Folkmordet på vem? Vems folkmord?

Nyligen erkände president Biden turkarnas slakt av armenier under åren 1915-17 som folkmord. Sant men inte hela sanningen. I den engelskspråkiga versionen av israeliska Haaretz (i) betecknar Bennis Morris och Dror Ze’evi förintelsen av armenierna i områden under turkisk kontroll som en del av ett större folkmord, det av turkiska muslimer på Mellanösterns kristna. Till offren hörde även greker och syrianer. Något som för Sveriges regering är tabu att ta upp för att inga muslimer ska känna sig sårade. Muslimer utgör numera en viktig del av den socialdemokratiska väljarkåren. Genom att erkänna Holocaust tycker socialdemokratin att ha gjort vad som ankommer på den. Kristna offer göre sig icke besvär. (ii)

Utgångspunkten för Morris och Ze’evi’s artikel är Joe Bidens uttalande om folkmordet på armenierna. Folkmordet sattes i gång redan två decennier före första världskrigets utbrott och pågick i tre etapper. Den första under sultan Abdul Hamid II på 1890-talet, den andra under ungturkarna på 1910-talet och den tredje under Kemal Atatürk på 1920-talet.

Under varje etapp låg fokus på olika kristna folkgrupper. På 1890-talet var offren armenier och i mindre grad syrianer; under åren före första världskrigets början riktades utrensningarna mot greker vid Turkiets västkust och i Trakien (nuvarande europeiska delen av Turkiet) medan förföljelserna under själva kriget och vid krigsslutet i första hand avsåg armenierna; på 1920-talet var det grekernas på Mindre Asiens västkust tur. Morris och Ze’evi bedömer antalet offer till minst två miljoner. Författarna menar att ett huvudmotiv för förföljelserna var offrens kristna tro, vilket styrks av det faktum att många kristna kunde rädda sig genom att låta sig omvändas till islam. Enligt Morris och Ze’evi uppmanade turkiska ledare i början av första världskriget till jihad mot kristna. Det gav förövarna möjlighet att rättfärdiga morden som moraliskt försvarbara eftersom de utförts i islams namn.

Händelserna i Nagorno-Karabach under senhösten 2020 är folkmordets efterspel, fast med andra medel och nu med Aserbadjans medverkan. Genom fördrivning av armenier från områden där de bott i årtusenden. Förresten har även Israel haft ett finger med i spelet genom leverans av drönare till Aserbadjan (iii). Vilket visar att offer- och förövarrollen mycket väl går att förena.

Icke att glömma att de senaste hundrafemtio årens händelser endast utgör slutfasen av ett folkmord i slow motion som pågått ett millennium och där tempot ökade till vivace i finalen (fast italienskans ’livligt’ ger fel intryck i sammanhanget. Tempot borde snarare betecknas som presto moribondo). Med resultatet att den kristna minoriteten i dagens Turkiet uppgår till en bråkdel av en procent. Som förväntat vägrar turkarna att ta på sig rollen som förövare. (iv)


(i) https://www.haaretz.com/israel-news/not-an-armenian-genocide-but-a-genoc...
(ii) https://www.dn.se/varlden/1-5-miljoner-armenier-fordrevs-och-dodades/
(iii) https://www.haaretz.com/israel-news/armenia-recalls-ambassador-from-isra...
(iv) https://www.mfa.gov.tr/the-armenian-allegation-of-genocide-the-issue-and...


Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-05-07