Blogs

Oberoendet för public service måste grundlagsskyddas

Oberoendet för public service måste grundlagsskyddas

Så illa är det. Det är stor risk för att M, SD och KD kommer att ta över makten. Så det gäller att förebygga att den används på fel sätt.

Den klara blicken in i framtiden är Olle Wästbergs. Gammal folkpartist som ser sitt parti gå i graven. Bäst att skriva testamente i DN. (i)

DN kryper till korset

Eller till halvmånen eller vad DN nu kryper till. För att folk som jag haft anmärkningar på en ledare om antisemitismen i Malmö. Och förklarar varför ”vi inte [skrev] om muslimer.” (i)
Helmerson, som tar hand om krypandet, har två svar:

  • Dels vet vi inte att gärningsmännen är muslimer i bemärkelsen troende och praktiserande;
  • Dels verkar deras religion, om man ska tro rapporten [om Malmös skolor] inte ha någon betydelse i trakasserierna av judar.

Krisen för Biden vid gränsen

Jag pillar gärna lite på rubrikerna hos tidningsartiklar som jag försöker bena upp. Såsom Karin Erikssons i dagens DN (2021-03-20) med rubriken ”Krisen vid gränsen blir Bidens första stora prövning”. Jag hann bara att kort beröra artikeln då jag stött på den precis innan mitt förra inlägg om migrantkrisen skulle publiceras. Vilket fick mig att ändra inläggets sista stycke men inte mer. Nu ska jag ägna tid åt att granska Erikssons beskrivning av Bidens prövning.

Dagens Orrenius

Rubriken i dagens (2021-03-19) krönika i DN handlar visserligen om Arvet från när Sverige skröt om folkets rasrenhet spökar än. Men den gemensamma nämnaren för en mängd krönikor och ledare är just han, Orrenius. Så snart man läser namnet vet man vem det är som ska få dagens känga. Genom att söka sig tillbaka till ”rötterna”.

Britannia rules what?

Global Britain in a competitive age. Titeln av en utredning (i) av den brittiska regeringen som offentliggjordes i dagarna. Som jag blev uppmärksam på genom en artikel i Neue Zürcher Zeitung (NZZ) (ii) med rubriken Imperial nostalgi eller geopolitisk realism? Efter Brexit strävar Storbritannien att ta sig tillbaka till den stora världen. Utredningen är på hela 111 sidor.

Vem sviker vem?

Ledare (2021-03-16) i dagens DN: Sverige fortsätter att svika Malmös judar.

Det verkar stämma. Jag frågar mig ofta vem som sviker Sverige. Där finns det olika svar. I min värld ligger DN högt på rankninglistan.

Gängkriget i gränslandet

Gängkriget i Göteborgs Biskopsgården. DN 2021-03-13 (i). Gränsen mellan Norra och Södra sidans gängområden går från hållplatsen för spårvägen utanför daghemmet, upp längs slänten nedanför nybygget, genom bostadsområdet och bort mot skogen runt Svartemosse. (ii)

Pages