Dan Ahlmarks artiklar under 2018 och 2019

Dan Ahlmark skriver:
De artiklar jag skrivit under de senaste två åren (2018 och 2019) har berört många områden.

Bara några få har explicit behandlat frågor gällande libertarianism, medan de allra flesta artiklar bara berörts av denna ideologi på så vis, att mitt perspektiv alltid är konsekvent och radikalt frihetligt.

Pga av mitt mål att kartlägga mekanismerna och de drivande krafterna i dagens version av socialism dvs den postmodernistiska kulturmarxismen har jag skrivit ett trettiotal artiklar i det ämnet.

Beträffande väsentliga intresseområden i övrigt står Utrikespolitik för något mera än 1/3, Inrikespolitik 1/4 och Invandring för 1/10 av antalet artiklar. Minst fem har skrivits om vardera Klimat och Media. Där så är praktiskt har en ytterligare nedbrytning skett inom olika ämnesområden.

Se dem här

Publicerad av: 
Redaktionen 2019-12-02