Israel-Palestina: den internationella vanmakten

Rubriken till dagens ledare (2021-05-16) i franska Le Monde (i). För en gångs skull tar jag mig friheten att återge hela ledaren utan kommentar. Den talar för sig själv, icke minst genom att hålla sig till väsentligheterna.

Israël-Palestine: l’impuissance internationale

Ledare av Le Monde. Att kopplingen mellan diplomatikens ordval och den förfärande verkligheten på plats upphävts ifrågasätter regeringarnas trovärdighet. Denna vecka är det FN:s säkerhetsråd som illustrerar denna internationella maktlöshet.

Ledare. Är det reflexmässigt? Eller på grund av brist på alternativ eller rädslan för tomheten och generad tystnad? De västliga regeringskanslierna ackompanjerar den militära upptrappningen mellan de beväpnade grupperna i Gaza och Israel med sitt standardmässiga klassiska ordval. ”Återgång till lugnet”, uppmaning till ”dialog”. Bortkopplingen av det diplomatiska ordvalet från den skrämmande verkligheten på plats som har kunnat iakttas sedan många år tillbaka ifrågasätter regeringskansliernas trovärdighet. Denna vecka illustrerade FN:s säkerhetsråd den internationella maktlösheten.

Det är USA som stått för blockeringen. Ett sammanträde kommer äntligen att hållas på söndag. Men ett formellt uttalande, oavsett i vilken riktning, kommer knappast ha någon effekt. På samma sätt som andra kriser avslöjar den israelisk-palestinska konflikten en sak: det finns inget ”internationellt samfund”, utan en splittrad och plågad värld i konkurrens och utan ett dominerande maktcentrum. Covid-19 epidemin har påskyndat de klassiska multilaterala strukturernas sönderfall.

De splittrade och förstelnade européerna hörs ej. Vissa länder - i synnerhet Frankrike – fruktar att konflikten importeras till deras territorium på nytt samt en ökning av antisemitiska handlingar. Andra länder, såsom i Östeuropa, blockerar varje slags anti-israeliskt initiativ. Detta har lett till att EU avstått från att utöva minsta tryck på Israel samtidigt som ockupationen fortsätter utan ände och koloniseringen fortskrider. Medan Hamas raketer, som på ett cyniskt sätt avfyras på måfå på de israeliska städerna, utgör ett legitimt motiv för Israels militära reaktion. Problemet börjar när en stat förmår att se problemet endast utifrån ett enda perspektiv.

Extrem polarisering

En ny dimension som komplicerar läget har tillkommit: oroligheterna i Israels egna städer. Fram tills nu okända scener med lynchning och konfrontation mellan en judisk minoritet och upprörda araber utgör inte enbart en säkerhetsrisk för Israel. Den ifrågasätter även den nationella sammanhållningen och själva samhällsmodellen. Samexistens eller homogenitet? Demokrati eller teokrati?

I åratal har den israeliska högern hängivit sig åt stigmatiseringen av den arabiska minoriteten med rasistiska förtecken. Har västvärlden fattat hur mycket av detta gift som spridits? Tror man verkligen att ord endast har betydelse i den miljö där de sprids, i ett land där statsministern Yitzhak Rabin mördades 1995 genom en judisk extremist, långt före uppkomsten av dagens sociala nätverk. Denna extrema polarisering finns också i andra länder, till att börja med i USA. Men på grund av den historiska konflikten är läget i Israel mycket mer explosivt.

Den palestinska frågan väger tungt. Men den går inte att göra sig av med utan en politisk lösning. Vissa arabländer skulle gärna gå vidare och engagera sig i en historisk normalisering med Israel. Bidens regering påstår sig sakna en lösning av konflikten. I detta kan man se ett tecken på realism. Men tröttheten är en dålig rådgivare: Washington påminns alltid om sin roll som gudfar.

Vita huset har inte brutit klart och tydligt med Trumps era. Den senare har erkänt Jerusalem som Israels huvudstad, kapat den ekonomiska hjälpen till palestinierna och nekat dem politiska rättigheter av vilket slag det än må vara. Biden har visserligen känt sig tvungen att ge sken av att ta sig an frågan och skickat Hady Amr som särskilt sändebud till Israel. Men för att åstadkomma vad? Idag attraherar tvåstatslösningen enligt läroboken färre och färre övertygade och motiverade anhängare.


(i) https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/15/israel-palestine-l-impui...

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.