Blogs

Finns svensk lagstiftning?

Malcolm Kyeyunen skriver fint i Dagens Samhälle Att det finns hemlösa pensionärer är en skam. Samtidigt har vi alltså råd att låta 9000 afganska män som redan fått utvisningsbesked baserat på svensk lag stanna i landet för en kostnad som totalt slutar på miljarder kronor. Beslutet stöds av S, Mp och nu även C trots att t.o.m. Annie Lööf konstaterat att det är ett uselt utformat förslag som är emot svensk lagstiftning, men som helt baseras på känslor.

Arbetskraftsinvandring - Socialdemokraternas förslag är bra!

Tino Sanandaji skriver i Kvartal en essä om arbetskraftsinvandring där han visar att "Socialdemokraternas förslag paradoxalt nog (är) mer marknadsliberalt, eftersom det ökar svenska skattebetalares frihet från att tvångsförsörja låginkomsttagare", än vad Alliansen för fram. "Alliansen (har) inte (ens) velat beräkna hur hög inkomst som krävs för att invandrare inte ska vara en ekonomisk belastning för det offentliga."

Centern sätter aktivism framför rättssäkerheten

Hugo Selliing redogör i Svensk Tidskrift för gymnasielagens innehåll och kritiserar Centerns beslut. Även om vi hade råd och resurser, vilket vi faktiskt inte har då svenska resurser borde användas till mer angelägna saker, att låta 9000 ekonomiska migranter stanna i Sverige, så skapar beslutet en situation där aktivism överrider lagstiftning. Det är inte demokrati att en liten men högljudd mobb får bestämma över svensk lagstiftning och skatteanvänding.

Subventionerade jobb

En belysande artikel från Timbros Smedjan om subventionerade jobb och hur det fuskas med bidragen. VÄLFÄRDENS GULDGRÄVARE DEL 1. Subventionerade jobb har blivit en affärsmodell. Skatteverket gör det möjligt för företag att anställa personer utan uppehållstillstånd och få deras lön subventionerad av Arbetsförmedlingen. John Göransson skriver om en juridisk gråzon, där man inte bryter mot lagen men bryter mot lagens avsikt. Läs vidare här: Jobb i gråzonen

Pages