Liberalitas Securitas Justitia

Septimius Severus, 193-211, aureus denar Otho, 69, aureus
LIBERAL(itas) AVG(usti) Co(n)S(ulis) IVSTITIA SECURITAS P(OPULI) R(OMANI)

Orden fick mig att tänka på mynt från den romerska kejsartiden. Vars frånsida ofta pryds av personifieringen av någon dygd som kejsaren ville skylta med.

I svenska Wikipedia (i) hittar man dessa tre dygder i en kombination som kallas motto, fast valspråk torde passa bättre. Deras nutida betydelse klarar man utan kunskaper i romersk historia. Liberalitas lutar åt Nyamko Sabuni. Securitas är ett företag som skyddar mot inbrott. Med Justitia menas rättsväsendet eller justitiedepartementet. Eller Morgan Johansson. Det är ju han som representerar rättsstaten som politiker.

Men kombinationen? Då blir jag ställd. Hur får man Nyamko, Morgan och AB Securitas att hänga ihop? Lättare blir det inte med en exakt översättning från latinet: ”Frihet säkerhet rättvisa”. Passar in på mycket eller åtminstone borde. Men knappast på Morgan.

Nu kommer avslöjandet: Liberalitas Securitas Justitia är Frontex, EU:s gräns- och kustbevakningsbyråns valspråk.

Eller en uppräkning av dess dygder. Självpåtagna, på samma sätt som de romerska kejsarnas. Enligt Wikipedia är Frontex uppgift att som en del av den europeiska gräns- och kustbevakningen tillsammans med de nationella gräns- och kustbevakningsmyndigheterna ansvara för övervakningen av Schengenområdets yttre gränser samt samordna de nationella myndigheternas arbete. Frontex kan även bistå dem operativt när så behövs.

Frontex inrättades som en reaktion på flyktingkrisen 2015. År 2019 integrerades det europeiska gränsövervakningssystemet Eurosur i Frontex. Frontex har sitt säte i Warszawa på behörigt avstånd från de gränser där övervakningen är som mest angelägen.

2019 antog EU-parlamentet och EU:s råd en ny förordning som ökar Frontex befogenheter. Senast om sex år, d v s år 2025, ska 10 000 Frontextjänstemän och -kvinnor övervaka EU:s yttre gränser. I egen uniform. Frontex budget för 2021 (ii) uppgår till 543 miljoner Euro. En snabb ökning från 364 miljoner Euro för 2020. För att inte tala om budgeten på 5,6 miljarder Euro för de kommande sju åren.

Sökningen i DN:s arkiv gav inga resultat för Frontex. För kombinationen Frontex/DN fick jag upp en artikel på 10 rader av den 24 mars 2011 i DN Debatt (iii) med rubriken ’Frontex gränskontroll’. Som påminde mig om att liberalernas Cecilia Malmström som dåvarande EU-kommissionär hade huvudansvaret för nyfödda Frontex. Som växt till sig och idag sköts om av tant Ylva. Vilket innebär att folk som jobbar på Frontex borde kunna känna sig trygga. Fast inte italienarna och spanjorerna och vi andra.

Det fanns en tid då det var ordning med trafiken på Medelhavet. När de romerska kejsarna styrde och redan dessförinnan under den sena republikens tid. De hade klart för sig vilka gudar man skulle offra till för att klara uppgiften att hålla Medelhavet rent från afrikanska och asiatiska sjörövare och äventyrare: Jupiter, Neptun och Mars.

Marcus Antonius, denar, 32-31 f Kr

Punkt, slut? Nej.

I dagarna, exakt den 29 april, rapporterade Le Monde’s korrespondent Jean-Pierre Stroobants från Bryssel att EU-parlamentet vägrat godkänna Frontex budget. Lite virrigt som ofta i EU-parlamentet, men huvudorsaken tycks vara att Frontex på sistone agerat alldeles för handgripligt vid somliga ingripanden. En del parlamentsledamöter ”uttryckte sin ’oro’ beträffande anklagelser om ’svåra och upprepade’ kränkningar av fundamentala rättigheter genom Frontex och beträffande information enligt vilken Frontex deltagit i pushback, d v s återbördande av migranter under användning av tvångsmedel. Fredagen den 29 april kom en grupp av europeiska media med ny information som tydde på att den libyska kustbevakningen under 2020 hade stoppat 12 000 migranter och därvid möjligen haft hjälp av information från Frontex. Att informera libyerna hör inte till Frontex uppdrag. Parlamentledamöternas kritik har i sin tur lett till en split inom EU-kommissionen där vissa kommissionärer ser i anklagelserna en smutskastningskampanj mot Frontex medan andra kräver större transparens. Till de sistnämnda hör den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson som utövar det politiska men inte det ’rättsliga’ huvudmannaskapet för Frontex. I december 2020 har generaldirektören för migrationsfrågor inom kommissionen, Monique Pariat, i sin sänt ett långt brev till Frontex VD Fabrice Leggeri där hon tog upp förseningar, brister och ’obegripliga tvekanden’ i ledningen av hans organisation.

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) håller på att undersöka förhållandena hos Frontex som en slags EU-medlare. Föremål för undersökningen är utan rangordning: mekanismen för hur påstådda kränkningar av grundläggande rättigheter ska behandlas; frågan om mobbning¸ om avsaknad av jämvikt mellan antalet män och kvinnor i ledningen; om förseningar vid anställning av personal med uppdrag att övervaka att grundläggande rättigheter beaktas.

EU-parlamentet kräver också regelmässig information om vilka operationer som genomförs, ett bättre skydd för anställda som vill uppmärksamma missförhållanden samt större transparens inom organisationen.” [Översättningen av olika stycken delvis i annan följd än i originalet].

Jag hade förväntat mig att informeras allsidigt av svenska nyhetsmedia såsom DN om Frontex göranden och låtanden. Genom artiklar av liknande slag som den in Le Monde. Inte genom upprepade snyfthistorier om förlista migrantbåtar och frivillighetsorganisationernas räddningsoperationer.

(i) https://sv.wikipedia.org/wiki/Frontex
(ii) https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/Budget/Budget_2021.pdf
(iii) https://www.dn.se/arkiv/debatt/frontex-granskontroll/


Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-05-02