Dagens tips måndag 23-03-13

Ylva Johansson duckar kritiken mot Chat Control

Vet Ylva Johansson överhuvudtaget vad hon pratar om? Vet journalisten vad som gäller? Det är ju massövervakning och ändamålsglidning som är de kritiska frågorna. Fina verktyg för den totalitära staten.

Läs vidare på Femte Juli. 

När ni ändå är här så kolla gärna på Pär Ströms senaste:

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1