Dagens tips fredag 2023-03-17 (extra)

Ledaren 253 - Att man tar bankkollapsen som ett gott tecken för sänkta räntor

"För att man ska förstå varför, så måste man förstå ett par grundläggande saker. Till att börja med vad som skiljer banker från andra tjänsteföretag. Det är inte att man har enorma kassavalv fyllda med pengar, som kan plockas fram när kunderna efterfrågar dem."

Intressant och väl värt att ägna en dryg men spännande halvtimme åt.

Se vidare på SwebbTV

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1