Redaktionen's blog

Vår framtid är medeltiden

Eller veme, från lågtyskan veime = straff. Under medeltiden utbildades i nordvästra Tyskland med centrum i Westfalen lokala rättsväsenden till följd av kungamaktens försvagning. (i) Rättskipningen över liv och död var kungens privilegium. Kungen kunde dock överlämna sitt privilegium till lokala domstolar, som redan hade befogenhet att döma i andra mål. Sin höjdpunkt nådde de ”fria domstolarna” (Freigerichte, i folkmun kallade femedomstolar) under 1400-talets första hälft. Någon möjlighet till överklagan fanns ej.

Högtid – hög tid att…

Det råder högtidsstämning på redaktioner världen över. Eller åtminstone halva världen över. För att Biden efterträtt Trump. När maktövertagandet var avklarat insåg somliga att det är hög tid att…

Att stirra ned i avgrunden

Tjugondag Knut stirrar Timothy Snyder ned i den amerikanska avgrunden. På DN.Kultur och 4 helsidor. Där får man veta att Snyder börjat stirra ett tag tidigare, nämligen i New York Times där artikeln publicerats först, fast då på engelska.

Manus manum lavat

Mikael Williams är ”statsvetare, policyanalytiker, ämneslärarstudent, kommunikatör, kapellmästare i rockbandet Violent divine, förälder och äkta make. Arbetar som politisk tjänsteperson i kommunpolitiken. Skriver och debatterar oftast utifrån grön, feministisk grund”. Enligt egen uppgift. Och är en av MagasinetPara§rafs fasta krönikörer. Där han den 12 januari publicerat inlägget ”Vi behöver förstå fascismen”.

Stora och små lögner

Stora och små lögner är första delen av rubriken till en artikel av Ola Larsmo i dagens i DN Kultur.i En rätt så intetsägande rubrik. Skulle kunna duga för tusentals böcker. Världen har ju alltid kännetecknats av små och stora lögner.

Vaccinationshinder

Nu tas vaccinerna mot Covid-17 fram på löpande band. I Asien som i Europa. Fast det finns det en del folk som är rädda för vacciner och drar sig från att vaccineras. På förekommen anledning. Mer om det i Deutsche Welle (i)

Även i Indonesien som har drabbats hårt av coronan drar sig folk från att vaccineras. På förekommen anledning. Fast inte samma som här i Europa. Samma rädsla finns även hos muslimer i Indien och Malaysia.

Utan kommentar (nästan)

Somliga nyheter låter man helst bli att kommentera. För att inte bli missförstådd med vilje. Såsom ”Syria Reports Third Israeli Strike on Iranian Targets in Ten Days; 15 Deaths and Injuries Reported.” (i) Fast jag kan inte låta bli.

Somliga profetior ska helst inte visa sig stämma

För en utomstående brukar det vara svårt att påverka profetior när de väl uttalats. Kolla gärna Gamla Testamentet. Det är bara att vänta och se om de slår in.
I Deutsche WirtschaftsNachrichten (DWN) (i) av den 15/1 förutspås en konflikt mellan Biden och Putin med avseende på Ukraina. Där det kommer att ”smälla enormt”. Inte helt oväntat. Det får mig osökt att tänka på Tjernobyl, fast i mindre format. Eller i större. Joe Bidens son har ju redan varit där och rekognoscerat.

Pages