Brexit ur ett franskt perspektiv

Man får gå till utländska media för att få en sammanhängande bild av den utveckling som slutade i avtalet om Brexit. Fast avtalet är inte slutpunkten. Det gäller att få det implementerat i samförstånd. Och då kan nya hinder dyka upp. Men det är en senare fråga. För tillfället råder vapenstillestånd.

Foto: youtube.com.
LeMonde:s ledare av den 26 dec (i) inleds med ”Det var på tiden att komma till avslut. Fyra och ett halvt år efter att britterna genom en folkomröstning valt att lämna EU har de slutit ett avtal om ekonomiska mellanhavanden med sina tjugosju grannar. Efter att formellt ha gått ur EU den 31 januari kommer Storbritannien den 1 jan 2021 även att lämna tullunionen och den gemensamma marknaden. Ifall julklappen inte hade kungjorts på julaftonens morgon hade det för båda parter livsviktiga handelsutbytet drabbats av tullar fr o m den 1 januari 2021."

Avtalet på 1500 sidor är en kompromiss som reglerar parternas framtida relation i detalj. Att få avtalet på pränt har varit förenat med mycken möda. Man kunde inte starta från scratch utan var tvungen att kapa de oräkneliga band som upprättats mellan parterna inom loppet av fyrtiosju år. Det återstår att se hur skilsmässan kommer att fungera. Äktenskapet var ju aldrig byggt på kärlek. Det ingicks för att det troddes föra med sig fördelar för båda parter.


Foto: ec.europa.eu
Le Monde ger en eloge till Michel Barnier som lett förhandlingarna för EU:s del. Såvitt jag kan bedöma väl förtjänt. I motsats till sina motspelare Boris Johnson och före honom Theresa May (även om de inte satt själva vid förhandlingsbordet) bevarade Barnier sitt lugn under hela processen. Britterna hoppades nog på att slå in en kil mellan EU:s 27 medlemsländer och på så sätt främja sin position. Men här räknade de fel. Med tanke på den oenighet som oftast råder mellan medlemsländerna är det ett förvånande styrketecken. Så långt Le Monde.

Avtalet är i hamn (förutom att det måste godkännas av EU-parlamentet, vilket verkar vara en formalitet). Implementeringen är dock en annan sak. Och hur det kommer att gå framledes för det förenade konungariket ytterligare en annan. Det av Donald Trump utlovade stödet har gått upp i rök tillsammans med honom. Joe Biden har irländska rötter, inte bästa påbrå för någon man kommer vara tvungen att samarbeta med. Även Storbritanniens f d kolonier, oavsett om de finns kvar i samväldet eller har lämnat, har inte visat större entusiasm för att öka samarbetet med Storbritannien efter Brexit. Och så har Skottland dragits med i Brexit och ut ur EU. Uppenbarligen mot viljan av en majoritet av skottarna. Ifall Brexit inte blir vad dess proponenter utlovat finns god skäl för Skottland att hälsa Godbye. Vad gäller Nordirlands reaktion är det nog bäst att inte ens fundera.

Spännande tider. Som många gärna hade varit förutan.

(i) https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/26/relations-post-b..., bakom betalvägg

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2020-12-27