Veckans krönika 23 november till 29 november 2019

I det feministiska, socialistiska Sverige - Det är som om kvinnorna omedvetet säger: vi vill inte ha det vi själva skapat

Vi inleder Veckokrönikan med en synnerligen intressant diskussion om varför Sverige, som tidigare var ett fungerande samhälle, aktivt finansierar sitt eget självmord. Fokus ligger på kvinnlig aktivism, eller socialistisk feminism. Laura konstaterar att ... ”skränfeminister är ju inte kvinnor utan vilsna varelser med bitterhet och hämnd och tillhörigheten i skränandet som drivkraft. RIKTIGA KVINNOR VILL HA MÄN VID SIN SIDA – MÄN MED SJÄLVFÖRTROENDE OCH MÅLMEDVETENHET.”

Utlandssvensk svarar att ... ” om kvinnorna har bestämmande politiskt inflytande kommer de över tiden att förvandla de inhemska männen till motsatsen till (män med självförtroende och målmedvetenhet). Det är en självförstörande process.”

Laura förtydligar ... ”det är inte kvinnor som vill ta över den politiska makten, det är feminister. Som ju är vänster/liberaler av någon sort och som sällan trivs med sig själva o livet. Det syns t.o.m. ofta utanpå.”

Att Laura skiljer mellan kvinnor och feminister är intressant. Det ”syns t.o.m. ofta utanpå” att feministerna inte trivs med sig själva. Tenderar feminister att lida av någon psykisk defekt/brist, exempelvis brist på/avsaknad av empatisk förmåga? Här finns ett intressant forskningsfält. En stötesten är dock att kvinnorna, i meningen icke feminister, ofta tenderar att anpassa sig till/underordna sig de mer militanta feministerna och deras vilseledande, urspårade, abnorma, perversa föreställningsvärld.

Utlandssvensk utvecklar sitt resonemang ... ”alla verksamheter där kvinnor får bestämmande inflytande drabbas av feminisering, det har inget att göra med andelen som kallar sig feminister. Se bara på till exempel polisen. Eller universiteten. Eller kyrkan. Eller på hela landet Sverige. Hela västvärlden är feminiserad och hela västvärlden håller på att begå självmord. SVERIGE ÄR MEST FEMINISERAT OCH BEGÅR SJÄLVMORD SNABBAST.”

Fredrik Östman hävdar att ... ”feminismen är en sjukdom där kvinnor inbillar sig att de måste bete sig som män, men de klarar inte av det, utan håller fast vid sitt kvinnliga synsätt att endast högstatusmän räknas eller ens syns. Alltså försöker de bete sig som högstatusmän. Ingen feminism kräver kvinnlig rättighet att få bli lågstatusincel (Red. incel = ofrivilligt celibat), avloppsrensare, alkis, våldsbrottsling, våldsbrottsoffer, ställningsbyggare, stenläggare och så vidare. Nästan ingen feminism försöker få kvinnor att dricka öl, snusa, klia sig offentligt, klä sig i trasor och svära som en borstbindare. Kvinnor beaktar inte lågstatusmän ens sedan de har gjort sig till feminister och därmed FALSIFIERAR de den tes som de bygger denna feminism på.”

Här kommer argumentets kärna, levererat av Tom Crean ... ”En karikatyr som det är lite svårt att bena ut, exempelvis kan man notera att sätter man ett antal unga kvinnor tillsammans så dröjer det inte länge innan de intrigerar, mot män visst, men ännu mer mot andra kvinnor. Varför gör de detta, vad är priset de tävlar om? De tävlar så klart om att vara så attraktiva så möjligt för en arketypisk man, detta vet feministerna, och de mest militanta kan inte förlika sig med sin natur och blir hatiska mot män , de blir så klart också socialister. MAN FÖRNEKAR HELT ENKELT DEN MÄNSKLIGA NATUREN. Så det har blivit ett mycket starkt band mellan feminism och socialism och verklighetsfrämmande utopism i alla dess former, nu tydligast sedd i klimathysteri. Allt hänger samman.”

”Vi lever så i vad som är DAGENS MANIFESTATION AV SOCIALISM: pkism-feminism-ekofascism-kristendomshat-hat mot väst och vita män. Detta har gjort att vi fått massinvandring och det är ett generellt problem men Sverige är värst ute, men vad kan man notera? Socialismen har gjort det till en tillgång att MÄN SKALL VARA SVAGA, det är på ytan vad som eftersöks, men den mänskliga naturen är vad den är, och i det OMORALISKA VAKUUM som uppstått, där svag är stark, där kriminella är mer värda än barn och gamla, så har vi fått MASSINVANDRING, men inte vilken som helst, utan det är exakt den gruppen som talar till det vakuum som uppstått, de mest odisciplinerat våldsamma männen på jorden, arga dibarn. Det är som om kvinnorna omedvetet säger: VI VILL INTE HA DET VI SJÄLVA SKAPAT.

Utlandssvensk instämmer ... ”det är pga. detta som bestämmande KVINNLIGT INFLYTANDE LEDER TILL NATIONELLT SJÄLVMORD. Kvinnor som får makt, inleder en feminiseringsprocess av de inhemska männen. Men ju längre denna pågår, desto mer börjar kvinnorna att förakta resultatet av sitt eget arbete.”

”Det går inte att begripa denna dynamik om man utgår från att kvinnor verkligen vill ha det de säger att de vill ha. Men om man istället utgår från att det som sker är att KVINNORNA TESTAR män hela tiden, går det att förstå. På individnivå kallas dessa test ”shit-test” eller ”fitness-test” och det finns ganska mycket skrivet om dem. När kvinnor deltar i den politiska processen, äger dessa tester rum på gruppnivå och det finns inget som stoppar dem.”

”Detta är den enda rimliga förklaringen jag har hittat till att de aktiva FEMINISTERNA OCH GRUPPEN YNGRE KVINNOR NU ÄR SÅ ÖPPET POSITIVA TILL ISLAM. De har hållit på att testa de västerländska männen i flera generationer och vi bara misslyckas. Så dyker det upp en ny grupp som bara benhårt vägrar att böja sig för kvinnornas test. Bingo! Att det blev just muslimer är bara en slump. De hade reagerat likadant inför någon annan grupp män som UPPRÄTTHÅLLER TRADITIONELLA KÖNSROLLER.”

TC framhåller att feminismen hänger intimt samman med socialismen … ”HYLLANDE AV SVAGHET FÖR POLITISK PROFIT, det ena behöver det andra. Det är ju självklart att de mjukaste mest synliga manliga aktivisterna (Red. exempelvis Stefan Löfven som agera frontfigur för aktivisterna) är ett undantag men socialismen-socialdemokratins totala indoktrinering har gjort att vanliga riktiga män, ta Hoa Hoa, är totalt lurade och har därmed inte deltagit i den politiska processen.”

”Det verkar därför nästan ostoppbart att kvinnorna tillsammans med socialisterna driver fram ett nytt CIVILISATIONERNAS KRIG MELLAN DÅ KULTUR X OCH VÄSTVÄRLDEN, och i öppen konflikt så är ju utgången given. Väst vinner med lillfingret, bara vi kastar av oss all socialism och liberalism och annan utopism. Det är dock häpnadsväckande att inte ens denna våldtäkts- och misshandelsvåg av kvinnor som drar över Sverige väcker kvinnorna. Ta den senaste som blev mördad, alla borde veta vad förövaren heter i förväg, men det verkar inte så, och endast alternativmedia skriver ut det.”

Laura skriver att naturlig rivalitet och samarbete finns inom könen ... ”visst kan man se en rangordningskamp mellan kvinnor, där status mäts mer i yttre fysiska faktorer än annat, särskilt i unga år, men kvinnor har också långvarig nära vänskap och kan samarbeta smidigt och effektivt i många sammanhang. Både rivalitet och samarbete är ursprungligt, både inom könen och mellan könen, tror jag. Män ”tuppar sig” och konfronterar varandra, men kan också bilda starka team för gemensamma mål.”

TC replikerar ... ”visst, men min poäng är att målet för kvinnor är att träffa vad de uppfattar vara en duglig man (och män söker en kvinna som man tror kan producera barn). Socialismen i Sverige har gjort att dessa IMPORTERADE DIBARN framstår som starka för många kvinnor men de är ju hjälplösa bidragstagare som agerar våldsamt endast för att det uppmuntras av staten. En Bolsonaro (Red. Jair Bolsonaro, Brasiliens president sedan 1 januari 2019) hade lätt kunnat kuva dem.”

Utlandssvensk skriver att kvinnor utsätter sina män för ”shit-tests” ... ”hela VURMEN FÖR ASYLSÖKARNA OCH ISLAM kan man se som ett gigantiskt ”shit-test” från det kvinnliga etablissemanget. Hur svarar den svenske mannen upp till detta test? Är han redo att bli utbytt eller har han stridsvilja? Vi skulle som manligt kollektiv passera testet om vi nu med kraft sa åt kvinnorna att kliva åt sidan. ”Det här tar vi hand om. Vår tur att hantera situationen. Vi ser ett försvarsbehov, vi män löser detta.” Detta verkar inte ske, inte i Sverige i alla fall. Det betyder att den svenske mannen som kollektiv ”failar” och inte kommer att vara livskraftig, tror jag tyvärr till min stora sorg.”.

TC har en genomtänkt uppfattning ... ”för det första, endast för svenska män kan detta ”shit-test” komma som en överraskning, men ok. Det jag inte gillar är att vi så ofta lastar oss själva, varför slänger vi inte ut dem! Jag tycker detta missar att vi idag har en stark stat som vi har avhändat oss enormt mycket ansvar till, bland annat försvar och polis. När då vänstern mycket mera slugt än högern förstod hur man infiltrerade denna stat och detta idag är ett fullbordat faktum så är det ju så att VI NU STYRS AV REGELRÄTTA FÖRRÄDARE SOM HAR STATENS MAKT BAKOM SIG.

”Så man kan möjligen lastas för att man inte såg förräderiet komma men det kan ju ses i nästan hela västvärlden så man är ju inte ensam om att ha missat det. Hysterin i USA om Trump är ju för att förräderiets frammarsch kom av sig lite, men kämpar det gör aktivisterna. Det är ju lättare sagt än gjort att ORGANISERA EN NY STAT när det redan finns en, men om den demokratiska vägen inte snart bär frukt så är väl det vad som sker stegvis. Vi får inte glömma att VI STYRS AV FÖRRÄDARE.”

Utlandssvensk tar upp förslaget att organisera en ny stat … ”kanske, om vi har tur. Jag har skrivit ganska mycket om SEPARATISM och har väl fortfarande ett visst hopp. Men om detta blir realiserat, måste vi rimligen ta oss en väldigt allvarlig funderare på vad som gick fel för att kunna UNDVIKA SAMMA MISSTAG. För vi är väl eniga om att det är uppenbart att något har gått väldigt, väldigt fel. Det är INTE normalt att fungerande samhällen aktivt finansierar sina egna självmord. Ska man förbjuda socialism? Ska man ha demokrati alls? Med eller utan kvinnlig rösträtt? Osv, osv.”.

Fredrik Östman ... ”det där är bara en fråga. Antingen förbjuder man socialism, eller också skippar man det där med demokrati. Helt självklara inskränkningar i statens maktbefogenheter, uppenbara antitotalitära bestämmelser, gör socialismen helt omöjlig. Socialisterna i USA angriper i första hand konstitutionen, ty de vet att det är det första och viktigaste hindret. Nu tycks ju Gud ske lov Högsta domstolen vara räddad i någon generation! Men SVERIGE SAKNAR SÅVÄL DEMOKRATI SOM KONSTITUTION.”

Utlandssvensk ser effekten av feminiseringen av samhället ... ”man kan se flera processer som alla leder i samma riktning, till exempel kan man observera: 1. Kvinnor tar över och feminiserar grundskolan. Färre pojkar lyckas då. 2. Kvinnorna tar över universiteten och feminiserar dem. Färre män lyckas och på sikt vill många inte ens gå på universitet. 3. Andelen kvinnor som tar högre examen ökar stadigt, samtidigt som kvalitén på utbildningarna faller dramatiskt. 4. Män hamnar i minoritet i högstatusjobben och vi får då samma dynamik (som i med fallet med läkarna, dvs. en högre andel kvinnliga läkare som jobbar betydligt färre timmar än männen.)”.

”Sen kan vi också observera hur snabbt till exempel universiteten faller ner i rent vanvett. Eller hur kyrkan förvandlas till en lesbisk freak show. Eller hur polisen helt förlorar förmågan att hantera ”riktiga” brottslingar men blir bra på att jaga dissidenter. Osv, osv.”. (Red:s kursivering)

Martin Armstrong skriver i fri översättning att ... ”alla socialismens löften smulas sönder och faller till marken. Regeringar (som driver en socialistisk politik) blir allt mer aggressiva för att kunna driva in allt högre skatter i ett desperat försök att behålla makten. Det kommer att misslyckas. En konsekvens blir ökade separatistiska rörelser och allt mer våld.”

En tänkbar utveckling är regionalisering och separatism, kompetenta människor söker sig till framgångsrika regioner, regioner som selekterar vilka invandrare som är eftersträvansvärda. Det kommer bli en uppdelning och konflikt mellan de kompetenta människorna och olika former av bidragstagare. Det är främst socialister och feminister som har ställt till det, inte bara för motståndar-/dissidentsidan, utan även för sig själva och sina barn. Vilken relation kommer dessa barn ha till sina föräldrar i framtiden? Att socialismen är ett misslyckande (socialismen fungerar inte och behövs inte i välfungerande kapitalistiska samhällen, se nedan) kommer framstå som uppenbart för de flesta, vilket typ av samhälle kommer att utkristalliseras efter socialismens fall?

Jan Hyllengren noterar att Jordan Peterson uttrycker att ”socialister hatar rika mer än de känner för fattiga”.

Socialismen är en dysfunktionell ideologi, långt mer än 100 miljoner människor har mördats i socialismens namn. Varje människa som betraktar sig som normal borde arbeta för att avskaffa socialismen. I Sverige agerar 7-klövern som en Quisling-regim, styrd av vänsteraktivister. Journalister inom etablerade media som inte påtalar det pågående folkmordet, att svenskarna behandlas som andra klassens medborgare i sitt eget land, är att betrakta som medbrottslingar.

TC ser … “socialismen som problemet, den bortförklarar alltid ondska och svaghet och behöver offer, socialismen fungerar inte och behövs inte i välfungerande kapitalistiska samhällen. Så denna socialism brett förstått har bortförklarat dysfunktionalitet och har tillåtit en NY TYP AV DIBARN på staten, dels bidragstagarna så klart, dels alla kriminella som får frisedel när man egentligen borde sätta in militär och skjuta skarpt.”

”Kvinnor dras till de som uppfattas som starka så eftersom dibarnen som gapar och skriker och slår ner försvarslösa klarar sig bra under modern socialism, eller pk-ism, så uppfattas de som starka, men ... de hade lätt kunnat kuvas och skickas hem om bara man kan kasta de styrande socialisterna ur sadeln ...”.

Utlandssvensk skriver ... ”reflektera över vår historiska relation med Islam. Ett nästan evigt krig under mer än 1000 år. Nordafrikas fall, korstågen, Reconquista, Konstantinopels fall, belägringen av Wien och ständiga slavräder i både öst och väst. Alla var inblandade, tom. den svenska flottan mot berberna. Sen vinner vi! Efter WW1 var de helt besegrade! Det var inte illa!”
”Men sen dröjer det bara cirka 50 år innan vi börjar släppa in denna eviga fiende i våra länder, dvs. exakt det som vi hade offrat floder av blod under oräkneliga generationer för att slippa. Hur är det möjligt? Vad hade förändrats hos oss som gjorde ett sådant uppenbart självmordsbeteende möjligt? Och vad är det som fortfarande paralyserar de som alltid hade kämpat mot muslimerna, dvs. de västerländska männen?”

Utlandssvensk utvecklar ... ”Tyska eller svenska eller franska män kan LÄTT göra upp med kultur x, om vi vill. Men det är något som paralyserar oss. Jag känner många tyskar och britter och de är precis lika kuvade och handlingsförlamade som de svenska männen. ... Det är en process, VARJE GENERATION BLIR MER FEMINISERAD. Detta påverkar även männen i väldigt hög grad och de blir mer och mer mjäkiga. Vilket i sin tur leder till att kvinnorna börjar se ner på dem och längta efter ”riktiga män”. I detta ligger den kvinnliga rösträttens moment 22 och om du grubblar lite kring detta kan du nog klura ut varför feministerna nu vill bli muslimer.”

Slutligen är det väl uppenbart, enligt Utlandssvensk, att de svenska kvinnorna inte kommer lyckas ”frigöra” MENA kvinnorna. Feministerna vill motsatsen, de verkar bokstavligen längta efter burkan. I hela Västvärlden ser man en väldigt tydlig och snabb islamisering av nästan alla feministiska organisationer. Feministerna hatar inte män, de HATAR BARA VITA MÄN. Den som vågar, kan ju fundera över varför det är så.”

Socialism i feministisk språkdräkt styr staten. Tom Crean skriver att … ”attack från vänstern, de ser inte poängen med varken friheten eller att alla är skapade till guds avbild, man jobbar hela tiden på att skruva tillbaka tiden till före antiken och kristendomen, till despoti och tyranni. Den amerikanska konstitutionen knakar i fogarna pga. vänstern men håller än. Ta till exempel det man ofta talar om ”checks and balances” för makten, att de viktigaste med ett styre är att det BEGRÄNSAS.”
”(i Sverige) ... insikten om att statens makt måste begränsas finns inte, då vi har motsatsen till filosof-kungar och upplyst adel, vi har kakokrati och malokrati istället för meritokrati och grekernas naturliga lag eller gud som moraliskt överhuvud. Att i denna situation tala om att vi skall ge staten i uppdrag att utkräva MER skyldigheter kommer bara att slå bakut, det blir garanterat mer skyldigheter för oss arbetande svenskar. Det är dessutom bara ännu en utopi, för fienden styr. Innan fienden kastas ur sadeln kommer inget att hända. Låt oss fokusera på det.”

Sixten Johansson hävdar att ... ”både samhällsvetarna och folket bör granska och dra lärdom av att SVERIGES MISSLYCKADE STATSSKICK har frambringat en oduglig, hjärntvättande och samhällsdestruktiv härskarklass, som kunnat avhända sig allt normalt vuxet ansvar och omdöme. Hur kunde denna kartellisering och hegemoniskt feminfantiliserade tankevärld och praktik uppstå? Hur skulle dagens demokratur kunna avskaffas? Vilka grunder borde ett säkrare och bättre statsskick bygga på för att förhindra liknande katastrofala följder?”

Martina anser att ... ”det enda som påverkar etablissemanget är när allt fler flyttar utomlands och betalar skatt där istället. Etablissemanget måste svältas ihjäl, det är enda vägen till förändring.”

TC konstaterar det uppenbara att ... ”Sverige är ett skämt, det enda bra med situationen är att det nu inte finns ett enda land som socialister kan peka på som lyckat.”

Tom Crean... ”anser att vi för länge sedan nått ett tillstånd där staten blivit folkets fiende, en utopi-fabrik där svenska folket bara är ett hinder. ... Vi har nått det stadium som är inkorporerat i USA:s konstitution via John Lockes visdom, nämligen att MEDBORGARNA I DENNA SITUATION INTE LÄNGRE ÄR BUNDNA AV STATENS LAGAR OCH FÖRORDNINGAR UTAN ÄR FRIA ATT GÖRA DET SOM KRÄVS FÖR ATT BYTA UT LANDETS LEDNING.”

Nils-Eric Sandberg ställer frågan vem skapar jobben? ... ”Huvuddelen av de svenska innovationsgrundade företag som expanderade kom ... till för hundra år sedan. Volvo grundades 1927 som dotterbolag till SKF. SAAB kom till på slutet av trettiotalet. Under efterkrigstiden har två storföretag skapats på svenska innovationer: IKEA och Tetra Pak. Båda har tvingats lämna landet på grund av de svenska skatterna.”

”Den svenska industripolitiken startade 1970. Då föll tillväxten från 4,6 procent per år under 1960-talet till 1,2 procent 1971. Investeringskvoten, det vill säga investeringarna som andel av BNP, föll från 24 procent på 1960-talet till 14 procent. Facket drev igenom löneökningar på 15 procent. Ovanpå detta fördubblade regeringen löneskatten. Följden blev att storföretagen höll på att gå under. Regeringarna försökte rädda situationen genom att devalvera, om och om igen. S-regeringen startade Statsföretag som skulle skapa sysselsättning. Problemet är att ett statligt företag har statskassan i ryggen och därmed aldrig konkurrerar med de privata företagen på lika villkor.”

”Statsföretag köpte upp rader av privata företag och la ner flera av dem. Statsföretag startade ett särskilt planeringsföretag som skulle identifiera framgångsrika branscher. Det hette ”Rationell Planering AB”. Efter ett par år gick det i konkurs. I Statsföretags redovisning kunde man läsa: ”Avvecklingen av Rationell Planering AB fortgår planenligt”. Så var det med den aktiva industripolitiken.”

Tom Crean ... “Christoffer Caldwell analyserar varför socialismen i svensk version dominerat så totalt och inte än imploderat. Huvudanledningen var att det fanns så mycket att parasitera på, främst en arbetsam foglig befolkning och dessa företag som skapades innan socialdemokratin.”

A hävdar att ... ”om man håller sig till sanning ... så behöver man aldrig svälta. Allt som människan behöver för att leva finns på jorden, men BARA om man håller sig till sanningen ... Man skulle kunna se sanning och lögn som en beskrivning av mänskliga handlingars verkningsgrad. Lögn/vanföreställningar minskar verkningsgraden, och mer sanning ökar den. Under någon punkt går det inte att leva alls, alltså dör människorna då, som tex under Stalin, Mao eller Hitler. Men det finns massor av andra för oss inte lika kända spektakulära exempel, mängders mängder, ända ner till den enskilda individen ...”.

Jan-Olof Sandgren skriver att vi måste ta hand om korna i första hand ... ”veterinären berättade hur en lokal ledare vädjade om hjälp att få fram foder åt korna. Ett ögonblick tror jag att jag hört fel. Är verkligen foder åt korna det mest överhängande problemet, när tusentals barn dör inför våra ögon? ... Jag skulle tro att byhövdingen resonerade ungefär så här: Dör barnen är det förvisso en katastrof, men om tio år kommer en ny generation barn att leka på bygatan, förutsatt att korna får tillräckligt med mat. Men om korna dör kommer människor att flytta härifrån, betesmarken övertas av någon annan och byn kommer snart inte att existera.”

Utlandssvensk kommenterar ... ”det är utmärkt att försöka att lära sig av erfarenheterna från andra länder och samhällen. Men den viktigaste lärdomen här är, enligt mig ... att den lokala ledaren var intresserad av de lokala korna, inte någon annan folkgrupps kor. Detta är sunt och friskt!”

”... Veterinären har missförstått det mest grundläggande ansvar som finns, nämligen att prioritera sina egna barn och sin egen grupp. Ingen annan kommer att prioritera de svenska barnen om inte svenskarna gör det. För att KUNNA GENOMFÖRA VERKLIGEN FRUKTANSVÄRT ONDA HANDLINGAR, krävs det oftast att man är helt övertygad om att man är god. Dagens vuxna svenskar genomför nu, som grupp betraktat, den absolut mest monstruösa handlingen i världshistorien. Vi OFFRAR VÅRA BARNBARN till ett helt fruktansvärt öde, helt utan yttre tryck eller tvång. Detta är så genomruttet att det förmodligen hade varit omöjligt att förklara för de flesta folk som har levt innan oss. Det är all ”time low,” utan konkurrens. Men de som aktivt eller passivt ger sitt stöd till detta, är genomgående helt övertygade om sin egen moraliska förträfflighet. De är minsann inte elaka rasister eller egoister ...”.

TC skriver att ... ”vi styrs av förrädare och aktivister överallt som ALLA vill ha det så här. De har så självklart och uppenbart förstört Sverige för egen vinning och sina vansinniga utopiers skull, men det svåraste av allt för många det är att erkänna att vi alla HAR EN FRI VILJA, att de ville och vill detta. Så dessa aktivister ... måste bort och en sanningskommission inrättas där brotten mot svenskarna som skett under den senaste 35 åren utreds. Vi kan ta kriget i Jugoslavien som startpunkt men det började förstås tidigare.”

”... alla AKTIVISTER har som huvuduppgift att RADERA Sverige och svenskarna från jordens yta, de gör alla vad de kan, vårt största problem är att vi inte inser detta. Jag hoppas att SD då de får makten omedelbart börjar att rensa ut och bokföra aktivister. Att radera statliga mailarkiv skall medföra fängelse i 10 år.”

Enligt kristen tro finns sant och falskt och människans uppgift är att söka sanningen, en uppfattning som går rakt mot postmodernismens tes om att all kunskap är socialt konstruerad. Fysikprofessorn Alan Sokal har visat att publicerbara artiklar inom postmodernism inte går att skilja från parodi och narr av detsamma. Stephen R. Hicks (2017, s. 194) konstaterar att ... ”utbredd förnuftsskepsis i kombination med socialismens kris var de faktorer som krävdes för att postmodernismen skulle uppstå.”

Fredrik Östman skriver att ... ”postmodernisterna säger inte att det inte ovedersägligen kan fastslås vad som är sant. De säger att vad som helst ovedersägligt kan fastslås som sant. Det är något helt annat.” I annat fall får inte postmodernisterna ihop sin marxistiska utopi.

Tom Crean förklarar att ... ”den vetenskapliga metoden uppstod inte ur intet, den kan själv sägas vara sprungen ur naturlagarna som grekerna omskrev, att forma en flintyxa, den kan inte huggas på antingen ett kapitalistiskt vis, eller ett socialistiskt utan endast efter naturens regler.”

”Upplysningens verkliga bidrag till detta är att blanda bort korten och återinföra kaos som människorna själva skall orientera sig i, och det i sin tur har medfört de värsta massmorden i historien, OCH den största resursförstöringen, under just socialism, för om ingen styrande princip finns, ingen mening, vad skall hindra att endast makt betyder något, och att de som förstår detta kommer att styra? Så jag ser vår tids stora problem att folk TROR sig använda den vetenskapliga metoden, men gör motsatsen.”

”Det experimentella utfallet vad gäller socialism är ju solklart! Principen som leder till ekonomisk kollaps, förtryck och massmord är också solklar för man följer en utopi, man BÖRJAR MED SLUTRESULTATET och människor blir bara ett hinder. Det är inte relativt ... utan det finns något som är rätt, som man kan söka, DET är den vetenskapliga metoden.”

Tom Crean ... “Vi styrs av aktivister, vänsteraktivister, och det som driver mig mest det är att få ”vår sida” i bred mening att inse att DE VILL HA DET SÅ HÄR, våra mål sammanfaller inte, och ALLT HAR SETTS FÖRUT. Var har det varit så att man aktivt velat hålla folk nere, under vilket system sköt man av intelligentsian och de produktiva? Någon? Vi har sett detta förr, de vill ha det så här betyder i detta fall att de vill att våra barn inte skall veta något, inte kunna tänka, utan istället bli historielösa slavar till staten. (Red:s kursivering) Det finns inget slumpmässigt över det utan det socialdemokratin (och idag hela 7-klövern) gör är bara att lägga ett kalkeringspapper över kommunismen, de har en mall att följa.”

”Det är en självklar sanning som inte behöver debatteras om, barn lär sig bäst av en vuxen som vet bättre, men de som styr är intresserade av motsatsen, att KAOS SKALL RÅDA I VÅRA BARNS HUVUDEN. Vi har sett allt förr. Stalin gjorde exakt det som skolverket sysslar med och drömde hela tiden om lojala minioner (Red. Minions är en film som handlar om minions. Historien om minionerna börjar vid tidernas begynnelse. De gula organismerna börjar utvecklas, ständigt på jakt efter att tjäna den mest avskyvärda av mästarna).”

Lars Bern tar upp frågan om Sverige har yttrandefrihet ... ”politikerna i Sverige kritiserar med rätta att yttrandefriheten är beskuren i Ryssland och Kina, men det är den i Sverige också, även om politikerna klär den i andra ord. Har du fel värdegrund får du inte delta i vissa aktiviter i samhället. Har du fel värdegrund blir du utslängd från fackföreningarna. Har du fel värdegrund förlorar du ditt jobb, etcetera. Vad är en värdegrund? Det är åsikter (en värdegrund består av åsikter)! Det är bara en omskrivning av ordet ”åsikter”. Människor som har andra åsikter än etablissemanget har ingen frihet i Sverige. Vi har inte åsiktsfrihet (yttrandefrihet) längre. Inse det, det är slut med det. Vi har medier som ”jamsar med” det här, som bara är propagandaorgan för den etablerade åsikten, den etablerade värdegrunden. Kom ihåg att ni kan sätta likhetstecken mellan värdegrund och ordet ”åsikt,” det är precis samma sak ... Sverige har upphört att vara ett land där man har åsiktsfrihet, vi är inte ett dugg bättre än Ryssland, Kina och andra diktaturer där man förtrycker åsiktsfriheten. Men vi gör det på ett lite annorlunda sätt, men effekten är densamma. Folk vågar inte längre uttrycka sina åsikter i Sverige”

Demokrati förutsätter yttrandefrihet, Sverige har utvecklats till att bli en socialistisk, totalitär stat. Martina skriver att ... ”alla politiker i en demokrati är till för att gynna medborgarnas intressen. Och ingenting annat. Att hävda den här självklarheten, det demokratiska systemets grundbult, brukar ibland kallas ”civic nationalist” på engelska. Men det finns inget nationalistiskt med det överhuvudtaget, det är helt enkelt bara att kräva att politiker gör sitt jobb, att politiker undviker att begå förräderi.”

Palle9 skriver att ...”hyckleri och lögner är vänsterns signum då som nu.” Om man betänker att vänstermänniskor tenderar att vara skickliga på att manipulera sanningen så krävs det att motståndssidan, verklighetens folk, eller de konservativa, dels avslöjar hyckleriet och lögnerna, dels förmedlar avslöjandena till den breda allmänheten. Vilket i sin tur kräver grävande journalistik och en tv-kanal som vänder sig till den breda allmänheten. (Red:s kursivering)

Kimberley Strassel konstaterar att socialism handlar om makt och kontroll, motsatsen till demokrati och yttrandefrihet. Hon påpekar något som är väsentligt, de konservativa har inte lyckats formulera ett attraktivt, sammanhängande alternativ till socialismen. Man har misslyckats med det politiska ledarskapet. Det gäller inte enbart att avslöja socialismens hyckleri och lögner, utan det gäller även att förklara och presenterar att tilltalande alternativ. Det konservativa budskapet behöver förpackas på ett för unga människor pedagogiskt tilltalande sätt.

Veckokrönikan avslutas med Den där Tom Crean som ställer frågan ... ”ser vi mönstret än? ... Ingen vill ta hit mängder med fattiga kineser (utom kultur x), eller fattiga från Burma (utom kultur x) eller kanske fattigt folk från Filippinerna som talar engelska. Ej heller från Ukraina osv, nej svaret är uppenbart, aktivisterna som styr drivs av hat, de är i kulakmördarfasen och försöker ORSAKA VÄST OCH VÄSTLIG KULTUR SÅ MYCKET SKADA man kan, ta Carl Bildts perversa utspel om att vi skall ta hit IS-mördare, kan det bli tydligare? Nej, inser man inte att de som styr är våra fiender och vill ha det så här så bär man en slavmentalitet.”

Vänsteraktivisterna är på väg att skapa ett u-land av Sverige, detta budskap måste förmedlas till svenska folket!
Stöd Swebbtv!