Veckans krönika 16 november till 22 november 2019

Det som görs mot svenskarna är landsförräderi av grövsta sort, en styrande klass ger bort ett land till folk av främmande kultur – en våldsam kultur! – för egen vinning.

Martina skriver att ... ”att intressera sig för partipolitiken i Sverige är ungefär lika fruktbart som att planera för framtiden genom att gräva i getters inälvor.”

I en demokrati råder folkviljan (all makt utgår från folket). I Sverige råder 7-klöverns mångkulturella utopi. Den svenska demokratin liknar den socialistiska demokratin i DDR. Riksdagen motsvarar Volkskammer i DDR, istället för sju ”legitima” partier enligt 7-klövern fanns det fem legitima partier i Volkskammer ... ”Den Nationella fronten var landets enhetliga vallista. På denna sammanfördes alla de fem legitima partiernas kandidater under SED:s dominans, vilket innebar att socialistiska kandidater i realiteten fick en majoritet av platserna i parlamentet". Deutscher Fernsehfunk (DFF) hade samma uppgift som vad SVT har i Sverige, folkuppfostran och att se till att väljarna röstar rätt.

Idag är det svenska utbildningssystemet helt styrt av vänsteraktivister. Tage Erlander använde DDR:s skolsystem som förebild. Julia Caesar skriver att ... ”när den svenska grundskolan skulle ta form blev DDR:s skolsystem förebild för den svenska regeringen. I den första läroplanen, Lgr 62, uppgavs skolans viktigaste mål vara att ”främja elevernas allsidiga utveckling”. I andra hand kom att ”meddela eleverna kunskaper och öva deras färdigheter”. En synnerligen radikal omvälvning av syftet med skolan. Lärarkåren skickades på utbildning i DDR i en omfattning som innebar att det statistiskt sett fanns en lärare på varje svensk skola som fått vidareutbildning i DDR.”

Utifrån ett demokratiskt perspektiv styrs vi av ett socialistiskt gäng, de sjus gäng, eller 7-klövern. Tom Crean har dragit slutsatsen att ... ”det som görs mot svenskarna är landsförräderi av grövsta sort, det är ju nästan ohört (jag känner inte till något fall) i historien att en styrande klass ger bort ett land till folk av främmande kultur – en våldsam kultur! – för egen vinning. Äldre blir utslängda, kvinnor gruppvåldtagna och en ny typ av rån har uppstått där huvudsyftet verkar vara att tortera offret, som oftast är en ung person. Det är helt enkelt vidrigt det som sker och allt var förutsägbart, och framtiden också. De har velat detta.”
”... givet att vi är i ett tidigare välfungerande Sverige, så är det svårt för mig att se att detta inte är helvetet redan ... SVERIGES FÖRSTÖRELSE OCH SVENSKARNAS UTROTNING pågår i allt snabbare takt, då runt 120,000 uppehållstillstånd delas ut varje år, till allt mer från vår (kultur) väsensskilda kulturer. Migrationen 2015 var antagligen arrangerad just i detta syfte, att sätta ett högre riktmärke.”

Svenska socialdemokraternas samarbetsavtal med islam måste pekas ut som den pakt med djävulen det är, skriver Eva Danielsson ... ”om sidan med mest våldskapital kommer i överläge blir frågan om antagonistisk eller icke-antagonistisk motsättning överspelad. Den starkaste vinner. Den totalitära sidan vinner över den demokratiska sidan. Lejonet äter upp zebran. Islam dödar kristendomen. Klankriminalitet vinner över godtrogen skuldkultur. Våld segrar över förhandlingar. Fanatism vinner över vidsynthet. Antagonism med makt vinner över icke-antagonism. Intolerans vinner över tolerans.”

Situationen i Sverige kännetecknas av tolerans mot de intoleranta, vilket enligt toleransparadoxen (Karl Popper, 1945, The Open Society and Its Enemies) leder till att de intoleranta segrar. Poppers slutsats är att ... ”Vi måste därför, i toleransens namn, hävda rätten att inte tolerera de intoleranta”. Vi vet att socialisternas tolerans mot islam leder till att de intoleranta segrar.

Anders ställer frågan om svenskarnas toleranta beteende kan förklaras med att ...”svenskarna är ett av de folk som har svagast ingruppspreferens?”. Rikard finner här en fungerande socialvetenskaplig hypotes ... ”Ju mindre rasism en grupp hyser mot andra, desto mindre kan den försvara sig mot rasistiska grupper. En analogi i mikroformat är ju att bry sig mer om grannens ungar än sina egna – vem hade ansett det friskt? Dra upp skalan så hamnar vi där vi är nu – vi har indoktrinerat och dresserat varandra sedan 1945 att endast se människor (Red. indoktrinerade till att bli den perfekta socialistiska människan). Varken mer eller mindre. Alla människor är människor, och alla människor har samma rättigheter. Därför är alla människor lika, och likvärdiga, och lika värda. Därför är all sortering utifrån skillnader fel. Därför är alla restriktioner avs. tillgång till livsutrymme, resurser, beteende, och så vidare fel.”

Eva Danielsson skriver ...”islam måste klassas som den odemokratiska och våldsbejakande politiska rörelse det är. Kamouflerad som religion. Islam är det akut största hotet mot allt västvärlden värdesätter. Det duger inte med en icke-antagonistisk hållning mot islam. Det duger inte med tolerans och förståelse inför en religiöspolitisk sektliknande ideologi som vill förgöra vår kultur och döda och förslava oss. Islam måste svältas ut via indragna tillstånd och bidrag och fråntas rätten till religionsfrihet.”

Niklas R pekar på den ideologiska överensstämmelsen mellan socialism och islam ... ”det är de mer socialistiska länderna som har problem med islams utbredning eftersom dessa länder har en islamisk femtekolonnare bland dem, nämligen socialisterna som ser islam som en allierad mot de kristna, demokratiska värderingarna och kulturen. Länder med en mer konservativ inriktning har inte samma problem med islam.”

Sixten Johansson konstaterar att det enbart är oppositionen, eller dissidenterna, som ... ”lärt sig mer om islam, vet att motsättningarna är antagonistiska. Konfliktsituationen blir allt mer tydlig med åren och då behövs inte mycket diskuterande. Folkmajoriteten vågar fortfarande inte tala om motsättningar i relation till islam, kan därför inte diskutera hur grava de är. De har heller inte förstått att det råder motsättningar mellan härskarklassen och folket (eller att de ”hacerse el sueco,” eller ”låtsas som att det regnar.”).”
”Frågan bör ställas om motsättningarna mellan dissidenterna och härskarklassen är antagonistiska. Mitt svar är ja. Det beror på asymmetrin: härskarna besitter makten och har under bedrägliga former vänt våldsapparaten mot dissidenterna och nationen. I och för sig är det mest bara dissidenterna som diskuterar, medan aktivisterna ”vågar vägra diskutera”. Men det har ändå visat sig att samsyn inte kan uppnås via diskussioner, eftersom härskarklassen kognitivt lever i en verklighetstolkning som är inkompatibel med dissidenternas.”

Patrik Engellau skriver att ... ”nu befinner sig islam i krig mot kristenheten och västvärlden (inte hela islam och inte hela kristenheten och västvärlden, men krig likafullt). Om islam hävdar att Väst är ansvarigt för detta så må det vara en poäng eftersom det var västvärlden inklusive Sverige som hoppade på de afghanistanska talibanerna samt Saddam Hussein och Muammar al-Gaddafi. Den frågan kan vi gräla om i evighet, men nu är läget som det är. Krig. Kriget känns inte i trakterna kring Mariatorget men det kändes inte i San Francisco heller trots att USA krigade för fullt efter Pearl Harbor.”

TC hävdar att ... ”Patrik (Engellaus) konflikt finns inte i Sverige, vår sida har förlorat om det inte blir en av utländska makter stödd revolution, vi är inte längre herrar över utvecklingen då vi styrs av förrädare. Nej, den intressanta utvecklingen är bland hårdare folk, tyskar och engelsmän och amerikaner. Det är där civilisationernas krig utspelar sig, mellan höger och vänster. Vinner högern där, och det håller jag för troligt, så kommer de att sätta ett Sverige om 20 år under förmyndarskap. Gränskontrollen Danmark inför är ett första steg, det är farligt att låta barn styra.”

TC pekar på att 7-klövern och övriga aktivister vill ha det så här ... ”tror du Sverige annonserar på Filippinerna efter en tyfon om våra generösa bidrag? Eller i fattiga regioner i Kina eller Mongoliet? Det finns inget planlöst alls med denna invandring, utan den ser ut exakt som de styrande vill ha det. Den är optimerad efter dysfunktionalitet och inkompatibilitet med vår kultur.”

Vi inom oppositionen/dissidentsidan måste få Folket att se vad ideologin islam står för och börja diskutera konsekvenserna av att låta denna ideologi breda ut sig i ett västerländskt samhälle. Då motståndarsidan har ett i det närmaste totalt in formationsövertag behöver vi formulera, finansiera och genomföra ett projekt med målet att skapa en tv-kanal för den breda allmänheten. Tom Crean diskuterar taktik ... ”vissa tror att man kan locka de vilsna in i värmen genom argument, andra, som jag, anser att de måste skrämmas in. Jag anser den förra åsikten vara NAIV och ohistorisk, antag att du var i opposition till nazisterna i Tyskland efter deras maktövertagande, eller till kommunisterna i Sovjet. Antag vidare att det fanns ett antal velpellar som stödde nazisterna eller kommunisterna, som C och L, hade de bytt sida baserat på vänligt levererade rationella argument? Självklart inte, de som styr styr, nazister, kommunister, pk-ister, dvs aktivister som följer ett moraliskt imperativ och därför är villiga att gå över lik för att få sin vilja igenom.”
”INGEN byter åsikt baserad på rationellt tänkande längre, det har gått för långt för det när aktivisterna väl styr. Sak samma i kultur x som gått längst och följt aktivismen till dess logiska slutpunkt och formaliserat detta, att lämna gemenskapen medför döden, det är nedskrivet så det inte råder någon tvekan. Så det ENDA som får folk att byta åsikt är om en ÄNNU STÖRRE RÄDSLA kan frammanas än den aktivisterna som styr producerar. Endast så byter stimfiskar riktning.”

Göran Holmström ger en dyster bild ... ”Sverige har (försatt) sin fördel (av) att stått utanför två världskrig, fördelen med att inte behöva bygga upp ett sönderbombat land två gånger. Detta faktum har berövat dom flesta svenskar både ryggrad och drivkraft, oförmågan att sätta ner foten och säga ifrån. Har banat vägen för alla psykopater som infiltrerat och tagit makten över landet.”

För att få till stånd en ny inriktning på politiken handlar det till en del om att svenskarna måste få en annan mentalitet, bli mer likt tyskar och engelsmän och amerikaner. Utomlands har Sverige, åtminstone tidigare, betraktats som en socialistisk idealstat, medan en stor del av den nettoskattebetalande medelklassen fortfarande inbillar sig att Sverige är en icke-socialistisk stat. Att svenskarna inte inser att de blir manipulerade av politikerväldet (i politikerväldet ingår aktivisterna), är med TC:s ord ... ”svenskar är inte imponerande kloka, nej.”

Alltså, alltför många svenskar brister när det gäller (1) kunskap (om herrefolksideologin islam, maktkorruption, etcetera, etcetera), (2) mentalitet (återupptäck våra förfäders mod), (3) klokhet (förnuft, förstånd, vett, visdom, mognad), och (4) vad som utmärker en svag ingruppspreferens. Dessa brister utgör en formidabel uppförsbacke som vi inom oppositionen måste förhålla oss till.

Emund skriver att ... “i Stockholm rånas 4 unga per dag (Brå). Det kommer att behöva byggas ett nytt äldreboende var fjärde dag de kommande 6 åren, ”en brutal kostnadsbomb” (Dagens Industri).”

Bombattentat börjar betraktas som en del av den svenska vardagen, förklarar Henrik Jönsson ... ”Och det är varken en åldrande befolkning eller en brist på fritidsgårdar som ligger bakom den uppkomna situationen. Och det har inte alltid varit så här. Situationen är ny, situationen är internationellt unik.”

Lenam framhåller att det fattas ... ”en hållbar värdegrund (i) vårt land. En värdegrund som inte är ett plagiat av FN. En värdegrund med skyldigheter till sitt land och till sina medmänniskor. En värdegrund som sätter sitt eget land och sin befolkning först. Statens skyldigheter mot sina medborgare ska vara högsta prioritet.”

Sixten Johansson förtydligar att ... ”det handlar inte om själva värderingarna, utan om det dagliga, kunniga, erfarna, ansvariga arbete och omdöme, som den lilla, miljonhövdade människan praktiserar i sin lilla, överblickbara skala hemma och på arbetsplatserna, överallt. NÄSTAN ENBART DETTA HÅLLER FORTFARANDE SVERIGE I HJÄLPLIGT FUNGERANDE SKICK. De små människorna fortsätter att göra det som de har lärt sig och vant sig vid att göra i samhällsnätets miljarder maskor. De har ännu inte fattat hur odugligt och ruttet det mesta i samhället har blivit på nivåerna ovanför dem.”
”Det katastrofala är nämligen att mycket stora delar av allt som uttänks, beslutas och utförs i medelstor eller stor skala nu är inkompetent, kortsynt girigt, babbelistiskt, megalomant, förljuget, korrumperat. Det gäller inte bara riks-, landstings- och kommunalpolitiken, utan i lika hög grad näringsliv, media, utbildning, byggande, energisektor, samfärdsel, försvar, rättsväsen, myndigheter, handel, infrastruktur, underhåll och förnyelse av allt som tidigare har fungerat. Redan i små företag eller kommuner med 5 000–10 000 invånare kan vi se en skriande brist på kunnighet och omdöme på beslutande nivåer.”

Fredrik Östman förklarar dagens situation i Sverige på följande sätt ... ”under trettiotalet var Tyskland hela tiden, från första början, antagonistiskt mot alla sina grannländer och mot England och mot den bestående ordningen med Nationernas Förbund allra främst. Problemet under denna tid, det nu i efterhand uppenbara misstaget som gjordes, den läxa vi skall lära oss, var att alla dessa Tysklands presumtiva antagonister intog en icke-antagonistisk attityd. Nassim Taleb har beskrivit denna situation, som är mycket vanlig, under rubriken minoritetsregeln. En aggressiv och oeftergivlig, intolerant minoritet har alltid makt över en degressiv och eftergivlig, tolerant majoritet. Även i en demokrati — styrkeförhållanden spelar en underordnad roll. På detta sätt kan vi förklara dagens situation i Sverige. En intolerant aktivistklass har tagit makten medan en degressiv majoritet har låtit det ske, delvis för att de har låtit sig avspisas med falska socialistiska eller marxistiska argument om styrkeförhållanden, som alltså i själva verket är irrelevanta.”

Tom Crean lyfter fram att ... ”det verkligt intressanta det är ... hur stora likheter islam har med socialismens kärna, som ju också står i opposition till kristendomen. I kristendomen så är vi nämligen fria att undersöka världen, och det finns dessutom nåd. Under islam och socialism så gäller istället underkastelse, vilket jag förstått att ordet islam betyder. Kanske det är tid att döpa om socialismen, pk-ism är ju bara en ytlig beskrivning på något djupare som helt enkelt är anti-kristet.”

Jan Hyllengren instämmer … ”tyvärr ser inte dagens västerlänningar, som är fullt upptagna med att lägga sina livspussel, vad vi råkat in i eller ut för. Såväl islam som postmoderna utopier är, när dessa ideologier granskas bara så lite, mer än västs antagonister. De utgörs av ren ondska och är mördande farliga. De växer likt cancer och boten är i bägge fallen snabb amputation av angripna ställen.”
”Det är således antagonism och rent hat mot västerlandets värderingar som sammanför islam med den postmoderna utopin. Islam är förstås en mycket mer fast rotad ideologi än vimsig och i jämförelsevis ytlig postmodernism. De bägge hatar oss däremot lika intensivt och håller sig med åsiktspoliser, bestraffningar, hädelselagar och antaganden som är konstruerade och utan grund.”

På tal om Sveriges utveckling mot att bli en postdemokrati skriver Jan Hyllengren att ... ”botemedlet mot skenade progressivism, (den tilltar och blir allt extremare med tiden , nu är vi plötsligt i Pk-samhället och i morgon i det postdemokratiska) är att leta reda fram den kristendom som lade grunden till vår västerländska civilisation och återinstallera denna. Och detta är inte bokstavstroende utan vår tids tillämpning av de eviga sanningar som går att finna för den som söker…”.

Pllay utvecklar ... ”psykopater dras till makt. Då kyrkan var den dominerande makten var den också centrum för psykopaterna och deras ohyggliga maktutövning. Nu är politikerklassen med PK-religionen vid makten och därmed psykopaternas hemvist, återigen med ohyggligt resultat.”

”Den kristna värdegrunden är skyhögt mer värd för ett gott liv och samhälle än PK:s eller politikerklassens värdegrund. Vårt problem är att hindra psykopaterna tillträde till makten, ett aldrig avslutat arbete, för varje bortmotad psykopat träder en ny fram, i ny skepnad men med samma förödande resultat. Den kristna moralen och etiken är det fundament som möjliggjort vår övergång från klansamhälle till nation, från barbari till humanitär civilisation, från trolldom till vetenskap.”

”Kultur X är kristendomens motsats, ett återtåg till primitivt klansamhälle utan vetenskap eller möjlighet till självförsörjning, inhuman heders och hämndkultur. Den kristna moralen och etiken är en av människans största landvinningar för ett bättre samhälle där människan kan leva utan fruktan för liv och egendom, med tid, motivation och resurser för studier och förkovran, vi har allt gott i västvärlden att tacka kristna värden för ... Vägen till ett gott samhälle är en återgång till kristna kulturvärden bort från socialism och islamism, bort från psykopaternas strypgrepp på vårt land, folk och kultur.”

TC konstaterar ... ”jag vet inte varför just kristendomen skulle gå fri från att missbrukas ... faktum är ju att alla de samhällen vi kan tänka oss att bo i har sprungit ur kristendomen. Det är den enda religion som gav individen frihet och eget ansvar ... ”.

”... utan kristendomen så har de största världskrigen och massmorden uppstått, och inte ens 100 miljoner mördade i socialismens namn kan hålla folk från att försöka uppliva en socialistisk diktatur igen, en trend som kan ses i hela västvärlden. Samtidigt öppnar man dörrarna för den mest människofientliga kultur på jordklotet. Så vad (många) gör är att bortse från ALLT dåligt som avsaknaden av kristendom lett till, samtidigt som (många) ser bort från ALL positiv utveckling vi nu tar för given, som ENDAST uppstått i kristna länder och så är det i princip fortfarande, och pekar på historiska konflikter som var komplexa och måste ses med den tidens glasögon.”

Tom Crean ... ”hade inte alla ni Stockholmare hållit emot och istället öppet omfamnat SD så hade detta vänt för länge sedan, så kanske striden är en helt annan, Stockholm mot resten av landet? Ungefär som i USA, medelinkomsten är högre i Washington än någon annan stans, förutom Silicon Valley. Närhet till makten ger pengar och korrumperar.”

” ... de jag föraktar mest är inte alla aktivister, alla Reinfeldts, Lööfs, Lövfens, Lövins, Sabunis eller Bjerelds, de är ju fiender, våra mål sammanfaller inte och det är krig. De ställer upp en god kamp, de fuskar visst, men detta är på allvar, de vet detta, liksom våra liv förstörs av dem nu så riskerar deras liv att förstöras om de förlorar. Nej de jag föraktar mest det är alla NUVARANDE VDar, alla nog rika som ser vad som håller på att hända med Sverige och håller käften. Vilken patetisk samling.”

Erik anser att det är ... ”fruktansvärt att nästan aldrig få läsa om en aktiv medelålders VD, idrottsstjärna, artist, författare, egen företagare, högre anställd som går ut och kritiserar vad som sker i Sverige i och med massinvandringen. Och som vågar offentligt stödja SD när det rent statistiskt bör vara åtminstone ca 10% av dem som sympatiserar med SD. Visst blir priset kanske högt för de första som vågar, men ju fler som följer efter ju svårare blir det mobba bort SD. Det gäller för övrigt också sjuksköterskor som inte vågar säga rent ut att massinvandringen gjort att sjukvården rent praktiskt inte klarar av alla vårdsökande. Det är många som borde skämmas när de likt ”tyskvännerna” sviker sitt land.”

Tom Crean tycker att det är skrämmande hur förutsägbart allt är ... ”och hur nästan allt börjar i USA och med vänstern där, ständigt denna aktivistvänster. Så vi är dömda att pröva experiment som prövats för länge sedan i USA framdrivna av vänstern där, som sedan misslyckats och till sist dolts av vänsterforskare och vänstermedia. Allt handlar om detta, vänsterns ständiga allomfattande försök att förstöra västvärlden genom sin eviga parasitism och förnekande av de värden som byggt väst, tydligast manifesterade i kristendomen. Nästan allt kan härledas till hat mot kristendomen och därigenom ännu djupare hat mot judarna ... Så vi är dömda att pröva bussning av kriminella, och allt annat från vänster som misslyckats redan. Vi är dock värre ute än USA för i Sverige så saknas helt en kristen och konservativ motkraft. Ta detta exempel om FAKE NEWS, var kom det ifrån, 100% finansierat av vänstern och Google: "Is Fake News a Myth?" - Sharyl Attkisson. Vi är korkar i ett vänsterhav.”

På tal om fake news och Google, Google äger Youtube, Youtube hindrar Swebbtv att ladda upp nya videoprogram under en bestämd period. Det är bara att konstatera att vänstern är anti-demokratisk, och har alltid varit så. Vänsterns kärna är totalitär, och vänstern styr Sverige.

Anders Leion skriver att ... ”S är nu i samma situation som de nazistiska lägervakter som ser och hör de allierade närma sig. Vad de än gör väntar dem bara nederlaget. Det är för sent att försöka sig på kompromisser. Det enda som väntar är den egna undergången. Kanske kan man döva ångesten och paniken lite, dvs använda den sista, kvarvarande makten för att försvåra för nästa regim att etablera sig.”

Att S köper röster för skattebetalarnas pengar kan kanske delvis förklaras med att S har många ”lik i garderoben,” som exempelvis samarbetet med Tredje riket, rasbiologi, Baltutlämningen 1946, samarbetet med DDR, Olof Palmes förehavanden och död. Ingen annan (jfr SD) får komma till makten och avslöja dem. Huvudförklaringen är dock att socialdemokraterna vill fortsätta att leva på nettoskattebetalarna.

Etablerad media är fake news media, Eva Danielsson skriver att ... ”År 1975 anmäldes 5 st. fullbordade våldtäkter per hundratusen invånare. År 2018 anmäldes 74 st. fullbordade våldtäkter per hundratusen invånare, i Sverige. Vad har i övrigt hänt under dessa dryga fyrtio år?”
”En ökad anmälningsbenägenhet? ... Naturligtvis inte. Det handlar om en import av unga män från kulturer som har en annan syn på sexualitet och på kvinnor och på svenska kvinnor. En övervikt av unga män jämfört med unga kvinnor som aldrig tidigare i något samhälle. En kulturkrock mellan primitiva klansamhällen och det svenska frigjorda jämställda samhället. Ett krig av förakt. Ett krig mot det svenska majoritetssamhället som ska besegras så att den egna klanen och islam kan ta över ... Våldtäkt är alltid en sorts krigshandling, en markering av makt, riktat mot en individ eller riktat mot grupper eller nationer. Ett krig pågår, som beror på politikers massinvandringsprojekt. Så mycket är klart.”

Vad är syfte med fake news, exempelvis att 11 000 ”forskare” från 153 länder varnar för en akut klimatkris på jorden, ... Eva Danielsson svarar att ... ”klimatfrågan har blivit ett informationskrig där innehållet är svårbedömt för allmänheten och där det finns stora ekonomiska och politiska intressen bakom bedrägeriet. Greta själv verkar vara utvald för sitt outvecklade utseende skull, låga ålder och en ”diagnos” för att omöjliggöra kritik. Själv tror jag att hon också är en naturbegåvad skådespelare som tilldelats denna roll i spelet om klimatet. Välregisserat från början till slut. Förhoppningsvis är det snart ridå för den teatern.”

”Man skulle kunna rycka på axlarna åt klimattjatandet om det inte vore för just syftet med det. Inte bara att göra slut på skattepengar på ovettiga saker och omvänt kunna stoppa vettiga åtgärder, utan det verkliga syftet att förstöra hela västvärldens ekonomi och dess demokratiska nationer. Klimatfrågan är ett av redskapen för det. Migrationsströmmarna från Mellanöstern och Afrika är ett annat redskap med exakt samma syfte. Som dessutom förser partier på vänstersidan med säkra bidragsberoende väljare. Två flugor i en smäll, eftersom man fortfarande låtsas att vi har demokrati med allmänna val ... Om det fanns ett världsmästerskap i samhällsförstörande åtgärder så borde Sverige vara given guldmedaljör.”

Kimberley Strassel förklarar att med hjälp av de statsvetenskapliga ”kontrollinstrumenten” (1) liten stat, (2) ansvarsskyldighet (jfr Nassim Nicholas Talebs ”Skin in the Game,” eller att ha sitt skinn i potten), (3) ”checks and balances,” eller maktdelningsprincipen, och (4) transparens kan man dränera the swamp, eller aktivisterna. Politikerna i Sverige har systematiskt utrangerat dessa fyra viktiga kontrollinstrumenten, vilka är helt avgörande för en fungerande demokrati. Avsaknaden av dessa kontrollinstrument gör att Sverige i en accelererande takt är på väg mot en statskollaps.

Malcom Kyeyune förklarar utifrån sitt socialistiska perspektiv att liberalismens kris beror på att de liberala förespråkarna inte längre tror på att människor genom fri debatt kan formulera ett framgångsrikt samhälle (ett himmelrike på jorden skapad av människors förnuft). Enligt Malcom Kyeyune kollapsade Sovjetunionen när Nikita Chrusjtjov i ett tal förklarade att Sovjetunionen skulle konkurrera ut Västvärlden ekonomiskt, vilket fick sovjetborna att förlora tron på det kommunistiska samhället då människorna inte trodde att det sovjetiska samhället var mer effektivt än det Västerländska.

Då det mångkulturella projektet är ett socialistiskt projekt (stödjs av PK-ister), gäller det för oss inom oppositionen, om man skall följa Malcom Kyeyunes resonemang, att vederlägga det mångkulturella projektet i sociala, ekonomiska, våldstermer, etcetera. Då faller den postmoderna socialistiska utopin samman.

Pllay menar att Sverige har passerat ”point of no return” ... ”vägen till realism är fortfarande lång, alla de mänskliga, infrastrukturella, industriella och humanitära resurser som byggdes under den strävsamma perioden i vårt lands historia skall först förslösas och därefter landets kreditvärdighet, först därefter kommer räkningen för bidragsdemokratin till betalning. Det blir värdet av våra tillgångar som bestämmer tiden för maktskifte, inte demokratin, den har vår politikerklass tömt på allt innehåll, den är en chimär, en kuliss, en till demokrati förklädd diktatur. Vi har passerat ”point of no return,” politikerna KAN inte längre vända utvecklingen, en allt för stor del av folket har omvänts till bidragsberoende PK-religiös valboskap. Det blir en hård reset.”

”Skyll dig själv, medelklassare,” ... skriver Patrik Engellau ... ”Har du lämnat ifrån dig kontrollen över ditt liv till ansvarslösa ombud som inte själva behöver ta konsekvenserna av sitt fögderi, så kallade politiker, så får du räkna med att brandkåren inte hinner fram om det tar eld i din villa. Vad är det med det? Det är ju bara samma sak som att polisen inte ingriper när du får inbrott.” Socialismen i ett nötskal, genom att folket har lämnat över ansvaret för sina liv på staten blir folket helt utlämnade åt staten. Detta ser vi idag när staten har vänt sig mot sin egen befolkning. Staten kan begå folkmord på sin egen befolkning utan att politikerna och aktivisterna behöver stå till ansvar, då folket har lämnat ifrån sig sin kapacitet/förmåga att utkräva ansvar. Pllay skriver helt korrekt, det blir en hård reset.

Anders Leion skriver att tre grundläggande krav ställs för att ett styrelseskick skall betraktas var demokratiskt ... ”folkstyre, rättsstat och handlingskraft. Folkstyret innebär att de politiska besluten skall uttrycka folkviljan. Samtidigt skall rättsstaten begränsa den politiska makten och skydda individen mot maktmissbruk. Handlingskraften skall ses i effektiv resursanvändning och klara beskrivningar av de problem som måste angripas.”

När det gäller den centrala politiska frågan i Sverige, mångkulturprojektet och dess konsekvenser, så uppfyller politikerväldet med aktivister inte något av de tre grundläggande kraven som kan ställas på ett demokratiskt styrelseskick. Som Elisabeth G framhåller ... ”populismen är själva grunden för demokratin. Man kan inte vara för folkstyre samtidigt som man är emot populism.”

Här har vi ett demokratiskt dilemma, hur hanterar man/vi på ett demokratiskt korrekt sätt ett politikervälde med aktivister som inte agerar som demokrater i ett demokratiskt system?

Fredrik Östman skriver att ... ”vi, som aldrig har varit ens tillnärmelsevis sossar, känner igen det och har aldrig varit med om något annat. Sosseriet har alltid utövat detta oresonliga, elaka och meningslösa hat — mot oss ... som alltid har agerat rationellt, som alltid har upplevt sinnevärlden, som alltid har levt i historien, sanningen, och inte i en patetisk fantasivärld där tiden löper baklänges från framtiden in i det förgångna på det att utopin, ”socialismen”, den ni sjöng om i ”Internationalen”, skall framstå som mer äkta än verkligheten själv.”

”Men reaktionen från ”vår” sida har alltid varit undfallenhet och resignation. Det är detta vi måste ändra på. Vi får aldrig ge upp! Vi skall slåss i kommunerna! Vi skall slåss i landstingen! Vi skall slåss i Riksdagen och i medierna! Det är dags för VERKLIGHETENS FOLK att öppet ställa sig bakom Sonesson (Red. kommunpolitikern Christian Sonesson i Staffanstorp) och vägra att bli mobbat, rånat och förnedrat (syftar på folket) längre av dessa eländiga och vidriga sossepampar och aktivister!”

Vänstermänniskor betraktar verkligheten genom ett ideologiskt prisma, i det svenska fallet genom det mångkulturella prismat. Utlandssvensk pekar på kärnfrågan när ... ”7K och MSM har pratat immigration. OM det finns några problem, så beror dessa enbart på att det har kommit för många på för kort tid. Det här betyder då i klartext att det inte spelar någon roll vilka som kommer, utan endast hur många som kommer per tidsenhet. Den helt uppenbara VERKLIGHETEN ÄR ATT MOTSATSEN GÄLLER, dvs. nästan det enda som spelar roll är vilka som kommer, inte hur många de är. Om det kommer 10 eller 100 tusen norrmän eller holländare till Sverige under ett år spelar verkligen ingen roll. Men om det kommer 10 eller 100 tusen afrikaner eller araber spelar en ENORM roll.”

Sveriges havererade statsskick måste reformeras från grunden. En ny konstitution ... ”Vad vi behöver är statliga rättigheter: En uttömmande lista på precis allting som staten är tillåten att göra och bestämma över” ... skriver Den Där Fredrik Östman, restriktioner när det exempelvis gäller skatteuttag, etcetera.

Errol avslutar Veckokrönikan med att poängterar att ... ”de negativa mänskliga fri- och rättigheterna är inte motsatsen till demokrati – de är förutsättningarna för demokratin ... Demokratin som begrepp kan inte reduceras till ett mekaniskt röstningsförfarande; i den stund som majoriteten bryter mot fundamentala demokratiska rättsprinciper (Red. exempelvis mot yttrandefriheten) så upphör demokratin att existera.”