De flesta engelsmän som idag dör av Covid-19 har vaccinerats

OBS. Denna info publiceras inte för att få folk att avstå från att vaccinera sig, utan for att öka förståelsen för att det inte finns ett 100-procentigt skydd mot en infektion med Covid-19. Vilket i sin tur ger vid handen att andra åtgärder än vaccinering har betydelse i kampen mot detta virus.

I en kort artikel i The Guardian 2021-06-27 (i) redogör David Spiegelhalter och Anthony Masters för det ofullständiga skyddet som vaccinationen (oavsett vilket vaccin som används) mot Covid-19 ger. Ingen överraskning för fackmannen, eftersom inget känt vaccin ger fullt skydd för alla som vaccinerats mot en virussjukdom. Men ändå ett faktum väl värt att påminna om.

Flertalet av de som hittills dött i England av den nu dominerande Delta-varianten (B.1.617.2) av Covid-19 har varit vaccinerade. Vilket ingalunda innebär att vaccinerna saknar effekt. Utan att detta är ett utfall som var att förvänta. Riskprofilen för virussjukdomar varierar dramatiskt med åldern. Den brittiska hälsovårdsmyndigheten uppskattar effektiviteten av vaccineringen med två doser med avseende på intagning på sjukhus till 94 %. D v s 6 % av alla vaccinerade hamnar ändå på sjukhus, men givetvis överlever majoriteten av dem när de får rätt sorts behandling. För gruppen vaccinerade reduceras risken att dö vid en infektion med Covid-19 således till mindre en tjugondedel jämfört med i gruppen icke vaccinerade.

En viktig generell riskfaktor tillkommer för både vaccinerade och icke vaccinerade: åldern. Författarna presenterar denna riskfaktor genom att jämställa risken att dö vid infektion med Covid-19 för en vaccinerad 80-åring med den för en icke-vaccinerad 50-åring.

För ytterligare information, se bl a artikeln (ii) Use of “normal” risk to improve understanding of dangers of covid-19 av David Spiegelhalter på den brittiska hälsovårdsmyndighetens webbsida.


(i) https://www.theguardian.com/theobserver/commentisfree/2021/jun/27/why-mo...
(ii) https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3259

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-07-04