COVID-19 pandemins påverkan på den förväntade livslängden i 29 länder

Enligt en på nätet (2021-09-26) publicerad studie:
https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyab207/637...
Quantifying impacts of the COVID-19 pandemic through life-expectancy losses: a population-level study of 29 countries 
José Manuel Aburto, Jonas Schöley, Ilya Kashnitsky, Luyin Zhang, Charles Rahal, Trifon I Missov, Melinda C Mills, Jennifer B Dowd, Ridhi Kashyap 
Author Notes
International Journal of Epidemiology, dyab207, https://doi.org/10.1093/ije/dyab207

Jag nöjer mig att återge en bild hos studien som visar förluster och vinster med avseende på förväntad livslängd vid födelse för kvinnor (röda staplar) och män (blåa staplar) i 18 länder. Staplarna t v om 0.0 (ingen förändring) avser förluster, de t h vinster.
Staplarnas mörka del avser effekten av Covid-19 medan den ljusa delen avser effekten av andra sjukdomar. Det ligger i sakens natur att effekten av andra sjukdomar på överdödligheten kan ha ökat eller minskat för det året.

Jag översätter artikels sammanfattning av resultaten samt slutsatserna.

Resultat
Förväntad livslängd vid födelse minskade från 209 till 2020 I 27 av 29 länder. I USA och Litauen utsattes för den största minskningen av förväntad livslängd år 2020 (2,2 resp 1,7 år), medan en med mer än ett år minskad livslängd konstaterades i 11 länder för män och i 8 för kvinnor. Enligt officiell statistik beror minskningen i huvudsak på en dödlighet hos personer med en ålder av 60 år och uppåt samt specifikt på dödligheten i COVID-19.
Slutsatser
COVID-19 pandemin ledde till signifikanta ökningar i mortalitet under år 2020. Ökningar av en storlek som inte setts sedan andra världskrigets slut i Västeuropa och sedan Sovjetunionens sönderfall i Östeuropa. År 2020 var den förväntade livslängden vid födelse för kvinnor i 15 länder och män i 10 länder lägre än år 2015.


Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-09-28