Invandringen till Japan sker utan politiska protester

Rubrik ur gårdagens DN (i). Så långt rätt. Fast om man läser vidare börjar man undra. Längre fram i artikeln står nämligen att asylpolitiken ”fortfarande är oerhört restriktiv”. Då är det knappast överraskande att japanerna inte protesterar mot en obefintlig (se nedan) invandring i ordets egentliga bemärkelse. När man läst artikeln färdigt har man förstått att den ”invandring” som DN skriver om är av ett annat slag än den som dagens Sverige bestås med. Den japanska ”invandringen” är nämligen ett tidsbegränsat uppehåll av utländsk arbetskraft på japansk mark för att serva den åldrande japanska befolkningen. Och då begriper man också varför befolkningens stöd för ”invandring” ökat kraftigt, så att majoriteten uppges vara positiv till den.

DN använder ordet ”invandring” helt enkelt fel. Medvetet skulle jag vilja påstå. För att bredda begreppet så att dess innebörd överensstämmer med tidningens Newsspeak.

Samma lurendrejeri med ordet ”migrant”. Som DN använder på följande sätt: ”Under de kommande tre åren förväntas 345 000 migranter komma från bland annat Filippinerna och Indonesien för att arbeta inom vårdyrken, jordbruk, fiske och andra sektorer där bristen på arbetskraft är stor i Japan.” Jag undrar hur någon fransman, engelsman eller tysk som kommer till Sverige för att arbeta skulle reagera om han eller hon kallades för ’migrant’.
Karta över Japan från 1600-talet (ii). Korea avbildad som en ö.

Men det är inte enda nyckelordet som getts ny betydelse. Vad sägs om att den utländska arbetskraft som beviljas temporärt uppehållstillstånd i Japan betecknas som ”nyanlända”?. Som om den bestod av afghanska ynglingar som lyckats ta in sig i Japan för att försörjas av japanska skattebetalare.

Värt att i sammanhanget informera om antalet utlänningar som beviljats asyl i Japan under perioden 2012-2018: år/ansökningar/beviljade ansökningar. Taget ur Wikipedias artikel om Immigration to Japan: 2012: 2 545/18; 2013: 3 260/6; 2014: 5 000/11; 2015: 7 686/27; 2016: 10 901/28; 2017: 19 628/20; 2018: 10 493/42.

Enligt Wikipedia är ”invandring eller immigration…en form av mänsklig migration och avser inflyttning och stadigvarande bosättning av utrikes född person i ett land.” Märk väl, stadigvarande. I motsats till temporär, vilket invandringen till Japan som avhandlas i DNs artikel avser.

Värt att nämna i sammanhanget är att Japan idag praktiskt taget saknar illegal invandring. När utländsk arbetskraft försöker stanna kvar då deras tidsbegränsade och icke förnybara uppehållstillstånd löpt ut ges de ingen pardon.(iii) Av den halva miljonen utländsk arbetskraft med tidsbegränsat uppehållstillstånd som arbetat i Japan under de senaste fem åren har praktisk taget samtliga fått lämna landet när deras arbetstillstånd löpt ut. De få som vägrar att resa hem befinner sig för det mesta i polisförvar tills de ändrar uppfattning. Inte nog med det, japanerna funderar dessutom på att kriminalisera ett illegalt uppehåll i landet.

Japan är inte enda landet med en rigorös arbetskraftsinvandringspolitik. Israel går på samma linje (iv), och förmodligen finns det fler länder.

(i) https://etidning.dn.se/2357/Dagens-Nyheter/366065/2021-01-06/17917313/In...
(ii) http://online.auktionsverket.se/1806/544693-hondius-map-of-japan-c-1606-20/
(iii) https://www.challenges.fr/monde/immigration-illegale-le-japon-reve-et-ca...
(iv) http://www.slate.fr/story/171645/israel-interdiction-relations-amoureuse...

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-01-07