Mångkultur - vad är det?

Med ett mångkulturellt samhälle avses ett samhälle där olika kulturer samlas sida vid sida inom ett visst land, i en gemensam politisk enhet. Det påstås att ordet mångkultur finns inskrivet i grundlagen. Så är inte fallet*.

Men vad är kultur? Det kan beskrivas som djupt rotade vanor. Enligt Wikipedia har begreppet fått en väldigt vid betydelse och innefattar ofta all mänsklig aktivitet. Kultur har dock främst två betydelser: andlig (konstnärlig) odling eller socialt överförda levnadsmönster.

En stor del av den svenska immigrationen de senaste 20 - 25 åren kommer från muslimska länder i Mellanöstern. Antalet invandrare med muslimsk bakgrund har ökat från 500 personer i mitten av 50-talet till 8 - 10 % av befolkningen 2020.

Det har av politiker, myndigheter och media, med emfas, påpekats att denna invandring i alla avseenden är till fördel för Sverige, inte minst kulturellt. Dennas berikande förmåga påtalas ofta utan någon förklaring eller exempel (förutom mycket slarvigt, till exempel matkultur).

Immigrationen borde då leda till ett bättre samhälle - ekonomiskt, med ökad kulturell debatt, med mer ny teater, musik, böcker etc., och därmed ett öppnare och glädjerikare samhälle. 

Vad har då kulturen från Mellanöstern att bidra med?

I det följande beskrivs några egenskaper och skillnader i kultur och levnadsmönster mellan Västvärlden och Mellanöstern, specifikt den arabiska världen, som har fler än 400 miljoner invånare.

Innovationsförmåga

Israel publicerade fler än 16 000 patent mellan 1965 fram till 2008 (9 miljoner invånare) medan alla arabländer tillsammans har färre än 900 patent. Israel har 9 Nobelpristagare och hela arabvärlden 7 st (2008).

InnovationerAndlig och konstnärlig kultur

Ett mått på den kulturella nivån i ett land är antalet publicerade böcker. I Sverige publiceras mellan 13 - 15 000 böcker per år (endast pappersböcker enligt Kungliga Biblioteket). I hela arabvärlden publiceras 7 - 8 000 böcker per år.

Det påstås (men det är svårt att klart verifiera) att Spanien översätter fler böcker till spanska per år än vad hela arabvärlden har översatt till arabiska sedan 800-talet. Grekland översätter 5 gånger fler böcker till grekiska per år än hela arabvärlden. Detta borde påverka hur kunskap och nya idéer sprids.

Läskunnigheten har de senaste 10 åren ökat kraftigt i Mellanöstern, men fortfarande är minst 20 % av befolkningen över 15 år analfabeter i alla arabländerna. I Afghanistan och Irak är 50 % eller fler av den vuxna befolkningen analfabeter.

Halal och haram

Halal är benämningen på vad som är tillåtet inom islam och omfattar allt mänskligt handlande. Motsatsen till halal är haram. Begreppet halal omfattar alla typer av tillåtna handlingar en människa kan tänkas utföra. Halal och haram innefattar det mesta av vad som uppfattas som kultur.

Förbjuden (haram) mat är bland annat "kött av självdöda djur, blod, svinkött och sådant kött som har slaktats i ett annat namn än Guds”. Enligt islamisk lag skall slakt av djur följa en föreskriven metod för rituell slakt för att djurets kött skall bli halal. Bland annat måste djuret vara mentalt närvarande när halspulsådern skärs av och djuret tappas på blod. Enligt svensk lag skall djur alltid bedövas innan slakt.

Till skillnad från västerländsk musik förekommer ingen harmonik i den arabiska musiken.
I den konservativa atmosfär som präglar arabvärlden betraktas sång-, dans-, och filmarenor som ”orena miljöer”. 

Spel om pengar är haram. Även spel som baseras på tur, gissningar och antaganden är förbjudna.

Alkoholmatkultur är rik, varierande och djupt rotad i kulturen. Från Mellanöstern kommer många rätter och råvaror: kebab, falafel, hummus, moussaka, dadlar, pistasch m.fl. Mat från Mellanöstern har blivit en del i många svenskars kök.

Religion

Många undersökningar visar att araberna inte delar västerlänningars värderingar. En betydande andel av den arabiska befolkningen tror på och respekterar sharia, islams lagar. Själva idén med en gudomlig lag går på tvären med demokrati: det vill säga att människor styr med sina egna lagar, som vi skapat själva, och inte sitter och uttolkar Guds lagar. 

PEW Research Center är ett respekterat institut för insamling av information om sociala frågor, folkopinion och demografiska förändringar i USA och hela världen. I intervjuer i Mellanöstern framgår att en klar majoritet av muslimer menar att lagarna i landet ska styras av sharia (Guds lag). Däremot är uppfattningarna olika hur långt islams lagar ska tillämpas. De flesta, enligt opinionsundersökningarna menar att sharia ska tillämpas inom familje- och äganderätt. Färre tycker att sharia ska tillämpas för att straffa tjuvar med kapning av händer eller dödsstraff för människor som lämnar islam.

Sexualitet och kvinnosyn

Månggifte är tillåtet. Mannen får gifta sig med upp till 4 kvinnor samtidigt (enligt Koranen).

Muslimska kvinnor får bara gifta sig med muslimska män. Muslimska män får gifta sej med muslimska, kristna och judiska kvinnor (enligt Koranen).

Kvinnan har inte rätt att neka mannen sexuellt umgänge (enligt Koranen).

Den muslimska kvinnan betraktas av mannen som en ägodel (enligt Koranen). 

Amnesty skriver följande i en analys av hedersmord: ”Hedersmord utgör en extrem form av könsrelaterat våld. Fäder, bröder och äkta män som mördat en kvinnlig familjemedlem i hederns namn kan enligt lagen komma att åtnjuta strafflindring eller straffrihet i bland annat Jordanien, Irak, Qatar, Marocko, Syrien och Turkiet.” 

Analfabetismen är mycket högre bland muslimska kvinnor än män.

I bland annat Afghanistan och Iran är homosexualitet belagt med dödsstraff.

I många länder i arabvärlden slipper våldtäktsmannen straff om han går med på att gifta sig med sitt offer. Lagstiftaren tror sig försvara kvinnans rättigheter genom att försäkra henne om en make.
 
Nedjma Boucheloukh skriver i Aftonbladet 2017 med anledning av metoo-rörelsen: ”I arabvärlden är det skambelagt att kritisera sexuella trakasserier. Inte ens i konstnärsmiljöer, som bärs av anspråket att vara upplysta och politiskt medvetna, höjs några proteströster.”

Mångkulturell påverkan

Den positiva påverkan, som går att finna, är visst intresse för mat från Mellanöstern. För övrigt verkar inte den arabiska kulturen bidra med något positivt till den svenska. Det går inte heller att se någon positiv utveckling i andra områden till exempel av nysvenskan eller klan- och gängkulturen.

Japan

Jämför Mellanöstern med ett land och ett folk, som väldigt få svenskar har besökt än mindre umgås med - Japan (125 miljoner invånare). Ändå har vi tagit till oss japansk kultur och japanska innovationer i stor omfattning.

Titta på följande lista över kulturella aktiviteter och innovativa produkter från Japan:

Kulturella aktiviteter från Japan: Skuggstickning, sushi, sashiko (broderi), origami (pappersvikning), kimono, suduko (dock amerikanskt ursprung), emoji, samuraj, japanska knivar, ikebana (blomsterarrangemang), sumobrottning, bonsai, teceremoni, kobekött, tonfisk, japanska trädgårdar, karate, judo, Jujutsu, manga (tecknade serier), Pokémon, japansk kvalitetsteknik, saké, kalligrafi, karaoke, japansk keramik (raku), diktkonst (haiku), japanskt lackarbete, japanska virkade mjukdjur (amigurumi), Nintendo (spel), japanska ”värdelösa” uppfinningar (chindogu), Playstation (spel), Sony Walkman (musikspelare), m.m.m.m.

Innovationer från Japan: 3D-printing, CD spelare, QR code, blue LED, kvarts-klocka, Shinkansen (höghastighetståg), cameraphone, digital recording, portable CD-player, litium batteri, elektroniskt piano, fickkalkylator, avalanche photodiode (laser), sat-nav, VHS, fiberoptisk kommunikation, laptop, CPU microprocessor, videocasetterecorder,  flashmemory, elektrisk riskokare (1945), bakmaskinen (årets julklapp 1988) m.m.

Det måste samtidigt påpekas att till exempel japansk kvinnosyn inte stämmer överens med den officiella svenska.

En möjlig slutsats

Det verkar som den arabiska kulturen har väldigt lite positivt, om något, att bidra med till det svenska mångkulturella landet. Däremot är det mycket som pekar mot att den skapar en tvångskultur. En stor del av vår framgång i skapandet av välstånd byggde på tillit. Den vittrar nu sönder och förbyts i rädsla, misstro och underkastelse.

* Carl Lindstrand skrev i Kvartal, 2019: ”Mångkultur kommer in i en regeringsproposition från 1975, närmare bestämt proposition 1975:26: riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken m.m. där det står:

Valfrihetsmålet innebär att medlemmar av språkliga minoriteter ska kunna välja i vilken grad de vill uppgå i en svensk kulturell identitet och i vilken grad de vill bibehålla och utveckla den ursprungliga iden­titeten. Åtgärder för att bevara kontakten med ursprungslandets kultur underlättar även valet mellan att stanna i Sverige eller återvända och återanpassas i ursprungslandet.

De lagförslag propositionen avser innefattade emellertid inget förslag om grundlagsändring med den påstådda innebörden om mångkultur. 
Förvisso uttrycks som en bärande tanke i propositionen att man ska underlätta för minoriteter att behålla sin ursprungliga kulturella och språkliga identitet, enligt vad som i propositionen kallas ”valfrihetsmålet”. Notera dock att syftet med detta inte i sig var att främja en utveckling från ”monokultur” till ”mångkultur”, utan att ett av de argument som anfördes för denna tanke i stället var att invandrarna skulle få det lättare att återvända till ursprungslandet.

För den som letar efter orsakerna (dvs att ersätta svensk kultur med mångkultur och integrationspolitiska utmaningar) är en god början i stället att läsa på om innebörden av Greys lag, respektive Hanlons rakkniv, det vill säga det har blivit som det har blivit inte på grund av ont uppsåt utan på grund av inkompetens och ointresse för sakfrågorna. Det är sorgligt att behöva konstatera att så är fallet, men den goda nyheten är då å andra sidan att det inte finns något i den svenska konstitutionen som förhindrar en kursändring.

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Mats Olofsson 2021-01-10