Våra infoblad och skrifter

Lästips och Föreningen för Medborgarperspektiv producerar då och då diverse inlägg och informationsblad mm. som är offentliga och som vi gärna ser att de sprids. Denna information lagrar vi i detta arkiv där alla dokumenten är tillgängliga för nedladdning. Länkarna under här kan också kopieras och läggas in i andra dokument så att själva PDF:en inte behöver bifogas.
27 aug 2020 bytte föreningen namn till Föreningen för Medborgarperspektiv. I äldre dokument nedan kan det det gamla namnet Föreningen för Medborgarjournalism förekomma.

 1. Bilder för Lästipsdokument - Bilderna är avsedda för nya Lästipsdokument och visas nedan. De kan laddas ned via följande länkar:
  Vinjett med text.
  Logotyp1 för Lästips.
  Exempelbild för Lästips.
 2. Infoblad om portalen - En kortfattad information som kan skickas till intresserade.
  Dokumentet kan laddas ned som PDF här.
 3. Vi breddar valdebatten - Ett inlägg som vi skickat till ett antal medier för att informera om vår verksamhet.
  Dokumentet kan laddas ned som PDF här.
 4. Alla talar om trollen.. - En debattartikel som vi sänder till lämpliga medier
  Dokumentet kan laddas ned som PDF här.
 5. Se vad som finns utanför åsiktskorridoren - Ett "reklamblad" för Lästips.
  Dokumentet kan laddas ned som PDF här
 6. Analys av hur nya media hanterade valmånaden - En rapport som föreningen sammanställt från det urval av artiklar som gruppen gjorde under valmånaden 2018.
  Dokumentet kan laddas ned som PDF här.
 7. Snabba klimatfakta - Tjugo klimatfakta på en A4 (Kan även laddas ner som pdf här)
 8. Rekryteringspamflett - Kan laddas ner som pdf här
 9. Vad vi vill och vad vi gjort - En mer detaljerad beskrivning av vad Föreningen för Medborgarperspektiv vill åstadkomma och vad vi hittills gjort. Kan laddas ner som en A4 pdf här.

.

Bilder: