Hot mot den akademiska friheten

Låter Engelking och Grabowski bekant? De var om dem mitt förra inlägg ”Att få bakläxa” handlade. Förintelseforskarna som i en vida spridd rapport beskyllde en avliden person som inte kunde längre värja sig för krigsförbrytelser. Trots att han hade blivit frikänd av en polsk domstol efter krigsslutet och trots att Engelking och Grabowski inte kunde uppvisa ny bevisning. Som tur eller otur, beroende på ur vilket perspektiv man ser på saken, fanns en efterlevande släkting som stämde Engelking och Grabowski inför polsk domstol för förtal av avliden och fick rätt.

Icke förty brer dagens (2020-02-12) DN på ytterligare. Lägligt nog har man kunnat hitta sju namngivna kollegor till Engelking och Grabowski som ser den akademiska friheten hotad. Nytt för mig att den akademiska friheten numera anses innefatta rätten att förtala avlidna. Åtminstone inom den bransch som forskarna är verksamma.

Märkligt att forskarna inte ens nämner den förtalade personen vid namn. Utan framhåller med emfas att den i artikeln ej heller namngivna kvinnliga släktingen som stämde Engelking och Grabowski vid sin talan stöddes finansiellt av en polsk högernationalistisk rörelse, Polish League against Defamation, med ”nära kopplingar till det polska regeringspartiet”. Jag har ingen uppfattning beträffande nämnda polska organisation, men likheten av namnen får mig att tänka på den vida kända och mer än 100 år gamla Anti Defamation League (i), som enligt Wikipedia ”är en internationell icke-statlig organisation med säte i New York. ADL grundades av B'nai B'rith 1913 med syfte att stoppa ’förtal mot det judiska folket och annan diskriminering’. ADL har 30 regionala avdelningar i USA och även avdelningar i Israel, Italien och Ryssland”. Vilket innebär att den akademiska frihetens försvarare synes förmena polackerna något som ingen vettig människa (ursäkta uttrycket) ifrågasätter när det gäller judar.

De sju forskarna menar att ”kritisk granskning och debatt är livsnerven i all vetenskap och forskningsresultat kan och ska diskuteras också utanför akademin men forskare ska inte ställas inför rätta eller på andra sätt hotas för att det skött det vetenskapliga hantverket och därmed kommit till andra resultat än de politiskt påbjudna.” Jag hade kunnat hålla med forskarna ifall de hade granskat beslutet i rätten och därvid funnit faktafel eller en felaktig juridisk bedömning. Som de i så fall borde redovisat. Men icke!

Skäms! Både DN och ni som kallar er för forskare.

(i) https://www.adl.org/

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-02-12