I en DEMOKRATI byter folket ut politikerna - I Sverige byter politikerna ut folket


En kort och kärnfull sammanfattning
Av Hembygdsvårdaren i Dalom 20210318
Att i Sverige stoppa den långtgående islamiseringen är lika viktigt som att stoppa nazismen. Tyvärr förstår inte den på folket parasiterande regeringen detta!
Politisk islam (islamism) har med jihad (strid för islams utbredning) genom sekler mördat 270 miljoner, troligen fler än nazism, kommunism och fascism tillsammans (Ref Center for the Study of Political Islam)
Europas mest muslimska land Sverige har, efter 100 000 immigranter i snitt per år sedan år 2000, nu 50% fler muslimer/islamister per innevånare än något annat EU-land (Ref Pew Research Center).
Importen kostar var och en av 5 miljoner förvärvsarbetande svenskar i snitt 1000 kr i månaden (Ref Svenska budgetar för immigration och integration och del av biståndet 2015-2021).
Det politiska vänsteretablissemanget i Sverige agerar landsförrädare; åsidosätter, mobbar och diskriminerar det egna folket till ekonomiskt, fysiskt och psykiskt lidande. Detta genom att locka med gratis “all inclusive”, genom kollaborering med företrädare för politisk islam, etc. Outhärdligt lidande åsamkas folk på bägge sidor i kollisionen mellan helt skilda världar, vilka inte låter sig förändras och därmed ej integreras, än mindre assimileras.
Allt elände är skapat ur vänsterpolitikers egen vinning och galen maktfullkomlighet, följande mantrat:
"Skit detsamma hur det går med svensk kultur, bildning, lagstiftning, rättsväsende, ekonomi, skit detsamma med hela nationen. Vi importerar vad som helst (t o m lättmanipulerade analfabeter) bara vi får röster och politiska (islamparti-) samarbeten, bara vi får behålla makten intakt utan att bli fällda i folkdomstol - Skit detsamma om det för Sverige går åt h-e."
Eftersom ca 77% av av 2 miljoner svenska immigranter sedan år 2000 är muslimer, och minst ca 70% av dessa önskar sharialagar (Ref till enkäter), är idag Sverige befolkat med (70% x 77% × 2 miljoner =) ca 1 miljon presumtiva islamister.
Politisk islam är självgående och självuppfyllande för sin utbredning. Sker medelst kvinnoförtryck och jihad som uppoffringar och därefter himmelska belöningar för detta i all evighet. Således ett win-win för både politisk islam och dess undersåtar.
Förbered dig (preppa dig) inför vad som kan komma ur sprängkraften i ovanstående explosiva adaptering. Kan räcka med självantändning bland missnöjda.
Det politiska experimentet riskerar att föröda vårt samhälle intill förblödning!


Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Hembygdsvårdaren i Dalom 2021-03-21