Förbannade kalifer!

Får man upprepa Hela Ouardis ord? LES CALIFES MAUDITS - LA DÉCHIRURE. ’De förbannade kaliferna – ett sår som rivits upp’ (i), titeln på den andra av hennes tre böcker i serien som sträcker sig från Mohammeds sista tid i livet till de troendes uppsplittring i sunniter och shiiter. Ouardi undervisar I fransk litteratur och civilisation vid Tunis

Hela Ouardi. Foto: Wikipedia.
Universitet El Manar. En modig kvinna i ett land där den arabiska våren i somras råkade ut för sitt senaste bakslag. Virginie Larousse’s recension i Le Monde (ii) fick mig att anskaffa boken.
Hela Ouardi har lyckats göra sammanhanget hos den fragmenterade muslimska traditionen, såväl den sunnitiska som shiitiska, bättre begripligt för gemene man. Med Larousse’s ord: Hela Ouardi ’har med ett nästan munklikt tålamod genom att särskåda de voluminösa medeltida arbetena kring Islams ursprung lyckats belysa områden hos denna period som ligger i skuggan och som kännetecknas av rent och skärt våld.”
Larousse har intervjuat författarinnan. Jag nöjer mig med att återge en fråga och Hela Ouardis svar.
Fråga: ’Vilket är ert förhållande till islam?’
Svar: ’Låt mig börja med att säga att islam är ett studieobjekt. Jag har vuxit upp i en muslimsk familj som praktiserat sin tro, en mycket öppen islam och samtidigt med respekt för traditionen. För mig är det min mormors islam, snarare åt det festliga hållet och toppad av firanden. Varje religiös fest är ett tillfälle för stora familjesammankomster och speciella maträtter som man lagar själv. Det är också en islam utan förbud, som inte befattar sig med politiska frågor. Kalifatet brydde min mormor sig väldigt lite om.
Många föreställer sig att mina böcker är en vidräkning med islam; det är alltid lättare att anklaga författarinnan än att möjligen erkänna sig lurad. Idag pratar den stora publiken om den muslimska religionen genom att enbart hålla sig till slöjan och halal [islams bestämmelser om mat och dryck]. Men allt detta är folklig tradition för mig. Det väsentliga glöms bort: hur denna religion uppstod och dess historia som endast den bildade eliten försöker lära sig.’
Det skulle föra för långt att redogöra för den annorlunda framställning av islams tidiga historia som presenteras i boken. Där vävs enskilda av religionens lärde såsom från profeten härrörande erkända utsagor (hadditer) ihop till en sammanhängande berättelse. Det finns tusentals hadditer som först muntligen (genom en kedja av namngivna personer) och sedan skriftligen förts vidare. Något förenklat kan man kalla Ouardi’s berättelse som en på traderade och av muslimerna accepterade ’fakta’ baserad romanartad redogörelse om maktkampen mellan de av Mohammeds andliga arvingar som stått honom närmast.
Jag nöjer mig med att återge sammanfattningen på bokomslagets baksida.
’I muslimernas tankevärld, i synnerhet salafisternas, råder uppfattningen att Mohammeds första fyra efterträdares regentskap – de som kallas ’de väl ledda kaliferna’ – bör beskrivas som en idyllisk tid. De äldsta texterna ger dock en helt annan bild: den av tidig sönderslitning som till och med började före profetens jordfästning. Vid den tiden rivaliserade hans närmaste kompanjoner genom förräderi, hemliga överenskommelser, korruption och dödliga hot för att tillskansa sig makten. Detta är den förbannade kalifernas förbryllande historia, varav den första volymen avslöjat aktörerna och deras målsättningar.’
En påminnelse om den avgrundsdjupa skillnaden mellan kristendomens och islams tidiga utveckling och skrifter. Det är först efter att kristendomens andliga fanbärare nått en värdslig maktposition som ett visst mått av parallellitet kan skönjas. Men det kan man knappas lasta Jesus för.


(i) Albin Michel, 2019; ISBN 978-2-226-46549-8
(ii) https://www.lemonde.fr/le-monde-des-religions/article/2021/09/19/hela-ou...

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-10-06