Définir la suédité – att definiera svenskhet

Det är inte den exakta undertiteln hos en artikel (i) av Louis Imbert, franska Le Monde’s korrespondent i Jerusalem. Med idén till den har tagits därifrån. Originalet lyder Définir la judéité.

Frågan om vad som kännetecknar judisk identitet med avseende på personers rättsliga ställning i Israel har fått förnyad aktualitet genom det landets högsta domstol slagit fast häromdagen. Domstolen befattade sig med saken på grund av en hemställan som går ut på att staten Israel bör anse personer som judar som omvänts till judendomen i Israel genom reformerade eller konservativa, från Stora rabbinatet fristående rörelser. Enligt lagen om återvändande har endast personer med bekräftad judisk identitet rätt till israeliskt medborgarskap. Stora rabbinatet är judendomens högsta instans och som sådan av staten Israel erkänd auktoritet.

I samband med sitt beslut beklagar Högsta domstolen att saken hänskjutits till den. Domstolen anser att det hade varit det israeliska parlamentets (Knesset) sak att uttala sig i frågan. Hos Knesset har visserligen två kommissioner i ett tiotal år befattat sig med frågan och 2018 kommit med försiktiga slutsatser utan att partierna förmått ena sig i frågan. Högsta domstolens beslut avvisas av den ultraortodoxa sidan. Partiet Torah’s enade judaism (יהדות התורה (Yahadut Hatorah) (ii) har gått ut med kritik i media där till judaismen omvända personer som enligt partiets syn icke kvalificerar som judar betecknas som hundar som bär kippan (kippan = judisk huvudbonad).

Beslutet har orsakat stort rabalder i Israel. Lätt att förstå även för en utomstående. För att upprepa: vad gäller staten Israel är fastställd judisk identitet inte enbart en fråga av teoretiskt intresse, utan en som är förenad med en viktig rättighet: att invandra eller, som det kallas, återvända till landet och bli dess medborgare. Icke öronmärkta personer göre sig icke besvär.

Så långt kommen undrar läsaren nog varför jag tar upp denna för Sveriges vidkommande avlägsna fråga. Jag ska ge en förklaring.

Häromdagen råkade SD:s Jomshof i blåsväder. Jag skrev om det under rubriken Att skilja mellan person och religion (iii). Anledningen till mitt inlägg var att PK-media – som så många gånger förr – medvetet misstolkat uttalanden om invandring från SD:s sida. För att komplettera den bild som dagligen målas upp.

Jomshov och SD som parti är som bekant kritiskt inställda till de det gångna decenniets oreglerade invandring som riksdagen och svenska regeringar inte enbart låtit ske utan t o m främjat. Och till företrädare för islam, som inte klarar av att distansera sig från islamism men kräver särbehandling för sina troende. SD:s inställning går stick i stäv med f d sjuklöverns och sittande regeringens. Som gång på gång pådyvlar SD och dess företrädare epiteten främlingsfientlighet, rasism, intolerans, antisemitism, fascism, nazism, och liknande. För samma sorts pådyvlande utsätter sig var och en som vågar argumentera på liknande sätt som Jomshov.

Nu kommer jag till den springande punkten.

Hur kommer det sig att ett parti med en inställning som enligt vedertagna normer kvalificerar för ovanstående epitet tillåts sitta i Knesset i god demokratisk ordning och vara med att bestämma landets politik? Hur kommer det sig att sådana ur principiell synpunkt även för svenskt vidkommande relevanta skeenden inte berörs i svenska media? Trots att det rapporteras flitigt om vad som händer i Israel för övrigt.

Varför betecknas försök att värna Sveriges nationella identitet som rasistiska eller nazistiska när motsvarande försök – fast i extrem utformning och i mycket bredare bemärkelse – accepteras för Israels del. Varför?!

(i) https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/03/qui-est-juif-en-...
(ii) https://fr.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%AFsme_unifi%C3%A9_de_la_Torah
(iii) https://lastips.se/att-skilja-mellan-person-och-religion

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-03-14