Folkmordet på vem? Vems folkmord? Del 2

Nyligen tog jag en artikel i israeliska Haaretz (i) av Bennis Morris och Dror Ze’evi som utgångpunkt för ett inlägg om folkmordet på kristna i Mellanöstern. Artikeln – som jag ändå ser som ett försiktigt erkännande av folkmordet på armenierna – kritiseras i dagens (2021-05-08) Haaretz av Alex Galitsky (ii). Delvis med anledning av Morris och Ze’evis tidigare yttranden om folkmordet, som jag inte känner till. Men även på grund av att det s a s späds ut genom att ersättas av folkmordet på kristna generellt. Utan tvekan är det armenierna som under ifrågavarande tidsperiod (ca 1880-1925) varit den värst utsatta nationen av alla.

Kartan ovan är tagen ur Galitskys artikel och har modifierats av mig. T=Turkiet, A=Azerbaidjan
En sak som Galitsky tar upp är den straffrihet som Turkiet implicit beviljats. Av geopolitiska och andra skäl [min anmärkning]. Inte bara det. Turkiet fick och får ostört fortsätta på den inslagna vägen. På 1950-talet genom fördrivning av den grekiska minoriteten ur Istanbulområdet, på 1970-talet genom invasionen av Cypern som USA och Storbritannien (som hade en stor militärbas i sydvästra delen av ön) lät ske. Framför allt av geopolitiska skäl genom Turkiets medlemskap i Nato.
Galitsky har en poäng i att kritisera Morris och Ze’evi för deras argument att motivet för folkmordet var den kristna religionen. Vilket delvis är sant, men bara delvis. Eftersom även kurderna, till majoriteten mohammedaner, utsattes för grymma rensningar.
Den senaste fasen i konflikten är Azerbaidjans (åter)erövring av delar av Nagorno-Karabach, ett bergigt, till nuvarande Armenien gränsande område, som fram till Sovjetunionens fall hade en blandad befolkning av både armenier och azerbaidjaner, de förstnämnda i majoritet och boende på de höglänta områdena medan azerbaidjanerna bodde i den låglänta delen som skiljde bergsområdet från det egentliga Armenien. Varifrån de flesta azerbaidjaner fördrevs eller flydde i början av nittiotalet. Detta faktum användes av Azerbaidjans regering som argument för sina anspråk på området och dess återerövring. Därvid glöms emellertid att Armeniens ockupation av Nagorno Karabach föregicks av fördrivningen av ett minst lika stort antal armenier från Bakuområdet (Baku är Azerbaidjans huvudstad) och att det var det som var orsaken till Nagorno-Karabachs frigörelse.
Nagorno-Karabach har varit ett av armenier bebott område i tusentals år. Genom turkfolkens invasion av Kaukasusområdet och östra Anatolien som startade för mer än ett millennium sedan och pågick i flera århundraden ändrades befolkningssammansättningen, framför allt i områdets låglänta delar. Ursprungsbefolkningen tvingades dra sig tillbaka till bergiga områden som lättare kunde försvaras mot det ryttarfolk som turkarna till en början var.
Erdogans och andra turkiska ledares dröm är att skapa ett sammanhängande av turkar befolkat område som sträcker sig från Bosporus (för att vara exakt, från floden med det bulgariska/turkiska/grekiska namnet Mariza/Meriç/Evros), till Kinas gräns. Och längre än så. Jag förmodar nämligen att Erdogans dröm även inbegriper uigurerna, som är det ostligaste turkfolket. Vars förtryck genom kineserna nästan dagligen presenteras i media. Medan av turkfolk på andra folk utövat förtryck och värre verkar vara tabu.
En blick på kartan visar att det endast är Armeniens existens som hindrar turkfolken från att förenas i ett enda sammanhängande område. Vilket gör Armeniens prekära geopolitiska läge uppenbart. Trots USA:s och EU:s vackra tal om FN-stadgan, fred, mänskliga rättigheter och ’aldrig mer’ är Ryssland idag enda garanten för Armeniens överlevnad.


(i) https://www.haaretz.com/israel-news/not-an-armenian-genocide-but-a-genoc...
(ii) https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-note-to-benny-morris-t...Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-05-09