Dagens tips torsdag 2023-03-30

Skogkär: Det olyckliga lydiga landet

"Två svenskar av tre anser att utvecklingen i Sverige går åt helt fel håll. Ändå förblir förtroendet för politiker och samhällets institutioner stabilt. Det är något av en gåta." Tyvärr betalvägg men några citat:

"Två av tre anser att utvecklingen i Sverige, allmänt sett, går åt helt fel håll. Siffran är hämtad från den nya undersökningen från statsvetarna vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet."

"13 procent bedömer att det går åt rätt håll."

"Även till internationella institutioner är svenskarnas tillit hög. Förtroendet för EU-kommissionen och EU-parlamentet har aldrig varit högre, 33 respektive 32 procent. Varannan svensk har ganska eller mycket högt förtroende för FN."

"Att den svenska kronan förvandlats till en skräpvaluta kan inte bara skyllas på olyckliga omständigheter."

"Förtroendet för radio/TV respektive dagspress är grundmurat och trendmässigt stigande de senaste två decennierna."

Hur är det möjligt? Kanske det sista citatet kan ge en förklaring! Massformering genom försåtlig propaganda!

Läs vidare på Bulletin.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1