Har ni kollektivavtal?

Jag ska fråga nästa gång. Susanne Nyström tycker att det är min skyldighet att fråga när jag anlitar arbetskraft. För gör jag inte det så riskerar skuggsamhället att slå sönder Sverige inifrån (DN 2021-04-04).

Inte lätt att se utanpå vad som är svart arbetskraft och vad som är vit. Eller kanske ljusgrå. Sen undrar jag hur vederbörande kommer att reagera när jag ställer frågan om kollektivavtal. Kommer han eller hon att dra upp ett kollektivavtalsintyg ur bröstfickan eller handväskan? Eller visa mig en kollektivavtalsapp på mobilen? Eller bara svara ja? Är det verkligen min uppgift att ta reda på detta varje gång jag anlitar någon hantverkare?

Susanne menar att ”det så kallade skuggsamhället, där utländsk arbetskraft jobbar under förhållanden som Sverige officiellt har lämnat bakom sig, växer och utgör ett allt större samhällsproblem”. Nog så sant.

En liten utvikning: Intressant att notera vilka subsamhällen enligt Susanne samhället består av. Åtminstone tre, om jag räknat rätt: utanförskapsområden, skuggsamhället och restsamhället.

Än så länge har jag inte själv stött på problemet, men jag tvivlar inte på att det finns och är omfattande. Fast, är det inte myndigheternas sak att hålla reda på att de som tillhandahåller tjänster eller varor gör det inom lagens ram? Oavsett i vilken sfär av samhället de råkar befinna sig.

Jag kan inte se att det åligger mig som enskild medborgare att hålla reda på det som är myndigheternas sak. Orsaken till att ”få fall kommer till myndigheternas kännedom och ingen i Sverige har överblick” är faktiskt myndigheternas och i förlängningen politikernas brist på ansvarstagande. Samma sak gäller ”att de som löper störst risk att dras in i skuggsamhället är lågutbildade utan arbetstillstånd och personer som inte kan språket.” Självfallet är det myndigheternas sak att se till att utländsk arbetskraft som utför arbeten här i landet har arbetstillstånd. Och regeringens ansvar att se till att myndigheterna utför sitt uppdrag. Svårare än så här är det inte.

Ingen i Sverige har enligt Susanne överblick över hur stor ”parallellvärlden” är. Nog ingen överdrift. ”Parallellvärlden” verkar vara ytterligare en del av samhället. Vad jag förstår överlappar parallellvärlden på något sätt med både skuggsamhället och utanförskapsområdena. Vore intressant med ett uppdrag till SCB att undersöka detta.

Kan det inte vara så att de som riskerar att slå sönder Sverige inifrån är folk som helt enkelt inte borde finnas här i landet? Jag tror knappast att jag som lojal medborgare skulle kunna förhindra samhällets vandalisering genom att vifta med kollektivavtalsappen. Förutsatt att den fanns och fungerade. Även då skulle den endast lösa en del av problemet. Eftersom det inte finns pengar för att betala avtalsmässiga löner för alla de jobb som nu utförs av underbetald importerad arbetskraft och som uppdragsgivarna vill ha utfört till varje pris, d v s till varje underpris.

Jobb som utförs på grund av ”efterfrågan…från såväl privatpersoner som stat, kommuner och regioner”. Om det nu är så som Susanne skriver att både staten, kommunerna och regioner tävlar om att anlita svart arbetskraft och därmed bryter mot lagen, vad är då mitt ansvar som enskild medborgare? Det enda personliga ansvar jag kan se är politiskt, nämligen att inte rösta på de partier som styr idag och låter detta passera. Jag undrar om Susanne vågar hålla med mig.

Det är så den fria marknaden fungerar. Det låtsas regeringen inte veta om. Och inte DN heller.

Jag tvivlar på att följande förslag faller Susanne i smaken: Avtalsmässiga löner så långt pengarna räcker, med i motsvarande grad minskad produktion/utförda tjänster samt återbördande av överskottet av importerad arbetskraft dit den kom ifrån.

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-04-05