Dagens tips lördag 23-03-31 (Extra)

Det här gäller för insekter på menyn i EU

På senare tid har det diskuterats mycket om att ersätta kött som proteinråvara med insekter. Ett av skälen har varit att rädda klimatet. Hur nyttigt det kan vara bör diskuteras då den typen av mat är väldigt processad, dvs fabriksframställd i motsats till jordbruksproducerad, gärna ekologiskt, mat. Nya Dagbladet har en sansad artikel om sakfrågan. Eva Vlaardingerbroek har också åsikter i frågan

När ni ändå läser Nya Dagbladet så läs också om hur tidningen och dess ledningspersoner blivit behandlade av sin bank. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1