappar” och vägrar inse allvaret i situationen. Det handlar förmodligen främst om rädsla, och medborgarna har anledning att vara rädda. Svenskarna har blivit indoktrinerade i den socialistiska ideologin, och nu visar det sig att den socialistiska ideologin inte fungerar.

Fredrik Östman sammanfattar socialismen ... ”man kan uttrycka det så: socialismen består till sin helhet i bortförklarandet av sitt eget misslyckande.” Och angående den socialistiska samhällsutvecklingen i Sverige; Aurora ... ”det kommer att ta en ände med förskräckelse. Det är det vi ska förbereda oss på.”

Hovs_Klipphällar utvecklar ... ”68-vänstern satte i system att förstöra samhället, de infiltrerade i synnerhet massmedia och högskolevärlden med sina politruker, samt använde asylinvandringen för att definitivt rasera alltsammans. Det hela styrs alltså av en sekt med en västfientlig vänsterideologi — en ideologi som de systematiskt började genomföra ungefär från 1968. Jag minns hur det kunde se ut då: i en av vänsterns publikationer hävdades bland annat att arbetarklassen numera var ”mutad” av ”superprofiter” från det internationella kapitalet, och att arbetarna inte var någon revolutionär kraft!”

”Istället skulle man satsa på ”de förtryckta folken i tredje världen!” — Ja och det är exakt vad vänstern gjorde i praktiken. Man såg till att importera miljontals migranter från i synnerhet främmande kulturer, alltså ”tredje världen” med vänsterns språkbruk — med den uttalade avsikten att de skulle riva ner borgarnas förhatliga samhälle! Och detta är EXAKT vad som sker…! Fast makthavarna gör vad de kan för att dölja sanningen för oss andra, för att vi ska hålla oss lugna och låta vansinnet fortsätta! Det heter att vi ”måste ta emot dem för det är så SYND om dem”…! och liknande fräcka lögner.”

Patrik Engellau försöker förklara samhällsutvecklingen utan att referera till socialism, eller någon annan ism ... ”jag kan inte tänka mig att några andra sex ord i mänsklighetens historia – liv, frihet och strävan efter lycka – skulle ha kunnat både lägga grunden för världens hittills mest lyckade kultur – västerlandet – och hänga en kvarnsten om dess hals. Man behöver knappt tänka en sådan förbjuden tanke förrän en ännu förbjudnare tanke uppstår liksom av sig själv. Är det inte dags att gallra lite bland de mänskliga rättigheterna? Att ta bort en mänsklig rättighet ur katalogerna betyder inte att den försvinner – har någon försökt förbjuda dig att andas för att just den mänskliga rättigheten inte finns inskriven i FN:s allmänna deklaration? – bara att den förlorar sin byråkratiska överbyggnad och styrs av sunt förnuft snarare än av paragrafer.”

Fredrik Östman finner att Patrik Engellaus ... ”text är innehållslös. Påståendena är falska både när det gäller de orsaksföljder som beskrivs och när det gäller det faktiska innehållet. Patrik verkar tro att det finns djupa och absoluta sanningar i enskilda texter och att de kan ha ett direkt samband med sanningar i sinnevärlden.” A 2.0 tillägger att ... ”det tycks vara exakt detta som INTE går. Det är precis detta som Jesus på korset handlar om. Innan människan sett det katastrofala utfallet med egna ögon så är det inte värt ett smack. Men SEN går det bra att förstå. Jag tror att vi måste släppa detta, det är för enkelt, VI måste se på DETTA vårt eget utfall, och inse att vår förhoppning om det INTE fungerar. För att istället förstå vad SOM fungerar. Det är mitt nya intresse.” A 2.0 har en viktig poäng, vi måste lära oss vad som fungerar i verkligheten och fokusera på det som fungerar.

Karl-Olov Arnstberg ställer frågan om ... ”feminismen (Red. en variant av socialism/neomarxism) är huvudanledningen till att inte bara Sverige utan flertalet länder i väst, utan att alls behöva det, är i färd med att ta kål på sig själva. I synnerhet gäller det för Nordeuropa, alltså de länder som mer än andra varit modernitetens, feminismens och jämlikhetens banerförare under förra seklet. Det är kvinnor, och särskilt de unga, som röstar och verkar för öppna gränser och därmed i förlängningen bereder plats för islam.”

”Nästa fråga är om feminismen alls ska kritiseras, och i så fall från vilken utgångspunkt. Den kritik som finns på nätet har ofta en evolutionsbiologisk utgångspunkt. Kvinnor har under mänsklighetens historia utvecklat sin kompetens, inte för att bygga, skydda och bevara samhällen, utan det som de är odiskutabelt bättre på än männen, att göra dessa samhällen behagliga att leva i.”

”Det reser i sin tur frågan varför feminismen är så framgångsrik och ofta har support från männen? Har männen inte förstått att feminismen är samhällsdestruktiv? I så fall, varför har de inte förstått det? Varför inser männen exempelvis inte något så elementärt som att när de mest begåvade kvinnorna satsar på sin karriär istället för att föda (tillräckligt) många barn, så går samhället på sikt under, alldeles oavsett hur goda och jämställda medborgarna blivit? Jag landar (tills vidare) i uppfattningen att den katastrofala samhällsutvecklingen ytterst är männens och inte kvinnornas fel. Svaga män släpper fram starka kvinnor. Starka kvinnor för fram kvinnliga värden som överordnade i samhället.” Då får vi den samhällsdestruktiva situation som vi har i Sverige.

Mohamed Omar diskuterar, under rubriken Slöjan är islams flagga, en konsekvens av feminismen, islamiseringen, och att ... ”förbudet mot slöjan i Skurup kan ge flickorna möjlighet att tänka själva och så småningom utveckla en egen identitet och en egen världsåskådning i stället för att tvingas in i en roll som ambassadörer för islam. Förbudet tar också ansvaret för ”synden” ifrån flickorna, så att de slipper både känna skuld och klandras av familjen och den muslimska församlingen. De kan bli bemötta som individer. De kan välja själva när och hur de vill vara muslimer. Ingen kommer att veta att de är muslimer förrän de själva väljer att prata om det.”

Niklas R konstaterar att i ... ”Sverige behövs inte slöjan eftersom enda anledningen till att en kvinna som tillhör en muslim ska bära slöja förklaras i koranen, kapitel 33 vers 59:”Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till [alla] troende kvinnor – att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.” Varför ska kvinnan svepa om sig slöjan? För att hon lättare ska bli igenkänd som en anständig kvinna. Varför ska hon bli igenkänd? För att undgå att bli ofredad. Detta är NYCKELFRASEN.”

”Vem skulle ofreda henne? Om hon klär sig som de judiska, kristna eller polyteistiska kvinnorna skulle hon inte bli ofredad av dessa grupper. Men det står inte så i koranen. Alltså är det en specifik grupp som ofredar kvinnor men som måste kunna särskilja på kvinnor som tillhör en muslim (anständiga) och kvinnor som inte tillhör muslimer (trakasserioffer). Vilken grupp är då detta? ... Så finns bara en grupp kvar och det är muslimerna. Men enligt svensk lag är det förbjudet för alla att ofreda en annan människa, alltså är redan allahs påbud uppfyllt även om kvinnan inte bär slöja. Av denna anledning ska inte slöjan tillåtas i allmänna områden så som skola, sjukhus, kommunal och statlig förvaltning, etcetera.”

Hans Jensevik fördjupar resonemanget ... ”visar ... hur kvinnlig personal inom förskola och skola i Skurup solidariserar sig med de muslimska kvinnorna och de muslimska flickorna, som bär slöja genom att också klä sig i denna huvudduk under plakat som åberopar att de sker under religionsfrihetens hägn. Jag ser detta på bild i ... flera tidningar men jag ser också i mitt inre att det lika gärna kunde vara ... lärarna från Kristinehamn (Red. efter krigsslutet 1945) med anhang som demonstrerade där med plakat och nazistflaggor. Vad är skillnaden? Vad är skillnaden mellan muslimer och nazister när det gäller judiska barn i förskolan och skolan i Skurup? Sysslar muslimerna med någon finare form av JUDEHAT än nazisterna?”

”Ni som säger att jämförelsen haltar, att det före och under andra världskriget gällde politik och nu gäller religion och religionsfrihet, har fel. Islam är en religion, en politik (Red. en ideologi) och en statslära. Vägen, sedan Muhammeds död 632, till islamisk stat i många länder har skett genom listig infiltration och där är religionsfriheten en viktig ingång för muslimer. Sverige var extremt anpassligt under andra världskriget till nazismen men Sverige hade tur. Sverige blev aldrig en av de krigförande. Samma anpasslighet finns nu till de kolonialiserande invandrarna. Nu förs KRIGET I SVERIGE, vilket alltfler inser men inte i den takt som kommer att hindra muslimerna att omvandla landet till en islamisk stat i framtiden.”

Vänsterindoktrineringen och islamiseringen har pågått länge, Rikard ger en beskrivning från ett nedslag i verkligheten ... ”jag läste i Lund för drygt 25–30 år sedan ... På statsvetenskapen på Eden i Lund var postkolonial teori största rätt – Edvard Said och hans ”Orientalism” (arabernas ‘Mein Kampf’) var sanningen och de klimakterienära kvinnor som föreläste riktigt sken av en inre glöd när de gisslade sin egen kultur och civilisation. Palestinaschalar var rikligt förekommande på vissa kurser.”

Luai Ahmed sammanfattar att … ”socialdemokraterna är inte ett parti som andra. Det är ett parti med en mörk anti-semitisk historia, men en också mörk anti-semitisk nutid. De finansierar, stöttar och tar emot anti-semiter för att inte förlora alltför många icke-svenska väljare, och fördömer anti-semitism framför kamerorna för att se rumsrena ut.”

Blodörn fastslår att ... ”i stort sett vartenda politiskt beslut de senaste 50-100 åren varit till skada för mig och mina barn, de ser inte att de har fått ALLT som de velat, jag har fått INGET ... den stora skillnaden mellan oss är att jag i hela mitt liv låtit dem (Red. politikerväldet) vara ifred, och stillatigande accepterat beslut som jag anser förstör Sverige, förstör för mig och förstör mina barns framtid. Asymmetrin är enorm! ... det (är) nog så att vi helt enkelt saknar en gemensam verklighetsuppfattning, när nu folk börjat höja stämman i protest så anser de att det är extremt, men de har ju vunnit i 50 år och mer! Jag och andra har låtit dem hållas och nu har de skapat en verklighet som spricker. De förstår inte vad som komma skall efter maktskiftet.”

Rikard skriver att ... ”stödet för nazi-Tyskland var legio på många tidningsredaktioner också. Aftonbladet var värst, om man bortser från rena nazi-publikationer. Kommunistpartiet hyllade Hitlers stat fram till angreppet på partiledaren Stalin ... Kommer en (framgångsrik) motreaktion mot islam och de muslimska folken som just nu ockuperar delar av Sverige, kommer Steffannie Lööfven, Voodooslaski och resten av skrapet att alltid ha gått i spetsen för detta. Jag tror inte jag överdriver om jag påstår att ca en tredjedel av alla svenskar har ”Heja den som vinner!” som ledande princip i ”vad de står för”.”

Blodörn instämmer ... ”nog mer än hälften har ”heja den som vinner” som strategi, säkerligen utan att vara medvetna om det, man kan se kapporna vändas nu och hur man ju ”alltid” pekat på problemen. Jag har insett att det kokar ner till ”heja den som vinner” under de dryga 13 år jag följt detta. Deprimerande om medmänniskorna kanske men väldigt lovande för framtiden, det kan bli en tsunami ...”.

Patrik Engellau skriver att ... ”när jag säger att politikerna är våra FIENDER är det därför inte aggressivt utan snarare ett konstaterande av faktum. Politikerna gör något annat för medelklassarnas – vare sig dessa är höger- eller vänsterorienterade – pengar än vad medelklassarna själva hade velat. Räven tar höns som hönsägaren själv hade velat använda på något annat sätt. Jag tror att vi MEDBORGARE, nationens ägare och härskare enligt alla demokratiska teorier som jag känner till, har abdikerat till förmån för rävarna. Vi kan aldrig räkna med att rävarna på eget initiativ ska ÅTERLÄMNA kontrollen till oss medborgare (det skulle i så fall vara när de misslyckats så kapitalt att de vill fly från sitt nederlag). Det är vi – nationens ägare och skattebetalare – som måste ta VÅRT ANSVAR vilket betyder erövra de positioner där ansvar kan utövas.”

Blodörn hävdar att ... ”striden står om FOLKS VERKLIGHETSBILD, som media tidigare kontrollerade. Den tekniska utvecklingen är dock ostoppbar och de TVÅ POLERNA är ALTERNATIVMEDIA – KINA. Antingen så kommer folk att få sin information från ett nätverk ej kontrollerat av staten, eller så måste allt kontrolleras. Det finns egentligen inget mellantillstånd, när sanningen finns att tillgå så bryts systemmedias makt, en lögn är en lögn och en Wolodarski en Wolodarski.”

”Så idag har vi vitt SKILDA VERKLIGHETSUPPFATTNINGAR. Hur skilda är de? Ja uppvaknandet har precis börjat, och det som etablissemanget inte verkar förstå är att de styrt länge, och varje år styrt 180 grader från den kurs jag och andra önskat. Var på havet befinner vi oss? Varje år i mer än 50 år så har vi haft vänsterkurs.”

Laura anser att det svenska folket inte har abdikerat ... ”det svenska folket, ägarna av hönsgården, har inte egentligen abdikerat och lämnat över hönsgården till rävarna. Det har inte varit ett aktivt och medvetet val, utan vi har LURATS IN I DET MED SMÅ STEG som förpackats i finurligt vällovliga fina ord eller helt enkelt inte diskuterats alls. De små stegen har banat väg för de stora steg mot TOTALITÄR MAKT som vi ser nu. Överstatlig totalitär makt till och med. Där nationerna bara blir skatteuppbördsområden. Rävarna är många, förutom AKTIVISTGRUPPERNA så ingår också alla GAMLA PARTIER. De rödaste rävarna liksom förstås de grönmålade giftiga arterna samt några av de blåaste som väl egentligen är rödrandiga, är mycket listiga och förslagna. Deras agenda är att fortsätta STJÄLA VÅRT SJÄLVBESTÄMMANDE, våra tankar och frihet och våra tillgångar. Med hjälp av fientligt sinnade invandrare och en importerad fientlig religion samt med hjälp av en människofientlig och lögnaktig klimathothets.”

Politikerväldet (etablissemanget) är i färd med att montera ned de sista resterna av demokratin och därmed även nationalstaten, då en nationalstat är en förutsättning för demokrati. Utan förespråkare för nationalstaten har vi ingen demokrati. Bitte Assarmo intervjuar Jonas WE Andersson och Magnus Fermin, som har startade den Sverigevänliga design- och kommunikationsbyrån Etablissemanget, ... ”båda (har) ett förflutet inom kulturvärlden, (och) skäms inte det minsta över att kalla sig SVERIGEVÄNNER, tvärtom. – Vi vill ”reclaima” uttrycket. De flesta som bor i Sverige är ju faktiskt Sverigevänner, det är ju självklart. De som tar kategoriskt avstånd från uttrycket och förlöjligar det är inget annat än hycklare, för de
gillar ju också Sverige. – Vi bor och lever här i Sverige, det är det land vi föddes i, VÅRT LAND. Vi tror på DEMOKRATI, på att medborgarna ska kunna ha inflytande över hur deras land ser ut. Utan en nation kan man inte ha demokrati. NATIONEN är alltså en förutsättning för DEMOKRATIN. Men nationalism har blivit ett fult ord och idag dras det likhetstecken mellan nationalist och ”ultranationalist”. Men för oss handlar det helt enkelt om att man ska kunna ha en FUNGERANDE demokrati. Om man inte är Sverigevän är man helt enkelt Sverigefientlig, eller bekänner sig till en grumlig mittfåra som förespråkar ett slags globalt herravälde som ingen kommer att gynnas av.”

”Jonas WE Andersson och Magnus Fermin hoppas kunna inspirera andra med samma värderingar att tänka på samma sätt som vänstern har gjort tidigare, för att bättre HÅLLA SAMMAN den värld som man brukar kalla konservativ. – Den traditionen finns inte riktigt hos oss, men vi tror det är viktigt att även de konservativa HÅLLER IHOP, istället för att vara spridda öar i offentligheten, avslutar Jonas WE Andersson och Magnus Fermin.”

Blodörn instämmer i att vi dissidenter, den demokratiska oppositionen, förespråkare för nationalstaten måste ”hålla ihop” ... ”ja att HÅLLA IHOP, det är ju vänsterns styrka, för att uppnå lojalitet så har ju vänsterliberalerna en enorm fördel då de inte tänker, det är den bärande principen för vänstern, man har till och med kodifierat att man inte använder sanning och logik i POSTMODERNISMEN. Mot detta står konservativ logik och diskussion, och det blir genast svårare att skapa homogenitet ... Jag vill gärna tro att jag styrs av vad jag ÄLSKAR, Scruton uttryckte denna konservativa hållning bättre än de flesta. Jag tror det är en viktig fråga att ställa sig, DRIVS jag av hat mot något, eller kärlek till något främst? ... folk hatar och älskar olika saker, och det vi ofta diskuterar är bara ytan. VÄNSTERN har inte detta problem, utan bygger på hat endast, FÖRKLÄTT TILL KÄRLEK.”

Fabricerad konstaterar att ...”att rösta är ungefär som att hoppa i havet med en betongboja. Man vet att utkomsten är densamma oavsett vilket regeringsalternativet blir. Betongboja i havet leder också till endast ett resultat som är högst förutsägbart. Apparaten har blivit större än demokrati och partier. Alla verksamma inom politiken, oavsett inbillad ideologi eller tillhörighet jobbar åt apparaten och har samma mål och syfte.”

Fredrik Östman uppmanar ... ”bryt ... upp från totalitarismen! Börja med att befria ditt eget sinne från totalitarismen. Inse att mycket måste stå utanför politik och ”demokrati”. Därmed behövs inga heltäckande och förment allomfattande ideologier som liberalism eller socialism. För huvuddelen av samhället står utanför och över politiken. Befria ditt sinne!”

Media- och politikerväldet eller vänsterns skräckkabinett är en maktsfär som mer eller mindre är helt frikopplad från väljarna och den demokratiska modellen för styrelse av landets angelägenheter. Lojaliteten inom maktsfären är oändligt mycket större än mellan maktspelarna inom maktsfären och väljarna. Denna lojalitet förklarar en hel del av politikernas- och medias ageranden. Inte minst mot SD, som upplevs som ett hot, då SD inte ingår i den korrupta makteliten. Erik2 tror att ... ”det finns många smutsiga händer här och detta driver ihop S och dess hantlangare i ett maktkotteri. SD är ett hot mot detta, därav det oerhört hatiska förhållandet mot SD. Man slåss för sina liv. På detta finns så andra nätverk som utnyttjar dessa kotterier för egna agendor, främst kommunister och kultur x representanter i oskön allians.”
”Det är här den stora blockeringen i svensk politik finns. Det kan inte bli rätt och riktigt förrän alla fönster och dörrar öppnas. Kanske måste detta föregås av särskilda amnestilagar för händelser före 2006. Jag tror det. Jag vet som sagt inget om detta men säg att följande, som cirkulerar under ytan, är sant. Tsunami, där var det stor fest, alla var berusade, det fanns call girls och andra på julfesten. Estonia, sprängdes av militär pga. vapensmuggling. Palmemordet var en teaterföreställning där en dödligt sjuk statsminister smugglades ut ur landet för sin sista tid. Bordellhärvan var precis så stor som de inblandade kvinnorna senare vittnat om. Tänk om detta faktiskt är sanningen. Det förklarar mycket.”

Göran Holmström skriver att ... ”Stefan Löven har i dagarna sagt att NATIONALISMEN är det största hotet mot Sverige och resten av Europa, i ett förtydligande så påpekade han att Sverigedemokraterna är särskilt farliga och uteslöt inte speciella åtgärder. Vad dom består av är intressant, då man redan nu hellre jagar en PENSIONÄR som skriver något elakt om näthatsgranskaren, än omhändertar en som misshandlar sin familj med ett kebabspett, för att ta ett exempel. Det jag finner intressant är att alla SPRÄNGNINGAR, VÅLDSBROTT, VÅLDTÄKTER och SKJUTNINGAR är inga bekymmer alls.”

”Men att önska dom ansvariga som ställt till med eländet avsatta. Detta är tydligen ett hot mot demokratin på allvar, det får mig att fundera vilka ,”åtgärder”, han har i åtanke. AVLYSSNING och ÅSIKTSREGISTRERING har ju Morgan redan flaggat för, CENSUR av nätet är ju redan igång. Högmålsbrott med stränga straff för att säga sanningen om moder Svea i utländsk press är på G. Lyckas dom, så kommer Sverige, delas upp i TVÅ LÄGER, totalkontrollerade skatteslavar, och frälset politiker, media och deras gullegrisar i det andra. Då jag kommer tillhöra den första kategorin, så funderar jag varför dom andra, ”medfångarna”, bara sitter och sjunger med i båten. VARFÖR?”

Hovs_Klipphällar tillägger att ... ”den som har makten över media har även makten att styra opinionen. Den 68-VÄNSTER som förde oväsen på sin tid såg till att snabbt marschera raka vägen in i SVT. Och där sitter de (folk som Hanna Stjärne) ännu! Nu tvingas vi dessutom försörja VÄNSTERFOLKET via skattsedeln… Efter en lååång inkuberingstid har till sist vänstern gjort sig så omöjlig att alla människor genomskådar deras DESTRUKTIVA välde. Deras bräkande om ”lika vääärde” och liknande dravel lyssnar vi inte på längre. Tiden är inne för oss att förpassa denna idiotvänsters vanvett dit det hör hemma — till HISTORIENS SOPHÖG!

Jan-Olof Sandgren tar upp en intressant diskussion om hur regimen förbereder det slutliga avskaffandet av demokrati, allt i syfte att behålla den totala makten. Jan-Olof Sandgren skriver att ... ”det framför allt är tre personer som kommer att få en nyckelroll roll när Sverige går över i en GRÅZON. Nämligen inrikesministern, justitieministern och chefen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – alltså Mikael Damberg, Morgan Johansson och Dan Eliasson. Jag har svårt att tänka mig tre personer som åtnjuter mindre förtroende hos den breda allmänheten, och som skulle ha mindre chans att behålla sina maktpositioner efter ett demokratiskt val. Vilar Sveriges öde i denna TROJKAS HÄNDER, är det nog dags att spänna fast SÄKERHETSBÄLTENA.”

A 2.0 inser att ... ”de (Red. regimen) tänker inte släppa ifrån sig någon makt vad som än händer, det är bara att inse. Det blir in i KAKLET: the socialist way. Och vad skulle bevisa ett sådant påstående? Det finns resurser kvar, offret rör fortfarande på sig ...”.

Fredrik Östman! ... får inte begreppet ”gråzon” och juridik att gå ihop ... ”inte så mycket för att jag inte känner till den grundlagsbestämmelse som tillåter den exekutiva makten att ”tumma på” allmänna val i ”ett KRIGSLIKNANDE tillstånd kallat ‘GRÅZONSLÄGE'”. Den bestämmelsen finns förstås inte! ... Gråzonen är ju ett ANTIJURISTISKT begrepp; gråzonen definieras av det som INTE är juridiskt ordentligt definierat. Den kan per definition inte förekomma i en lag, minst av allt i en grundlag.”
”Min tolkning blir därmed att ordningsföljden är den OMVÄNDA. Det skall inte förvåna oss, eftersom socialisternas allra vanligaste retoriska trick är ... det som löper baklänges i tiden och klankar på det förgångna för att ge trovärdighet åt löjeväckande fantasier uppmålade i framtiden: Inrikesministern använde nyligen begreppet GRÅZON för att beskriva det KRIGSLIKNANDE tillstånd han och hans kumpaner har försatt landet i. Detta gjorde han i akt och mening att undantaga regeringsmakten från konstitutionella begränsningar i allmänhet och kravet på att avhålla och efterfölja resultatet av allmänna val i synnerhet. Regeringen förbereder en STATSKUPP. Ingen annan tolkning är möjlig.”

Fredrik Östman!! utvecklar ... ”det är för att SLIPPA UTLYSA ett verkligt undantagstillstånd, som man i stället hänvisar till ”gråzon”. Man hävdar helt fräckt att det finns ett tillstånd, en GRÅZON, mellan de två tillstånden ”inget undantagstillstånd” och ”undantagstillstånd”, tillstånd som i en rättsstat, i laga ordning, beskriver en dikotomi. I denna ”gråzon” tager man sig så de MAKTMEDEL man tycker sig vilja ha. Det är en statskupp. Varför skulle man använda sig av demokratiska medel för att avskaffa demokratin? När man ändå har beslutat sig för att avskaffa demokratin kan man väl lika väl göra det BUMS som att först spela demokratisk teater om saken?”

Patrik Engellau definierar ... jämställdhetsminister Åsa Lindhagen som en fiende till oss nettoskattebetalande medelklassare ... Nyligen presenterade statsrådet Lindhagen ... en social analys (som) går ut på att vi som oroar oss för utvecklingen i Sverige är rasister som hatar både invandrare och fosterlandet ... Den SVENSKA MEDELKLASSENS FIENDE är inte invandrarna. Fienden är du. Det är VÄMJELIGT att höra dig skylla ifrån dig och försöka lägga skulden för Sveriges problem på medborgarna.”

Enligt den kristna tron har alla vuxna människor ett personligt ansvar, ett ansvar som inte kan delegeras eller, exempelvis, föras över till samhälle eller någon utsedd ”förtryckargrupp”.

Olof skriver att ... ”politikerna har skapat massinvandringen av bidragstagare till Sverige genom sin politik så på det sättet är självklart politikerna vår huvudfiende, de som ska angripas för vad de ställt till med. Jag anser inte heller att de invandrande bidragstagare som följer lagar och regler kan kritiseras för att de försökt få det bättre för sina familjer, det är något som alla gör eller bör göra. Så det är politikerna som är ansvariga för massinvandringen och konsekvenserna.”
”Men, och detta är viktigt, de invandrare som kommit hit och förutom att de lever på våra inbetalade skattepengar också kräver att deras värderingar, traditioner, åsikter ska gälla här i Sverige, de är personligen ansvariga för de konsekvenser som det innebär, kan innebära ... att säga att allt är politikernas fel och inte invandrarnas (de som bryter mot lagen) fel är att sprida felaktiga analyser vilket i sig är farliga då de gör att gärningsmännens ansvar tas bort, då det gör att islamister och övriga brottslingars personliga ansvar tas bort.”

Richard III skriver att ... ”givetvis har invandrarna också ett ansvar. Det gäller särskilt de som ljugit (om ålder, härkomst mm). De ska återbetala vad de kostat oss och betala dryga böter för bedrägeri ovanpå detta. Men politikerna har ett större ansvar. Det är de som möjliggjort sådant bedrägeri. De har dessutom möjliggjort för folk som inte ljugit och bedragit att ta sig hit och kosta oss enorma belopp. Huruvida de invandrare som inte bedragit utan bara följt regelverket och därigenom tagit sig hit ska hållas ansvariga tycker jag är en krångligare fråga. De kanske kan anses ha handlat i god tro. Om man ska anklaga dem bör i så fall hur som helst deras ansvar anses vara ännu mindre.”

Maximillianrockatansky förtydligar ... ”så länge vanföreställningen ”det är inte invandrarnas fel” existerar i människors hjärnor kommer Sveriges problem att fortsätta eskalera. Det är majoriteten av mena-invandrarnas bristande kognitiva förmågor som orsakar Problemen i Sverige i dag. Den stora mängd låg-iq individer som inte kan assimilerars in i ett modernt samhälle utan i stället går på bidrag, begår brott och praktiserasr Islam (nutidens nazism) ÄR problemet, hur mycket de såssehjärntvättade ”sverigevännerna” (än) blundar för detta. Lösningen på Sveriges problem är MASSDEPORTERING av dessa samhällsparasiter åter till deras hemländer (eller närområde) inget annat. Inklusive deras kriminella barn, oavsett om de är födda i Sverige eller ej. Omöjligt? Nej, bara en fråga om beslutsamhet och transportresurser.”

Det handlar helt korrekt om beslutsamhet och transportresurser, att göra sin plikt. Patrik Engellau skriver om plikt och barmhärtighet ... ”jag tror att det finns typiska skillnader mellan män och kvinnor (som naturligtvis inte gäller samtliga individer). Män representerar Plikten och kvinnor Barmhärtigheten ... Jag tror att pliktsyndromet är praktiskt taget utraderat och ersatt över hela linjen av barmhärtighetskomplexet med dess speciella värdegrund. Ett mer tillspetsat sätt att formulera denna observation är att påstå att kvinnovärderingarna, till vår olycka, slagit ut mansvärderingarna i offentliga sammanhang.”

Blodörn skriver att ... ”idag lever vi i ett samhälle som styrs av kvinnliga principer enbart, kvinnorna styr kan man säga och det har ju inte gått många årtionden med detta innan samhället är i FRITT FALL, alla nyktra observatörer kan se att fortsätter detta så blir Sverige utplånat. Det är också intressant att Sverige så sökt med ljus och lykta, som en magnet, efter den kultur som är vår absoluta ANTITES, där kvinnor förtrycks mer än någon annan stans på jordklotet. SLUTTILLSTÅNDET är givet. Det är så otroligt korkat, all visdom mänskligheten samlat över tusentals år bortses ifrån, kristendom, asatro, yin och yang, allt åker ut med socialismen och kvinnostyret som går hand i hand ... Vi har demokrati, män har röstat för att stoppa detta länge, det är KVINNORNAS RÖST som fäller utslaget. Vad är det man ber oss om? Att rista blodörn?”.

Laura utvecklar ... ”den postmodernistiska barmhärtigheten är ju en ideologisk variant av barmhärtighet. Som ger allt till främmande och ofta otacksamma människor i stället för att ta hand om sina egna, de egna äldre och sjuka och handikappade. Den sortens barmhärtighet är inte vad jag kallar rätt eller rättvis. Men även om den vore det, så måste den förstås balanseras av plikten.” Mickep tillägger att ... ”det finns en TREDJE GRUPP. En som struntar högaktningsfullt i såväl plikt som barmhärtighet och endast ser till sina egna intresse. Som gömmer sig bakom barmhärtighetsivrarnas fasad för att dölja sin egen egoistiska natur. Det är antagligen denna grupp och deras ideologiserade falskhet som Laura (benämner) postmodernistisk barmhärtighet. Jag brukar kalla dem VÄNSTERAKTIVISTER. De består av båda könen.”

Martin Armstrong ställer, i fri översättning, frågan om ... ”uppvisar klimataktivister former av våld som alltid undergräver civilisationen? ... Vänsteraktivister är ONDA människor som alltid har varit en fara för ett fritt samhälle, då de försöker FÖRTRYCKA och så småningom döda (eller eliminera) alla som inte håller med dem. Det spelar ingen roll vilket ämne det är. Detta beteendemönster leder ALLTID historiskt till våld vare sig det gäller religion, ekonomi (marxism) eller som nu klimatet. De hatar människor. Ämnet verkar vara irrelevant. De visar samma mönster som har lett till miljoner dödsfall genom historien. Det hat som (klimataktivister/vänsteraktivister) uppvisar är kusligt likt kommunismens uppgång under först revolutionen 1848 och sedan (under) 1900-talet.”

Vi avslutar Veckokrönika med ett uppslag. Vi befinner oss i början på en mycket långvarig och turbulent period, en period som innebär en omvandling av Sverige i flera avseenden. Konflikten står mellan totalitära krafter (globalister, vänster i olika tappningar, etcetera) och fria (fritt tänkande) människor, verklighetens folk (konservativa, demokrater, nationalister, etcetera). Frågan är hur skall två så väsensskilda världsuppfattningar kunna samexistera? Kommer främst västvärlden att delas upp i skilda regioner utifrån majoritetens världsuppfattning? En närbesläktad fråga, hur länge kommer den nettoskattebetalande medelklassen försörja dem som lever på samhället i ett parasitärt förhållande?

Mycket tyder på att det finansiella systemet behöver ges en ny konstruktion, vilken kommer att föregås av en finansiellt mycket turbulent situation (Martin Armstrong ger vissa indikationer i en intervju med Bloombergs). Vi behöver förbereda oss inför vad som komma skall. SwebbTV:s nyhetssändningar behöver utvecklas och såväl fördjupas som breddas. Vi behöver förmodligen lokala nyhetssändningar som täcker hela landet. Folk behöver hjälp i besvärliga tider. Vi behöver bli mångfaldigt fler medborgarjournalister för att bland annat bemanna de lokala nyhetsredaktionerna.