Vad vi vill och vad vi gjort

Föreningen Medborgarperspektiv - klar att växa med fler aktiva medlemmar

Ändamål: Att främja yttrandefrihet och en saklig och allsidig samhällsdebatt 

 • Skapa forum för kvalitativ och saklig debatt för att öka kunskap och vilja till realistisk förändring där Sverige har problem idag.
 • Som första aktör sammanställa dagligen de bästa bloggarnas/Nya medias texter
 • Göra sammanfattningar av pågående debatter
 • Höja debattnivån och kunskapen genom att tillhandahålla lättlästa fakta i de viktigaste debattämnena
 • Genom en opolitisk sammansättning av medlemmar lägga fram förslag som kan konkretisera förbättringar av nuvarande praxis och tillämpningar i viktiga frågor.
 • Värna yttrandefriheten, som är en hotad förutsättning, men ett måste för att lyckas driva en öppen debatt.


Problembeskrivning - Därför måste vi agera på ett nytt sätt 
Etablerad media har svikit sitt uppdrag. De, inkl. Public Service, klarar inte sin roll att ta fram de problembeskrivningar och debatter som kan påverka politikerna att våga och vilja vidta de åtgärder som kan vända trenden till ett bättre samhälle med en upplyst allmänhet. Framväxten av bloggvärlden och nya nättidningar är just nu väldigt spretande men samtidigt så finns många av de mest kompetenta och ärliga skribenterna i en krets som inte har tillgång till etablerad media. 
Många bloggare framför åsikter, vi vill lyfta fram de med bäst relevans för en höjd debattnivå som kan ge underlag för kloka beslut. 

Lästips finns redan på webben 
Den är etablerad som snabbaste sättet att veta vad som skrivs av de mest kvalitativa bloggskribenterna och nyhetssajterna. Med fler aktiva medlemmar kommer vi att kunna vidareutveckla vår verksamhet till nytta för alla samhällsintresserade medborgare och täcka ännu större del av Nya Media.

Detta arbetar Föreningen för Medborgarperspektiv idag med:

   
 • Urval av senaste inlägg från ca 40 ledande samhällsbloggare och nyhetstidningar visas varje dag. Dessa presenteras på vår Löpsedel, som är Lästips första sida.
 • Debattfakta finns och kommer att utökas för de viktigaste debattämnena
 • Veckovisa sammanställningar av intressanta debatter hos bloggarna i form av en krönika
 • Regelbundna utblickar med exempel från internationella medias fakta för händelser som förvrids och blir "fake news" i MSM i Sverige
 • Debatter i viktiga ämnen ska kunna slutföras vilket sker via våra experter som lyfter fram vad som är intressanta fakta som kan lägga grunden till nya realistiska lösningar

Yttrandefrihet, lättillgängliga fakta med digital debatt är förutsättningar för att nya eller undanträngda fakta och åsikter ska komma fram. Det möjliggör att realistiska åtgärdsförslag blir kända. Medborgarperspektiv satsar hela sin kraft på att opolitiskt och ärligt skapa en plattform som kan erbjuda det som saknas idag för att få fram underlag och idéer som måste finnas för att driva fram och underlätta mer konstruktiva beslut hos våra politiker och myndigheter. 

Inom alla dessa områden och inom vår verksamhet för att skapa mer resurser till Nya Media, inklusive bättre tekniska förutsättningar för att fritt från censur och kostnadseffektivt kunna distribuera sitt innehåll, finns behov av mer kompetens och av aktiva personer som liksom vi vill Rädda Sverige från det pågående förfallet. Välkommen att jobba med oss!

Kontakt
Åke Thunström, ordförande
ake.thunstrom@gmail.com
0763138811

Detta dokument kan laddas ner som en A4 pdf här.